Nieuwsarchief Nijsfodsje 2015

Nieuws Archief Nijsfodsje 2015


Jiergong: 8, nummer 174, januari 2015

Rients de Boer geen bode van "De Laatste Eer" meer

3e ronde Achmea fonds (aanvragen vóór 1 maart)

Tryater op freed 27 maart

Stem op vv Stormvogels bij RABO clubkas campagne

Voetbalspeldag 14 februari

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 3 februari 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 20 februari

29 januari Locatie theater de Brân in Kimswerd zie vorige nijsfodsje

Vrijdag 6 februari weer om 20.00u pubquizzen in de Singel

Zondag middag 8 februari om 16.00u in de Singel muziek van Six pack Junkies ( band Gooitzen Greydanus) entree gratis!

Berjochten

Na 38 jaar houdt R. de Boer per 1 januari op als bode van de begrafenisvereniging "De laatste Eer” te Achlum. Op 24 januari van 15.30-18.00 uur in De Singel wordt hem een afscheidsreceptie aangeboden. Als u wilt komen dan graag even aanmelden op tel. 641442 of 641986.

3E RONDE ACHMEAFONDS: de uiterste inzendingsdatum voor een bijdrage uit het Achmeafonds voor mooie plannen en ideeën is 1 MAART 2015!! Inleveren bij Lenie Polderman, Oosterstraat 15 of via l.j.polderman@home.nl Kijk op www.achlum.info, waar de flyer met de spelregels te vinden is.

Hjirby wol ik eltsenien betankje foar de kaarten en berjochtsjes op'e social media dy't ik krije mocht tidens myn sikehûs opname en by myn thúskomst.

Meinte de Groot

Van 3 februari tot en met 3 maart worden de medicijnen van de huisartsen praktijk "de Tjasker”in Witmarsum bezorgd door Broer Miedema U.P.Draaismastraat 1 B.

TRYATER

Op freed 27 maart spilet Tryater de foarstelling Thúsfront yn doarpshûs De Singel.

De foarstelling begjint om 20.00 oere.

Kaarten:Reservearje: www.tryater.nl of 058-253 95 50.En foar de foarstelling oan de seal.

Tige tank!

29 novimber is ús soan en broerke Jorn berne. Wat ha we in soad felisitaasjes fanút it doarp krigen! Geweldich, dat der sa mei ús mei libbe wurdt! Tige tank hjirfoar.

Goasse en Jetty Dijkstra

In het nieuwe jaar 2015 doet V.V. Stormvogels ’64 mee met de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE!!Tijdens deze campagne brengen leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hun stem uit op clubs, die zij een warm hart toedragen.

En dat is NATUURLIJK V.V. Stormvogels ’64. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe hoger de bijdrage voor de club is. Met deze campagne stimuleert de bank het lokale verenigingsleven.

Je kunt zelfs meerdere keren stemmen op V.V. Stormvogels ’64!!

Je kunt stemmen van woensdag 25 maart 2015 tot en met vrijdag 3 april 2015 . Ieder lid krijgt in maart per post een persoonlijke stemcode toegestuurd en mag vijf stemmen uitbrengen. Let op: alleen leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland die vóór 1 februari 2015 lid zijn geworden, ontvangen een stemkaart.

Meer info op onderstaande link:https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/lnwf/sponsoring_en_donaties/clubkas_campagne/

Nog geen lid maar je wilt wel stem uitbrengen op V.V. Stormvogels ’64, wordt dan lid, via onderstaande link:https://www.rabobank.nl/particulieren/klantenservice/ik_wil_lid_worden_van_de_rabobank_formulier

Wordt LID VOOR 1 FEBRUARI 2015 en breng je stem uit op Stormvogels ’64! Steun de voetbalclub!!

Vragen hierover kun je richten aan: H.de Bruin, Ludingaweg 1, Tel: 0517-641834,

email: henddebruin@ziggo.nl

Op zaterdag 14 februari 2015 organiseert V.V. Stormvogels ’64 in de gymzaal van Achlum wederom de VOETBALSPELDAG.

Een dag vol met voetbal op allerlei manieren! Bedoeld voor alle jongens en meiden van groep 3 tot en met 7!! Doe mee!!

Opgave voor 12 februari 2015

bij: H.de Bruin

Ludingaweg 1

Tel.: 0517-641834

Email: henddebruin@ziggo.nl

Of bij: P. de Boer

H.S. Sytstrastrjitte 15

Tel: 0517-642492

Email: pdebooer1@home.nl


Jiergong: 8, nummer 175, februari 2015

muziek van Six pack Junkie 8 februari 16.00u

video "reis over het dak van de wereld 11 februari 20.00u

suikerbrodenverkoop Team Wybe Alpe d'HuZes

samen eten/koken 50+ 17 februari 18.00u

Voetbalspeldag 14 februari

Toaneilútfieringen Nije Kreft 27 en 28 februari, 19.45u

Tryater 27 maart

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 17 februari 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 20 februari

Vrijdag 6 februari weer om 20.00u pubquizzen in de Singel

Zondag middag 8 februari van 16.00u tot 20.00u in de Singel muziek van Six pack Junkies ( band Gooitzen Greydanus) entree gratis!

Woensdag 11 februari 20.00u in de Singel. Gert Been vertelt aan de hand van een zelfgemaakte video over de reis die hij samen met Cisca maakte over het dak van de wereld. Een reis met de bus en de trein langs heilige steden, schitterende kloosters over een afstand van 10.000km. Van New Delhi via Nepal en Tibet dwars door de Himalaya naar Beijing.

Vrijdag de dertiende februari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot de donderdag voorafgaande tot 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk-Overal

tel 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Berjochten

Suikerbrodenverkoop voor team Wybe.

Zoals velen inmiddels al weten gaat Team Wybe op 4 juni 2015 aan de Alpe d'HuZes meedoen. Ons doel is nog steeds zoveel mogelijk geld op halen voor het KWF kankerfonds. Ook vanuit Achlum/Hitzum zien wij mooie donaties binnenkomen. Dank daarvoor!! Op zaterdag 21 februari gaan we proberen in totaal 1000 suikerbroden te verkopen. Ik heb er voor Achlum ook een flink aantal gereserveerd en we hopen die op zaterdag de 21 e deur aan deur te kunnen verkopen. Tot dan, Henny Feenstra

Er hangt momenteel veel vergeten kleding en tassen aan de kapstok in de gymzaal.

We laten het tot aan de voorjaarsvakantie hangen, maar dan gaat het gewassen in de bak voor de kleding inzameling. Kom en kijk.

"Samen koken/eten” voor 55 plus in dorpshuis De Singel op 17 februari

Op 20 januari heeft Giem Kwee een heerlijk 3 gangen menu voor 14 eters gekookt.

Op dinsdag 17 februari vervolgen we het "samen eten” met de mogelijkheid om mee te helpen koken onder leiding van Giem, maar u kunt dan natuurlijk ook gewoon aanschuiven om alleen mee te eten. We eten om 18.00 uur, maar u bent vanaf 17.30 uur welkom in het café van het dorpshuis.

Als u mee wilt helpen koken of alleen mee wilt eten, bent u van harte welkom, dit geldt ook voor 55 minners! Geef u dan uiterlijk vrijdag 13 februari op bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per mail l.j.polderman@home.nl en meld dan meteen of u allergisch bent/een intolerantie hebt voor bepaald eten, een dieet volgt of iets absoluut niet lust, dan kan Giem daar rekening mee houden.

Als u aangeeft dat u mee wilt helpen koken, hoort u nog van ons wanneer u verwacht wordt.Tot ziens op 17 februari!

Van 3 februari tot en met 3 maart worden de medicijnen van de huisartsen praktijk "de Tjasker”in Witmarsum bezorgd door Broer Miedema U.P.Draaismastraat 1 B.

Op zaterdag 14 februari 2015 organiseert V.V. Stormvogels ’64 in de gymzaal van Achlum wederom de VOETBALSPELDAG.

Een dag vol met voetbal op allerlei manieren! Bedoeld voor alle jongens en meiden van groep 3 tot en met 7!! Doe mee!!

Opgave voor 12 februari 2015

bij: H.de Bruin Ludingaweg 1 Tel.: 0517-641834

Email: henddebruin@ziggo.nl

Of bij: P. de Boer H.S. Sytstrastrjitte 15 Tel: 0517-642492

Email: pdebooer1@home.nl

Op de flyer van het "ACA "staan de verkeerde data wat betreft de toneelvoorstellingen

Toanielútfieringen op freed 27 en sneon 28 febrewaris.

Omt ús feriening dit jier 70 jier bestiet wolle wy de jûnen in feestelik tintsje jaan.Jimme wurde ferwachte om 19.45 en krije foar de foarstelling kofje mei gebak oanbean.Wy spylje it stik "Froulju op sicht”, in stik dat him ôfspilet yn de sechtiger jierren fan de foarige ieu.In wat âlderwetsk stik mar derom net minder as oare stikken. De spilers binne: Hannie Gerlofsma, Willem Zijlstra, Henk Breidenbach, Hotze Steringa, Richarda de Vries, Annie Stornebrink,Jantine Smitstra en Simone en Anoeska Louwsma. Aafke Hoekstra is de ynstekster en Rinnie Leushuis hat de regy.

De tagongspriis is : 10 euro foar net leden en 7.50 foar leden.Kom op tiid. Wy komme twa wiken foar de útfieringen mei lotten by de doarren lâns.

TRYATER

Op freed 27 maart spilet Tryater de foarstelling Thúsfront yn doarpshûs De Singel.

De foarstelling begjint om 20.00 oere.

Kaarten:Reservearje: www.tryater.nl of 058-253 95 50.En foar de foarstelling oan de seal.


jiergong 8, nr 177 maart 2015

Snertaktie 17 maart

Klaverjassen 13 maart

Vrijwilligersavond 14 maart

jaarvergadering ACA, DFC en De Singel 20 maart

eten 55+ 17 maart

schaatsen in Hoorn 8 maart

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 17 maart 18.00u

Programma V.V. Stormvogels 64: .Zaterdag 7 maart 9.00u Stormvogels D1 – FC Harlingen D3 10.00u Stormvogels F1 – Terschelling F1 Zaterdag 14 maart geen thuiswedstrijden.

Vrijdag 6 maart Filmavond voor de jeugd vanaf 12 jaar in de Dopper. Aanvang 20,00u entree € 3,- incl. 2 consumpties

Zaterdag 7 maart is de snert actie van de jeugdclubs

Vrijdag de dertiende maart is er weer klaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 12 maart 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal.

Tel 0517 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Zaterdag 14 maart vrijwilligers avond

Vrijdag 20 maart jaarvergadering om 20.00u van het ACA, DFC en "dorpshuis de Singel”

Berjochten

Samen eten 55 plus in dorpshuis De Singel op 17 maart

Lijkt het u heerlijk om een keertje zelf niet te hoeven koken? Schuif dan aan bij het drie gangen menu voor € 12,50 op 17 maart in ons eigen dorpshuis. De huur van het dorpshuis wordt het eerste jaar gesubsidieerd door Wonen Noordwest Friesland via Losse fearren! U bent vanaf 17.30 uur welkom, het eten wordt om 18.00 uur geserveerd. We eten aan tafeltjes voor maximaal 6 personen, zodat u gezellig bij kunt praten en nieuwtjes uit kunt wisselen. Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk donderdag 12 maart aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517 -642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl.In april eten we samen op 28 april en in mei op 26 mei. Noteer deze data alvast in uw agenda als u geïnteresseerd bent. Tot ziens op 17 maart!

Dorpsbelang Achlum

Oproep 55+

Onlangs hebben wij als 55+ commissie een oproep gedaan in het nijsfodsje. Dit is onze tweede en tevens laatste oproep betreffende de workshop internetbankieren, het samen wandelen en het opstarten van een telefooncirkel. Ben je handig en wil je zo af en toe eens iemand helpen met een klein huis/tuin/keuken klusje? Geef je dan op.Wilt u zich aanmelden voor één of meerdere bovenstaande activiteiten, dan kunt u contact opnemen met Jetty Dijkstra. Tel.nr. 0517-641248

Zondag 8 maart a.s. biedt de "ïjsclub Achlum” de gelegenheid voor alle leden om te gaan schaatsen op de kunstijsbaan "De Westfries”in Hoorn. Zelf vervoer onderling regelen en een lunch pakket meenemen. Bij problemen omtrent vervoer neem contact op met Douwe de Boer tel 0614583059 of Oep van der Tol tel 0610325327.Verzamelen bij de Singel om 10.00u. De ijsbaan is tot 16.00u open. Het bestuur.


Jiergong 8, nr 178 maart 2015

V.V. Stormvogels '64 Zaterdag 21 en 28 maart

Jaarvergadering ACA en DFC Vrijdag 20 maart

Tryater 'Thusfront' Vrijdag 27 maart

Viooltjes actie voor de peuters Woensdagochtend 25 maart

'De Achlum lezing' Vrijdag 17 april

Oproep dames gymnastiek

The Passion in verschillende huiskamers donderdag 2 april

Dorpsschouw Donderdag 30 april

Gymnastiekuitvoering Vrijdag 24 april

Programma V.V. Stormvogels 64: Zaterdag 21 maart 8.45u u Stormvogels D1 – SSS `68 D1 . 11.45u Stormvogels E1 – St Jacob E2 14.00u Stormvogels 1 – Trynwalden 2. Zaterdag 28 maart 9.00u Stormvogels F1 – Oosterlittens F3

Vrijdag 20 maart jaarvergadering om 20.00u van het ACA, DFC in dorpshuis "de Singel”

Vrijdag 27 maart Tryater `Thusfront` Aanvang 20.00u in de Singel.

Berjochten

Woensdag ochtend 25 maart a.s. komen we weer bij de deuren langs met de viooltjes. Vanaf 9.00u kunt u ons verwachten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om thuis te zijn en wel belang bij de viooltjes hebben regel dan even iemand die ze voor u kan kopen. De opbrengst van deze aktie wordt gebruikt voor ontwikkelings materiaal voor de peuters. Tot dan. Peuterspeelzaal Krobbeboarters plak Achlum

Als vervolg op de Conventie van Achlum 2011 organiseert Achmea ‘De Achlum Lezing’ op 17 april 2015 van 11.00 uur tot 15.00 uur. De lezing staat in het teken van solidariteit. Keynote spreker is generaal buiten dienst Peter van Uhm. Voor de lezing zelf, in de kerk, zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Meldt u dus snel aan. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar rewanjansen@bkb.nl. Nadere info over deze bijeenkomst volgt.

Graag wil ik nog iets toevoegen aan de dames gymnastiek van Johan wat staat in de dorpskrant Hij is zeer enthousiast.Ik heb een behoorlijke beperking om aan alles mee te kunnen doen.Ik haak even af omdat ik een nieuwe heup moet hebben, 65 beetje jong,maar daarna ga ik heel graag terug naar de groep.Het is zo leuk, fijn en sociaal.Ik mis de vrouwen en johan.Als je wilt bewegen maar je hebt geen zin in de sportschool, waar je vaak alleen bezig bent is dit een geweldig alternatief.Hij zet ons echt aan het werk, maar houdt met iedereen rekening.Half uurtje conditie, voor wat je aankunt, en dan op de mat. Of op die nieuwe ballen natuurlijk. Ben benieuwd.Het is echt leuk.Dus vrouwen van achlum...kom bij de club op dinsdagavond.... het is echt heel leuk. Anneke Niehof

The Passion

Donderdagavond 2 april kunt u in verschillende huiskamers in Achlum en Hitzum vanaf 20.15 uur aanschuiven om gezamenlijk naar The Passion te kijken .

The Passion , die dan live vanuit Enschede wordt uitgezonden, vertelt het Paasverhaal van Jezus afgewisseld met bekende liederen uit de hedendaagse muziek.

De week voorafgaande aan the Passion komen bij verschillende adressen posters te hangen, zodat u weet waar je/u welkom bent.

Mei hertlike groetnis, Gerrie Talsma, Ida Overal en Margarithe Veen

Dorpsschouw op 30 april 2015

Gemeente, politie, woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland en streekcentrum de Skûle willen samen met de inwoners de leefbaarheid in Achlum verbeteren. Om dit te bereiken is afgesproken om één keer in de drie jaar een dorpsschouw te houden. In deze schouw wordt samen met het bestuur van Dorpsbelang gekeken naar kleine zaken die met leefbaarheid te maken hebben.

Hebt u als inwoner punten (klachten, opmerkingen) waaraan aandacht geschonken moet worden tijdens de dorpsschouw op 30 april a.s., geef deze dan vóór 8 april door aan Lenie Polderman, secretaris Dorpsbelang, telefoon 642310, e-mail l.j.polderman@home.nl of aan een van de andere bestuursleden.

Berichten van de sportvereniging Achlum

Vrijdag 24 april is er een gymnastiekuitvoering met het thema Circus. Alle ouders, broertjes, zusjes, pake’s, beppe’s en andere belangstellende zijn van harte welkom om de kunsten van de kinderen te komen bewonderen.

Lokatie: circustent gymzaal

Tijdstip: 17.00-18.30

Deelnemers: alle kinderen van de gym van peuters t/m groep 8


Jiergong 8, nr 179 april 2015

Thuiswedstrijden V.V. Stormvogels '64

10 april maatsklaverjassen in de Singel

PubQuizz van 3 april gaat niet door !!!

Woensdag 8 april : Dialezing Pier Zijlstra 'Reis naar Georgie'

Programma Achlum Lezing 17 april 2015

Jaarvergadering Dorpsbelang 29 april 2015

Berichten van de sportvereniging Achlum

Zondag 12 april popkoor Blinder + bluesband Related Stuff

Maandag 27 april Koningsdag

Dorpsfeest met thema "De brulloft"

Programma V.V. Stormvogels 64:

Zaterdag 4 april 9.00 u Stormvogels E1 – Oosterlittens E2 . 10.15 u Stormvogels D1 – Irnsum D2 14.00u Stormvogels 1 – Tzum 1

Zaterdag 11 april 9.00u Stormvogels E1 – Leovardia E5

Woensdag 8 april Dialezing Pier Zijlstra `Reis naar Georgie`. Aanvang 20.00u gratis entree.

Vrijdag 10 april 20.00 uur is er weer maatsklaverjassen in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 9 april 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk-Overal

tel 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Berjochten

De pubquizz van vrijdag 3 april gaat niet door !!!!!!!!

Programma Achlum Lezing 17 april 2015

11.00 uur Ontvangst in het dorpshuis van Achlum

12:00 uur Programma in de kerk:

- Inleiding van Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur Achmea, over ‘veranderende solidariteiten’

- Achlum Lezing door Peter van Uhm

- Kustaw Bessems reageert op de lezing van Van Uhm

- Nagesprek onder leiding van Sofie van den Enk in de kerk met sprekers en gasten

12.00 uur Parallelsessies in 4 huiskamers in Achlum

14.00 uur Napraten in het dorpshuis van Achlum onder leiding van Sofie van Enk

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar rewanjansen@bkb.nl.

Jaarvergadering Dorpsbelang op 29 april 2015

De jaarvergadering van Dorpsbelang vindt dit jaar plaats op 29 april a.s. en begint om 20.00 uur in Dorpshuis De Singel.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het Jaarverslag 2014, de verkiezing van een nieuwe voorzitter, stand van zaken/ontwikkelingen aanleg 30 km/uur zone, toekomst pand Dorpsstraat 5, acties 55 plus. De volledige agenda ontvangt u bij het volgende Nijsfodsje.

U bent allen van harte welkom! Bestuur Dorpsbelang Achlum

Berichten van de sportvereniging Achlum

Vrijdag 24 april is er een gymnastiekuitvoering met het thema Circus. Alle ouders, broertjes, zusjes, pake’s, beppe’s en andere belangstellende zijn van harte welkom om de kunsten van de kinderen te komen bewonderen.

Lokatie: circustent gymzaal

Tijdstip: 17.00-18.30

Deelnemers: alle kinderen van de gym van peuters t/m groep 8

Zondag 12 april Popkoor Blinder + bluesband Related Stuff uit Winsum!

vanaf 16.00u in de Singel Achlum.

Entree 5 euro.

het optreden duurt ongeveer 2 uren.

Voor jong en oud!!

zie hieronder voor informatie over het popkoor en de bluesband.

Het koor Blinder bestaat uit ongeveer 28 vrouwen en zingt lichte muziek; dwz pop, musical en een beetje jazz.

Het koor is in 2005 begonnen als gemengd koor en vanaf augustus 2012 aktief als vrouwenkoor. De repetities vinden plaats Easterlittens, waar ook een deel van de leden woont, de overige koorleden komen overal uit Friesland vandaan. Het koor staat onder leiding van Baukje Hoogstins en wordt op de piano begeleid door Johan Siemensma.

Bluesband related stuff is al mear as 35 jier binne de mannen fan Related Stuff troch de Blues mei elkoar ferbûn.De namme Related Stuff bestjut frij fertaald ” byinoar socht soadsje ", at de mannen eartiids fuortgongen moast grif de soldearbout mei.(as jo der de Blues net fan krije)It ark is bot ferbettere en nei al dy jierren binne de mannen goed opinoar ynspylle, fan rauwe blues , rock and roll oan’t akoestyske ballads neam it mar op.Mei dit optreden bringt Related Stuff jimme yn’e kunde mei nûmers fan u.o. JJ Cale, Eric Clapton, Bob Dylan, The Band, Ruthie Foster en wurd yn gear wurking mei Blinder ek de Motown Sound meinaam.

Maandag 27 april Koningsdag.

vanaf 14.00u zeskamp voor de kids! Meedoen vanaf groep 3 t/m 8, individueel opgeven bij Ineke van der Tol .tel 0621601013 of ineke_vandertol@hotmail.com

vanaf 16.00u tot 18.30u kinderdisco, vanaf 18.30u Muziek van DJ Meint!

Dorpsgenoten, het dorpsfeest van dit jaar heeft als thema : "De brulloft”.

Het hele feest weekend van 3,4 en 5 juli staat in het teken van dit thema. Vrijdag avond vieren we samen met het mystery bruidspaar het "huwelijksfeest" hierbij vragen wij van iedereen die dit wil om mooie stukjes op te voeren die met het thema te maken hebben.

Geef u/jullie op bij 1 van de DFC( dorpsfeest commissie) leden en doe mee.

Tevens willen we graag dat alle straten van Achlum er feestelijk uitzien.

Zijn er vragen dan horen we dat graag de DFC leden : Feike Bruinsma, Annie Stornebrink , Anneke de Boer, Thessa Oosterhaven, Jan Doedens, Feikje Anema, Goasse Dijkstra, Sybren Scheffer, Ida Overal


Jiergong 8, nr 180 april 2015

Programma V.V. Stormvogels '64

Berichten van de sportvereniging

Plantenactie Wubbenus Jacobs

Concert trio "Bij de Pinken"

Koningsdag 27 april

Fotowedstryd

Samen eten 55 plus op 28 april

Herinrichting Achlum

Dorpsfeest met als thema : "De brulloft"

Programma V.V. Stormvogels 64:

Zaterdag 18 april Geen thuiswedstrijden. Zaterdag 25 april 11.45 u Stormvogels E1 – AVC E2

Vrijdag 17 april Lezing Achlum.

Woensdag 29 april jaarvergadering dorpsbelang Achlum. zie bijlage voor agenda.

Berjochten

Berichten van de sportvereniging Achlum

Vrijdag 24 april is er een gymnastiekuitvoering met het thema Circus. Alle ouders, broertjes, zusjes, pake’s, beppe’s en andere belangstellende zijn van harte welkom om de kunsten van de kinderen te komen bewonderen.

Lokatie: circustent gymzaal

Tijdstip: 17.00-18.30

Deelnemers: alle kinderen van de gym van peuters t/m groep 8

Donderdag 23 april is de generale repetitie en worden alle kinderen om 15.45 verwacht. De peuters kunnen op de gewone tijd om 16.30 worden opgehaald en de kleuters om 17.00. De rest van de kinderen zijn om 17.30 klaar.

PLANTENACTIE: Chr. Muziekvereniging Wubbenus Jacobs komt tussen 20 en 24 april a.s. weer bij u langs met: Geraniums, Fuchsia’s, Spaanse Margrieten, Hortensia’s, diverse hangplanten en …… wat we nog meer krijgen aangeboden van onze leverancier. Wij hopen dat wij ook dit jaar uw terras en tuin mogen opvrolijken met onze plantjes.

Op zondag 26 april geeft Trio " bij de Pinken” een concert in de schuur van de Kloosterboerderij in Achlum. Tussen de Friese roodbonte koeien, Mangalitza wolvarkens en Sabelpootkrielkippen kunt u luisteren naar de klassieke klanken van o.a. Haydn en Handel. Het concert begint om 14.00 uur. In verband met het beperkte aantal plaatsen is reserveren noodzakelijk, dat kan via de mail:rondleidingachlum@gmail.com. U ontvangt hiervan een bevestiging. De entree bedraagt € 10,00

Trio " bij de Pinken” bestaat uit Ananda Goud met piano en viool, Roel Regter met cello en Gerda Regter met viool. Naast stukken van Haydn en Handel staan Corelli, Borodin, Rachmaninoff en Glinka op het programma.

Maandag 27 april Koningsdag.

Vanaf 14.00u zeskamp voor de kids! Meedoen vanaf groep 3 t/m 8, individueel opgeven bij Ineke van der Tol .tel 0621601013 of ineke_vandertol@hotmail.com

vanaf 16.00u tot 18.30u kinderdisco, vanaf 18.30u Muziek van DJ Meint!

De collecte van het reuma fonds heeft € 372,67 opgebracht. Hier voor hartelijk dank

Fotowedstryd

De NRC hat dit hiele jier in fotowedstryd, alle moannen kinst in foto ynstjoere mei in oar tema.Ik wol besykje alle moannen mei te dwaan mei in foto fan in Achlumer.

As jimme it leuk fine om dizze foto’s te sjen dan kinne jimme dat trochjaan oer de mail; roelie-anema@ziggo.nlDan set ik jimme op de list en stjoer ik jimme in link nei myn foto. Roelie

Samen eten 55 plus in dorpshuis De Singel op 28 april

Lijkt het u heerlijk om een keertje zelf niet te hoeven koken? Schuif dan aan bij het drie gangen menu voor € 12,50 op 28 april in ons eigen dorpshuis. U bent vanaf 17.30 uur welkom, het eten wordt om 18.00 uur geserveerd.

Als u mee wilt eten, meld u dan zo snel mogelijk aan in verband met het inkopen van alle lekkere ingrediënten, maar uiterlijk vrijdag 24 april bij Lenie Polderman, telefoon 0517 -642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. In mei eten we weer samen op 26 mei. Maar nu eerst tot ziens op 28 april! Dorpsbelang Achlum

Herinrichting Achlum

In het kader van het plan "Oanpakke en Opknappe” gaat de gemeente de herinrichting van Achlum tot 30 km/uur zone aanpakken. Het doel van deze herinrichting is om de leefbaarheid te vergroten en dan met name het onderdeel verkeersveiligheid.

Omdat de grootste knelpunten wat betreft de verkeersveiligheid in de doorgaande weg voorkomen, zijn vertegenwoordigers van de Hitzumerweg, het Jonkerschap en van het bestuur van dorpsbelang uitgenodigd zitting te nemen in een werkgroep tezamen met vertegenwoordigers van de gemeente. Een extern bureau zal de inrichtingswensen van de werkgroep naar een inrichtingstekening vertalen. In een tweetal werkgroepbijeenkomsten wordt gewerkt aan een concept herinrichtingvoorstel voor Achlum dat tijdens een vrije inloopmiddag/-avond op woensdag 27 mei aan alle dorpsbewoners zal worden gepresenteerd.

Als u als dorpsbewoner in uw straat knelpunten kent, geef deze dan met een goede onderbouwing door, graag vóór 22 april, aan één van de werkgroepleden, Ted de Jong, tel. 641555 of 06-20089982, e-mail ted@milieuadviesburo.nl of Lenie Polderman, tel. 642310, e-mail l.j.polderman@home.nl, zodat met uw opmerkingen rekening gehouden kan worden.

Dorpsgenoten, het dorpsfeest van dit jaar heeft als thema : "De brulloft”.

Het hele feest weekend van 3,4 en 5 juli staat in het teken van dit thema. Vrijdag avond vieren we samen met het mystery bruidspaar het "huwelijksfeest" hierbij vragen wij van iedereen die dit wil om mooie stukjes op te voeren die met het thema te maken hebben.

Geef u/jullie op bij 1 van de DFC( dorpsfeest commissie) leden en doe mee.

Tevens willen we graag dat alle straten van Achlum er feestelijk uitzien. Zijn er vragen dan horen we dat graag de DFC leden : Feike Bruinsma, Annie Stornebrink , Anneke de Boer, Thessa Oosterhaven, Jan Doedens, Feikje Anema, Goasse Dijkstra, Sybren Scheffer, Ida Overal


jiergong 8, nr 181 april 2015

Programma V.V. Stormvogels '64

Vrijdag 1 mei pubquizzen

Vrijdag 8 mei maatsklaverjassen

4 mei dodenherdenking

presentatie herinrichting Achlum op 27 mei

Avondvierdaagse Achlum op 8, 9, 11 en 12 juni

Gras laten maaien?

Dorpsfeest met als thema: De brulloft

Fotowedstryd

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 12 mei 18.00u

Programma V.V. Stormvogels 64: Zaterdag 2 mei 9.00u Stormvogels F1 – Sc Franeker F6. 14.00u Stormvogels – Leeuwarder Zwaluwen 6. Zaterdag 9 mei Geen thuiswedstrijden.

Vrijdag 1 mei is er om 20.00u weer pubquizzen in de Singel o.l.v. Gooitzen en Jan.

Vrijdag 8 mei is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 7 mei 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel : 0517 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Berjochten

4 mei dodenherdenking in Achlum

Iedere vijf jaar is er een dodenherdenking in Achlum. Maandag 4 mei is vanaf 19.30 uur de Singel open. Vanuit de Singel lopen we om 19.45 uur naar de gedenksteen bij de kerk waar de Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht zullen worden. Tevens zal er een krans worden gelegd door twee kinderen van de basisschool.

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.

presentatie plan Herinrichting Achlum op 27 mei in het dorpshuis

Op woensdag 27 mei van 16.30 uur tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst in het dorpshuis gepland, waar het plan voor de herinrichting van Achlum tot 30 km/uur zone gepresenteerd wordt. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Het is de bedoeling dat iedereen die dag in de gelegenheid gesteld wordt commentaar op het plan te leveren en dat daarna het plan zo nodig wordt aangepast. Dan kunnen de kosten berekend worden, kan het bestek geschreven worden en kan in de herfst worden aanbesteed en met de uitvoering begonnen worden.

Op 8,9, 11 en 12 juni 2015 wordt weer de Avondvierdaagse in Achlum georganiseerd. Lijkt het je leuk om met een groep mensen in en rond Achlum te wandelen, geef je dan op!!

Er zijn twee afstanden, waar je uit kunt kiezen: de 5 en 10 kilometer.

De start is bij de Singel, de 5 kilometer begint om 18.30 uur, op vrijdag om 18.45 uur.

De 10 kilometer start elke avond om 18.00 uur. Bij de start ontvang je de stempelkaart en wandelroute. Omdat we ook over boerenland lopen, zijn de routes helaas niet

geschikt voor honden en kinderwagens. Kun je maar 1 avond lopen? Geen probleem, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

De kosten zijn € 5,00. Voor één avond € 3,00. Lees verder op de achterkant

Wil je meedoen? Dan graag je naam en telefoonnummer, samen met het inleggeld afgeven bij Alie Visser , (U.P. Draismastraat 33). Opgave kan tot en met 31 mei.

Gras maaien voor iemand die het te druk heeft of daar niet toe instaat is

bent u niet in staat of heeft u het te druk om het gras te maaien dan zou ik dat wel willen doen voor een kleine vergoeding (hoeveel dat is daar komen we samen wel uit) als dit wel iets is voor u mail mij dan naar r.vanhouten76552@gmail.com of bel 0517852567 dan maken we een afspraak.

Dorpsgenoten, het dorpsfeest van dit jaar heeft als thema : De brulloft.

Het hele feest weekend van 3,4 en 5 juli staat in het teken van dit thema. Vrijdag avond vieren we samen met het mystery bruidspaar het "huwelijksfeest" hierbij vragen wij van iedereen die dit wil om mooie stukjes op te voeren die met het thema te maken hebben.

Geef u/jullie op bij 1 van de DFC leden en doe mee.

Tevens willen we graag dat alle straten van Achlum er feestelijk uitzien.

Zijn er vragen dan horen we dat graag de DFC leden : Feike Bruinsma, Annie Stornebrink Anneke de Boer, Thessa Oosterhaven, Jan Doedens, Feikje Anema, Goasse Dijkstra, Sybren Scheffer, Ida Overal.

Fotowedstryd

De NRC hat dit hiele jier in fotowedstryd, alle moannen kinst in foto ynstjoere mei in oar tema.

Ik wol besykje alle moannen mei te dwaan mei in foto fan in Achlumer.

As jimme it leuk fine om dizze foto’s te sjen dan kinne jimme dat trochjaan oer de mail; roelie-anema@ziggo.nl

Dan set ik jimme op de list en stjoer ik jimme in link nei myn foto.

Roelie


jiergong 9, nr 182 april 2015

Programma V.V. Stormvogels '64

Slagbaltoernooi zaterdag 6 juni

Barvrijwilligers gezocht voor uitwisseling met Sexbierum

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp

Presentatie plannen Herinrichting Achlum op 27 mei

Samen eten 55-plus in dorpshuis De Singel op 26 mei

Rondleiding chocoladefabriek en kloosterboerderij in Achlum

Leerlingen van It Iepen Finster bedwingen de Alpe D'Huez

Rein Pieter voetbaltoernooi op zaterdag 6 en zondag 7 juni

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 26 mei 18.00u

Programma V.V. Stormvogels 64: Zaterdag 16 mei 9.00u Stormvogels E1 – Minnertsga E2 . 10.15u Stormvogels D1 – Ouwe Syl D2 Zaterdag 23 mei 9.00u Stormvogels F1 – FC Harlingen F4 14.00u Stormvogels 1 – Ouwe Syl 2

Zaterdag 6 juni wordt er door het ACA een slagbaltoernooi georganiseerd. Start om 13.00u. Opgave per team van minimaal 10 personen waarvan 2 dames, voor 1 juni bij Bert Faber tel 06-12882059

Berjochten

Dorpshuis "De Singel "is vrijdag 15 mei gesloten!!!!!!

Heb je je al opgegeven voor de Avondvierdaagse Achlum 8, 9, 11 en 12 juni?

Dit kan nog tot maandag 1 juni door je naam en telefoonnummer samen met het inleggeld bij Alie Visser (U.P.Draismastr. 33) af te geven.

Inleg is € 5,00 (voor één avond lopen € 3,00).

Voor diegene die de wandelaars op laatste avond (vrijdag 12 juni) willen onthalen, rond 20.00 uur komen zij aan op de Monnikenweg t.h.v. de fabriek.

Samen lopen we dan naar De Singel, waar de wandelaars hun medaille kunnen halen

Voor zaterdag 30 mei ben ik nog op zoek naar 4 barvrijwilligers voor de uitwisseling met Sexbierum. Het is van 18.00u tot 23.00u. Graag z.s.m. aanmelden bij Rennie van Dijk tel 641445 of via de mail toldijk@home.nl.

De collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft dit jaar 221,31 opgebracht.

Heel hartelijk bedankt voor uw gave !”

presentatie plannen Herinrichting Achlum op 27 mei

Bent u ook zo nieuwsgierig naar de plannen voor de herinrichting van Achlum tot 30 km/uur zone? Kom dan op woensdag 27 mei a.s. naar dorpshuis De Singel. De plannen worden die dag gepresenteerd op een inloopbijeenkomst in het café van 16.30 tot 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw commentaar op de plannen kenbaar maken.

De werkgroep herinrichting (bestaande uit 2 gemeenteambtenaren, 4 bewoners, 2 bestuursleden van Dorpsbelang en een ontwerper) heet u van harte welkom!

"samen eten 55 plus” in dorpshuis De Singel op 26 mei

Voor de zomer gaan we nog één keer samen eten in het dorpshuis.

Laat u lekker verwennen met een 3 gangen maaltijd voor € 12,50 op 26 mei. U bent vanaf 17.30 uur welkom, het eten wordt om 18.00 uur geserveerd. Tot nu toe was het eten erg lekker en was het heel gezellig. Het is jammer dat de groep nog niet zo groot is. Dus twijfel niet langer, maar kom mee-eten!!! U bent van harte welkom.

Als u mee wilt eten, meld u dan zo snel mogelijk aan, maar uiterlijk vrijdag 22 mei bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl.

Vanaf september pakken we de draad weer op om elke maand een keer samen te eten.

Rondleiding chocoladefabriek en kloosterboerderij in Achlum

Op 30 mei zijn er rondleidingen door de chocoladefabriek en de kloosterboerderij in Achlum. Het begint ’s ochtends om 10 uur en ’s middags om 14.00 uur. In verband met het maximum aantal deelnemers is reserveren noodzakelijk, dat kan via de e-mail: rondleidingachlum@gmail.com . Opgave voor 28 mei, u ontvangt hiervan een bevestiging. De kosten bedragen € 5,00

Wij , de leerlingen van it Iepen Finster gaan de Alpe D’Huez bedwingen. Dit gaan we natuurlijk niet letterlijk doen, maar wij steunen Team Wybe, waarin moeder Hennie van Harmen,Nynke en Berend Zijlstra zit. Zij zullen op 4 juni 2015, de Alpe D’Huez al fietsend beklimmen. Dit alles om het doel , zoveel mogelijk geld in te zamelen, omdat we nog lang niet alles weten en hebben onderzocht , hoe we alle vormen van kanker kunnen behandelen, of zelfs genezen. Wij gaan op donderdagmiddag 28 mei om 14.30uur lopen/rennen voor dit doel, door middel van een sponsorloop. De leerlingen van de school kunnen bij u aan de deur komen met de vraag of u hen wil sponsoren voor een vast bedrag. U tekent hun sponsorkaart af met naam en bedrag. Dit bedrag kan u de leerling meegeven. Voor 28mei levert de leerling de kaart en geldbedrag in, hierna zijn zij aan de beurt om zoveel mogelijk meters (kilometers) te lopen op 28 mei. De leerlingen van de groepen 3-4-5-6-7-8 zullen dit doen op het kaatsveld , terwijl de kleuters hun beste beentje voor zullen zetten op het plein. U bent allen natuurlijk van harte welkom om deze sportieve prestatie bij te wonen en of de leerlingen aan te moedigen. Naast de sponsorloop zullen we lege statiegeldflessen gaan inzamelen. In de grote hal van school staat een grote bak waarin u de lege flessen kwijt kunt. U kunt natuurlijk ook de lege flessen meegeven aan een leerling die bij u in de buurt woont. Op deze manier hopen we als school een bijdrage te kunnen leveren aan dit goede doel. Naast deze acties vanuit school, zijn er ook leerlingen die zelf een kleine actie op touw zetten, ook dit geld komt ten goede aan het goede doel.

Met vriendelijke groet. leerlingen en team van it Iepen Finster

Zaterdag 6 en Zondag 7 juni wordt er voor de 2 e keer door VV Tijnje het ReinPieter voetbal toernooi 7 tegn 7 georganiseerd. Dit jaar zal op zondag ook VV Stormvogels`64 meedoen met een team en er wordt op zondag ook een gelegenheid wedstrijd georganiseerd met oud spelers van Achlum waar ReinPieter mee gevoetbald heeft tegen oud spelers van de Tijnje. Het toernooi is in Tijnje en begint om 10.00u wordt om 15.00u afgesloten met live muziek. Een ieder is van harte welkom er is ook voor de kinderen van alles te doen.


jiergong 9, nr 183 mei 2015

Sponsorloop van "It Iepen Finster" voor team Wybe

Vrijdag 5 juni maatsklaverjassen

Zaterdag 6 juni slagbaltoernooi

Zondag 7 juni "Rein Pieter toernooi" in de Tijnje

Rondleiding chocoladefabriek en kloosterboerderij

Avondvierdaagse

Dorpsfeest

Mei de bus nei Tryater

Rommelmarkt U.P. Draismastraat

Groeten uit Bourbon l'Archambault

Vrijwilligers gevraagd voor dorpsfeest

It Grut Frysk Boerinnenkoar

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 9 juni

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 15 juni

Donderdag 28 mei sponsorloop op het kaatsveld door de leerlingen van "It Iepen Finster” voor team "Wybe” dat op 4 juni de Alpe D`Huez” fietsend gaat beklimmen

Vrijdag 5 juni is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overaltel : 0517641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Zaterdag 6 juni wordt er door het ACA een slagbaltoernooi georganiseerd. Start om 13.00u. Opgave per team van minimaal 10 personen waarvan 2 dames, voor 1 juni bij Bert Faber tel 06-12882059

Zondag 7 juni " Het Rein Pieter toernooi " in de Tijnje waar VV Stormvogels `64 ook aan mee doet. Aanvang 10.00u. De gelegenheidwedstrijd tussen oud spelers van Stormvogels tegen oud spelers van VV Tijnj e zal rond 12.00u plaatsvinden. Een ieder is van harte welkom.

Berjochten

Rondleiding chocoladefabriek en kloosterboerderij in Achlum

Op 30 mei zijn er rondleidingen door de chocoladefabriek en de kloosterboerderij in Achlum. Het begint ’s ochtends om 10 uur en ’s middags om 14.00 uur. In verband met het maximum aantal deelnemers is reserveren noodzakelijk, dat kan via de e-mail: rondleidingachlum@gmail.com. Opgave voor 28 mei, u ontvangt hiervan een bevestiging. De kosten bedragen € 5,00

Heb je je al opgegeven voor de Avondvierdaagse Achlum 8, 9, 11 en 12 juni?

Dit kan nog tot maandag 1 juni door je naam en telefoonnummer samen met het inleggeld bij Alie Visser (U.P.Draismastr. 33) af te geven. Inleg is € 5,00 (voor één avond lopen € 3,00). Voor diegene die de wandelaars op laatste avond (vrijdag 12 juni) willen onthalen, rond 20.00 uur komen zij aan op de Monnikenweg t.h.v. de fabriek. Samen lopen we dan naar De Singel, waar de wandelaars hun medaille kunnen halen!

Beste mensen van Achlum, het dorpsfeest staat dit jaar in het teken van een bruiloft feest graag willen wij dat alle straten versierd worden in dit thema. De mooiste straten verdienen een prijs, zet `m op.

MEI DE BUS NEI TRYATER

Tryater bestiet 50 jier en fiert dat mei Grûn, in grutte jubileum-foarstelling yn De Lawei yn Drachten. Op freed 6 novimber kinne jo dêr mei de bus hinne.

Reservearje: www.lawei.nl of 0512-335050

Op zaterdag 13 juni 2015 organiseren wij wegens het grote succes van vorig jaar, weer een rommelmarkt in de U.P. Draismastraat van 10.00 tot 15.00 uur.

Heb jij spullen die je wilt verkopen, ben je creatief of kun je bijv. lekkere taarten bakken en lijkt het je leuk om hier ook te staan, meld je dan aan voor 5 juni 2015 voor een plaats in de straat (gratis standplaats) via de mail naar aukjehorjus@hotmail.com of bel naar 06-12357453. Wij hebben er weer zin in!

Groetjes Janny, Aukje en Mirjam

Commissie U.P. Draismastraat

Beste Achlummers, zoals de meesten wel zullen weten hebben wij Achlum verlaten voor het Franse dorp Bourbon l'Archambault. We wonen op een boerderij met 200 stuks vee, waarvan 105 melkkoeien. We zijn druk bezig met kuilen, land klaar maken voor de mais, melken en klussen in het huis. We hebben altijd met veel plezier in Achlum gewoond en we hopen hier ons toekomst verder op te bouwen. Ons adres is: La Caillauderie 03160 Bourbon l'Archambault. Au revoir! Groetjes Jelmer en Fokje

Het DFC vraagt enthousiaste vrijwilligers voor achter de bar tijdens het Dorpsfeest, de vrijdagmiddag , de vrijdagavond n de zaterdagochtend. Ook worden er gediplomeerde EHBO ers gezocht voor beide dagen

Opgave bij: Agaath Oosterhaven-Zuurbier 0517-641848 of via janenagaath@hetnet.nl

De kop is eraf. Afgelopen week zijn door Jan Tekstra, Dirk Bruinsma en Uilkje Smidts de eerste contacten gelegd voor het nieuw op te richten koor: It Grut Frysk Boerinnenkoar. Kort samengevat komt het hier op neer: voor de locatievoorstelling ‘Grutte Pier De Misje’ eind augustus, begin september 2016 in Kimswerd wil Jan een groot vrouwenkoor formeren, samengesteld uit vrouwen van alle leeftijden uit Friesland. Affiniteit met het boerenleven is een pré, maar zeker geen voorwaarde! Onder het motto ‘iedereen kan zingen’, zal Jan gedurende een 9- tal maanden op gezette tijden workshops en repetities plannen. Om uiteindelijk te komen tot een groot koor dat een plek zal krijgen in de voorstelling over Grutte Pier Even een paar belangrijke zaken: iedere vrouw/meisje mag en kan meedoen. Jan hanteert een methodiek die leerzaam is en snel resultaat geeft, ook voor de niet geoefende zangeres. Kleinere koren mogen ook in z’n geheel aanhaken. Voor de zomer wordt het koor samengesteld en is er minimaal 1 gezamenlijk contactmoment. Die staat nu geplandop woensdagavond 10 juni in Uitwellingerga (Buorren 1). Na de zomer wordt vanaf september

gemiddeld 3 maal per maand gerepeteerd (avond). Continue aanwezigheid niet verplicht! Omrop Fryslân volgt het hele proces. Aanmelden en verdere info kan via boerinnenkoor@gruttepier


jiergong 9, nr 184 juni 2015

Rommelmarkt in de U.P. Draismastraat

Algemene ledenvergadering van V.V. Stormvogels '64

Vrijwilligers gezocht voor het dorpsfeest

Nieuws over team Wybe

Knuffelschaap gevonden?

Bedankje Jan en Fokje Vrieswijk - de Jong

Jeugdwervingsconcert van CMV Wubbenus Jacobs

Mei de bus nei Tryater

Een tipje van de (bruids)sluier

Straatversiering

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 23 juni 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 15 juni

Zaterdag 13 juni van 10.00u tot 15.00u een rommelmarkt in de U.P Draismastraat

Woensdag 17 juni wordt de algemene ledenvergadering gehouden van V.V. Stormvogels ’64 om 20.00 uur in de Singel. Alle leden zijn van harte welkom en jeugdleden kunnen ook vertegenwoordigd worden door hun ouders."

Berjochten

Voor het dorpsfeest worden nog enkele barvrijwilligers gezocht.Voor de vrijdagmiddag en avond en de zaterdagavond. Wie o wie heeft EHBO en wil standby zijn met het dorpsfeest?En voor het tentopbouwen en afbreken zijn nog een aantal mannen nodig.

Opgave bij Agaath Oosterhaven via: 641848 of via janenagaath@hetnet.nl

"Onmacht omzetten in kracht”

Dat was het uitgangspunt toen we met team Wybe begonnen. Zoveel mogelijk geld ophalen voor de KWF kankerbestrijding. Samen dit geld en het verdriet naar de berg brengen. Dit is gelukt. Team Wybe heeft ruim € 45.000,-- op de teller en een bijzondere week achter de rug. Hoop en leven, een lach en een traan, opgeven is geen optie! Leave doarpsgenoten en skoalbern: dank foar jim inzet, meilibjen, donaties en leave winsken! It wie hartverwarmend. Groetnis Henny Feenstra

Heeft iemand een knuffelschaap gevonden, heefteen rood lint om de nek, is van mijn kleindochter. Rian Tanjabuurt 23

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties in welke vorm dan ook, het heeft onze 50 e trouwdag extra feestelijk gemaakt. Jan en Fokje Vrieswijk- de Jong, kinderen en kleinkinderen.

Woensdag 24 juni organiseert CMV Wubbenus Jacobs samen met de leerlingen van groep 5 en 6 van It Iepen Finster Achlum en CBS De Hoekstien Arum een jeugdwervingsconcert. Het concert begint om 20.00 uur en is in het dorpshuis "De Singel".

MEI DE BUS NEI TRYATER

Tryater bestiet 50 jier en fiert dat mei Grûn, in grutte jubileum-foarstelling yn De Lawei yn Drachten Op freed 6 novimber kinne jo dêr mei de bus hinne.

Reservearje: www.lawei.nl of 0512-335050

Een tipje van de (bruids)sluier

Op het komende dorpsfeest treden ze in het huwelijk:

Hij, vroeger een Ouwe Seun, tikje aso. Woonde in de Oosterparkwijk totdat Gaston langskwam. Hij won de klapper in de Postcodeloterij: 7,84 miljoen Euro. Nu woont hij op stand in een vrijstaand huis in het idyllische Achlum.

Een interessante man dus voor haar: Petronella Magdalena Pietsje van Kroos thou Slooten. Van adellijke komaf. Lagere adel weliswaar, maar toch. Officieel nog maagd, maar volgens de geruchten...

Genoeg stof, lijkt ons. Wat je niet weet, verzin je er maar bij.

We nodigen jullie van harte uit om de bruiloft met een passend "stukje” op te fleuren.

Alles mag, niets is te gek.

Opgave graag voor 26 juni bij een lid van de DorpsFeestCommissie.

Straatversiering

Bij een mooie bruiloft hoort mooie straatversiering. Doe jullie best!

Een deskundige jury zal de prijzen verdelen.


jiergong 9, nr 185 juni 2015

Voetballen op het schoolplein

Wie heeft een partytent beschikbaar?

Tuinafval in het openbare gebied

Meer peuters welkom in het Krobbeboartersplak

Zorgverleenster gevraagd

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 25 augustus!!!!!!!

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 1 september!!!!!

Vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juli DORPSFEEST!!!!!!!!

Berjochten

Voetballen op het schoolplein

Voordat de school begint, en in de pauzes, voetballen veel kinderen op het schoolplein en daar is niets mis mee. Er is toezicht die een oogje in het zeil houdt mocht er iets verkeerd gaan. 's Middags sluit het laatste teamlid dat naar huis gaat het hek en moeten kinderen die nog op het plein spelen het plein verlaten. Toch krijgen wij herhaaldelijk sterke signalen dat kinderen, ook als de hekken op slot zijn, toch op het plein spelen/voetballen. Dit kan zijn in de weekends, 's avonds of in vakanties. Dit veroorzaakt vaak erg veel overlast bij de buren van de school b.v. ballen die op daken en in tuinen worden geschopt of op het dak van de school terecht komen waardoor kinderen op het dak klimmen met alle risico's van dien. Als team proberen wij overlast gedurende schooluren te voorkomen, maar als de school dicht is hebben wij natuurlijk geen toezicht op het schoolplein. Wij willen u als ouders / dorpsgenoten vragen uw kind(eren) in de gaten te houden, met name als de school dicht is, zodat zij niet voetballen/spelen op het plein en dus de buurtgenoten overlast bezorgen. Bij voorbaat onze dank!.

Tijdens het dorpsfeest, op zaterdag 4 juli, verzorgt Radio Eenhoorn van 12 tot 14 uur een rechtstreekse uitzending vanaf het kaatsveld. We zijn op zoek naar een partytent waaronder de presentator van de uitzending kan zitten. Wie heeft er voor ons er een te leen? Bel/mail Gert Been. tel 0517-641672 / gert.been@gmail.com

Tuinafval in het openbare gebied

Veel Achlumers ergeren zich aan het tuinafval dat zomaar in het gemeentelijk groen neergelegd wordt zonder dat de gemeente even gevraagd wordt het op te halen. Het is zo eenvoudig, even een telefoontje naar 140517 en de gemeente neemt het mee op de grofvuilroute elke derde donderdag van de maand. U kunt het afval dan voor uw woning aanbieden om 07.30 uur op de inzameldag. In het voor- en najaar wordt een inzamelactie van grof groenafval gehouden. In maart en november worden deze routes gereden. Dit jaar is dat op 18 november. Hiervoor hoeft u de gemeente niet te bellen.

Help mee ons dorp netjes te houden! Dorpsbelang Achlum

Hallo peuters van Achlum en omstreken! (en ouders/verzorgers)

Lijkt het je leuk om 1 of 2 ochtenden per week met ons mee te spelen dan ben je van harte welkom op het Krobbeboartersplak in Achlum. Op de maandagochtend en de woensdagochtend, spelen we, leren we en ondernemen we leuke activiteiten. Wil je vrijblijvend eens komen kijken dan kan dit op woensdag 1 juli a.s. tussen 11:00 uur en 11:45 uur. Kom je liever op een andere dag of tijd eens langs dan kan dit ook. Op maandag en woensdag tussen 08:15 uur en 11:45 uur zijn we te vinden in onze ruimte in 'It Iepen Finster' in Achlum. Maken je ouders/verzorgers liever telefonisch een afspraak dan kan dit op de maandag- en woensdagochtend op het volgende telefoonnummer: 06 51149831 We zouden het heel leuk vinden als je met ons mee komt spelen.

Groetjes van de peuters van it Krobbeboartersplak!

Dorpsgenoten, Hierbij maak ik melding van de vacature als zorgverleenster voor het mede verzorgen van mijn chronisch zieke echtgenote. Uren in overleg, prima salaris. Een ieder met belangstelling en enige ervaring in de zorg, ik ben te bereiken onder telnr. 641687 of mobiel 06-46331706 K. Vrieswijk

Dit is het laatste Nijsfodsje voor de vakantie. Fijne vakantie allemaal.


jiergong 9, nr 186 augustus 2015

Tjerkepaad. Bezichtig de kerk.

Expositie in kerk van Achlum

Rondleiding Achlum

Mei de bus nei Tryater

Huldiging toppers van de Freule

Barvrijwilligers gevraagd

Maatklaverjassen begint weer

Crazy '44 (een spannende race tegen de klok en tegen elkaar)

De ouderengym begint weer

Dartclub begint weer

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 8 september 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 1 september!!!!!

Programma Beker voetbal VV Stormvogels Zaterdag 29 augustus 9.00u Stormvogels / Arum D1 – Oosterlittens D2 , 9.00u Mulier F3 – Stormvogels F1. Zaterdag 5 september 9.00u Strormvogels/Arum D1 – Tzummarum D2 en 10.15u Stormvogels F1 – IJVC F4

Berjochten

Tsjerkepaad. De kerken van Achlum en Hitzum doen mee aan Tsjerkepaad. De hele zomer van 4 juli tot 12 september zijn de kerken op zaterdagmiddag van 13.30-17.00 uur te bezichtigen. Er zijn vrijwilligers aanwezig die kunnen vertellen over de bijzonderheden en de historie van de kerken. Verschillende organisten komen deze zaterdagen de orgels bespelen.

Expositie. In de kerk van Achlum hangt deze zomer, van 4 juli tot 12 september een foto expositie met als titel: Met hart en ziel.

Het is een ode aan de bode. 38 jaar lang was dhr Rients de Boer bode bij de begrafenisvereniging in Achlum. Een vak waar hij zijn hele hart en ziel in kwijt kon. Vlak voor zijn afscheid, begin dit jaar, is er een fotoreportage gemaakt van dit speciale beroep door Roelie Anema. Het is een ingetogen zwart wit reportage geworden. De expositie is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Achmeafonds.

Rondleiding Achlum. Op 29 augustus is er om 14.30 uur een rondleiding door Achlum met volksverhalen en historische feiten. De rondleiding duurt een dik uur. Kosten: vrije gift. De start is bij de bankjes bij de kerk.

MEI DE BUS NEI TRYATER Tryater bestiet 50 jier en fiert dat mei Grûn, in grutte jubileum-foarstelling yn De Lawei yn Drachten. Op freed 6 novimber kinne jo dêr mei de bus hinne. Reservearje: www.lawei.nl of 0512-335050

Het dorpskaatsen is verschoven naar zaterdag 29 augustus. De senioren beginnen om 10.00 uur en de jeugd om 13.00 uur.

Opgave kan nog tot vrijdagavond 19.00 uur bij Froukje Yntema op 641312 of 06-3615 5575. Zeg het voort en tot zaterdag!

Op vrijdag 4 september de laatste kaatspartij van dit seizoen, het Nachtkaatsen. De jeugd begint 's middags om 17.00 uu en de senioren om 20.00 uur. Opgave bij de jeugdcommissie (06-20089982) of bij Yvonne Vrieswijk (06-21847021).

* Op vrijdag 4 september worden de Toppers van de Freule gehuldigd op het kaatsveld om 20.00 uur. Bauke-Tjalle Anema, Sjaak Bakker en Arjan Oevering zullen als dank voor hun mooie resultaat op de Freule nog even in het zonnetje worden gezet. We nodigen jullie allemaal uit om hierbij aanwezig te zijn!!

Groet van het kaatsbestuur!

Voor zaterdag 12 september ben ik op zoek naar 10 bar vrijwilligers voor het dorpsfeest /matinee in Sexbierum. Het is van 9.00u tot 14.30u . Graag opgeven bij Rennie van Dijk tel 641445, of 0612466519 of via de mail toldijk@home.nl

Het maatklaverjassen gaat binnenkort weer van start. Nieuwe spelers zijn van harte welkom. Opgave kan per duo tot de donderdag voorafgaande 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal tel : 641520of via de mail w.overal@hetnet.nl inleg is 2 muntjes.

aanvang 20.00 uur in de Singel. We spelen 3 volle ronden. om alvast in de agenda te noteren : vrijdag 25 september, 23 oktober, 20 november en 18 december.

Op zondagmiddag 13 september organiseert het ACA, CRAZY’44

Crazy’44 is een spannende race tegen de klok en tegen elkaar. Er moeten 44 heel diverse opdrachten door het dorp (en misschien daarbuiten?) voltooid worden. De uitvoering van de opdrachten moet worden vastgelegd op foto of video.

Leeftijd vanaf 12 jaar. Tijd: 13.00 tot 17.00 uur. Entree 1 munt p.p.

Geef je team op (4 personen) bij: Rienk Vlieger: rienkvlieger87@gmail.com 06-22249281 , Siebe Postma: siebe__postma@hotmail.com 06-55907776

Individuele opgave mag ook, dan maken wij er een team van. Tot 13 september!!!

Bestuur ACA

De ouderengym begint weer op woensdag 2 september om 12.30 uur. Nieuwsgierig??????? Kom eens, mannen en vrouwen van Achlum, geheel vrijblijvend, kijken en ervaren wat er gedaan wordt in dit uurtje gymen onder deskundige leiding. p.s. De eerste les is altijd gratis en verplicht u tot niets.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Janke van Dijk tel. nr. 0517 641524 of Antje Kikstra tel. nr. 0517 641589.

Het seizoen 2015 – 2016 komt eraan van Dartclub "de Klamme Fust’. Nieuwe leden van harte welkom. Opgeven kan tot 25 september bij Jacobus de Boer tel 06- 53647874


jiergong 9, nr 187 september 2015

Programma Stormvogels

Maatsklaverjassen

Reguliere buslijn tijdelijk buiten dienst

Samen eten in het dorpshuis

Crazy'44, een spannende race tegen de klok en tegen elkaar

Dartclub begint weer

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 22 september 18.00u

Programma VV Stormvogels `64. Zaterdag 12 september 9.00u Stormvogels / Arum D1 – SC Bolsward D6 , 10.15u Stormvogels F1 – FC Birdaard F2 Zaterdag 19 september 9.00u Strormvogels/Arum D1 – SDS D2

Vrijdag 25 september is er weer maatklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 24 september 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk-Overal

tel 0517641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl inleg 2 muntjes.

Berjochten

In verband met de herinrichting van de doorgaande weg in Achlum zal de reguliere buslijn door de beide dorpen tot de kerstdagen buiten dienst zijn. Er komt wel een pendelbus. Arriva gaat dit vermelden op de bushaltes langs de route en op hun website. Dus inwoners raden we aan de berichten op de website van Arriva in de gaten te houden.

Samen eten in het dorpshuis op 15 september

Het één keer per maand "samen eten” gaat weer starten. Schuift allen aan!

Hebt u zin om een keertje lekker en gezellig uit eten te gaan in ons eigen dorp, dan kan dat op dinsdag 15 september in dorpshuis De Singel. Iedereen is welkom: hoe meer zielen hoe meer vreugd! U bent vanaf 17.30 uur welkom. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een heerlijk 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 11 september bij Lenie Polderman, telefoon 0517 -642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 15 september!

Voor degenen die zich hebben opgegeven als barvrijwilliger voor het matinee van het dorpsfeest in Sexbierum, vertrek 9.00u bij de Singel. Vervoer is geregeld. Alvast bedankt!

Op zondagmiddag 13 september organiseert het ACA, CRAZY’44

Crazy’44 is een spannende race tegen de klok en tegen elkaar. Er moeten 44 heel diverse opdrachten door het dorp (en misschien daarbuiten?) voltooid worden. De uitvoering van de opdrachten moet worden vastgelegd op foto of video.

Leeftijd vanaf 12 jaar. Tijd: 13.00 tot 17.00 uur. Entree 1 munt p.p.

Geef je team op (4 personen) bij: Rienk Vlieger: rienkvlieger87@gmail.com 06-22249281 , Siebe Postma: siebe__postma@hotmail.com 06-55907776

Individuele opgave mag ook, dan maken wij er een team van. Tot 13 september!!!

Bestuur ACA

Het seizoen 2015 – 2016 komt eraan van Dartclub "de Klamme Fust’. Nieuwe leden van harte welkom. Opgeven kan tot 25 september bij Jacobus de Boer tel 06- 53647874


jiergong 9, nr 188 september 2015

Programma Stormvogels '64

Maatsklaverjassen in de Singel

Pubquizzen in de Singel

Peutergymnastieken

Rondleiding chocoladefabriek en kloosterboerderij

Data samen eten in dorpshuis

Rommelmarkt t.b.v. instrumentenfonds Wubbenus Jacobs

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 6 oktober 18.00u

Programma VV Stormvogels `64. Zaterdag 26 september 9.00u Stormvogels F1 – S.C Stiens F3 , 10.30 u Stormvogels/ Arum C2 – Oeverzwaluwen C2. 14.00u Stormvogels 1 – Blauw wit ’34 6 Zaterdag 3 oktober 9.00u Strormvogels/Arum D1 – LSC 1890 D5

Vrijdag 25 september is er weer maatklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 24 september 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk-Overal

tel 0517641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl inleg 2 muntjes.

Vrijdag 2 oktober is er weer pubquizzen in de Singel om 20.00u Entree 1 munt p.p. Volgende pubquiz avonden 6 november, 8 januari 2016 , 5 februari en 11 maart

Berjochten

Sportvereniging Achlum nodigt uw peuter uit om te komen gymnastieken . Peutergym is voor peuters vanaf 2 jaar en is in de gymzaal van het dorpshuis op donderdag van 15.45u – 16.30u. Groetjes juf Diana

De KWF collecte heeft € 490,64 opgebracht. Namens het KWF alle gulle gevers en collectanten. Tige Tank

Rondleiding chocoladefabriek en kloosterboerderij. Op 3 oktober zijn er weer rondleidingen, het begint ’s ochtends om 10 uur en ’s middags om 14.00 uur. In verband met het maximum aantal deelnemers is reserveren noodzakelijk, dat kan via de e-mail: rondleidingachlum@gmail.com . Opgave voor 1 oktober, u ontvangt hiervan een bevestiging. De kosten bedragen € 5,00, dit is incl. het proeven van chocola en jam.

Data samen eten in het dorpshuis

Voor de maanden oktober, november en december zijn de data voor het samen eten in het dorpshuis: de dinsdagen 13 oktober, 10 november en 8 december.

Dus als u aan wilt schuiven bij deze gezellige maaltijden, noteer de data dan alvast in uw agenda! Nader bericht volgt, Dorpsbelang Achlum.

Zaterdag 3 oktober ROMMELMARKT t.b.v. het instrumentenfonds.

Tijd: 9.00 uur tot 13.00 uur.

Locatie: "It Iepen Hûs” (van Camminghaweg 15, Arum).

Entree € 1,00. Koffie, thee, snert en diverse broodjes staan voor u klaar!

Muziekvereniging Wubbenus Jacobs, Arum.


jiergong 9, nr 189 oktober 2015

Volgende nijsfodsje komt over 3 weken uit

Programma V.V. Stormvogels '64

Maatsklaverjassen in de Singel

Op 10 oktober is het open dag bij Iter Solutions

Check achtergebleven kleding in de Singel (voor 1 november)

Samen eten (alle leeftijden) in het dorpshuis op 13 oktober

Programma ACA (Bingo, Kindermiddag, themafeest Halloween en Elpee Avond)

Warme wintermiddag bij Wellness Oosterhof op zaterdag 7 november

Aginda

Het volgende nijsfodsje komt over 3 weken uit i.p.v. 2 weken.

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 27 oktober 18.00u

Programma VV Stormvogels `64. Zaterdag 10 oktober 9.00u Stormvogels F1 – Leovardia F6 , 10.30 u Stormvogels/ Arum C2 – SWZ BOSO Sneek C5 . 14.00u Stormvogels 1 – Wykels Hallum 4. Zaterdag 17 oktober Geen thuis wedstrijden. Zaterdag 24 oktober Inhaal/ Beker programma

Vrijdag 23 oktober is er weer maatklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 22 oktober 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk-Overal

tel 0517641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl inleg 2 muntjes.

Berjochten

De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft 331,08 euro opgebracht. Collectanten bedankt voor jullie inzet en dankzij de gevers kan het wetenschappelijk onderzoek naar genezing worden voortgezet.

De collecte voor de Nierstichting heeft € 345,34 opgebracht. Nammens de Nierstichting, collectanten en alle gulle gevers hartelijk dank!

Op 10 oktober van 10:00 tot 17:00 is het open dag bij Iter Solutions maatschappelijk werk en coaching met paarden. Iter Solutions is de praktijk van Marjorie Vlaar wonende te Achlum. Bij ons worden kinderen en volwassenen geholpen met uiteenlopende problematiek. Dit gebeurd met en zonder behulp van paarden maar wel meestal op de boerderij. Op deze dag kunt u kennis maken met de paarden en wordt er verteld hoe de hulpverlening in zijn werk gaat. Adres: Herbaijumerweg 6, gemeente Harlingen. (vlakbij Kiesterzijl).

In de Singel ligt nog veel achter gebleven kleding. Voor 1 november ophalen anders gaan ze gewassen naar het goede doel!

Samen eten in het dorpshuis op 13 oktober

Het één keer per maand "samen eten” is weer gestart. Schuift allen aan!

Hebt u zin om een keertje lekker en gezellig uit eten te gaan in ons eigen dorp, dan kan dat op dinsdag 13 oktober in dorpshuis De Singel. Iedereen is welkom: hoe meer zielen hoe meer vreugd! U bent vanaf 17.30 uur welkom. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een heerlijk 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 9 oktober bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 13 oktober!

Programma ACA

Vrijdag 16 oktober Bingo Aanvang 20.00u in de Singel met spectaculaire prijzen!

Woensdagmiddag 21 oktober Kindermiddag met als thema Sint Maarten! Aanvang 14.00u Leeftijd: vanaf groep 3

Zaterdag 31 oktober Thema feest : HALLOWEEN met DJ Quickfinger vanaf 21.00u . entree € 5,00 . Dresscode Halloween. Prijs voor de mooiste, leukste griezeligste outfit!!!!!!!!!

Elpee Avond Back to Back

Heb jij nog een favoriete elpee? Kom langs en neem um mee!!

Zaterdag 14 november vanaf 17.00 uur. Gratis entree 100% vinyl!!!!

Uiteraard heeft iedereen op zolder nog een grote doos met elpee’s. Zoek hieruit je favoriet en neem um mee naar de Singel. Dj Sjouke zorgt voor de draaitafel. Zet de naald bij je favoriete nummer en vertel waarom dit juist jou mooiste nummer is. Natuurlijk hebben we een grote collectie elpee’s geregeld mocht je thuis je favoriet niet meer hebben liggen.

Het belooft een middag/avond met prachtige muziek en mooie verhalen te worden!!

En wie zijn eigenlijk de kenners????

Rients de B. zal wel met Mieke Telkamp komen….

En met Jacobus de B. zal het wel "hollebatsen” wurde.

Gooitzen G. zal de kast wel vol hebben met elpee’s.

En alle truckers komen waarschijnlijk met Henk Wijngaard met z’n vlammen in de pijp op de proppen.

Warme Wintermiddag bij Wellness De Oosterhof (De Jister 3) op Zaterdag 7 november van 13.30-17.00 uur

Je kunt terecht bij diverse stands met o.a.: Mode, Wonen, Beauty, Food en Drinks, Family Fotoshoot, Health, Workshops & Lifestyle

Entree: Euro 2.50 (kinderen tot 14 jaar gratis) inclusief een drankje en een hapje in het JisterCafé

Warme groet van de organisatie: Ida Overal en Agaath Zuurbier. Van harte welkom!


Jiergong: 9, nr 190 , oktober 2015

Enquete dorpsbelang over leefbaarheid Achlum

zaterdag 31 oktober HALLOWEENfeest

zaterdag 31 oktober 10.30u Stormvogels/Arum C2 - Zeerobben

en 14.00u Stormvogels 1 - Beetgum 3

iedere donderdagavond biljarten

7 november Warme Wintermiddag bij Wellness De Oosterhof

8 november Pelgrimage!

10 november "samen eten"in dorpshuis

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 10 november 18.00u.

Zaterdag 31 oktober in de Singel Thema feest : HALLOWEEN met DJ Quickfinger vanaf 21.00u . entree € 5,00 . Dresscode Halloween. Prijs voor de mooiste, leukste griezeligste outfit!!!!!!!!!

Programma VV Stormvogels `64. Zaterdag 31 oktober 10.30 u Stormvogels/ Arum C2 – Zeerobben C4. 14.00u Stormvogels 1 – Beetgum 3.. Zaterdag 7 november 9.00u Stormv/Arum - D1 Scharnegoutum D2 .

Berjochten

Heb jij nog een favoriete elpee? Kom langs en neem um mee!!

Zaterdag 14 november vanaf 17.00 uur. Gratis entree 100% vinyl!!!!

Familie Hansma Monnikenweg 42 laat weten dat zij 14 november gaan verhuizen naar wooncentrum Almenum Midlumerlaan 53 nr. 815. 8861 JH Harlingen. Tel 0517409815. Hierbij bedanken wij als leden en donateurs van de verenigingen in Achlum.

Wij zijn weer begonnen met biljarten. Iedere donderdagavond om 20.00 uur in dorpshuis De Singel. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Op 10 november gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis.

Het eten is elke keer een verrassing: We eten of Nederlands of Frans of Italiaans of Grieks of …., dus heel gevarieerd en als slotstuk krijgen we altijd een fantastisch toetje. Het is gezellig en lekker en we hopen ook deze keer weer op voldoende belangstelling. Iedereen is welkom: hoe meer zielen hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 6 november aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517 -642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 10 november!

Op zondag 8 november om 10.30 uur is er in de kerk van Hitzum een speciale dienst. We blijven niet in de kerk, maar gaan op Pelgrimage! We lopen door de natuur en vieren een liturgie. Jongeren en ouderen vinden de kerk niet verkeerd, maar willen soms iets anders en volgens ons beantwoordt deze tocht aan die behoefte. Na de Pelgrimage is er voor iedereen warme chocolademelk en koffie. Graag tot 8 november!!

Komt allen zaterdag 7 november naar de gezellige Warme Wintermiddag bij Wellness De Oosterhof op de Jister no 3! Met Mode, Wonen, Beauty, Food en Drinks, Family Fotoshoot, Health, Workshops & Lifestyle. Entree: Euro 2.50 (kinderen tot 14 jaar gratis) inclusief een drankje en een hapje in het JisterCafé. Tijd: 13.30-17.00 uur.

Foar manlju, froulju, jong & ald in Warm Wolkom!!! Wintergroetniskes fan de organisaazje Ida Overal en Agaath Zuurbier

enquête Dorpsbelang (zie bijlage)

Dorpsbelang Achlum is geïnteresseerd in hoe u het leven in Achlum ervaart en hoe u denkt ons dorp mooi en met name leefbaar te houden nu en in de toekomst. Daarom hebben we samen met de gemeente een enquête opgesteld. We hopen dat uit deze enquête nieuwe initiatieven naar voren komen. Wij zullen dan proberen daar geld voor te vinden via bijvoorbeeld het Oranjefonds, Losse Fearren etc., zodat deze initiatieven ook werkelijk van de grond kunnen komen. Op 24 november hebben we een overleg met B&W van Franekeradeel, met hen bespreken we de uitslag van de enquête. Dus laat uw mening horen!

U kunt deze enquête ook invullen via het formulier op de website van dorpsbelang (www.achlum.info) .

Woensdag 11 november is het weer St Maarten en willen we weer met de kinderen en hun lampions geld op halen voor het goede doel i.p.v. snoep. Dit jaar is gekozen voor stichting Proninos.

Wat doet Stichting Proniños (www.stichtingproninos.nl)?


jiergong 9, nr 191 november 2015

Programma V.V. Stormvogels '64

LP avond in de Singel

Maatsklaverjassen in de Singel

Sponsors Bingo bedankt

Collecte brandwondenstichting

Intocht Sinterklaas

Ledenvergadering Sportvereniging

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 24 november 18.00u.

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 5 december.

Programma VV Stormvogels `64. Zaterdag 14 november 10.30 u Stormvogels/ Arum C2 – SC Bolsward C5 . 14.00u Stormvogels 1 – Rijperkerk 3.. Zaterdag 21 november geen thuiswedstrijden.

Zaterdag 14 november vanaf 17.00u in de Singel LP avond. Neem je favoriete LP mee Uiteraard heeft iedereen op zolder nog een grote doos met elpee’s. Zoek hieruit je favoriet en neem um mee naar de Singel. Dj Sjouke zorgt voor de draaitafel. Zet de naald bij je favoriete nummer en vertel waarom dit juist jou mooiste nummer is. Natuurlijk hebben we een grote collectie elpee’s geregeld mocht je thuis je favoriet niet meer hebben liggen. Gratis entree

Vrijdag 20 november is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overaltel : 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Berjochten

Het ACA wil graag de volgende sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan de jaarlijkse bingo.

Spar Arum, Agaath Oosterhaven, Penta architekten, Ronald Zwart auto’s, Bouwbedrijf Jelle Bruinsma, Hoogwerkerverhuur Feike Bruinsma, Voet Enzo, Anna Sieswerda, DDB service, Ouwe Seun Harlingen, Theo Beukema, Petra Monsma, Omrin, Loonbedrijf Lageveen,De Boer Drachten, Kv Achlum, Pietie Oevering, Loonbedrijf Osinga, Klafa chocolade, It Skil , Multiservice Vlieger, Gerda Witteveen.

De collecte voor de brandwondenstichting heeft € 313,64 opgebracht. Alle collectanten en gulle gevers hartelijk dank

Zaterdag 28 november Intocht van Sinterklaas Om 15.30 . Verzamelen bij de garageboxen op de Oosterstraat. Sinterklaasfeest in de Singel is voor de kinderen t/m groep 6.Deze middag kunnen jullie ook je favoriete artiest of groep playbacken.Wil je mee doen? Geef je op bij Janny of Annie jschaafsma@ziggo.nl of astornebrink@hotmail.com opgeven kan tot 23 november 2015

Berichten van de Sportvereniging Achlum

Donderdag 19 november 2015 nodigt de Sportvereniging Achlum u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur in de Singel. Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden. Tijdens deze avond kunt u ook kennis maken met onze nieuwe gymjuf Dina.

We zien u graag op donderdag 19 november 2015 in de Singel.


Jiergong: 9, nr 192 , november 2015

Programma VV Stormvogels '64

Intocht Sinterklaas

illegaal storten tuinafval

enquete dorpsbelang

samen eten dorpshuis 8 december

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 8 december 18.00u.

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 5 december.

Programma VV Stormvogels `64.

Zaterdag 28 november 9.00u u Stormvogels/ Arum D1 - Nijland D1 , 10.15u Stormvogels F1 - Warga/WWS F4

Zaterdag 5 december 10.30u Stormvogels/Arum C2 – LSC 1890 C2, 14,00u

Berjochten

Intocht van Sinterklaas Zaterdag 28 november 2015 Om 15.30 verzamelen bij de garageboxen op de Oosterstraat. Sinterklaas feest vieren we daarna met z'n allen in de Singel.

Illegaal storten tuinafval

Op de Dorpsstraat bij de brug Alde loop ligt al meer dan een maand een hoge stapel tuinafval. Dit is een rotgezicht en belemmert ook nog eens het uitzicht, wat vooral bij het in- en uitgaan van de school gevaarlijk situaties oplevert. Het is ook niet de eerste keer dat er langdurig afval ligt. Ook elders in het dorp ligt er tuinafval op de openbare weg. Dat het verboden is zal iedereen weten, maar misschien is het niet bekend dat je het door 140517 te bellen zo kunt laten ophalen. Laat degene(n) die het afval gestort heeft zijn/haar verantwoordelijkheid nemen en laat het weghalen, het is zo'n kleine moeite en het houdt ons zo mooie dorp mooi.Indien nodig zal de wijkagent ingeschakeld worden.

Dorpsbelang Achlum

De collecte voor de dierenbescherming

heeft € 152,08 opgebracht! Alle collectanten en gulle gevers hartelijk dank!

enquête dorpsbelang

Omdat ons overleg met B&W is uitgesteld tot januari, doen wij nog eenmaal een beroep op u om de toegezonden enquête in te vullen, als u dat nog niet gedaan hebt. U kunt deze enquête ook invullen via het formulier op de website van dorpsbelang (www.achlum.info), een kleine moeite. Meerdere leden van één gezin kunnen zo de enquête invullen.

Er zijn al mooie suggesties bij ons binnengekomen, dus laat uw kans niet voorbij gaan en vul de enquête voor 1 december in. Dorpsbelang Achlum

Op 8 december gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis

Het eten is elke keer een verrassing: We eten of Nederlands of Frans of Italiaans of Grieks of …., dus heel gevarieerd en als slotstuk krijgen we altijd een fantastisch toetje. Het is gezellig en lekker en we hopen ook deze keer weer op voldoende belangstelling.

Iedereen is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 4 december aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517 -642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 8 december!

Achlumers, hartelijk dank namens Stichting Proniños

Kinderen, gulle gevers, organisatie, begeleiders en muziekkorps heel erg bedankt voor jullie inspanningen tijdens het feest van Sint Maarten. Dit leverde een geweldige opbrengst op:€ 448,26! Hiervan kunnen wij een jaar lang een klas van 20 kinderen in één van onze projectlanden extra scholing geven. Bestuur Proniños: Katja Visser, Silvester Koot, Lenie Polderman

Boekje Achlum

Met geld van het Achmea Achlum fonds en een bijdrage van Klafachocola is er een nieuw en dikker boekje gemaakt over Achlum.

Alle mensen in Achlum krijgen dit boekje tegelijk met het nijsfodsje in de bus.

Wilt u meer exemplaren van dit boekje dan kunt u die afhalen bij Roelie Greidanus, Monnikenweg 56.

Bij mooi weer staat de houten kast bij de weg en daar liggen ze ook in.

Krystkuier

Op 2e kerstdag is er weer een Krystkuier. We starten om 14.00 uur bij de Singel.

Kerstkaarten van Achlum

Vanaf nu zijn er weer Achlumerkerstkaarten te koop bij de houten kast op Monnikenweg 56, bij slecht weer even aanbellen.

Wie doet er mee? Vanaf januari op zaterdagavond 8 lessen Salsa, de Cha Cha Cha, de Merengue en andere vrolijke stijldansen!

Locatie: Dorpshuis de Singel. Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur. Kosten Euro 77,50 per persoon.Iedereen kan meedoen. Plezier staat voorop!

Opgave bij Agaath Zuurbier via janenagaath@hetnet.nl / 0517-641848

Zaterdag 28 november 2015 : Steur & Stars in Concert.

Muziekvereniging Wubbenus Jacobs o.l.v. Arjen Steur m.m.v. Maaike de Groot, John Boonstra, Lieuwe Tolsma en Doete Stenekes.

Locatie: Sporthal Arum

Aanvang: 19.30 uur

Entree € 5,-- , Donateurs en kinderen t/m 12 jaar € 3,-- .


jiergong: 9, nr 193, december 2015

Maatsklaverjassen in de Singel

Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Nationaal MS Fonds

ACA Nieuws

Krystkuier

Kerstkaarten van Achlum

Oudejaarsnacht

Wie gaat er mee dansen?

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 22 december 18.00u.

Vrijdag 18 december is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel

Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel 0517 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Berjochten

De collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft het mooie bedrag van € 251,36 opgebracht. Aan alle gevers en lopers heel veel dank. Met een hartelijke groet,

Margarithe Veen

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 1925 in Franeker, Achlum, Dongjum, Hitzum en Tzum opgehaald.

ACA nieuws

Zaterdag 19 december is er weer het jaarlijkse familie Kerstgala voor jong en oud in de Singel. Met dit jaar de King & Queen contest. Wie mag zich de King/Queen van het kerstgala noemen?? Wie heeft de mooiste outfit??

Lopend buffet gemaakt door de vaste kerstgala kookploeg. De muzikale omlijsting is in handen van DJ Haagse Bluf!! Aanvang 17.00 uur. Entree tot 12 jaar €5,- vanaf 12 jaar €7,50.

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsduik om 15.00 uur bij de Singel. Komt allen!! Entree 3 munten na afloop gratis broodje worst, Jägermeister en een unoxmuts. Warme douches aanwezig in de Singel!! Aansluitend Nieuwjaarsborrel in de Singel. Met het gouden duo Knabbel en Babbel achter de bar. Voor een goed begin van het nieuwe jaar!!!!!

Krystkuier

Op 2e kerstdag is er weer een Krystkuier. We starten om 14.00 uur bij de Singel.

Kerstkaarten van Achlum

Vanaf nu zijn er weer Achlumer kerstkaarten te koop bij de houten kast op Monnikenweg 56, bij slecht weer even aanbellen.

Oudejaarsnacht zal er weer muziek in de Singel zijn van 0.30u tot 4.00u opnieuw verzorgd door drive in show Partyros uit Joure. Mochten er barvrijwilligers voor deze nacht zijn of anderen die willen helpen schoonmaken nadien, graag opgeven bij Rennie van Dijk. Tel 641445.

Wie doet er mee? Vanaf januari op zaterdagavond 8 lessen Salsa, de Cha Cha Cha, de Merengue en andere vrolijke stijldansen! Deze workshop wordt georganiseerd door dansschool Adema uit Leeuwarden. Locatie: Dorpshuis de Singel. Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur. Kosten Euro 77,50 per persoon.Iedereen kan meedoen. Plezier staat voorop!

Opgave bij Agaath Zuurbier via janenagaath@hetnet.nl / 0517-641848


jiergong: 9, nr 194, december 2015

Openingstijden dorpshuis de Singel met de feestdagen

Krystkuier

Collecteren als maatschappelijke stage

kerstboominzamelactie

aanmelden bij Burgernet

Nieuwjaarsduik en -borrel

Pubquiz op vrijdag 8 januari

Kaas en Wijnproeverij in de Singel

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 5 januari 2016 18.00u.

Berjochten

Het oud papier wordt donderdag 24 december opgehaald. !!

Openingstijden Dorpshuis de Singel met de feestdagen:

1e kerstdag gesloten.

2e kerstdag van 16.00u tot 22.00u.

Oudejaarsdag van 16.00u tot 21.00u en van 0.00u tot 4.00u dan met muziek van drive inn show Party Ros.

Nieuwjaarsdag vanaf 15.00u.

Krystkuier

Op 2e kerstdag is er weer een Krystkuier. We starten om 14.00 uur bij de Singel.

Melissa Bosma en Ilse Sijbring hebben zich bij Dorpsbelang aangemeld voor een Maatschappelijke Stage. Zij willen in het nieuwe jaar helpen bij het collecteren.

Als er Achlumers zijn die een collecte organiseren en nog collectanten zoeken, kunnen zij zich aanmelden voor hulp bij Lenie Polderman, tel. 0517-642310 of e-mail l.j.polderman@home.nl.Lenie zorgt dan dat het contact met Melissa en Ilse tot stand komt.

kerstboominzamelactie 6 januari 2016

De kerstboominzamelactie door de gemeente in samenwerking met dorpsbelang wordt dit keer gehouden op woensdagmiddag 6 januari 2016. Kerstbomen kunnen die dag van 13.15 tot 14.30 uur ingeleverd worden bij dorpshuis De Singel. Elke kerstboom levert 50 eurocent op! Verder is er voor iedereen nog een verrassing.

Aanmelden bij Burgernet

Nu er in ons altijd zo veilige dorp op verschillende plaatsen is ingebroken, moeten we met z´n allen alert zijn. Aanmelden bij Burgernet is een mogelijkheid waar we gebruik van kunnen maken. Doe mee en meld u aan!

Voor informatie over Burgernet zie www.burgernet.nl

Dorpsbelang Achlum

ACA nieuws

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsduik om 15.00 uur bij de Singel. Komt allen!! Entree 2 munten. Na afloop gratis snert, beerenburg en een unoxmuts. Warme douches in de Singel aanwezig!! Aansluitend Nieuwjaarsborrel. Met het gouden duo Knabbel en Babbel achter de bar. Voor een goed begin van het nieuwe jaar!!!!!

Vrijdag 8 januari, Pubquiz 20.00 uur o.l.v. Jan en Gooitzen.

Zondag 24 januari 16.00 uur: Kaas en Wijnproeverij in de Singel. Kaas maken zoals onze voorouders het vroeger deden. Vlielander Nils Koster, alias ‘De Vlielander Zelfkazer', beheerst dit ambacht nog en maakt zijn kazen op authentieke wijze. De kazen van "De Vlielander zelfkazer”, zijn inmiddels beroemd op het eiland. Deze middag laat hij u de lekkerste kazen uit zijn bunker proeven, de lang gerijpte kazen maar ook met zelfgeoogste kruiden als zeewier, honingklaver en brandnetel. Ook vertelt hij u over deze ambachtelijke manier van het kaasmaken en "het oogsten” van de Vlielander kruiden. Tevens laat hij u bij elke kaas een bijpassende wijn proeven. Meer info www.zeewierkaas.nl

Kosten €18,50 p.p. Maximaal 30 deelnemers. Opgave bij Bert Faber 06-12882059.

Alvast vanaf deze kant fijne feestdagen toegewenst !