Dit is een overzicht van de bloemen die ingezaaid zijn in het Achlumer bos.

Dit is dankzij de vrijwilligers van de groencommissie tot stand gekomen en is nuttig voor de bijen.

Groencommissie aan het werk