Nieuwsarchief Nijsfodsje 2016

Nieuwsarchief NijsFodsje 2016


jiergong: 9, nr 195, januari 2016

Vrijdag 8 januari Pubquiz om 20.00u.

Vrijdag 15 januari maatsklaverjassen om 20.00u.

Samen eten in het dorpshuis op 19 januari

Kaas en Wijnproeverij op zondag 24 januari

Stichting tot Nut Arum biedt zich aan voor financiële steun

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 19 januari 2016 18.00u.

Vrijdag 8 januari, Pubquiz 20.00 uur o.l.v. Jan en Gooitzen.

Vrijdag 15 januari 2016 is er weer maatsklaverjassen on 20.00 uur in de Singel

opgave kan tot donderdag 14 januari 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel 0517 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Berjochten

Samen eten in het dorpshuis op 19 januari

Op 19 januari gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis.

Het eten is elke keer een verrassing: We eten of Nederlands of Frans of Italiaans of Grieks of …., dus heel gevarieerd en als slotstuk krijgen we altijd een fantastisch toetje. Het is gezellig en lekker en we hopen ook deze keer weer op voldoende belangstelling. Iedereen is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 15 januari aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517 -642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 19 januari!

Zondag 24 januari 16.00 uur: Kaas en Wijnproeverij in de Singel. Kaas maken zoals onze voorouders het vroeger deden. Vlielander Nils Koster, alias ‘De Vlielander Zelfkazer', beheerst dit ambacht nog en maakt zijn kazen op authentieke wijze. De kazen van "De Vlielander zelfkazer”, zijn inmiddels beroemd op het eiland. Deze middag laat hij u de lekkerste kazen uit zijn bunker proeven, de lang gerijpte kazen maar ook met zelfgeoogste kruiden als zeewier, honingklaver en brandnetel. Ook vertelt hij u over deze ambachtelijke manier van het kaasmaken en "het oogsten” van de Vlielander kruiden. Tevens laat hij u bij elke kaas een bijpassende wijn proeven. Meer info www.zeewierkaas.nl

Kosten €18,50 p.p. Maximaal 30 deelnemers. Opgave bij Bert Faber 06-12882059.

Stichting tot Nut Arum is ontstaan vanuit Nutsspaarbank Arum en heeft tot doel om financiële steun te geven aan in het werkgebied gevestigde verenigingen, stichtingen, enz. die activiteiten ontplooien voor de verbetering van het culturele leefklimaat voor inwoners van het werkgebied

Sinds kort heeft Stichting tot Nut een website: www.stichtingtotnut.nl.

Aanvragen kunnen worden verzonden naar het secretariaat van de stichting. Bij voorkeur per mail: info@stichtingtotnut.nl Of naar: Stichting tot Nut Jolanda van der Veen-Geveke Lidlumerwei 14 8854 GN Oosterbierum


jiergong: 9, nr 196, januari 2016

Zondag 24 januari 16.00u. : Kaas en Wijnproeverij - er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar

Woensdag 10 februari 20.00u. : Dia lezing door Pier Zijlstra over Noord Ethiopië

Vrijdag 12 februari 20.00u. : Ledenvergadering IJsclub Achlum

Een goede grap

Tryater spilet op woansdei 9 maart "Heimwee nei Hurdegaryp"

Ontwikkeling duurzaamheid Achlum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 2 februari 2016 18.00u.

De kopij voor de volgende dorpskrant " op e Hichte "inleveren voor 14 februari.

Berjochten

Zondag 24 januari 16.00 uur: Kaas en Wijnproeverij in de Singel. Kosten €18,50 p.p. Maximaal 30 deelnemers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Opgave tot donderdag 21 januari 20.00 uur bij Bert Faber 06-12882059.

Woensdag 10 februari 20.00 uur: Dia lezing door Pier Zijlstra. Dit jaar zal hij ons meenemen op reis naar Noord Ethiopië. Iedereen is van harte welkom! Entree 2 munten p.p.

Vrijdag 12 februari is de jaarlijkse ledenvergadering van ‘Ysclub Achlum”om 20.00u in de Singel. Voorstel bestuur is contributie verhoging naar € 6,50. Wil degene die de contributie van 2014/2015 nog niet heeft betaald dit alsnog doen? Op rekening nr NL94RABO0320477924.

Beste dorpsgenoten,

Op deze manier wil ik jullie hartelijk bedanken voor de vele kaarten die ik heb gekregen voor mijn 65e verjaardag (meer dan 50!).Ik was natuurlijk heel verbaasd dat blijkbaar heel veel mensen dit wisten. Ik vind het wel een goede grap.

Hartelijke groeten van Wiebe Scheltema

TRYATER

Op woansdei 9 maart spilet Tryater de foarstelling Heimwee nei Hurdegaryp yn doarpshűs De Moeting yn Tsjom. De foarstelling begjint om 20.00 oere.

Kaarten: Reservearje: www.tryater.nl of 058-253 95 50. En foar de foarstelling oan de seal.

Ontwikkeling duurzaamheid Achlum Op de klimaattop in Parijs zijn 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. Dorpsbelang Achlum zat niet aan de onderhandelingstafel en dat is maar goed ook want daar werd over theoretische modellen gepraat. Nee, wij willen juist praktisch bezig zijn en willen kijken of wij hier in Achlum ook ons steentje kunnen bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving. Dorpsbelang wil daarom graag in contact komen met dorpsgenoten die samen ideeën willen ontwikkelen om praktische toepassingen van duurzame oplossingen in en rond Achlum te bedenken. Zou jij hieraan wel mee willen werken, laat het ons weten en meld je aan via info@achlum.info of via één van de bestuursleden van Dorpsbelang.

Het bestuur van Dorpsbelang Achlum


jiergong: 9, nr 197, februari 2016

Jaarlijkse snertactie van de jeugdclub

Dialezing door Pier Zijlstra over Noord Ethiopië

Ledenvergadering IJsclub Achlum

Samen eten in het dorpshuis

Tryater spilet Heimwee nei Hurdegaryp

Jan en Marijke spylje Skűlje yn Jorwert

Een kijkje in de toekomst

Zin in een zomers kleurtje?

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 16 februari 18.00u.

De kopij voor de volgende dorpskrant " op e Hichte "inleveren voor 14 februari.

Vrijdag 5 februari pubquiz in de Singel. O.l.v. Jan en Gooitzen Aanvang 20.00u entree 1munt

Vrijdag 12 februari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 11 februari 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel : 0517 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Berjochten

Lieve dorpsgenoten, Zaterdag 6 februari komt de jeugdclub weer langs met de jaarlijkse snertactie! Wij komen langs tussen half 10 en half 12. :) Handig is dat u zelf een bakje of pan heeft klaarstaan.Tot zaterdag 6 februari!!!!!!

Woensdag 10 februari 20.00 uur: Dia lezing door Pier Zijlstra. Dit jaar zal hij ons meenemen op reis naar Noord Ethiopië. Iedereen is van harte welkom! Entree 2 munten p.p.

Vrijdag 12 februari is de jaarlijkse ledenvergadering van ‘Ysclub Achlum”om 20.00u in de Singel. Voorstel bestuur is contributie verhoging naar € 6,50. Wil degene die de contributie van 2014/2015 nog niet heeft betaald dit alsnog doen? Op rekening nr NL94RABO0320477924.

Samen eten in het dorpshuis op 16 februari

Op 16 februari kunt u weer aanschuiven bij het "samen eten” in het dorpshuis.

Het is elke keer een verrassing wat we eten én elke keer gezellig en heel lekker. We hopen weer op voldoende belangstelling. Iedereen is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 12 februari aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517 -642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op dinsdag 16 februari!

Volgende data "samen eten” zijn: maandag 14 maart en de dinsdagen 12 april en 24 mei.

Op woansdei 9 maart spilet Tryater de foarstelling Heimwee nei Hurdegaryp yn doarpshűs De Moeting yn Tsjom. De foarstelling begjint om 20.00 oere.

Kaarten: Reservearje: www.tryater.nl of 058-253 95 50. En foar de foarstelling oan de seal.

Yn 2013 kaam J&Mteaterwurk (Jan Arendz en Marijke Geertsma) mei de foarstelling ‘Oarlochstriennen’ yn it Kazemattenmuseum op de Ofslútdyk. Yn 2016 komt J&Mteaterwurk mei in nije foarstelling: ‘Skűlje yn Jorwert’.

In toanielfoarstelling nei oanlieding fan it boek ‘Nachtboek van een kerkuil’,

skreaun troch Bas van Gelder. Bas van Gelder hat dűmny west yn Jorwert krekt yn de oarlochsjierren ‘40-’45. De dűmny dy’t űnderdűke moat ( yn syn eigen tsjerke), wurdt ferret en oppakt en komt yn de finzenis fan Ljouwert te lâne.

Jorwert is in hecht doarp, mar ek yn dit doarp wenje njonken minsken, dy’t yn it fersetsitte, ek minsken dy’t de filosofy fan Hitler oanhingje.

In lytse mienskip prachtich opservearre troch in dűmny dy’t fan bűten Fryslân yn Jorwert bedarret krekt yn de oarlochsjierren, węryn de eigenskippen fan de minsken harren krekt wat dúdliker ôftekenje. It wurdt in prachtich gehiel. Jan en Marijke spylje dizze foarstelling op middei en jűn yn de tsjerke fan Jorwert.

Voor meer informatie over speeldata kijk op www.jmteaterwurk.nl

Woensdag 16 maart om 20.00u in de Singel Een kijkje in de toekomst! Smartphones, 3D printers, tablets, crowdfunding, drones, cloud, wearables, een kleine greep uit technische ontwikkelingen die elkaar steeds sneller lijken op te volgen. Toepassingen als Facebook, Instagram, Snapchatt, Whatsapp, AirBnb, Uber, Peerby, etc. maken dat we niet alleen op een andere manier met elkaar omgaan, maar ook dat verdienmodellen en daarmee hele bedrijfsketens onder druk komen te staan of zelfs verdwijnen. Tjerk van Dijk geeft een lezing en neemt ons mee langs een aantal van deze ontwikkelingen en de gevolgen die dit in de nabije toekomst zal hebben voor het dagelijkse leven. Een ieder is van harte welkom. Gratis entree.

Zin in een zomers kleurtje? Boek dan nu ons Zonnig Zonnebank-Arrangement!

Verantwoord zonnen in een gezonde dosis zorgt voor:

1) een betere doorbloeding van huid en spieren.

2) een verhoogde weerstand, omdat warmte rustgevend is en zonnen ontspant.

3) aanmaak van vitamine D, onmisbaar voor sterke botten, maar ook goed voor huidaandoeningen.

4) anti winterdepressie, doordat onder invloed van het UV licht endorfine (het gelukshormoon) wordt aangemaakt.

Kortom: het zorgt ervoor dat je je goed voelt in alle opzichten!

Een zonnebanksessie duurt maximaal 30 minuten per keer en een kuur wordt stapsgewijs opgebouwd qua tijd, afhankelijk van uw huidtype.

Wellness De Oosterhof De Jister 3 8806 KZ Achlum 06-53962441 info@wellnessdeoosterhof.nl

Prijs: Per keer Euro 7,00, 10x voor Euro 65,00.


jiergong: 9, nr 198, februari 2016

Zaterdag 19 maart GARAGE verkoop!

De Poiesz jeugdsponsoractie is begonnen!

Zondag 13 maart schaatsen in de ijshal

Woensdag 16 maart een kijkje in de toekomst

ADHD coaching try-out

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 1 maart 18.00u.

Programma competitie 2016 Stormvogels `64: Zaterdag 27 februari 14.00u Stormvogels 1 – Lions `66 4.

Berjochten

Zaterdag 19 maart GARAGE verkoop! van 10.00 - 16.00 uur Beste Achlumers,

Zaterdag 19 maart organiseert het ACA een garage verkoop. Hier kunt u uw garage of erf, wat u maar wilt, openstellen voor publiek en u spulletjes waar u al jaren van af wilt, verkopen. Geef u op, zodat wij, ACA, een mooie platte grond kunnen maken voor de kopers/kijkers. Opgave bij Eke 06-26836739

De volgende pubquiz is vrijdag 11 maart!!!!!!!!!

Beste Achlummers de Poeisz-jeugd-sponsor-actie is begonnen! Een actie waar u aan kan deelnemen door de blauwe munten te sparen en deze te doneren aan de stormvogels '64. Een prachtige club met een top veld, een lage contributie, een fantastische ambiance om van de kantine nog maar niet te spreken ...kortom doneer. Doneren kan bij de Poeisz in Franeker bij het spoor of bij één van de bestuursleden Pieter de Boer, Henk de Bruin,Hinne Groot, Hylke Zijlstra of Douwe Gerlofsma . zegt het voort zegt het voort! Munten van vorig jaar zijn helaas niet meer geldig. En ook 12 maart staan er echte Stormvogels in de Poeisz in Franeker bij het spoor voor u klaar...met mooie acties voor een mooie club! Actie loopt tot en met 2 april

Zondag 13 maart is er voor de leden van ijsclub Achlum weer schaatsen in de nieuwe ijshal in Leeuwarden. Verdere info volgt op het volgende nijsfodsje

Woensdag 16 maart om 20.00u in de Singel Een kijkje in de toekomst! Smartphones, 3D printers, tablets, crowdfunding, drones, cloud, wearables, een kleine greep uit technische ontwikkelingen die elkaar steeds sneller lijken op te volgen. Toepassingen als Facebook, Instagram, Snapchatt, Whatsapp, AirBnb, Uber, Peerby, etc. maken dat we niet alleen op een andere manier met elkaar omgaan, maar ook dat verdienmodellen en daarmee hele bedrijfsketens onder druk komen te staan of zelfs verdwijnen. Tjerk van Dijk geeft een lezing en neemt ons mee langs een aantal van deze ontwikkelingen en de gevolgen die dit in de nabije toekomst zal hebben voor het dagelijkse leven. Een ieder is van harte welkom. Gratis entree.

ADHD, staat in de volksmond ook wel bekend als alle dagen heel druk. Maar er is meer dan alleen dat, en mensen met ADHD lopen in hun leven tegen heel veel problemen en vooral onbegrip aan. Om hier verandering in te brengen heeft ADHD coaching Fryslân trainingen, voorlichting en lezingen ontwikkeld. Om te kijken of deze ook zo in elkaar zitten en werken zoals ik ze bedoeld heb, organiseer ik twee try-out avonden de eerste is inmiddels geweest en was een groot succes. Voor de tweede wil ik jullie van harte uitnodigen op: Woensdag 23 maart van 19.30u – 22.00u in de Singel. De koffie en thee staat klaar vanaf 19.15u. entree is € 5,00 inclusief koffie en thee. opgave via http://adhdcoaching-fryslan.frl/agenda Meinte de Groot


jiergong: 9, nr 199, maart 2016

Programma competitie 2016 Stormvogels '64

Binnenkort weer pubquizzen

Lezing Tjerk van Dijk "Een kijkje in de toekomst"

Maatsklaverjassen

Bertus en Pieter in de Singel met de megashow "Alarm in de sprookjesloods"

Zaterdag 19 maart Garageverkoop

Zondag 13 maart schaatsen met de ijsclub in de ijshal

Samen eten in het dorpshuis, voor een keer op maandag

Viooltjesactie van de peuteropvang

Poiesz jeugdsponsoractie aan de deur

ADHD try-out

Aardappel aan huis breng service in Achlum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 15 maart 18.00u.

Programma competitie 2016 Stormvogels `64: Zaterdag 5 maart 14.00u Stormvogels 1 – SC Franeker 4 Zaterdag 5 maart 9.00u Stormvogel;s F1 – SC Stiens F4.

Vrijdag 11 maart is er in de Singel weer om 20.00u pubquizzen! Door Jan en Gooitzen

Woensdag 16 maart Lezing door Tjerk van Dijk "Een kijkje in de toekomst” Aanvang 20.00u in de Singel. gratis entree

Vrijdag 18 maart is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.Opgave kan tot donderdag 17 maart 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal tel. 0517 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Berjochten

Zaterdag 12 maart in de Singel, Bertus en Pieter. Aanvang 15.30 uur. Entree 2 munten Bertus en Pieter met de megashow "Alarm in de sprookjesloods”. Geschikt voor kinderen van alle leeftijden. Na de megashow is er pauze met limonade. Daarna aansluitend kinderdisco!! Dit wil je niet missen!!!! Voor meer info :www.bertusenpieter.nl

Zaterdag 19 maart GARAGE verkoop! van 10.00 - 16.00 uur

Zaterdag 19 maart organiseert het ACA een garage verkoop. Hier kunt u uw garage of erf, wat u maar wilt, openstellen voor publiek en u spulletjes waar u al jaren van af wilt, verkopen. Geef u op voor 10 maart bij Eke 06-26836739. Willen de deelnemers op 19 maart de vlag uitsteken?

Zondag 13 maart is er voor de leden van ijsclub Achlum weer schaatsen in de nieuwe ijshal in Leeuwarden. Vertrek 11.00u bij de Singel. Eigen vervoer regelen, mocht dit niet lukken dan bellen met Douwe de Boer 0614583059. Baan is open tot 16.00u!

samen eten in het dorpshuis op 14 maart!

Op 14 maart kunt u weer aanschuiven bij het "samen eten” in het dorpshuis, dit keer voor één keer op een maandag. We hopen weer op voldoende belangstelling.

Iedereen uit Achlum is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk donderdag 10 maart aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517 -642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op maandag 14 maart. Volgende data "samen eten” zijn: de dinsdagen 12 april en 24 mei.

Op woensdagochtend 16 maart is de jaarlijkse viooltjesactie van Peuter Opvang "It Lyts Finster” Achlum.Vanaf 9.00 uur kunt u ons verwachten. Mocht u niet thuis zijn, maar wel graag willen bestellen, dan kunt u contact opnemen met Dieuwke de Jong, tel.nr. 0517-641719.U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk dinsdagavond 15 maart. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor nieuw speelmateriaal voor de peuters. Tot dan!

Vanaf vrijdag 26 februari komt de jeugd uit Achlum 6 weken achtereen bij u langs voor de verkoop van de bakkerij aanbieding van de Poiesz jeugdsponsoractie (te vinden op pagina 2 van de weekfolder). Met deze actie verdienen de kaatsclub K.V. Achlum en de voetbalclub V.V. Stormvogels '64 extra munten die op 15 april uitgekeerd worden in klinkende euro's ten bate van de 2 sportverenigingen.Vanaf 5 uur kunt u de jeugd aan de deur verwachten.

Mocht u niet thuis zijn of de verkopers hebben gemist, dan is een berichtje of telefoontje aan ons genoeg om alsnog een bestelling door te geven. Wij zorgen er dan voor dat u dit uiterlijk zaterdagmiddag nog ontvangt (mits voorradig).

Vriendelijke groet namens de sportclubs van Pieter de Boer (06-5539 2181) en Gerrie Talsma (06-4317 9850 of 642134)

ADHD, staat in de volksmond ook wel bekend als alle dagen heel druk. Maar er is meer dan alleen dat, en mensen met ADHD lopen in hun leven tegen heel veel problemen en vooral onbegrip aan. Om hier verandering in te brengen heeft ADHD coaching Fryslân trainingen, voorlichting en lezingen ontwikkeld. Om te kijken of deze ook zo in elkaar zitten en werken zoals ik ze bedoeld heb, organiseer ik twee try-out avonden de eerste is inmiddels geweest en was een groot succes. Voor de tweede wil ik jullie van harte uitnodigen op: Woensdag 23 maart a.s van 19.30 – 22.00 uur in "de Singel” de koffie/thee staat klaar vanaf 19.15 uur de entree is € 5,= inclusief koffie/thee

opgave via adhd-coaching-fryslan.frl/agenda Tot dan . Meinte de Groot

Aardappel aan huis breng service in Achlum.

Bildtstar 10 kilo /20 kilo € 6,-/€ 11,00

Borger 10 kilo/ 20kilo € 6,-/€ 11,00

Irene 10 kilo / 20 kilo € 6,-/ € 11,00

Uien 5 Kilo € 3.50,-

Bezorg dagen: Maandag avond – Vrijdag Avond

Graag uw keuze doorgeven met: Ras , 10 of 20 kilo , Bezorg dag, Naam en adres , telefoon nummer

Voorbeeld: Bildstar 20 kilo , Vrijdag , Adres , Telefoonnummer

Dit graag door geven via sms , Whatsapp of E-mail Bauke van dijk tel 0631083193

baukevandyk@hotmail.com

Tevens is er zaterdag 19 maart met de schuur en garage verkoop de mogelijkheid om aardappelen en uien af te halen in de garage box aan de Oosterstraat (garage boxen)


jiergong: 9, nr 200, maart 2016

Garageverkoop op 19 maart (de kerk doet ook mee)

ADHD avond op 23 maart

Paas-Kuiertocht in Achlum

Grutte Pier informatieavond

Jaarvergadering Dorpsbelang op 6 april

AH Boerenlentefeest

Slachtemarathon 2016

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 29 maart 18.00u.

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 14 april.

Programma competitie 2016 Stormvogels `64: Zowel 19 en 26 maart zijn er geen thuiswedstrijden

Vrijdag 18 maart is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Zaterdag 19 maart GARAGE verkoop! van 10.00 - 16.00 uur. Willen de deelnemers op 19 maart de vlag uitsteken? De plattegrond is verkrijgbaar bij de kerk.

Woensdag 23 maart om 19.30u avond over ADHD opgave via adhd-coaching-fryslan.frl/agenda Entrée € 5,-- incl. koffie of thee

Berjochten

Zaterdag 19 Maart doet ook de kerk mee aan de garage verkoop in Achlum. Vanaf 10.00 uur bent U/jij welkom in de kerk om een plattegrond van het ACA op te halen waar de deelnemende adressen op staan en om in alle rust een bakje koffie of thee met eigengebakken cake te nuttigen (koffie en thee 1 euro en cake 0.50 eurocent). Tevens is er tussen 10.00 en 11.30 uur iemand van stichting Present Noord West Friesland aanwezig die U/jij informatie kan geven over deze stichting. De opbrengst van de koffie e.d. en die van de verkoop van curiosa in het gebouw op ' Hichte gaan namelijk naar deze stichting. Heet U/jij allemaal van harte welkom in de kerk voor rust, een goed gesprek of voor de koffie e.d.

Paas-Kuiertocht in Achlum

Op tweede paasdag, maandag 28 maart is iedereen van harte welkom bij de Achlumer Paaskuiertocht. We verzamelen bij dorpshuis "de Singel” en vertrekken om 14.00 uur. Het is een tocht van ongeveer 6 kilometer, voor een groot deel over onverharde paden. Halverwege hebben we een tussenstop bij de boerderij van de Maatschap Hoekstra van der Ploeg. Zij hebben een open dag en vertellen van alles over (paas)kuikentjes en aardappelen. Om ongeveer 16.15 uur zijn we terug bij dorpshuis "de Singel” waar we nog gezellig na kunnen praten.

Op vrijdag 1 april a.s. om 20 uur is er een Grutte Pier informatieavond in Piers’ Stee in Kimswerd. Alle geďnteresseerden uit Kimswerd en omgeving zijn welkom. De avond is bedoeld om informatie te geven over de komende activiteiten. Er wordt o.a. aandacht besteed aan De Famyljedei op zondag 19 juni voor nazaten van Grutte Pier. Vanaf 23 augustus start de voorstelling Grutte Pier fan Kimswert op het land van Doeke Osinga vlakbij de locatie van De Brân. Er worden 27 voorstellingen gespeeld voor maximaal 500 bezoekers per avond.

Meer informatie: www.gruttepier.nl

Contact: greatepierjaar@kimswerd.com

Jaarvergadering Dorpsbelang op 6 april

De jaarvergadering van Dorpsbelang vindt dit jaar plaats op 6 april a.s. en begint om 20.00 uur in de grote zaal van dorpshuis De Singel.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. informatie over het Gebiedsteam Franekeradeel door Corien van Stam, de presentatie van de uitslag van de enquęte leefbaarheid en na de pauze een presentatie van de resultaten van het archeologisch onderzoek in Achlum door de projectleider Terp Achlum, Johan Nicolai. De volledige agenda volgt bij het volgende nijsfodsje. U bent allen van harte welkom!

Bestuur Dorpsbelang Achlum

AH Boerenlentefeest bij familie Hoekstra van der Ploeg

Op 2de Paasdag, stellen wij, op verzoek van Albert Heijn ons bedrijf open. Albert Heijn wil u informeren over de herkomst van de verse producten. Wij nodigen u uit om bij ons de langzaam groeiende kippen te zien. Verder is er informatie over de consumptie aardappelen die wij ook aan AH leveren. Voor de kinderen zijn er diverse aktiviteiten zoals, aardappelen stempelen, een kip cursus, kleine kuikentjes aaien, pony rijden en er is een springkussen. Kom, indien mogelijk, op de fiets dit ivm beperkte parkeergelegenheid. Natuurlijk is er drinken en lekker hapje aanwezig. Tot ziens op 28 maart, vanaf 11.00-16.00 uur op Monnikeweg 9 te Arum.

Ook is er in de tomatenkwekerij van de familie J en P Ammerlaan in Sexbierum die dag AH boerenlentefeest. Ook daar is iedereen welkom van 11.00u tot 16.00u voor een rondleiding en informatie. Adres Juckemaleane 11 in Sexbierum

Slachtemarathon 2016

Achter de schermen wordt alweer druk gewerkt maar ook geoefend voor de Slachtemarathon 2016 op zaterdag 4 juni. Het beloofd weer een groots spektakel te worden met als thema dit jaar Feest. We hopen er met z`n alleen weer een groots feest van te maken. De dag begint voor Achlum vroeg, de eerst hardlopers zullen tussen 7 en 7.15 Achlum passeren. De laatste wandelaars rond 13.30u. Om alles weer in goede banen te leiden hebben we voor die dag weer vele vrijwilligers nodig, We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de catering, voor de diske maar ook voor in de Singel. Graag opgeven bij Rennie van Dijk. Tel 0517641445


jiergong: 9, nr 201, maart 2016

Programma V.V. Stormvogels '64

Pubquiz en maatsklaverjassen

Opbrengst Amnesty International en viooltjesactie voor de peuters

Laatste avond Passage

Samen eten in dorpshuis

Jaarvergadering Dorpsbelang

Slachtemarathon 2016

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 12 april 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 14 april.

Programma competitie 2016 Stormvogels `64: Zaterdag 2 april 14.00u Stormvogels 1 – BVC 5 Zaterdag 9 april 9.00u Stormvogels F1 – Blauw wit F8

Vrijdag 1 april is er weer de pubquiz om 20.00u in de Singel ,de laatste keer van dit seizoen!! O.l.v. Jan en Gooitzen

Vrijdag 8 april is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 7 april 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel 0517 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Berjochten

De collecte van Amnesty International in de week van 13 tot en met 19 maart heeft het mooie bedrag van € 240,34 opgeleverd. Alle gevers en collectanten hartelijk dank!

Namens alle peuters van ‘It Lyts Finster’ heel erg bedankt voor het kopen van onze mooie viooltjes!De opbrengst is geďnvesteerd in nieuw speelgoed: Een stoere tractor met aanhanger en een kruiwagen voor buiten, en een houten garage voor binnen. Met andere woorden; veel nieuw speelplezier!

Op woensdag 20 april om 19:30 avond heeft Passage haar laatste bijeenkomst van dit seizoen in de Singel.

Deze avond is er een modeshow verzorgd door Attie's mode en schoenen uit Wommels.

Ook u/jij bent welkom, de entree is gratis maar de consumpties zijn voor eigen rekening, dus geld meenemen.

samen eten in het dorpshuis

Het op 12 april geplande "samen eten” in het dorpshuis wordt uitgesteld naar maandag 18 april.

jaarvergadering Dorpsbelang

De jaarvergadering van Dorpsbelang wordt gehouden op woensdag 6 april om 20.00 uur in de grote zaal van dorpshuis De Singel.

Slachtemarathon 2016

Achter de schermen wordt alweer druk gewerkt maar ook geoefend voor de Slachtemarathon 2016 op zaterdag 4 juni. Het beloofd weer een groots spektakel te worden met als thema dit jaar Feest. We hopen er met z`n alleen weer een groots feest van te maken. De dag begint voor Achlum vroeg, de eerst hardlopers zullen tussen 7 en 7.15 Achlum passeren. De laatste wandelaars rond 13.30u. Om alles weer in goede banen te leiden hebben we voor die dag weer vele vrijwilligers nodig, We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de catering, voor de diske maar ook voor in de Singel. Graag opgeven bij Rennie van Dijk. Tel 0517641445


jiergong: 9, nr 202, april 2016

Programma V.V Stormvogels '64

Jaarvergadering van stichting dorpshuis de Singel, ACA en DFC

Reanimatie training Achlum

Coördinator gezocht voor het Nationaal MS Fonds

Collectanten gezocht voor de Maag, Lever, Darm Stichting

Continurooster voor It Iepen Fijnste

Modeshow bij Passage

Samen eten in het dorpshuis op maandag 18 april

Opbrengst collecte van het Reumafonds

Plantenactie Wubbenus Jacobs in de week van 18 april

Koningsdag 2016 in Achlum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor maandag 25 april 22.00u

Programma competitie 2016 Stormvogels `64: Zaterdag 16 april 10.00u Stormvogels/Arum C1 – Zeerobben C3. 14.00u Stormvogels 1 – Heerenveense Boys 6 Zaterdag 23 april 14.00u Stormvogels 1 – Leovardia 5

Vrijdag 29 april 20.00 is de jaarvergadering van stichting dorpshuis de Singel, ACA en DFC. Graag tot dan!

Berjochten

Reanimatie training Achlum In mei worden er weer herhaling reanimatie trainingen gegeven in het Dorpshuis. Op dinsdag 10 mei en op woensdag 11 mei, van half 8 tot half 10. Op dinsdag 18 mei start er een "Gezond Verstand” EHBO training. Praktisch, realistisch en handig om de basiskennis te hebben. Ook van half 8 tot half 10. Opgave bij: judithhartzuiker@gmail.com Vermeld duidelijk welke training(en) je wilt volgen en op welke datum.

Het Nationaal MS Fonds zoekt een nieuwe coördinator in Achlum voor de collecteweek (21 t/m 26 november).Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan (dierproefvrij) onderzoek voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS, begeleiding en voorlichting. Verdere info pamela@nationaalmsfonds.nl of tel 010- 591 98 39,

Collectanten Maag, Lever, Darm Stichting gezocht De collecte voor de Maag Lever Darm Stichting 2016 vindt plaats van 13 t/m 18 juni. In Achlum zijn nog collectanten nodig. Wie zou hier aan mee willen helpen? Opgave hiervoor bij Susan van der Werf (Vrijwilliger - contactpersoon van Franekeradeel), Tel 06-53 972 338 of mids8802@gmail.com.

Continurooster voor It Iepen Finster

In oktober 2015 is er een enquęte geweest onder ouders van de school en ouders van de peuteropvang om eens te polsen wat de wensen waren ten aanzien van "andere schooltijden”. De ouders hadden de keuze tussen drie varianten:1 de schooltijden houden zoals ze nu zijn 2 een zgn, Hoorns model met twee vrije middagen erin. 3 een continurooster met 5 gelijke dagen van 8.30-14.00 uur, met een ochtendpauze van 15 minuten en 30 minuten lunchpauze op school. De groepen 1 t/m 4 gaan op vrijdag van 8.30-12.00 uur naar school en hebben een vrije vrijdagmiddag.

De ouders hebben in grote meerderheid gekozen voor variant nr 3 Dit houdt in dat wij vanaf het schooljaar 2016-2017 gaan werken met een continurooster.

Op woensdag 20 april om 19:30 uur is er een modeshow verzorgd door Attie's mode en schoenen uit Wommels in de Singel. Ook vrouwen uit Achlum e.o. zijn van harte welkom op deze slotavond van Passage. De entree is gratis maar consumpties zijn voor eigen rekening. Er is ook gelegenheid om kleding/schoenen te kopen tegen contante betaling. Pinnen is niet mogelijk.

Samen eten in het dorpshuis op 18 april

Op 18 april kunt u weer aanschuiven bij het "samen eten” in het dorpshuis, deze keer door omstandigheden weer op een maandag. We hopen op voldoende belangstelling.

Iedereen uit Achlum is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk donderdag 14 april aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517 -642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op maandag 18 april.

Hartelijk dank aan alle mensen die meegewerkt en gegeven hebben aan de collecte van het Reumafonds. De opbrengst was 416.69 euro.

PLANTENACTIE: Muziekvereniging Wubbenus Jacobs komt tussen 18 en 22 april a.s. weer bij u langs met: Geraniums, Fuchsia's, Spaanse margrieten, Hortensia's, diverse hangplanten en..... wat we nog meer krijgen aangeboden van onze leverancier.

We hopen dat wij ook dit jaar uw terras en tuin mogen opvrolijken met onze plantjes

Koningsdag 2016 in Achlum

Woensdag 27 april is het Koningsdag.

Vanaf 14.30 uur organiseert het ACA bij de Singel spelletjes voor de jeugd van groep 3 tot en met groep 8. Er staat een heuse survivalbaan klaar!! Toeschouwers welkom!!

Opgave kan tot 27 april 13.00 uur bij Rienk 06-22249281 of bij Bert 06-12882059.

Van 17.00 tot 22.00 uur de voetjes van de vloer met muziek van DJ Allard.


jiergong: 9, nr 203, april 2016

Programma competitie 2016 Stormvogels '64

Jaarvergadering stichting dorpshuis de Singel, ACA en DFC

Maatsklaverjassen

Nieuws over slachtetocht

Reanimatietraining Achlum

Opbrengst Jeugd Sponsoractie Poiesz

Bericht Sportvereniging Achlum

Aginda

Programma competitie 2016 Stormvogels '64: Zaterdag 30 april 09.00u. Stormvogels F1 - Zeerobben F7. 14.00u. Stormvogels 1 - SC Franeker 4. Zaterdag 7 mei 10.00u. Stormvogels/Arum C1 - Nijland C1

Vrijdag 29 april 20.00u. is de jaarvergadering van stichting dorpshuis de Singel, ACA en DFC. Graag tot dan!

Vrijdag 6 mei is er weer maatsklaverjassen om 20.00u. in de Singel. Opgave kan tot donderdag 5 mei 19.00u. bij Wytske Vrieswijk-Overal tel : 0517-641520 of via de mail mailto:w.overal@hetnet.nl

Berjochten

Voor de versiering van de "Slachte" hebben wij stof nodig, graag gekleurde lappen stof van minstens 1 meter breed en 1 meter lang. U kunt dit brengen bij Gerda Smitstra Monnikenweg 16A (achter de chocoladefabriek).

Reanimatietraining Achlum

In mei worden er weer herhaling reanimatie trainingen gegeven in het Dorpshuis. Op dinsdag 10 mei en op woensdag 11 mei, van half 8 tot half 10. Op woensdag 18 mei start er een "Gezond Verstand" EHBO training. Praktisch, realistisch en handig om de basiskennis te hebben. Ook van half 8 tot half 10. Opgave bij: mailto:judithhartzuiker@gmail.com Vermeld duidelijk welke training(en) je wilt volgen en op welke datum.

De opbrengst van de Poiesz jeugdsponsoractie heeft onze verwachtingen overstegen. De V.V. Stormvogels '64 konden een cheque van € 999,- in ontvangst nemen en de K.V. Achlum een cheque van maar liefst € 1115,-. Namens de besturen van beide clubs willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de medewerking in welke vorm dan ook.

De penningmeester van Sportvereniging Achlum vraagt haar leden die de contributie seizoen 2015-2016 nog niet hebben voldaan en per jaar betalen dit alsnog z.s.m. te doen. Het bankrekeningnummer is NL36 RABO 0320 4128 14. Voor vragen kunt u bellen: 0517-452323 of per email: mailto:bruinsma.achlum@gmail.com.


jiergong: 10, nr 203, mei 2016

Programma V.V. Stormvogels '64

Dorps bbq bij het dorpshuis

Versterking van de schoonmaakploeg gezocht

Samen eten in dorpshuis

Slachtemarathon op 4 juni

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 24 mei 18.00u

Programma competitie 2016 Stormvogels `64: Zaterdag 14 mei 9.00u Stormvogels F 1– DTD F1 . . Donderdag 12 mei 19.00u Stormv/Arum /Mulier B1 –Sparta B1 Donderdag 19 mei 19.00u Stormv/Arum/Mulier B1 – Harlingen B1

Zaterdag 4 juni na de Slachtemarathon gezellig napraten in de Singel, vanaf 17.00u muziek aanwezig.

Berjochten

Op vrijdag 20 mei organiseren wij, ACA een dorps bbq bij het dorpshuis " de Singel". Dit met muziek van Sipke de Boer en natuurlijk kunt u ook een gokje wagen met schijt je rijk. Aanvang 17:30u U kunt kiezen uit een groot pakket: varkens saté 3 stokjes, karbonade, Hawaď-spies en hamburger En een klein pakket: bbq worstje, kids spies en hamburger En een vega pakket: vega spies,vega burger, groente burger en wrap met kruidenkaas. De kosten zijn €7,50 voor het kleine pakket, €10,00 voor het grote en vegapakket. Dit is incl.salades stokbrood en muziek. U kunt zich opgeven tot vrijdag 13 mei bij Bert Faber 06-12882059 of Eke Beukema 06-26836739.

Wij zijn getrouwd, wat hebben we een kaarten gekregen! Iedereen bedankt, het was een dag om nooit te vergeten...Marco, Gerda, Tim en Chris Lanting

Voor de schoonmaakploeg van het dorpshuis zoeken wij versterking! Het gaat om 1x in de 6 weken schoonmaken op maandagmorgen van 8.30 tot 11.30. Aanmelden kan bij Aukje Broersma H.S. Sytstrastrjitte 28 tel. 0517-641835

Samen eten in het dorpshuis op 24 mei

Op 24 mei kunt u voor de laatste keer voor de zomer weer aanschuiven voor het "samen eten” in het dorpshuis. Iedereen uit Achlum is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 20 mei aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 24 mei!

Na de zomer gaan we in september weer van start met het "samen eten”.

Zaterdag a.s over 3 weken is het dan alweer zover de Slachte marathon op 4 juni Vanaf 6.30u tot ongeveer 14.00u zal de looproute Slachtedyk weer afgesloten zijn in Achlum voor alle verkeer net als vorige edities We willen de loop route autovrij dus dit geldt voor de Dorpsstraat en de Oosterstraat . Er komen extra parkeer mogelijkheden voor auto’s van bewoners aan de route rondom het dorp waarop je je auto kunt parkeren deze info volgt op het volgende nijsfodsje. Voor de bewoners aan de Wiske en Deersum is de vraag of er op deze dag noodzakelijk verkeer langs moet tussen half 7 en 14.00u gedacht wordt aan bijv. thuiszorg , bevoorrading e.d. zo ja dit graag melden bij Rennie van Dijk via de mail of tel 0517641445. Verders zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor de catering bij de Diske . Hiervoor kun je je ook opgeven bij Rennie


jiergong: 10, nr 204, mei 2016

Vrijdag 3 juni is de Singel gesloten!

Zaterdag 4 juni na de Slachtemarathon gezellig napraten in de Singel met muziek

Vrijdag 10 juni maatsklaverjassen

Vlielands kwartet "Pad van 4" treedt op in Achlum

Er is een dorpsvlag voor Achlum

Laatste nieuws over de Slachtemarathon

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 7 juni 18.00u

Kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 29 juni a.s.

Vrijdag 3 juni is i.v.m. een feest Dorpshuis "de Singel "gesloten!!

Zaterdag 4 juni na de Slachtemarathon gezellig napraten in de Singel, vanaf 17.00u muziek van onze eigen DJ Joukio. Dorpshuis vanaf 16.00u open!

Vrijdag 10 juni is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 9 juni 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal tel 0517 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Berjochten

Vlielands kwartet Pad van 4 treedt op in Achlum

Op zondag 29 mei geeft het Vlielands vocaal ensemble Pad van 4 een concert in de kerk in Achlum. Het is voor het eerst dat Pad van 4 met een optreden voet zet aan het vasteland. Een gevarieerd programma van a capella muziek met o.a. nummers van de Manhattan Transfer, King's Singers en de Comedian Harmonists staat borg voor een muzikale middag met veel moois. Ook oude muziek, liederen van Edward Elgar, close harmony en filmmuziek staan op het menu.

In de pauze van het concert is de recent uitgebrachte vierde CD "I got rhythm" verkrijgbaar. De aanvang van het concert is om 15:30 uur, de kerk is open van 15:00 uur. De toegang bedraagt € 8,-- kinderen tot 12 jaar € 3,--.

Dorpsgenoten, Zoals bekend hebben we een (nieuwe) dorpsvlag.

Een aantal dorpsgenoten wil graag een dorpsvlag aanschaffen

De Dokkumervlaggencentrale kan de vlag voor € 53 plus verzendkosten leveren. Bestel je via Dorpsbelang dan is de prijs, bij minimale afname van 6 stuks, €45,-Wil je zelf nog vóór de Slachteloop een dorpsvlag in huis hebben, dan kan je een vlag bij Dorpsbelang bestellen.Daarna is het niet meer via Dorpsbelang mogelijk en moet je het zelfrechtstreeks bij de vlaggencentrale bestellen. De bestellingen moet uiterlijk op donderdag 26 mei bij ons binnen zijn.Je kunt alleen bestellen door contant €45 bij onze penningmeester Elly Brink Tanjabuurt 13 of Gert Been Tanjabuurt 14 op a.s. dinsdag(24 mei)- woensdag(25 mei)- of donderdagavond (26 mei) te betalen.De vlaggen worden dan vrijdag 3 juni bij Roelie Anema afgeleverd en kunnen daar 's avonds afgehaald worden.

Laatste nieuws Slachtemarathon 4 juni.

Vanaf vrijdagavond 3 juni 22.00u willen we geen geparkeerde auto’s meer langs de looproute, ook de parkeerplaatsen aan de Dorpsstraat moeten vrij zijn. Zaterdag vanaf 6.30u zal de route afgezet worden. De auto`s kunnen op de aangegeven parkeerplaats bij de kerk gezet worden ( land Lieuwe Anema). We willen alle bewoners aan de looproute vragen om de vlaggen uit te steken. Alle vrijwilligers die ze voor deze dag hebben opgegeven krijgen nog persoonlijk bericht over het hoe en wat van Roel Montsma of Rennie van Dijk. De eerste hardloper zal rond 6.45u hier zijn en de eerste wandelaars rond 8,oou, de laatsten rond 13.30u Ook vele Achlumers lopen of wandelen mee. We hopen op veel publiek langs de route ook om 7.00u ,de Koffie staat dan klaar. Ook alle buurtverenigingen nog veel succes met de laatste voorbereidingen voor de aankleding/ versiering van het dorp, we gaan er met z`n allen een mooi "feestje "van maken.

We hopen op een gezellige dag met mooi weer en hopen met z`n allen Achlum weer op de kaart te zetten. Mochten er nog vragen zijn bel Rennie tel 0517641445


Jiergong: 10, nr 205, juni 2016

Achlumer vlag

Rondleiding Achlum

Hulp nodig bij het FEEST

Stratenvoetbaltoernooi

Stormvogels '64 Club van 50 nieuws

Verslag slachtemarathon 2016

Onderhoud speeltuin Sytstrastrjitte

WELKOM in de tentdienst "Carnavalsfeest"

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 5 juli 18.00u Dit wordt het laatste nijsfodsje voor de zomervakantie.

Kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 29 juni a.s.

Berjochten Achlumer vlag

Achlum heeft dit jaar een wapen en een vlag laten ontwerpen door de Fryske Rie fan de Heraldyk. Deze Rie valt onder de Fryske Akademie. Zowel de vlag als het wapen zijn te bezichtigen in de kerk tijdens Tsjerkepaad. Met daarbij het verhaal, waarom er voor deze kleuren en symbolen (o.a. een kromstaf en een klokje) is gekozen.

Rondleiding Achlum op 23 juli en 13 augustus is er om 14.30 uur een rondleiding door Achlum met volksverhalen en historische feiten. We verzamelen bij de kerk. De rondleiding duurt een dik uur. Kosten: vrije gift.

Wie wil ons een handje helpen met het FEEST?

Voor het DORPSFEEST van vrijdag 1, zaterdag 2 juli en zondag 3 juli zijn wij op zoek naar tentopbouwers, afbrekers en barvrijwilligers.

Wil jij Sterke Jerke zijn of lijkt het je leuk om eens aan de andere kant van de bar te staan samen met je mattie??? Meld je dan aan bij Janny Schaafsma: Jschaafsma@ziggo.nl /0651571012 . Het DFC

Op woensdag 24 augustus en vrijdag 26 augustus 2016 organiseert V.V. Stormvogels ’64 weer het jaarlijkse stratenvoetbal toernooi! Noteer het in de agenda, zet vakanties opzij en komt allen!

Stormvogels ’64 Club van 50 nieuws: Vooraankonding op vrijdag 28 oktober is een speciale avond voor Club van 50-leden en overige belangstellenden. Om 20:00 in dorpshuis de Singel. Spreker zal zijn Erwin Zeinstra, op dit moment grensrechter op het EK in Frankrijk.

Hierbij wil ik namens de organisatie iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft meegeholpen om van de Slachtemarathon 2016 een groot feest te maken . Achlum heeft zich weer op de kaart gezet. We hebben vele positieve reacties gekregen over de gezelligheid in Achlum van lopers, wandelaars en bezoekers. Wat we met de opbrengst gaan doen is nog niet helemaal duidelijk maar in ieder geval wordt er een gedeelte beschikbaar gesteld voor het bekostigen van het nijsfodsje. Verdere info hierover volgt via het nijsfodsje. Wie heeft nog leuke foto`s van de Slachtemarathon voor in de dorpskrant? Graag mailen naar toldijk@home.nl

Onderhoud speeltuin aan de Sytstrastrjitte. De ondergrond van houtsnippers wordt vervangen door een ondergrond van gras. Alleen de valondergrond van de schommel blijft houtsnippers. Bij dit toestel is een valondergrond van gras niet toegestaan. Vanaf 22 juni zal de firma Abbema deze werkzaamheden gaan uitvoeren. Aangezien het gras even de tijd nodig heeft om op te komen en wortel te zetten is het speelterrein een aantal weken niet toegankelijk, het wordt met linten afgezet. Wil de buurt hier enig toezicht ophouden?

WELKOM in de Tentdienst "Carnavalsfeest” Zondag 3 juli a.s. om 11.00 uur

Iedereen is van harte welkom om zondag 3 juli a.s. het Dorpsfeest met het thema "Feest” af te sluiten met de Tentdienst. Dit jaar heeft de Tentdienst het thema "Carnavalsfeest”. De kinderen mogen allemaal in carnavalskleding naar de tentdienst komen. En om het een feest te laten zijn waarin iedereen kan delen vragen wij u wat lekkers mee te nemen bij de koffie na afloop. Gospelband "Young Christian Singers” uit Leeuwarden draagt bij aan de feestvreugde met hun muziek. Voorganger is ds. Margarithe Veen. We zien uit naar een inspirerende viering met u en jou.


Jiergong: 10, nr 206, juli 2016

Maatsklaverjassen

Stratenvoetbaltoernooi

Rondleiding Achlum

Witteveen partij

De thuiskomst van de klok

Makeup en huidverzorging

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 30 augustus 18.00u

Kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 1 september,

Om alvast in de agenda te noteren :

Voor de echte liefhebbers is er vrijdag 12 augustus maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 11 augustus bij Wytske Vrieswijk Overal

tel : 0517 641520 of via de mail : w.overal@hetnet.nl

Op woensdag 24 augustus en vrijdag 26 augustus 2016 organiseert V.V. Stormvogels ’64 weer het jaarlijkse stratenvoetbal toernooi!

Rondleiding Achlum op 23 juli en 13 augustus is er om 14.30 uur een rondleiding door Achlum met volksverhalen en historische feiten. We verzamelen bij de kerk. De rondleiding duurt een dik uur. Kosten: vrije gift.

Berjochten

Zaterdag 9 juli om 13.00 uur organiseren we de gezellige Witteveen partij op het kaatsveld van Achlum. We kaatsen met een zachte bal en iedereen kan 3 maal kaatsen. Je wordt alle keren in een ander partuur geloot. Deelname staat open voor iedereen, dus vraag gerust je vrienden, buren of familie om mee te doen. Voor de jeugd is er een aparte categorie. Je kunt je nog opgeven tot donderdag 19.00 uur bij Froukje op 06-3615 5575. Graag tot ziens op het kaatsveld zaterdag en toeschouwers zijn natuurlijk ook van harte welkom!!

De thuiskomst van de klok!

Na jaren van omzwervingen komt de ‘Jezus, Maria en Johannesklok’ uit de kerk van Achlum weer thuis. De klok stamt uit 1380 en is gemaakt voor de Gertrudiskerk in Achlum. De kerk had destijds drie klokken. De nu terugkerende klok is de oudste van de drie. Om te voorkomen dat de klok door de Duitsers gevorderd zou worden, is tijdens de 2e Wereldoorlog dit kleine klokje uit de toren gehaald. De klok kwam terecht op het panwerk bij Achlum en heeft daar dienst gedaan als schaftbel. Daarna volgde verhuizing naar het Scheepvaartmuseum te Sneek. In 1988 is de klok naar museum Martena in Franeker verhuisd. In samenwerking met museum Martena is onlangs het plan gemaakt tot terugkeer, zodat het erfgoed getoond kan worden op de oorspronkelijk plaats. De klok bekijken? In de kerk, tijdens openstelling iedere zaterdagmiddag 16 juli t/m 10 september a.s. 13.30 – 17.00 uur.

Langs deze weg wil ik bekend maken dat ik in mijn salon make up en huidverzorging verkoop, genaamd Blezi Cosmetisc. Dit is een make up die de hele dag blijft zitten op je ogen, gezicht en lippen. Het is anti allergeen, oogheelkundig getest, dierproef vrij, geen chemische stoffen, is longlasting en dus ook absoluut kiss proof!!!!Bij de huidverzorging zie ik enorme verbeteringen denk aan rimpels, acne, koortsuitslag, het stagneren van couperose en zelfs eczeem verdwijnt. Ik geef tips, advies en trucs. Dit kan zoals jij het wil. Gratis workshops met vriendinnen, buren zussen of gewoon 1 op 1.Ook maak ik bruidjes en andere feestgangers op. bel 06-22779168 of 0517-395010. Via FB Gerda`s Beautysalon of mijn privé FB. Of kom gezellig langs op de Hitzumerweg 13.

Groetjes visagiste en nagelstyliste Gerda Witteveen Bloemsma

Iedereen een fijne vakantie toegewenst!


Jiergong 10: nummer 207, september 2016

Nachtkaatsen

Stormvogels programma

Bedankje Janke van Dijk

Gymnastiek seizoen 2016/2017

Volleybal seizoen 2016/2017

Stemmen op Victory4All

Fietsfanaten opgelet

Kaatswant verloren

Garagebox te huur

Kom in de kring

Bootjestocht

Samen eten in het dorpshuis

Opbrengst Slachtemarathon 2016

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 13 september 18.00u

Kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 3 september,

Vrijdag 2 september : Nachtkaatsen. Aanvang jeugd 17.00u . Senioren 20.00u

Programma VV Stormvogels 64: Zaterdag 3 september ( Beker) 9.00u Stormvogels JO9-2g – SDS JO9-3.Woensdag 7 september 18.30u Stormvogels JO9-1 – Zeerobben JO9-3. Zaterdag 10 september 9.00u Stormvogels JO9 -2g – Akkrum -JO9-4g

Berjochten

Bęste doarpsgenoaten. Ik haw hast 60 jier yn Achlum wenne en dęrfan 50 jier op U.P. Draismastrjitte 1a. No ferhúzje ik nei Frjentsjer, nei Theresia (Zuiderkade 37/011).Ik sil it doarpslibben tige misse, mar hoopje yn Frjentsjer myn paad ek gau te finen. Ik wol jim bedanke foar de kontakten yn al dy jierren en jim binne fan herte wolkom op myn nije adres! It giet jim allegear goed! Janke van Dijk-Boorsma

Gymnastiek seizoen 2016/2017

De gymnastiek wordt ook dit seizoen weer verzorgd door van Dina Zwaagstra

De damesgroep staat onder leiding van Johan Kuiper.Onderstaand de groepsindelingen van de gymnastiek met hun bijbehorende tijden:Gymnastiek: Dinsdag 18.30 - 19.30 damesgroep Donderdag 16.30 - 17.30 meisjes / jongens groep 1 en 2.

17.30 - 18.30 meisjes / jongens groep 3, 4 en 5. 18.30 - 19.30 meisjes / jongens groep 6, 7 en 8 De damesgroep begint op dinsdag 6 september 2016 De gymnastieklessen beginnen op donderdag 8 september 2016

Volleybal seizoen 2016/2017 Damesvolleybal start op maandag 5 september 2016 van 19.45 – 21.15 Herenvolleybal start op dinsdag 6 september 2016 van 20.00 – 22.00

Hallo allemaal, Door onze Friese ambassadeurs Sieds & Saskia de Jong zijn we voor Victory4All aangemeld bij de NCRV goede doelen actie.Via de onderstaande link is het heel simpel om in een paar seconden uw stem uit te brengen: www.ncrv.nl/geven/victory4all-2 Het gaat om een hoofdprijs van 15.000 euro, zeer de moeite waard dus! Het stemmen kan tot 15 oktober (tot 12.00 uur) Uiteraard zou het geweldig zijn als iedereen dit bericht ook deelt met familie/vrienden en bekenden

Fietsfanaten opgelet: In 2014 is Team Wybe opgericht om mee te doen aan Alp d’HuZes 2015. Team Wybe is in 2016 een stichting geworden om in nagedachtenis van Wybe jaarlijks een evenement te organiseren om geld op te halen voor een goed doel. Op Zondag 11 September organiseert Team Wybe daarom een mooi wielerfeest met start en finish in Koudum. Starttijden fietsers: 11.00-12.00: start van de "opjaan is foar mietjes fietstocht” (ca. 100 km) 13.00-14.00: start van de "zeemleer is foar mietjes fietstocht” (ca. 30 km) Start/finish is bij de sporthal De Sândobbe, ds. Tinholtstraat 5 te Koudum. De inschrijving kost slechts € 2,50 voor de 30 km tocht en € 7,50 voor de 100 km tocht. Het volledige bedrag gaat naar het goede doel, dit jaar STOPhersentumoren. Naast de toertocht heeft de organisatie op het evenemententerrein bij sporthal de Sândobbe (ds. Tinholtstraat 5, Koudum) vele leuke activiteiten voor jong en oud die het tot een echt wielerfeest maken. Voor meer informatie en inschrijven: http://teamwybe.nl

Bij het dorpskaatsen is er een grijze heren kaatswant met zwarte veter misschien per ongeluk bij iemand ander in de tas terecht gekomen.

Wie heeft deze misschien gevonden, gezien of per ongeluk meegenomen? Deze kaatswant heeft voor ons een emotionele waarde.Als u/jij deze kaatswant heeft wilt u/jij deze dan brengen bij Jannie van der Kooi, UP Draismastraat 15, of bel0517641986.

Garagebox aan de Oosterstraat/Draismastraat te huur. 0640081873

In 1975 is de gymnastiek vereniging voor ouderen opgericht. Helaas...in 2016 dreigt opheffing door te weinig leden. Dus ouderen.....kom in de "kring". Iedereen die niet meer "piep"is, van harte welkom op woensdagmiddag. om 12.40 u - 13.30 u.

( We starten weer op 7 september ) Voor informatie Antje Kikstra Monnikenweg 11 0517 641589. p.s. De 1ste les is altijd gratis en verplicht u tot niets.

Oant sjen????

Bootjestocht

Ga je mee te varen? Zondagmiddag 11 september 14.00 uur verzamelen we bij de garageboxen aan de Oosterstraat. Opgeven bij Siebe Postma 06-55907776 kan tot en met 8 september. Dit geldt voor zowel de mensen die met een eigen boot gaan als diegenen zonder eigen boot. Voor de mensen zonder eigen boot gaat het ACA boten huren: hiervoor wordt een bijdrage van € 5,- p.p. gevraagd. Voor eigen bootjes is deelname gratis.Tijdens de boottocht gaan we stoppen voor een picknick. Het is de bedoeling dat iedereen zelf zorgt voor zijn eigen hapje en drankje. In tegenstelling tot de vermelding op de ACA-flyer is de Singel erna NIET open. Om alvast in de agenda te noteren: zondag 16 oktober 16.00 uur Likeurproeverij spektakel!!!!

samen eten in het dorpshuis op 13 september

Het is weer zo ver: Op dinsdag 13 september gaan we weer gezellig en lekker "samen eten” in het dorpshuis. Iedereen uit Achlum is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 9 september aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 13 september.

Opbrengst Slachtemarathon 2016.

Het definitieve bedrag is nog niet bekend omdat nog niet alle rekeningen binnen zijn, maar we hebben besloten om de gehele opbrengst deze keer te besteden aan de kosten van het Nijsfodsje, wat ook weer ten goede komt aan het gehele dorp. Deze kosten werden voorheen gefinancierd door de Dorpskrant maar vanwege toenemende drukkosten en een nieuwe lay out is dit niet meer haalbaar. Voor vragen hierover neem contact op met Rennie van Dijk.tel 0517641445


Jiergong 10: nummer 208, september 2016

Programma V.V. Stormvogels

Start pubquiz seizoen

Likeurproeverij

De dartclub begint weer. Nieuwe leden welkom.

Wat te doen met groen

Maatsklaverjassen

Cursus Fries verstaan en lezen

KWF collecte

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 27 september 18.00u

Programma VV Stormvogels 64: Zaterdag 17 september 9.00u Stormvogels JO9-2g – Harlingen JO9 5g . Zaterdag 24 september 9.00u Stormvogels JO9-1 sc Franeker JO9-4 . 14.00u Stormvogels 1 – WWS 2

Activiteiten commissie Achlum: Start pubquiz seizoen 7okt 20.00u in het dorpshuis. Zondag 16 oktober Likeurproeverij spektakel (16.00-20.00) meer info volgt.

Berjochten

DARTCLUB ‘’ DE KLAMME FUST’’

Wij kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken! Lijkt het je wat om ook een pijltje te gooien, geef je dan op voor 29 September bij Jacobus de Boer 06- 53647874.

We gooien op donderdag om de twee weken. Je moet in ieder geval 18 jaar of ouder zijn.

Groen, Ook deze zomer ziet ons dorp er weer prachtig groen uit. Toch zijn er dorpelingen die liever groen AFVAL zien. Op de Jister, het Jonkerschap en nog enkele andere plaatsen vinden dorpelingen het de normaalste zaak van de wereld om groenafval gewoon in het openbare groen te "pleuren” (Ja als onze minister-president dit woord gebruikt, magen wij het ook….) Blijkbaar verwachten ze dat er kabouters in Achlum zijn die dit opruimen. Helaas bestaan die ook in dit sprookjesachtige dorp niet!

Beste, lieve, aardige hardwerkende mensen, het is zo simpel; bel 14 0517 en het wordt gratis , (ja echt!) opgehaald. Moeilijk hč?

Dorpsbelang

Maatsklaverjassen: vrijdag 23 september is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 22 september 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk – Overal tel : 0517 641520 of via de mail w.overal@hetnet.nl

Cursus Fries verstaan en lezen Bij voldoende belangstelling willen we eind september een cursus Fries verstaan en lezen starten in het dorpshuis in Achlum. Het zijn 10 lessen die gegeven worden op woensdag of donderdagavond door Roelie Greidanus. Voor meer vragen en informatie kun je kijken op http://kursus.afuk.nl/learmarfrysk of bellen met Roelie; 0517-641729

KWF collecte: De collecte van het KWF heeft opgebracht 449,02 euro.

Alle collectanten en gulle gevers Tige Tank.


Jiergong 10: nummer 209, september 2016

Programma Stormvogels '64

Ouderensoos begint weer

ACA Nieuws

Samen eten in het dorpshuis

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 11 oktober 18.00u

Programma VV Stormvogels 64:

Zaterdag 1 oktober : 9.00u Stormvogels JO9- 1 - Mulier JO9-1

Zaterdag 8 oktober 9.00u Stormvogels JO9-2 – Mulier JO9-2

14.00u Stormvogels 1 – Ons BOSO Sneek 5

Berjochten

Vrijdag 30 september is dorpshuis "de Singel” vanaf 19.00u gesloten.!!!!

Maandag 3 oktober a.s. begint de ouderensoos weer. Elke maandag en donderdag van 14.00u tot 16.00u in het dorpshuis. Nieuwe leden zijn van harte welkom

ACA Nieuws

Vrijdag 7 oktober: Pubquiz. Aanvang 20.00 uur. Entree: 1 munt p.p.

Zondag 16 oktober. Likeurproeverij spektakel. Aanvang 16.00 uur.

Een cabaretesk en humoristische showprogramma over en met Oud-Hollandse likeuren. Keuze uit 88 soorten!! Ook alcohol vrije likeuren zijn ruim aanwezig.

Bij iedere bezoeker past een likeurtje en bij iedere likeur hoort een verhaal.

Kosten: €15,-p.p. Opgave kan t/m 14 oktober bij Bert Faber 06-12882059

Wie, o wie heeft er voor mij nog (ouderwetse) gezinsspelletjes, b.v. met pionnetjes, in de kast liggen die nooit meer gebruikt worden.Het is voor twee kleine (Nederlandse) jongentjes (2 en 5 jaar) die in Engeland wonen.

Het mag incompleet zijn. Zelf kan ik dan wat samenvoegen. Geen puzzels s.v.p.

Bij voorbaat hartelijk dank, Marja van Wolferen, H.S. Sytstrastrjitte 13, tel. 234259

Samen eten in het dorpshuis op 11 oktober

Vorige keer hebben we heerlijk buiten onder de bomen achter het dorpshuis gegeten. In oktober zal dat te koud zijn. Op dinsdag 11 oktober gaan we weer gezellig en lekker "samen eten” in het dorpshuis. Iedereen uit Achlum is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 7 oktober aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 11 oktober.


Jiergong 10: nummer 210, oktober 2016

Programma V.V. Stormvogels '64

Maatsklaverjassen

ACA Nieuws

Tryater spilet yn de Singel

Lezing Erwin Zeinstra

Het biljarten is weer begonnen

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 25 oktober 18.00u

Programma VV Stormvogels 64:

Zaterdag 15 oktober : 9.00u Stormvogels JO9- 1 - Makkum JO9-1

Zaterdag 22 oktober Inhaalprogramma

Vrijdag 21 oktober is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 20 oktober 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel : 641520, email : w.overal@hetnet.nl of via app : 0611801175.

Berjochten

ACA NIEUWS

Zondag 16 oktober. Likeurproeverij spektakel. Aanvang 16.00 uur.

Kosten: €15,-p.p. Opgave kan t/m 14 oktober bij Bert Faber 06-12882059

De pubquiz van 4 november wordt verschoven naar 11 november.

Zaterdag 12 november. "De Suskes” een cover- en feestband in de Singel.

In 2013 uitgeroepen tot beste feestband van Nederland!!! Zaal open vanaf 20.30 uur. Entree € 10,- vol=vol

De collecte voor de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 366,20 opgebracht. Collectanten en gevers hartelijk dank.

TRYATER Op sneon 29 oktober spilet Tryater de foarstelling De wierheid fan Wylgeragea yn doarpshűs De Singel. De foarstelling begjint om 20.00 oere.

Kaarten:Reservearje: www.tryater.nl of 058-253 95 50. En foar de foarstelling oan de seal.

Stormvogels’64 presenteert op vrijdagavond 28 oktober: Lezing grensrechter Erwin Zeinstra met beeld en geluid. Dorpshuis de Singel Aanvang 20:00 Entree €5,- voor belangstellenden Gratis voor Club-van-50 leden.

Het biljarten is weer begonnen. Iedere donderdagavond om 20.00 uur in De Singel.

Op dit moment is de groep niet zo groot, dus nieuwe leden zijn van harte welkom.


jiergong 10: nummer 211, oktober 2016

Lezing van Erwin Zeinstra

Tryater in de Singel

Pubquizzen

Stormvogels programma

Collecte brandwondenstichting

EEN LICHT tussen de mensen DOOR TE DELEN

Voedselactie

Sint Maarten

Friese dorpentocht

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 8 november 18.00u

Vrijdagavond 28 oktober organiseert VV Stormvogels”64 om 20.00u een lezing van Erwin Zeinstra om 20.00u in de Singel Entree € 5,00 Gratis voor Club-van50 leden

TRYATER Op sneon 29 oktober spilet Tryater de foarstelling De wierheid fan Wylgeragea yn doarpshűs De Singel om 20.00 oere. Kaarten:Reservearje: www.tryater.nl of 058-253 95 50. En foar de foarstelling oan de seal. De Singel is dan van 19.00u tot 21.30u gesloten !!!!!!!!

11 november Pubquizzen

12 november "de Suskes” een cover en feestband zaal open vanaf 20.30u entree €10,- Vol is VOl

Programma VV Stormvogels 64: Zaterdag 29 oktober : 9.00u Stormvogels JO9 -2g – Zeerobben JO9-6 . 10.00u Stormvogels JO9-1 – Blauw wit’34 JO9-6 14.00u Stormvogels 1 – Leovardia 4 Zaterdag 5 november: geen thuis wedstrijden

Berjochten

De collecte voor de Brandwondenstichting heeft een bedrag van €322.08 opgebracht, collectanten en gevers , hartelijk dank De collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft € 196,31 opgebracht. Heel veel dank aan alle gevers en de collectanten.

"EEN LICHT tussen de mensen DOOR TE DELEN” Woensdag 2 november a.s. is er een Dankdagviering in de kerk van Achlum. Deze viering is voorbereid door mensen uit Achlum, Hitzum, Arum & Kimswerd. Voorganger is ds. Margarithe Veen.In deze viering staat Sint Maarten in het licht centraal, het licht dat daar schijnt waar mensen delen met elkaar.Sint Maarten wist ook te delen door zijn mantel in 2-en te scheuren. Door deze handeling van naastenliefde voelde hij wat dat deed met mensen. Er is een levende Sint Maarten die zijn verhaal zal vertellen. Iedereen, ook de jeugd, is van harte welkom! Tijd: 19.30 uur - Plaats: Kerk Achlum.

Dit jaar organiseert de Diaconie weer een voedselactie. Na twee jaar een actie voor de voedselbank in Harlingen dachten wij nu maar weer eens voor Dorcas. U kunt in de week 44 van 31 okt t/m 6 nov producten kopen en inleveren bij ons.

Voor Achlum is dat bij Hessel en Freekje Faber, Jonkerschap 1A

voor Hitzum bij Hendrik en Henny Schukken, Hoofdweg 24

De producten die dit jaar op het boodschappen lijstje staan en welke ook bij het nijsfodsje is toegevoegd zijn, Zonnebloemolie, liga, theebiscuit, limonadesiroop, blik groenten, witte e/o bruine bonen, blik fruit, rijst, pasta, jam, thee, suiker, tandenborstel, tandpasta.Graag zien wij een aantal producten tegemoet en zorgen wij dat het op de juiste plaats van bestemming komt. De Diaconie van Achlum / Hitzum.

Over 2 weken is het weer 11 november St Maarten , Het is weer de bedoeling dat de kinderen o.b.v. het muziekkorps "Wubbenus Jacobs” uit Arum bij u langs komen met hun lampions om geld op te halen voor het goede doel, i.p.v. snoep. Dit jaar is het eigen dorp weer aan de beurt en is gekozen voor het jeugdvoetbal van Vv Stormvogels ’64. Verdere info volgt op het volgende nijsfodsje.

5 november friese dorpen tocht in het WTC voor verdere info hierover zie www.friesedorpentop.frl


Jiergong 10: nummer 212, november 2016

Filmavond op vrijdag 25 november

Bericht van de Sportvereniging

Samen eten in het dorpshuis

Sint Maarten

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 22 november 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 12 december!

Vrijdag 11 november Pubquizzen Let op AANVANG 20.30u . Inleg 1 munt

Zaterdag 12 november "de Suskes” een cover en feestband zaal open vanaf 20.30u entree €10,- Vol is Vol

Vrijdag 18 november is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 17 november 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175

Programma VV Stormvogels 64: Zaterdag 12 november : Geen thuis wedstrijden Zaterdag 19 november: 10.00u Beker wedstrijd. Stormvogels jo9-1 DFC jo9-1

Vrijdag 25 november: Filmmiddag en avond. Entree 1 munt. Om 16.00 uur voor de jeugd van groep 3 t/m groep 8 de film Zootropolis. Om 20.00 uur voor ouderen vanaf 12 jaar de film Bad Moms.

Zaterdag 26 november hoopt Sinterklaas Achlum te bezoeken. Verdere info volgt.

Berjochten

Berichten van de Sportvereniging Achlum. Woensdag 23 november 2016 nodigt de Sportvereniging Achlum u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur in de Singel. Wij dragen Joke Feenstra voor als nieuw lid van het bestuur. We zien u graag op donderdag 23 november 2016 in de Singel.

Sportvereniging Achlum is gevraagd of het mogelijk is volleybal voor de jeugd op te starten. Graag willen wij vooraf de interesse van de jeugd hiervoor peilen dus;

Vind je het leuk om 1x in de week met leeftijdsgenoten te volleyballen en ben je tussen de 12 en 17 jaar meld je dan aan op ellybrink@hotmail.com Bij tenminste 12 aanmeldingen zullen we dan volleybaltrainingen organiseren per het nieuwe jaar.

Samen eten in het dorpshuis. Op dinsdag 22 november gaan we weer gezellig en lekker "samen eten” in het dorpshuis. Iedereen uit Achlum is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu. Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 18 november aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 22 november.

Langs deze weg wil Wies van der Tol iedereen hartelijk danken voor alle belangstelling die zij tot nu toe uit het dorp heeft gekregen vanwege haar ziekte. Ze heeft nog een lange weg te gaan maar deze steun in welke vorm dan ook, doet haar goed.

Vrijdag 11 november is het Sint Maarten , het is bedoeling dat de kinderen t/m groep 8 weer met de lampions het dorp in gaan o.l.v. muziek korps"Wubbenus Jacobs”uit Arum om i.p.v. snoep, geld op te halen voor het goede doel, dit jaar het jeugdvoetbal van V.V. Stormvogels 64. Het is de bedoeling dat de peuters en de kleuters om 18.00u verzamelen in de Singel en groep 3 t/m 8 om 18.15u . Elk huis wordt door 1 groep kinderen bezocht, herkenbaar aan een begeleider die een kaartje draagt met een cijfer . Zij komen de enveloppe ophalen die aan het nijsfodsje vastzit.. Nadat het geld geteld is wordt het bedrag symbolisch overgedragen aan het bestuur. De kinderen krijgen na afloop een versnapering als dank voor hun inzet. We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst.

Alle gulle gevers, willen we hartelijk danken voor de vele produkten,

die zij voor de voedselpakketen inleverden t.n.v. Dorcas voedselactie

Diaconie: van Achlum/Hitzum.


Jiergong 10: nummer 213, november 2016

Programma V.V. Stormvogels '64

Filmmiddag en -avond in de Singel

Intocht van Sinterklaas

Volleybal voor de jeugd

Wie heeft er oude klompen?

Krystkaarten te keap

Krystkuier

Sint Maarten

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 6 december 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 12 december!

Programma VV Stormvogels 64:

Zaterdag 26 november : 9.00u Aru/Sto/Tzu Jo15-2 - Frisia Jo15-6 10.30u Stormvogels Jo9-1 – Zeerobben Jo9-2 11.30u Stormvogels Jo9-2g – Makkum Jo9-3

Zaterdag 3 december 9.00u Beker wedstrijd. Stormvogels jo9-1 – SWZ Boso Sneek

Vrijdag 25 november: Filmmiddag en avond. Entree 1 munt. Om 16.00 uur voor de jeugd van groep 3 t/m groep 8 de film Zootropolis.

Om 20.00 uur voor ouderen vanaf 12 jaar de film Bad Moms.

Berjochten

Intocht van Sinterklaas Zaterdag 26 november 2016. 15.30 u verzamelen bij de chocolade fabriek "KLAFA ". Rondje door het dorp met Sinterklaas en z'n Pieten. Daarna hebben we feest in de Singel voor groot en klein

Sportvereniging Achlum is gevraagd of het mogelijk is volleybal voor de jeugd op te starten. Graag willen wij vooraf de interesse van de jeugd hiervoor peilen dus; Vind je het leuk om 1x in de week met leeftijdsgenoten te volleyballen en ben je tussen de 12 en 17 jaar meld je dan aan op ellybrink@hotmail.com Bij tenminste 12 aanmeldingen zullen we dan volleybaltrainingen organiseren per het nieuwe jaar.

Wie heeft er oude klompen, die je niet meer gebruikt, voor mij? Deze zou ik graag willen gebruiken, voor hobby. Eke Beukema De Beneysten 1. Tel 0517-642040

Krystkaarten. Fanôf 6 desimber binne der wer nije Achlumer Krystkaarten te keap, yn de kast oan de dyk op de Monnikenwei 56. By min waar efkes oanbelje.

Krystkuier. Op twadde Krystdei is der wer in Achlumer Krystkuier. We sammelje om 14.00 oere by it doarpshús. Nei ôfrin is der snert en waarme poeiermolke.

Zaterdag 17 december: Kerstgala. Vanaf 17.00 uur. Nadere info volgt……

Zondag 1 januari: Nieuwjaarsduik en Nieuwjaarsborrel vanaf 16.00 uur.

Hierbij willen we alle vrijwilligers en gulle gevers hartelijk danken voor het mooie bedrag van € 434,20 wat door de kinderen met St Maarten is opgehaald. Het geld zal door VV Stormvogels `64 worden gebruikt voor het jeugdvoetbal.


Jiergong 10: nummer 214, december 2016

Kryskaarten te keap

Krystkuier

Feestelijk eten in het dorpshuis

Kerstgala

Nieuwjaarsduik en -borrel

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 20 december 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 12 december!

Programma VV Stormvogels 64: Zaterdag 10 december 14.00u Stormvogels 1 – Minnertsga 3

Vrijdag 16 december is er maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 15 december 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel 641520, email w.overal@hetnet.nl of via de app 0611801175.

Berjochten

Krystkaarten. Fanôf 6 desimber binne der wer nije Achlumer Krystkaarten te keap, yn de kast oan de dyk op de Monnikenwei 56. By min waar efkes oanbelje.

Krystkuier. Op twadde Krystdei is der wer in Achlumer Krystkuier. We sammelje om 14.00 oere by it doarpshús. Nei ôfrin is der snert en waarme poeiermolke.

Wy wolle eltsenien tige tank sizze foar de lokwinsken dy't wy krigen ha nei de berte fan ús famke Annemar. Geweldich dat der sa meilibbe wurdt! Goasse en Jetty Dijkstra

Samen feestelijk eten in het dorpshuis op 20 december

Op dinsdag 20 december gaan we dit keer feestelijk eten in het dorpshuis. Er staat dan een Indische/Chinese rijsttafel voor ons klaar in de vorm van een lopend buffet. Dus lekker eten en kletsen in een ongedwongen sfeer. Iedereen uit Achlum is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het buffet. Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 16 december aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 20 december

Te koop gevraagd Oude sieraden zilver en goud ook als het stuk is. Tevens kleinspul en zolderopruimingen. Ook doe ik weer fiets reparaties. Gerrit Hoekstra U.P.Draismastr 3 tel 0619443188

Zaterdag 17 december, Kerstgala voor jong en oud in de Singel. Aanvang 17.00 uur. De vaste kerstgala kookploeg zal ook dit jaar weer zorgen voor een heerlijk buffet. Entertainment wordt verzorgd door het Swingpaleis met een DJ en zangeres Agnes Sambrink!! Een mix van ”Ik hou van Holland”, KRO’s "Notenclub” en het swingpaleis van Manuela Kemp, waarbij sfeer en amusement hoog in het vaandel staan. Entree tot 12 jaar €7,50 vanaf 12 jaar €10,-.

Zondag 1 januari. Nieuwjaarsduik en Nieuwjaarsborrel. Aanvang 16.00 uur. Deelnemers krijgen een kop snert, chocolademelk, een Unox muts en vooraf een Jägermeister. Inleg 3 munten. Aansluitend Nieuwjaarsborrel met gezellige muziek. Voor een goed begin van het nieuwe jaar!

Vrijdag 6 januari om 20.00 uur is er weer pubquiz. Entree 1 munt


Jiergong 10: nummer 215, december 2016

Kerstviering 2016

Openingstijden de Singel met de feestdagen

Kerstboominzamelactie

Gym voor dames

Dorpsfilmpjes voor op de website

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 3 januari 2017!

24 december wordt het oud papier opgehaald vanaf 9.30 uur!

Berjochten

WELKOM OM SAMEN KERST TE VIEREN!

EERSTE KERSTDAG

Zondag 25 december 9.30 Kerstviering in de kerk te Achlum

met bekende kerstliederen & het Kerstverhaal

Thema: 'Kryst in Achlum-Hitsum'

Aan deze dienst werken mee:

- Gelegenheidsgospelkoor Achlum-Hitzum o.l.v. Petra Montsma

- Kerstliederen op trompet en piano door Hilly Anne de Boer, Rebecca Zwart en Egbert Groot

- Marte Tolsma en Domenica Zwart, zij lezen het Kerstverhaal

- Klaas & Anneke van Hijum, orgel en dwarsfluit

- ds. Margarithe Veen, voorganger &

- verschillende mensen uit beide dorpen die één en ander hebben gemaakt

Na de dienst is er voor een ieder warme chocomelk of koffie en een kerstattentie.

We zien uit naar een feestelijke dienst.

TWEEDE KERSTDAG

Maandag 26 december 9.30 uur Huiskamerdienst in de kerk te Hitzum

Deze dienst is voorbereid door de liturgiecommissie. In de dienst klinken bekende kerstliederen die u ook zelf kunt uitzoeken op dat moment. Van harte welkom!

Krystkuier. Op twadde Krystdei is der wer in Achlumer Krystkuier. We sammelje om 14.00 oere by it doarpshús. Nei ôfrin is der snert en waarme poeiermolke.

Op 2e kerstdag is er weer een Biljart- en Darttoernooi. Aanvang 14:00, inleg 2 muntjes.

Opgave biljarten bij Froukje Yntema 06-36155575

Opgave darten bij Jacobus de Boer 06-53647874

Openingstijden dorpshuis "de Singel "met de feestdagen.

1e kerstdag gesloten.

2e kerstdag van 16.00u tot 22.00u.

Oudejaarsdag van 16.00u tot 21.00u en oudejaarsnacht van 0.30u tot 4.00u . Dan is er muziek van Drive in show " Partyros”uit Joure.

Nieuwjaarsdag vanaf 16.00u.

Zondag 1 januari. Nieuwjaarsduik en Nieuwjaarsborrel. Aanvang 16.00 uur. Deelnemers krijgen een kop snert, chocolademelk, een Unox muts en vooraf een Jägermeister. Inleg 3 munten. Aansluitend Nieuwjaarsborrel met gezellige muziek. Voor een goed begin van het nieuwe jaar!

Vrijdag 6 januari om 20.00 uur is er weer pubquiz. Entree 1 munt

Kerstboominzamelactie 4 januari 2017 De kerstboominzamelactie door de gemeente in samenwerking met dorpsbelang wordt dit keer gehouden op woensdagmiddag 4 januari 2017. Kerstbomen kunnen die dag van 13.30 tot 14.30 uur ingeleverd worden bij dorpshuis De Singel. Elke kerstboom levert 50 eurocent op! Verder is er voor iedereen nog een verrassing.

De opbrengst voor de Dierenbescherming heeft € 181,58 opgebracht in Achlum. Alle gevers en collectanten bedankt voor dit mooie bedrag. Ciska Eilander.

Gym voor dames

U zult zich afvragen, wat doen ze op gym? We beginnen met een paar rondjes (hard)lopen, dan 25 min. werken aan je conditie door veel te bewegen. We gebruiken geen toestellen, zoals vroeger de gym was. Bewegen op muziek, soms met een bal of touw, stokken of blokken, stepjes, soms met een spel. Daarna met muziek een half uur grondoefeningen op de mat. Het lijkt een beetje op Yoga. Dit ter bevordering van de spieren en evenwicht. Alles onder begeleiding van Johan, een sportleraar.

Heeft u zin om een keer mee te toen, kom op dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 een les gratis meedraaien in de gymzaal naast de Singel.

Kosten zijn 84 euro per jaar.

Gym voor vrouwen en mannen rond de 70 jaar en ouder

Is bovenstaande u te druk? Op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur is er gym voor ouderen. Dit ook onder begeleiding van Johan. De mensen lopen of bewegen zittend op een stoel. Zoals hij vele variaties bij de damesgym weet aan te brengen, zo doet hij dat ook in deze gymlessen. Elke week iets anders, dat maakt het bij Johan zo leuk.

Johan en saai, dat past niet bij elkaar. Wij nodigen u uit om een keer te komen kijken.

Voor het dorpsfeest van 2006 hebben de straten en buurtverenigingen korte hilarische video’s gemaakt. Zo had de buurtvereniging Oan ‘e Feart (Tanjabuurt/Dorpsstraat) een video van de Titanic gemaakt. Het leek ons een leuk idee om alle video’s op de website van Achlum te zetten. De video’s van de Titanic en Schone Schijn zijn al in ons bezit. Graag willen we ook de andere video’s hebben. Heb je nog een kopie in je bezit bijvoorbeeld op een DvD, of USB-stick, leen ze dan even uit aan Gert Been. Je kunt ze ook mailen naar mailto:info@achlum.info. We zijn benieuwd!