Nieuwsarchief Nijsfodsje 2017

Nieuwsarchief NijsFodsje 2017


Jiergong 10: nummer 216, januari 2017

Pubquiz en maatsklaverjassen

Extra vergadering dorpshuis "De Singel"

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 17 januari 2017!

Vrijdag 6 januari is er weer pubquizzen om 20.00u in de Singel.

Vrijdag de dertiende januari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 12 januari 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel. 641520 via de mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.

Berjochten.

Jan en Hillie Bruinsma willen een ieder hartelijk bedanken voor de kaarten bloemenen getoonde belangstelling tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.

Vrijdag 20 januari 20.00 uur houdt het bestuur van dorpshuis "De Singel” een extra vergadering.

Agenda

1. Opening

2. Financieel verslag 2014 en 2015

3. Toekomst dorpshuis "de Singel”

Invoering nieuw kassasysteem

4. Bestuurswisseling.

Aftreden: Jan Oosterhaven

Feike Bruinsma

Nieuwe bestuursleden: Siebe Postma

Bert Faber

5. Rondvraag

Komt allen. Praat mee over de toekomst van dorpshuis”De Singel”.


Jiergong 10: nummer 217, januari 2017

Waar is weggesleept hek?

Muzieksessie in de Gekroonde Leeuw

Snertactie

Samen eten in dorpshuis

Wie heeft het boek van Hendrik Algra?

Achlumer boswerk morgen (snoeien in het Achlumer bos)

Cursus Fries verstaan en lezen

Bericht van het ACA

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 31 januari 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 6 februari

Niet vergeten! Vrijdagavond 20 januari om 20.00 extra vergadering van het bestuur van dorpshuis "De Singel". Komt allen en praat mee over de toekomst van het dorpshuis.

Berjochten.

Sinds slepers avond missen wij ons Groen metalen draai hekje wat is meegenomen van achter ons huis , wij missen dit heel erg omdat dat ons hondje op onze plaats houd.

dat er gesleept wordt vinden wij niet erg maar we hebben het hele dorp afgezocht maar niets kunnen vinden. Het is een groen metalen draai hekje met de afmeting van ongeveer 100 cm br bij ongeveer 60 cm hoog graag terug te bezorgen op de Aldeloop 30 Bij Ina en Jaap Beuker (mag stiekem en anoniem gebeuren)of een tip waar we het kunnen vinden

ZONDAG 29 JANUARI 2017 VAN 14:00 - 17:00 IN HERBERG DE GEKROONDE LEEUW, ARUM.

Het komende kwartaal organiseert Herberg de Gekroonde Leeuw elke laatste zondag van de maand een muzieksessie. Tijdens deze sessies spelen ervaren en beginnende muzikanten uit Arum en omstreken op eigen instrument of de elektrische piano in het café een variatie aan nummers. Elke deelnemer kan zijn favoriete nummer(s) inbrengen; de andere muzikanten spelen als ze het nummer kennen mee. Als je als (beginnend) muzikant eens zin hebt om mee te doen, schroom niet en meld je dan gerust even aan of kom gewoon langs. Muziekliefhebbers zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd om te komen luisteren.

Als je van tevoren weet dat je meespeelt, laat het dan even weten via facebook of app naar 06 44476866. Gewoon binnenlopen met je instrument kan natuurlijk ook!

Op zaterdag 28 januari vindt de jaarlijkse snertactie van de jeugdclub weer plaats. De jeugd gaat tussen 10:00 uur en 13:00 uur bij de deuren langs om de heerlijke snert te verkopen. Eén liter snert kost €5,-, voor het gemak graag zelf een pannetje bij de hand. De snert wordt door de jeugd gemaakt met ondersteuning van het oude vertrouwde snertteam (Jelle, Gosse en Wietse). We hopen u thuis te treffen, groeten van de jeugdclub.

Samen eten in het dorpshuis op 31 januari

Op dinsdag 31 januari gaan we weer gezellig en lekker "samen eten” in het dorpshuis. Iedereen uit Achlum is welkom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 27 januari aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 31 januari.

Wie heeft het boek van Hendrik Algra, De historie gaat door het eigen dorp (1956) deel 6 in zijn bezit?Deze hoofdredacteur van het Friesch Dagblad heeft geschiedenis verhalen over de dorpen opgeschreven in de jaren '50 van de vorige eeuw. In deel 6 staat een uitgebreide omschrijving over Achlum. We willen het graag lenen en in scannen zodat we het op de website kunnen zetten. U krijgt het boek daarna terug. Roelie Greidanus 0517-641729

Snoeien in het Achlumer bos Op zaterdag 18 februari van 9-12 uur houden we een Achlumer boswerk morgen. De fruitbomen moeten gesnoeid worden, palen moeten vervangen worden en we gaan boomspiegels maken. Wie wil ons hierbij helpen? Willen jullie zelf snoei materialen meenemen? Opgave bij Roelie Greidanus: roelie-anema@ziggo.nl of 0517-641729

Cursus Fries verstaan en lezen

Bij voldoende belangstelling willen we donderdag 2 februari een cursus Fries verstaan en lezen starten in het dorpshuis in Achlum. Het zijn 10 lessen die gegeven worden op avond van 19.30-21.30 uur, door Roelie Greidanus. Voor meer vragen en informatie kun je kijken op http://kursus.afuk.nl/learmarfrysk of bellen met Roelie: 0517-641729

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties in welke vorm dan ook, die wij in december mochten ontvangen met ons 55 jarig huwelijks feest. Jan en Hieke van Dijk.

Bericht van het ACA.

De doe middag die gepland staat voor zaterdag 21 januari wordt verschoven naar 15 april. Ter zijner tijd volgt verdere info via het nijsfodsje

Zaterdag 11 februari LP avond vanaf 17.00u in de Singel. Heb je nog een leuke lp, kom langs en neem mee!


Jiergong 10: nummer 218, februari 2017

Muntjes SPAR voor KV Achlum

Nieuwe bezorger Nijsfodsje gevraagd

Jan is weer thuis

Boer zoekt vrouw boerin spreekt in de Singel

Muntjes Poiesz Witmarsum voor KV Achlum

Snoeien in het Achlumer bos

100 jaar ijsclub Achlum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 14 februari 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 6 februari

Vrijdag 3 februari is er weer pubquiz in de Singel. Aanvang 20.00u entree 1 munt p.p

Vrijdag 10 februari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 9 februari 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal tel : 641520 email w.overal@hetnet.nl of via de app 0611801175.

Vrijdag 10 februari de jaar vergadering van ijsclub Achlum om 20.00u in de Singel.

Zaterdag 11 februari LP avond vanaf 17.00u in de Singel. Heb je nog een leuke lp, kom langs en neem mee.

Berjochten.

Bij de Spar in Arum krijgt u bij uw boodschappen muntjes. Deze muntjes kunt u in de koker van de KV Achlum kwijt. Zij krijgen in ruil hiervoor een bedrag, en hoe meer muntjes, hoe hoger het bedrag!! Elke week zijn er speciale actie artikelen waarbij er nog sneller muntjes gespaard kunnen worden. De kaatsclub is erg blij met uw steun!!!

Gelske van der Kooi heeft aangegeven te willen stoppen met het bezorgen van het nijsfodsje. Gelske is 1 van de 5 bezorgers ( de anderen zijn Tineke de Vlas, Peta de Boer, Annie de Vries en Jan van Dijk) en heeft dit ondertussen bijna 10 jaar gedaan en we willen haar daar hartelijk voor bedanken. Nu zijn we op zoek naar een opvolger. Wie wil 1 keer per 2 weken, met uitzondering van de zomervakantie , op woensdag of donderdag het nijsfodsje rondbrengen dit is dan de U.P Draismastraat, H.S Sytstrastrjitte, Oosterstraat, t `War, en een gedeelte van de Hitzumerweg, Graag bij Rennie opgeven. Tel 0517-641445

Hierbij willen wij graag iedereen bedanken die ons hebben gesteund , in welke vorm dan ook tijdens de 14 spannende dagen in het ziekenhuis. We zijn heel blij dat Jan nu thuis is en weer opknapt. Fam. J. Vrieswijk

Zaterdag 11 februari organiseert de Diaconie Achlum – Hitzum een gezellige middag voor iedereen van 65 jaar en ouder. U bent van harte welkom in de Singel in Achlum.

Deze middag staat het verhaal van Swaen Brink- van Dijk centraal. Zij heeft meegedaan aan ‘Boer zoekt vrouw’ seizoen 2012. Swaen was één van de briefschrijfsters en werd uitgenodigd voor het logeerweekend. De keuze viel niet op Swaen, maar het is voor haar een groot avontuur geweest. Zij vertelt hier over: wat heeft dit avontuur met haar gedaan en wat heeft het haar gebracht. U bent van harte welkom om naar Swaen haar verhaal te luisteren.

Het programma:

Vanaf 15.15 inloop met koffie en thee. Rond 19.00 uur sluiten we de middag af.

Wanneer u komt kunt u dit telefonisch doorgeven aan Henny (0517-452887).

Wanneer u of uw partner jonger is dan 65 jaar is dat geen probleem, u bent van harte welkom. Graag opgeven vóór vrijdag 3 februari.

Bij de Poiesz begint volgende week de Jeugdsponsoractie weer. De KV Achlum heeft een koker in Witmarsum staan. Mocht je muntjes vanuit een ander filiaal krijgen, dan kun je deze inleveren bij Gerrie op het Jonkerschap 15. Op dit moment is het nog niet duidelijk of we op vrijdagavond ook weer huis-aan-huis gaan verkopen, maar dan ziet u de jeugd vanzelf verschijnen. De kaatsclub is erg blij met uw steun!!

Snoeien in het Achlumer bosOp zaterdag 18 februari van 9-12 uur houden we een Achlumer boswerk morgen. De fruitbomen moeten gesnoeid worden, palen moeten vervangen worden en we gaan boomspiegels maken. Wie wil ons hierbij helpen? Willen jullie zelf snoei materialen meenemen? Opgave bij Roelie Greidanus: roelie-anema@ziggo.nl of 0517-641729

100 jarig jubileumfeest

" IJSCLUB ACHLUM”

Vrijdag 17 maart vieren wij in de Singel voor alle leden en oud leden het 100 jarig jubileumfeest.

We starten om 17.00 uur met spelletjes voor de kinderen.

18.00 uur is er voor iedereen gratis snert , broodjes worst en 2 consumpties .

Om 20.00 uur Luisteren we naar Schaatslegende:

JAN YKEMA !!!!

En vanaf 21.00 is het dansen springen en hakken op de muziek van onze eigen:

DJ JOUKIO !!!!

KOMT ALLEN

Mvg Het IJsclub Bestuur.


Jiergong 10: nummer 219, februari 2017

Toanieljûn "Susters yn saken"

Programma V.V. Stormvogels '64

Muzieksessie in Arum

Vrijwilligersavond in de Singel

Foto's voor jubileum ijsclub

Bericht van ACA

NL-Doet

Samen eten

Schoonheidssalon PUUR opent de deuren

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 28 februari 18.00u

Freed 24 en sneon 25 februaris om 20.00u it stik "Susters yn Saken” yn doarpshus "de Singel” Tagong € 10,- It doarpshus is derom fanof 19.00u ticht op dizze dagen!

Programma VV Stormvogels`64 : 18 februari geen thuiswedstrijden. 25februari 9.00u Stormvogels JO9-1 Zeerobben JO9-2 10.00u Stormvogels JO9-2 SJO Warga WWSJO9-5 11.00u Stormvogels JO13-1 Frisia JO13-6

Zondag 26 februari is er weer muzieksessie in Herberg De Gekroonde Leeuw, in Arum, van 14.00 tot 17.00. Ook verhalenvertellers zijn van harte welkom, of als je een gedicht wilt voordragen, alles kan.

Zaterdag 4 maart vrijwilligers avond in de Singel

Berjochten

Oproep! Wie heeft er nog leuke spannende foto`s van de Achlummer ijsbaan die gebruikt kunnen worden voor het 100 jarig bestaan van de ijsclub vereniging ? Graag mailen naar gertbeen@hotmail.com of bij hem bezorgen voorzien van naam en adres zodat hij ze kan scannen.

Bericht van het ACA- Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die 1x per half jaar mee willen helpen bij het organiseren (en op de dag zelf )van een doe middag voor de jeugd

Tevens zijn wij op zoek enthousiaste vrijwilligers voor het regelen van hand en spandiensten tijdens het rondje van Achlum op 26 Maart. opgave via Ineke van der Tol tel 0621601013 of mail naar ineke_vandertol@hotmail.com Ook kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich opgeven voor het uitdelen van water tijdens deze loop op 26 maart,

NL- Doet 11 maart

Op 11 maart hebben we de 2e boswerkdag. Van de vrijwilligersorganisatie NL –Doet hebben we geld gekregen voor de aanschaf van bomen struiken en zaden en daar gaan we op die dag mee bezig in het Achlumer bos. U kunt zich nu al opgeven via de website van NL-Doet: http://www.nldoet.nl/zoeken of bij Roelie Greidanus: 0517-641729 of roelie-achlum@hotmail.com

samen eten in het dorpshuis op 28 februari

Op dinsdag 28 februari gaan we weer gezellig en vast ook weer lekker "samen eten” in het dorpshuis. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu. Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 24 februari aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 28 februari!De data voor de volgende keren "samen eten” zijn 21 maart, 11 april en 9 mei.

Vanaf 6 Maart gaat schoonheidssalon PUUR aan de Jister weer open. Hier kunt u terecht voor een heerlijke gezichts behandeling, prachtig gestylde wenkbrauwen , maar ook voor een goede ontspannende massage bent u hier op het juiste adres. We werken alleen maar met natuurlijke producten. Kijk voor leuke acties en behandelingen op onze site www.puurinfriesland.nl of op onze Facebook pagina. Ik hoop tot ziens in de Salon.

Marlous de Jong Schoonheidssalon PUUR tel 0614279867


Jiergong 10: nummer 220, maart 2017

Programma V.V. Stormvogels '64

Pubquiz

Vrijwilligersavond

Maatsklaverjassen

Boswerkdag in het kader van NL Doet

Viooltjesactie van de peuteropvang

Hotstone massage in Gerda's Beautysalon

Loopwedstrijd "Rûntsje Achlum"

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 14 maart 18.00u

Programma VV Stormvogels`64 : zaterdag 4 maart 9.oou Stormvogels JO9-1 Zeerobben JO9-2 10.00u Stormvogels JO9-2 SJO WARGA WWS JO9-5. 11.00u Stormvogels JO13 -1– Frisia JO13-6. Zaterdag 11 maart 14.00u Stormvogels 1 – Oeverzwaluwen 4

Vrijdag 3 maart om 20.00u Pubquiz in de Singel. entree 1 munt

Zaterdag 4 maart vrijwilligers avond in de Singel

Vrijdag 10 maart is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 9 maart 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal,

tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.

Berjochten

Boswerkdag op 11 maart in het kader van NL Doet

Achlumer kinderen van 6-12 jaar kunnen samen met hun ouders een fruitboom of een fruitstruik planten in het Achlumer bos. Het begint om 14.00 uur. Om teleurstelling te voorkomen is opgave verplicht, dat kan via roelie-anema@ziggo.nl

De bomen en struiken zijn gesponserd door NL-Doet. Ook gaan we op deze middag bloemen zaaien. We maken er een gezellige middag van, met hapjes en drankjes voor als we klaar zijn!

Om alvast rekening mee te houden. Woensdag 22 maart is de jaarlijkse viooltjes actie weer van de peuter opvang. Meer hier over in het volgende nijsfodsje

Vanaf 1 maart in Gerda s Beautysalon HOTSTONE MASSAGE.

Introductieprijs: dik uur een fijne ontspannende en ontgiftende hotstone massage voor maar € 35,00 !

U kunt ook bij mij terecht voor : acryl en gellack nagels en een geweldige make-up die de hele dag blijft zitten ! Gratis ( kleur) advies !! Voor afspraak mag u appen of bellen naar Gerda : 06-22779168 of via mijn facebook pagina: Gerda s Beautysalon.

Graag tot ziens in mijn salon aan de Hitzumerweg 13 , Gerda Bloemsma.

LOOPWEDSTRIJD: It giet oan! De 4e editie van "Rûntsje Achlum” Op zondag 26 Maart organiseert het ACA een loopwedstrijd voor jong en oud. De 3 afstanden zijn 5- 7,5 en 10 km + een kidsrun van 1km u kunt u nu inschrijven via de e-mail op ineke_vandertol@hotmail.com telefonisch bij Ineke 06-21601013. Vermeld uw naam en afstand! Absolute deadline inschrijving t/m 23 Maart Wij kijken naar u uit! Bij te weinig deelname annulering. Dit is dyn kans!

VRIJWILLIGERS: Tevens zoeken wij enthousiaste vrijwilligers voor het regelen van hand en spandiensten tijdens het rondje van Achlum 26 Maart. opgave via Ineke van der Tol 0621601013/ ineke_vandertol@hotmail.com

Ook zoeken we 6 kinderen die water willen uitdelen tijdens de loop, 10 jaar of ouder.


Jiergong 10: nummer 221, maart 2017

Programma V.V. Stormvogels '64

IJsclub Achlum bestaat 100 jaar

Zangmiddag Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd

Samen eten in het dorpshuis

Viooltjesactie voor de peuteropvang

Barvrijwilligers op cursus

Jaarvergadering dorpsbelang

Passion live meemaken

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 28 maart 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant Op `e Hichte inleveren voor 10 april.

Programma VV Stormvogels`64 : zaterdag 18 maart geen thuis wedstrijden.

Zaterdag 25 maart 14.00u Stormvogels 1 – Beetgum 3

Berjochten

Vrijdag 17 maart vieren wij in de Singel het 100 jarig jubileumfeest van "Ijsclub Achlum” voor leden en oud leden. We starten om 17.00u met spelletjes voor de kinderen, 18.00u is er gratis snert, broodjes worst en 2 consumpties. Om 20.00u luisteren naar schaatslegende en Olympisch medaille winnaar "Jan Ykema”!

Vanaf 21.00u is het dansen, springen en hakken op de muziek van onze eigen "DJ Joukio” Komt allen!!!!

Op vrijdag 17 maart komt de jeugd van de KV Avhlum NIET bij u langs met de heerlijke gebaksaanbieding van de Poeisz. We slaan die week ff over ivm het jubileum van de 100 jarige ijsclub. Mocht u nu wel graag de 4 gevulde koeken voor € 2 willen, dan kunt u deze bestellen bij Mireille op 06-51070672 of bij Gerrie op 06-43179850. Ze worden dan op vrijdag of zaterdag bij u langs gebracht. Na 17 maart komen we nog 2 weken bij u langs met op 24 maart donuts en op 31 maart tompoezen! We bedankten de jeugd alvast voor de inzet en alle dorpsbewoners bedankt voor jullie afname (en sponsormuntjes!). Sportieve groet van de KV Achlum

Zondag 19 maart Zangmiddag Achlum-Hitzum & Arum-Kimswerd

15.00 uur in de kerk te Achlum Zondagmiddag 19 maart is een gelegenheid om met elkaar te zingen, dit keer liederen uit het nieuwe liedboek. Dirigent en pianist Trudy Baard, uit Harlingen, zal ons daarbij begeleiden. Daar waar nodig begeleidt Siebout Akkerman op het orgel. Aanvang: 15.00 uur in de kerk te Achlum. Rond 16.00 uur: tijd voor een hapje, drankje en ontmoeting met elkaar. Wie van zingen houdt is van harte welkom!

samen eten in het dorpshuis op 21 maart Op dinsdag 21 maart gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Ook als u nog nooit meegegeten hebt, schuif een keertje aan: iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu. Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 17 maart aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 21 maart!

De data voor de volgende keren "samen eten” zijn 11 april en 9 mei.

Op woensdag 22 maart is de jaarlijkse viooltjesactie van Peuter Opvang "It Lyts Finster" Achlum. Vanaf 9.00 uur kunt u ons verwachten. Mocht u niet thuis zijn, maar wel graag willen bestellen, dan kunt u contact opnemen met Dieuwke de Jong, tel.nr. 0517-641719. U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk dinsdagavond 21 maart. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor nieuw speelmateriaal voor de peuters. Tot dan!

LOOPWEDSTRIJD:

It giet oan! De 4e editie van "Rûntsje Achlum” Op zondag 26 Maart organiseert het ACA een loopwedstrijd voor jong en oud. De 3 afstanden zijn 5- 7,5 en 10 km + een kidsrun van 1km u kunt u nu inschrijven via de e-mail op ineke_vandertol@hotmail.com telefonisch bij Ineke 06-21601013. Vermeld uw naam en afstand! Absolute deadline inschrijving t/m 23 Maart Wij kijken naar u uit!

Wat is het fijn dat er zoveel dorpsbewoners muntjes voor ons sparen bij de SPAR in Arum. Elke week zit er voor minimaal € 40 in onze sportkoker en het we zien dat het elke week meer wordt! Bij de speciale weekaanbiedingen gaat het sparen dubbel zo snel. De actie duurt nog een paar weken en zolang kunt u onze mooie sportclubs blijven steunen!! Tot zover bedankt en een sportieve groet van de V.V. Stormvogels '64 en de KV Achlum.

Beste barvrijwilliger, deze week wordt het nieuwe kassasysteem voor het dorpshuis geleverd. Het werken hiermee vereist enige uitleg. Daarom willen wij jullie vragen om op vrijdag 24 maart of maandag 27 maart naar het dorpshuis te komen waar wij jullie uitleg zullen geven. Beide avonden beginnen om 20.00 en duren ongeveer een uurtje. We hopen dat jullie één van beide avonden aanwezig kunnen zijn. Alvast bedankt! Namens het bestuur van het dorpshuis

Dorpsbelang houdt 12 april zijn jaarvergadering en voor het komend jaar zijn we op zoek naar 2 bestuursleden die dorpsbelang komen versterken. Heb je zin om je in te zetten voor het dorp of ken je iemand die misschien wel geschikt is, mail het even naar gert.been@gmail, bel 0517641672 of kom even langs!

Kijk ook eens op www.achlum.info !

Het is jullie vast niet ontgaan dat op donderdag 13 april De Passion live opgevoerd zal worden in Leeuwarden. Wij bieden je op deze avond de mogelijkheid om dit live mee te maken, ook als je zelf geen vervoer hebt. Wij gaan ons op deze avond verzamelen vanuit Achlum-Hitzum zodat we het met z'n allen kunnen beleven. In het volgende Nijsfodsje krijg je meer informatie over tijd en plaats. Met een hartelijke groet van Karin Zwart (06-3825 4056) en Gerrie Talsma (06-4317 9850)


Jiergong 10: nummer 222, maart 2017

Programma V.V. Stormvogels '64

Pubquiz

Jaarvergadering dorpsbelang

Jeugdsponsoractie Poiesz loopt ten einde

Samen eten in dorpshuis

2e Paasdag wandeltocht

Collecte Reumafonds

Passion Live in Leeuwarden

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 11 april 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant Op `e Hichte inleveren voor 6 april.

Programma VV Stormvogels`64 : zaterdag 1 april 9.00u Stormvogels JO9-1 – IJVC JO9- 1 10.00u Stormvogels JO9-2 - Zeerobben JO9-6 11.00u Stormvogels JO13-1 – Nictator JO13-1 Zaterdag 8 april 14.00u Stormvogels 1 – SC Franeker 3

Vrijdag 7 april om 20.00u pubquiz in de Singel.

Woensdag 12 april jaarvergadering dorpsbelang .

Berjochten

KV Achlum : Op 1 april staan wij met onze jeugdleden in de Poiesz in Witmarsum. Het laatste weekend van de jeugdsponsoractie. Heb je thuis nog muntjes liggen, lever ze dan voor 1 april in bij Gerrie op het Jonkerschap 15. Bewaren heeft geen zin, want ze zijn alleen dit jaar geldig. We maken er met z'n allen nog een mooie eindspurt van.

(Op vrijdagmiddag komen we nog met lekkere tompoezen bij de deur langs)

samen eten in het dorpshuis op 11 april

Op dinsdag 11 april gaan we weer gezellig "samen eten” in het dorpshuis. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 7 april aan bij Elly Brink, telefoon 06-12540033 of per e-mail ellybrink@hotmail.com. Tot ziens op 11 april!

2e Paasdag Wandeltocht We verzamelen om 14.30 uur bij de Singel voor de Achlumer Paaswandeltocht. We lopen een groot deel van het Ommetje van Achlum. De tocht is ongeveer 5 km dwars door de landerijen rondom Achlum. Halverwege hebben we een stop op een prachtig plekje. Na afloop is er paasbrood in de Singel en kunnen we daar napraten. Honden mogen niet mee.

De collecte voor het Reumafonds heeft € 373 opgebracht. Alle gevers en collectanten van harte bedankt.

Op donderdag 13 april kunnen we met z’n allen naar de Passion Live in Leeuwarden. We vertrekken om 18.00 uur bij de Singel. Wil je/u mee, geef je dan voor 10 april op bij Gerrie (06-4317 9850) of bij Karin (06-3825 4056).


Jiergong 10: nummer 223, april 2017

Programma V.V. Stormvogels '64

Maatsklaverjassen

2e Paasdag wandeltocht

Achlumer bos

Plantenactie Wubbenus Jacobs

Rondje van Achlum

Gezellige High Tea

Koningsdag 2017

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 25 april 18.00u

Programma VV Stormvogels`64 : Zaterdag 15 april ( beker/inhaal programma) 14.00u Stormvogels 1 – SC Franeker 3 Zaterdag 22 april (beker/inhaalprogramma) 14.00u Stormvogels 1 – Minnertsga 3

Paasmaandag 17 april is het dorpshuis geopend vanaf 16.00u

Vrijdag 21 april is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal. Tel. 641520, mail. w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.

Berjochten

2e Paasdag 17 april Wandeltocht We verzamelen om 14.30 uur bij de Singel voor de Achlumer Paaswandeltocht. We lopen een groot deel van het Ommetje van Achlum. De tocht is ongeveer 5 km dwars door de landerijen rondom Achlum. Halverwege hebben we een stop op een prachtig plekje. Na afloop is er paasbrood in de Singel en kunnen we daar napraten. Honden mogen niet mee.

Soms sit it libben net mei, Soms wolle je wol efkes hielendal neat,

Mar dan krij je keartsjes, blommen, in besûkje, app-kes en dat minsken docht je sa goed. Tank der foar, it makket dat je je net allinich fiele.

We binne der noch net, mar hoopje dat alles wer goed komt. Leafs Theo en Eke

Achlumer bos. We hebben een imker bereid gevonden om een bijenkast in het bos te zetten. Die wordt deze week nog geplaatst, want de eerste vruchtbomen staan al in de bloei. Om de bijenkast is het gras weggehaald en er is een lange strook gras omgeploegd. Daar strooien we deze week bloemenmengsels in. We hopen op een fleurige en kleurige bloemenweelde en op een rijke fruit oogst in het najaar

PLANTENACTIE: Muziekvereniging Wubbenus Jacobs komt tussen 24 en 26 april a.s. weer bij u langs met: Geraniums, Fuchsia's, Spaanse margrieten, diverse hangplanten en..... wat we nog meer krijgen aangeboden van onze leverancier.

Wij hopen dat wij ook dit jaar uw terras en tuin mogen opvrolijken met onze plantjes!

ACA: Wij willen via deze weg graag alle vrijwilligers bedanken voor het helpen bij het rondje van achlum 26 Maart!! Ook willen wij onze excuses aanbieden dat de verkeersregelaars lang op hun post moesten wachten voordat duidelijk was dat de laatste loper gepasseerd was. Het ACA is op zoek naar doeners tijdens de grote activiteiten en nieuwe ACA leden. Interesse neem dan contact op met 1 van de huidige ACA leden of via Ineke_vandertol@hotmail.com

Zaterdag 15 April organiseren wij een gezellige high tea. We beginnen om 14.00u in de Singel en maken eerst een etagère, daarna gaan we cakejes, koekjes en broodjes versieren. Vanaf 16.00u serveren wij al jullie lekkers aan jullie ouders onder het genot van een kopje thee (of koffie). In verband met de inkopen, graag van te voren opgeven bij Eke Beukema 06-26836739 uiterlijk Donderdag 13 April. Entree: 3 euro p.p. Leeftijd: groep 3 t/m 8 (groep 1 en 2 alleen onder begeleiding van de ouders)

Opbouwen van de rommelmarkt vanaf 13.00u


Jiergong 10: nummer 224, april 2017

Programma V.V. Stormvogels '64 (+ wedstrijd om de finales bekertoernooi F1)

Info over betalen in de Singel

Word vrijwilliger in de Singel

Afronding SPAR actie

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 9 mei 18.00u

Programma VV Stormvogels`64 :

Zaterdag 29 april 10.30 uur kunnen jullie een uniek gebeuren meemaken op het voetbalveld in Achlum. Wij gaan dan ons uiterste best doen om de finales van het Noordelijke bekertoernooi van de KNVB (op 10 juni) te bereiken. De F2 van Harkema is onze pittige tegenstander deze ochtend. Komen jullie ons allemaal aanmoedigen? De koffie staat klaar! Graag tot zaterdag! Voetbalgroetjes van de F1 van V.V. Stormvogels '64 : Rein Willem, Harmen, Sander, Durk-Jan, Bauke, Niek, Rudmer, Melle en Tim.

Zaterdag 6mei: 9.00u Stormvogels JO9-1 – Mulier JO9-1. 10.00u Stormvogels JO9 -2 – FC Harlingen JO9 -5 11.00u Stormvogels

JO13-1 – FC Harlingen JO13-2. 14.00u Stormvogels 1 – Lions `66 4.

Berjochten

Voor degenen die al een betaalpas hebben van het dorpshuis en deze thuis alvast op willen waarderen voor een bezoek aan de Singel. Dit kan via de site http://www.slim-betalen.com. Hiervoor is het nodig om je mailadres, nummer van het pasje en je naam naar penningmeesterdha@gmail.com te mailen. Zodra dit binnen is kan er een account aangemaakt worden waarmee je je pas met een iDeal betaling op die site kunt opwaarderen.

Voor degenen die thuis nog singel munten hebben liggen. Deze kun je achter de bar in het dorpshuis achterlaten in een envelop met vermelding van je naam en rekeningnummer (mag ook in de brievenbus van Myrte) en dan wordt de waarde van je munten op je rekening teruggestort. Je kunt ze ook bewaren tot het volgende feestje in de Singel.

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de bardienst, schoonmaakploeg en rouw- en trouwdienst van het dorpshuis. Opgave voor de bardienst kan bij Roel Montsma 0517-642205, voor de schoonmaakploeg bij Jantine Smitstra 06-21705433 en voor de rouw- en trouwdienst bij Ida van der Werf 06-30054535.

Wat hebben we met z'n allen een mooi bedrag bijeen gespaard bij de Spar Tolsma in Arum! Zowel voor de V.V. Stormvogels '64 alswel voor de K.V. Achlum lag er aan het eind van de muntjesactie een bedrag van € 231,82 klaar!! Dank aan de Spar en natuurlijk ook aan alle gevers en supporters!!


Jiergong 10: nummer 225, mei 2017

Programma V.V. Stormvogels '64

Jaarvergadering dorpshuis De Singel

Maatsklaverjassen

Wordt vrijwilliger bij het dorpshuis

Samen eten in het dorpshuis

It Nijsfodsje bestaat 10 jaar!

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 23 mei 18.00u

Programma VV Stormvogels`64 :

Zaterdag 13 mei 14.00u Stormvogels 1 – Lions ’66 5 . Woensdag 17 mei 19.00u Stormvogels 1 – Oeverzwaluwen 4. Zaterdag 20 mei 9.00u Stormvogels JO9 -1 SWZ BOSO Sneek JO9-3. 10.00u Stormvogels JO9-2 - SC Franeker JO9-4, 11.00u Stormvogles JO13-1 – Minnertsga JO13-1 Woensdag 24 mei 19.00u Stormvogels 1 – Beetgum3

Donderdag 18 mei 20.00u Jaarvergadering Dorpshuis "De Singel”, ACA en DFC.

Vrijdag 19 mei is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel. 641520 mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.

Berjochten

Voor degenen die al een betaalpas hebben van het dorpshuis en deze thuis alvast op willen waarderen voor een bezoek aan de Singel. Dit kan via de site http://www.slim-betalen.com. Hiervoor is het nodig om je mailadres, nummer van het pasje en je naam naar penningmeesterdha@gmail.com te mailen. Zodra dit binnen is kan er een account aangemaakt worden waarmee je je pas met een iDeal betaling op die site kunt opwaarderen.

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de bardienst, schoonmaakploeg en rouw- en trouwdienst van het dorpshuis. Opgave voor de bardienst kan bij Roel Montsma 0517-642205, voor de schoonmaakploeg bij Jantine Smitstra 06-21705433 en voor de rouw- en trouwdienst bij Ida van der Werf 06-30054535.

Samen eten in het dorpshuis op 23 mei

Op dinsdag 23 mei gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. De laatste keer voor de zomer! Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor het 3 gangen menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 19 mei aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 23 mei!

Het nijsfodsje bestaat alweer 10 jaar!

Tot mei 2007 kwam het allerlaatste nieuws van Achlum op de reclame folder van de Spar van Jan en Hieke van Dijk te staan, toen deze in mei 2007 dicht ging is het Achlumer Nijsfodsje in het leven geroepen, alweer 10 jaar, en 225 nijsfodsjes geleden.


Jiergong 11: nummer 226, mei 2017

Programma V.V. Stormvogels '64

Berichten (o.a. van het DFC)

Dorps BBQ

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 6 juni 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 10 Juli

Programma VV Stormvogels`64 :

Dinsdag 30 mei 19.00u Stormvogels 1 – Lions ’66 4

Berjochten

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor de vele belangstelling in de vorm van kaarten, telefoontjes, bezoekjes , attenties en de geboden hulp met mijn ziek zijn. Dit doet mij erg goed. Hartelijk dank ook namens mijn vriendin Tsjitske en mijn kinderen. Frans Idsinga Monnikenweg 44 8806 KZ Achlum

Wie o wie/welke straat/buurt heeft de wisselbeker van de zeskamp in zijn of haar bezit? We hebben hem weer nodig voor het dorpsfeest van 7, 8 en 9 juli.

Graag reactie naar Petra Montsma tel: 0517-642205 of petra.roel@gmail.com

Tevens hebben we weer tentopbouwers en afbrekers nodig en mensen voor de catering. Opgave kan bij Agaath Oosterhaven, tel: 0517-641848 of via janenagaath@hetnet.nl Het thema van dit jaar is: Grieken en Romeinen. Een hartelijke groet van het DFC

Zaterdag 3 juni vanaf 17.00u organiseert het ACA weer de jaarlijkse dorps BBQ met DJ Quickfinger.

Geef bij opgave je keuze door, opgave t/m 31 mei doormiddel van een berichtje of app naar Ineke tel 0621601013 of Mark tel 0650990774

Wil je niet mee bbq-en dan is de entree €5,00 in verband met de muziek.

BBQ pakket prijzen zijn p.p.

- BBQ- pakket standaard €10,00 incl. entree (muziek)

Varkenssate3 stokjes, hawaii spies, shaslick en hamburger

- BBQ- pakket top €12,50 incl. entree (muziek)

gemarineerde karbonade, Super sate varkenshaas , shaslick , drumstick en hamburger

- BBQ- Kinder pakket €7,50 incl. entree (muziek)

bbq worstje, kidsspies en hamburger

- BBQ- vegetarisch pakket €10,00 incl. entree (muziek)

Vegetarische spies

vegetarische hamburger

vegetarische groente burger

wrap met kruidenkaas


Jiergong 11: nummer 227, juni 2017

Stormvogels strijdt om de beker

Collecte kinderhulp

Tentopbouwers en -afbrekers gezocht

Schoonmaker gezocht

Avondvierdaagse

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 20 juni 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 10 Juli

Vrijdag 16 juni is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal tel : 641520,

mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.

Zaterdag 10 juni a.s. strijden Stormvogels JO-9 1 met Ruinerwold, Hardegarijp en Emmen om de beker tijdens de finale in Sportpark Meerdijk van VV Emmen

Berjochten

De collecte van de kinderhulp, (al in april maar nu nog even de eindscore)

bracht het mooie bedrag van 388,22 op. Alle gevers en collectanten vriendelijk bedankt!

Het DFC heeft voor het dorpsfeest weer tentopbouwers en afbrekers nodig en mensen voor de catering. Opgave kan bij Agaath Oosterhaven, tel: 0517-641848 of via janenagaath@hetnet.nl

Langs deze weg gezocht: Iemand die van schoonmaken houdt:

Wij zijn op zoek naar iemand die bij ons in het bedrijf KLAFA-chocola

schoonmaakwerkzaamheden wil verrichten. In overleg.Wij hebben te maken met strenge hygiëne regels en voorschriften.Je moet dus serieus zijn en van aanpakken weten. Zal gaan om wekelijks kantine en toiletten. ca 1 tot 1,5 uur 1 x in de 14 dgn dan 3 – 4 uur. Kantine, toiletten en kantoren..

Invullen gedane werkzaamheden op schoonmaaklijsten ivm HACCP richtlijnen.

Betreft werkzaamheden gewoon volgens en in overleg van salaris met onze boekhouder. Geen vast dienstverband of Cao. Gewoon losse uren. Betaling per maand na opgave uren. TEL 0517-642262 OF 06-51188278

Op 26,27,29 en 30 juni 2017 wordt weer de Avondvierdaagse in Achlum georganiseerd. Lijkt het je leuk om met een groep mensen in en rond Achlum te wandelen, geef je dan op!! Er zijn twee afstanden, waar je uit kunt kiezen: de 5 en 10 kilometer. De start is bij de Singel, de 5 kilometer begint om 18.30 uur, op vrijdag om 18.45 uur. De 10 kilometer start elke avond om 18.00 uur. Bij de start ontvang je de stempelkaart en wandelroute. Omdat we ook over boerenland lopen, zijn de routes helaas niet geschikt voor honden en kinderwagens. Kun je maar 1 avond lopen? Geen probleem, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De kosten zijn € 5,00. Voor één avond

€ 3,00. Wil je meedoen? Dan graag je naam en telefoonnummer, samen met het inleggeld in envelop afgeven bij Alie Visser , (U.P. Draismastraat 33). Opgave kan tot en met 18 juni.


Jiergong 11: nummer 228, juni 2017

Bijna dorpsfeest

Deegroller gevonden

Tsjerkepaad 2017

Rondleiding Achlum

"White house" kaatspartij

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 4 juli 18.00u

Dit wordt dan het laatste nijsfodsje voor de zomerstop!

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 10 Juli.

Dorpsfeest 7, 8 en 9 juli. Thema 2017 : Romeinen en Grieken

Berjochten

Wie mist der noch in deegroller? .Is bliuwe lizze nei de high tea. It leit by Eke thûs.

Tsjerkepaad 2017 De kerk van Achlum doet mee aan Tsjerkepaad. De hele zomer van 1 juli tot 9 september is de kerk op zaterdagmiddag van 13.30-17.00 uur te bezichtigen. In dezelfde periode hangen in de kerk van Achlum schilderijen van oud Achlumer Sietse Wiersma. Op 22 juli om 14.00 houdt Sietse een lezing over zijn werk in de kerk.

Rondleiding Achlum Op 29 juli en 2 september is er om 14.30 uur een rondleiding door Achlum met volksverhalen en historische feiten. De rondleiding duurt een dik uur. Kosten: vrije gift.

Sneon 1 juli " The White house "keats party

Oanfang 11.00u Keatsfjild Achlum

A, B en C klasse Opjefte kin via:

whitehousepartij@hotmail.com

jouw hjirbij jimme namme, leeftyd, wenplak en ABC klasse troch.

Opjefte kin t/m 24 juni

Live musyk troch Sytse Haima ( bekend fan o.a. Suskes en Pigmeat) en DJ Joukio.


Jiergong 11: nummer 229, juli 2017

Dorpsfeest in aantocht met als thema: de Grieken en Romeinen

Foto's gevraagd van de activiteiten in Achlum voor de dorpskrant

Durk Visser (basisschool) gaat met pensioen

Wegafsluiting Ludingaweg van 2 t/m 21 juli

Dorpskaatsen met barbecue

Tsjerkepaad 2017

Rondleiding Achlum

Barvrijwilligers gezocht voor Sexbierum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 5 september 18.00u .

Het eerst daarop volgende nijsfodsje komt dan pas in de week van 25 september uit, dit i.v.m. onze vakantie

De kopij voor de volgende dorpskrant voor 6 september inleveren.

Aankomend weekend, 7,8 en 9 juli het dorpsfeest, met als thema de Grieken en Romeinen. Komt allen vrijdag ochtend 9.00u , aanschuiven bij het traditionele ontbijt

met dit jaar in Griekse/Romeinse stijl maar waarin de lekkere broodjes en de spek en eieren van Anna en Oep ook dit jaar niet zullen ontbreken!

Vrijdag 28 juli is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 27 juli 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal.

tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.

Berjochten

Hjirby wolle wy eltsenien hiel hertlik tanksizze foar it omtinken, yn hokker foarm dan ek, nei de operaasje fan Ype.

Mei freonlike groetnis, Ype en Anny Reinsma.

Voor de dorpskrant willen we graag foto`s van de activiteiten in Achlum, zo ook van het dorpsfeest. Wie leuke foto`s heeft gemaakt mail ze naar Rennie van Dijk toldijk@home.nl of via de app 0612466519.

Aan ouders, voormalige ouders, oud-leerlingen en andere belangstellenden Met ingang van 1 september a.s. ga ik met pensioen. Woensdag 19 juli van 9.30-10.30 uur is er gelegenheid om informeel afscheid te nemen onder het genot van een kopje koffie met een stuk oranjekoek. Wij doen dit in het leerplein van school. ”Wy eamelje er dan efkes oer”. Met vriendelijke groet, Durk Visser

Wegafsluiting van de Ludingaweg van 2 t/m 21 juli 2017 Het betreft hier deel tussen de spoorwegovergang en Atjetille

Wanneer: Het wegvak is van 2 juli t/m 21 juli 2017 afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aannemer zorgt voor een omleiding via Kimswerd. Omwonenden krijgen een bewonersbrief.

Wie: KWS Infra voert de werkzaamheden uit. De uitvoerder is Wieger Talsma. Zijn telefoonnummer is 06-51170007.

Contactpersoon bij de gemeente Harlingen is Minne Schiphof. Zijn telefoonnummer is 14-0517

Wat: Het wegvak wordt opnieuw geasfalteerd. Aan de zijkanten komen grasstenen. De weg wordt meer ingericht als 60 km weg. Daarom worden de kruispunten met Atjetille en Ieslumbuorren verhoogd aangelegd. Daarnaast komt een verkeersremmer ongeveer bij de nieuwe inrit van Hendrik Sytsma

Op zaterdag 15 juli organiseert de KV Achlum het dorpskaatsen. Een ieder die op welke manier dan ook een connectie met Achlum heeft mag aan deze partij meedoen. Je kunt je hiervoor opgeven bij Froukje Yntema op 06-3615 5575 tot donderdag 13 juli 19.00 uur. De wedstrijd begint om 13.00 uur.

Vanaf 18.00 uur kan een ieder aanschuiven voor een gezellige barbecue. Je kunt hiervoor een vleespakketje van € 5 of van € 10 bestellen. Dit kun je vooraf ook doorgeven aan Froukje (tot woensdag 12 juli) . Om deel te nemen aan de bbq hoef je niet beslist gekaatst te hebben, alle toeschouwers en medeAchlumers zijn hierbij van harte welkom!

We zien jullie graag op het kaatsveld op de 15e. Sportieve groet van de KV Achlum

Tsjerkepaad 2017De kerk van Achlum doet mee aan Tsjerkepaad. De hele zomer van 1 juli tot 9 september is de kerk op zaterdagmiddag van 13.30-17.00 uur te bezichtigen. In dezelfde periode hangen in de kerk van Achlum schilderijen van oud Achlumer Sietse Wiersma. Op 22 juli om 14.00 houdt Sietse een lezing over zijn werk in de kerk.

Rondleiding AchlumOp 29 juli en 2 september is er om 14.30 uur een rondleiding door Achlum met volksverhalen en historische feiten. De rondleiding duurt een dik uur. Kosten: vrije gift.

Voor de uitwisseling van bar vrijwilligers met Sexbierum ben ik op zoek voor het matinee tijdens het dorpsfeest op zaterdag 9 september van 9.00u tot 15.00u naar 12 personen. Geef je op bij Rennie van Dijk . Tel 0612466519 of via de mail toldijk@home.nl.

wist u dat Pieter de Boer na 17 jaar trouwe dienst bestuur/vrijwilliger van de Stormvogels , de Stormvogels verlaat. chapeau voor deze super vrijwilliger!!!


Jiergong 11: nummer 230, september 2017

Maatsklaverjassen is er weer

Bekerprogramma V.V. Stormvogels '64

Kaatsweekend Federatie Franekeradeel in Achlum

Bericht over gymnastiek voor de jeugd

Cursus Fries verstaan en lezen en/of schrijven

De Singelsjongers bestaan 10 jaar

Achlumer bijenhoning

Berichten ACA

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 26 september 18.00u .

De kopij voor de volgende dorpskrant deze week inleveren!!!!!!

Vrijdag 22 september is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 21 september19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal.

tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.

Bekerprogramma thuiswedstrijden VV Stormvogels’64. Zaterdag 16 september 8.45u Stormvogels JO-11 1– Workum JO-11 1.

Berjochten

Zaterdag 9 en zondag 10 september kun je op het kaatsveld in Achlum genieten van een sportieve kaatsstrijd onder de vlag van de Federatie Franekeradeel. In alle categorieen zijn er afdelingswedstrijden. De dorpen uit de oude gemeente Franekeradeel mogen hun beste kaatsters naar Achlum sturen om hier voor de kransen en vooral voor de eer te strijden. Vanuit Achlum zijn er ook vele sterke parturen geformeerd. Natuurlijk kunnen zij wel wat support van onze dorpsbewoners gebruiken! Zaterdag begint de strijd om 13.00 uur en op zondag beginnen we om 10.00 uur. Op zondagmiddag vanaf half 5 komt Rein Vallinga uit Bolsward voor de gezellige muzikale noot. Op zondag is er ook de gehele dag een snackwagen aanwezig. Komt allen!! Groet bestuur KV Achlum

Gymnastiek voor de jeugd is met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 voortaan op de vrijdagmiddag in plaats van de donderdag.

De tijden zijn dan : 13:30 – 14:30 meisjes/jongens groep 1 en 2. 14:30 – 15:30 meisjes/jongens groep 3, 4 en 5. 15:30 – 16:30 meisjes/jongens groep 6, 7 en 8

Vriendjesdag vrijdagmiddag 15 september 2017

De eerste gymnastiekles voor de jeugd is op vrijdagmiddag 15 september 2017 en is het vriendjesdag. Dan mogen jullie die middag een vriendje of vriendinnetje meenemen. Graag tot ziens! Het bestuur van de sportvereniging Achlum

Cursus Fries verstaan en lezen. Bij voldoende belangstelling willen we in oktober een cursus Fries verstaan en lezen starten in Achlum. Het zijn 10 lessen die gegeven worden op avond van 19.30-21.30 uur, door Roelie Greidanus. Voor meer vragen en informatie kun je kijken op http://kursus.afuk.nl/learmarfrysk of bellen met Roelie: 0517-641729

Kursus Frysk skriuwen In pear doarpsgenoaten hawwe oanjûn dat se graach in kursus Frysk skriuwen folgje wolle. As der mear binne dy’t dat wolle, dan kinne we mei in kursus yn Achlum útein sette. De kursus begjint yn oktober en wurdt hâlden op 10 kear in tongersdeitejûn fan 19.30-21.30. Foar mear ynformaasje sjoch op: http://kursus.afuk.nl/kursusoersjoch/skriuwmarfrysk-module-1/Foar opjefte of ynformaasje: belje of mail Roelie Greidanus 0517-641729, roelie-anema@ziggo.nl

‘De Singelsjongers’: 10 jaar

Op vrijdagavond 17 november geven ‘De Singelsjongers’ een jubileumconcert i.v.m. het 10-jarig bestaan. We doen dit samen met het in Friesland roemruchte trio ‘Wiltsje fan Peazens’. Samen maken we er een sfeervolle en gezellige avond van in dorpshuis ‘De Singel’. Dus noteer deze datum al vast. U krijgt nog een uitnodiging.

Muzikale groet en tot ziens op 17 november. De ‘Singelsjongers’.

Achlumer bijenhoning

De eerste honing uit het Achlumer bos is geslingerd, er is 4,5 kg honing uit gekomen. De honing zit in potjes van 250 gr en ze zijn €3,50 per potje. Er zijn nog een paar over van de 18 potjes. Verkrijgbaar bij Roelie Greidanus, Monnikenweg 56. Op=op. Imker Ineke heeft inmiddels de bijenkast weer uit het bos gehaald.

Berichten ACA:

Het geplande optreden van "SIXPACK junkies "op 24 september in de Singel gaat niet door. Nieuwe datum volgt.

Vrijdag 15 september om 17.00u game avond voor de jeugd. Entree gratis


Jiergong 11: nummer 231, september 2017

Programma V.V. Stormvogels '64

Six pack junkies

Pub quiz

Het darten begint weer

Samen eten in het dorpshuis

Opbrengst collecte Prinses Beatrix Spierfonds

Werkgroep Armenië

Kern met pit

Cursus Fries verstaan, lezen en schrijven

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 10 oktober 18.00u .

Programma VV Stormvogels `64 Zaterdag 30 september let op 14.30u

ST Stormvogels 3 – SC Bolsward 4. Zaterdag 7 oktober 9.00u Stormvogels JO9-1 – Scharnegoutum JO9-3 . 10.00u Stormvogels JO11 – Minnertsga JO11-1. 11.00u St Stormvogels JO13-1 Workum JO13-2. 14.30u ST Stormvogels 3 – ST Arum2

Zondag 1 oktober van 16.30 tot 19.30u in de Singel "SIX PACK JUNKIES” Entree is gratis.

Vrijdag 6 oktober om 20.00u in het dorpshuis de PUB QUIZ . Entree € 2,00 p.p.

Berjochten

Donderdag 5 oktober begint het darten weer. Nieuwe leden van harte welkom. Opgeven voor 4oktober bij Jacobus de Boer. Tel. 06-53647874

Samen eten in het dorpshuis

Op dinsdag 26 september is het "samen eten” in het dorpshuis weer gestart: Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten.

Om alvast te noteren: De data voor de volgende keren "samen eten” zijn 17 oktober, 21 november en 19 december.

Aanmelden kan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl.

Voor de strijd tegen spierziekten is in Achlum 363,26 euro opgehaald.

Alle gevers en collectanten bedankt hiervoor.

Prinses Beatrix Spierfonds.

Werkgroep Armenië.

Beste dorpsbewoners,

Onze dominee Margarithe Veen en ik zijn bezig een nieuw project te organiseren. Wij zijn van plan om met een groep 18+ jeugd af te reizen naar Armenië om daar de arme bevolking te bezoeken en te helpen.

Er zijn veel Armeniërs die leven onder de armoede grens mede door oorlogen en een zware aardbeving die zij nooit te boven zijn gekomen.

Zoals het nu staat zullen wij met stichting Alvan Tsarik uit Herwen, een speeltuin bij een school opknappen. Maar het zou ook zomaar kunnen dat wij in een ander project van hun worden ingezet.De diaconie van Achlum / Hitzum sponsort twee kinderen via stichting FamtoFam uit Buitenpost. Deze kinderen kunnen daardoor naar school en zo hebben zij een betere toekomst in het vooruitzicht. Ook deze kinderen zullen wij dan bezoeken. Op dit moment zijn er vier serieuze 18+ ers die’t met ons mee willen. Wij organiseren nog een info avond voor alle geïnteresseerde 18+ jeugd op zondag 29 oktober om 18.00 uur in de pastorie De reis wordt gepland in de mei vakantie. Voor zo’n reis is veel geld nodig en daarom zullen wij de komende maanden acties organiseren. Deze acties worden samen bedacht met de groep jeugd die in de aankomende weken wordt gevormd. Maar ook nu al kunt u ons helpen. Bij de glasbak komt deze week een extra bak te staan waarin u de komende maanden lege statiegeld flessen kunt deponeren.

Heeft u spaarzegels-bonnen dan kunt u dezen inleveren bij Henk en Gerrie Talsma op het Jonkerschap 15.

Ik hou jullie via het nijsfodsje op de hoogte van de aankomende acties, projecten en de personen die mee gaan naar Armenië.

Alvast bedankt voor de steun en voor informatie kunt u altijd bij mij terecht.

Hartelijke groet Wytze de Boer, U.p Draismastraat 22, tel 06 42987072

Kern met pit.

Heb jij een goed idee voor je buurt? Het aanleggen van een speeltuin, een buurtrestaurant, een pluktuin of een klusgarage? Maar vraag je je af hoe je van droom tot daad komt? Schrijf je dan in voor Kern met Pit en realiseer je idee binnen één jaar. Als het lukt ontvang je 1.000 euro... Je hebt tot en met 31 oktober om je in te schrijven, dus trommel je buurtgenoten op en kom in actie. Kijk op www.kernmetpit.nl

Cursus Fries verstaan en lezen. Bij voldoende belangstelling willen we in oktober een cursus Fries verstaan en lezen starten in Achlum. Het zijn 10 lessen die gegeven worden op avond van 19.30-21.30 uur, door Roelie Greidanus. Voor meer vragen en informatie kun je kijken op http://kursus.afuk.nl/learmarfrysk of bellen met Roelie: 0517-641729

Kursus Frysk skriuwen. In pear doarpsgenoaten hawwe oanjûn dat se graach in kursus Frysk skriuwen folgje wolle. As der mear binne dy’t dat wolle, dan kinne we mei in kursus yn Achlum útein sette. De kursus begjint yn oktober en wurdt hâlden op 10 kear in tongersdeitejûn fan 19.30-21.30. Foar mear ynformaasje sjoch op: http://kursus.afuk.nl/kursusoersjoch/skriuwmarfrysk-module-1/Foar opjefte of ynformaasje: belje of mail Roelie Greidanus 0517-641729, roelie-anema@ziggo.nl


Jiergong 11: nummer 232, oktober 2017

Maatsklaverjassen

Programma voor V.V. Stormvogels '64

ACA themafeest "Las Vegas"

Rommelmarkt Wubbenus Jacobs

Opbrengst collecte Nierstichting

Lezing over ds. Hellema

Samen eten in het dorpshuis

Dorpshuis vrijdag 10 november gesloten

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 24 oktober 18.00u .

Vrijdag 20 oktober is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.

Programma VV Stormvogels `64 Zaterdag 14 oktober zijn er geen thuiswedstrijden en 21 oktober is het beker en inhaalprogramma. Jammer genoeg is het senioren elftal van VV Stormvogels uit de competitie gehaald omdat er te weinig leden/spelers zijn.

Zaterdag 28 oktober organiseert het ACA een thema feest "Las Vegas” in de Singel met DJ Disco Silver Aanvang 20.30u tot 1.00u Entree tot 16 jaar € 5,00 en vanaf 16 jaar € 7,50.

Berjochten

Zaterdag 14 oktober ROMMELMARKT t.b.v. het instrumentenfonds.

Tijd: 9.00 uur tot 13.00 uur.

Locatie: "It Iepen Hûs” (van Camminghaweg 15, Arum).

Entree € 1,00. Koffie, thee, snert en diverse broodjes staan voor u klaar!

Muziekvereniging Wubbenus Jacobs, Arum.

De collecte voor de Nierstichting heeft opgebracht € 335,24 Alle gevers en collectanten bedankt!

Lezing over Ds Hellema

Op zondag 15 oktober om 11 uur is er een lezing in dorpshuis "de Singel” in Achlum over ds Hendrik Hellema en zijn zoon Doeke. De lezing wordt gegeven door Margreet Nauta en Liesbeth, zij zijn nazaten van Ds Hellema. Ds Hellema is de dominee die het langste in Achlum zijn ambt uitoefende: van 1826-1878. Doeke en zijn vader schreven heel veel brieven naar elkaar, waardoor er heel veel informatie over het leven en werken in Achlum bewaard zijn gebleven. Verhalen over het grote gezin, hun fruithof en hoe Doeke zijn moeder bijna verongelukte. De dominee had in de ogen van de Achlumers veel geld, maar of dat wel zo was…. Voorafgaande aan de lezing is er een dienst over ds Hellema in de kerk van Achlum om 9.30 uur, door Ds. Margharithe Veen.

samen eten in het dorpshuis op 17 oktober

Op dinsdag 17 oktober gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 13 oktober aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail. Tot ziens op 17 oktober

Dorpshuis de Singel is op vrijdag 10 november a.s. vanaf 20.00 uur gesloten in verband met een barinstructie avond voor de vrijwilligers van Dorpshuis de Singel. Met vriendelijke groet, bestuur dorpshuis de Singel


Jiergong 11: nummer 233, oktober 2017

Programma V.V. Stormvogels '64

ACA themafeest "Las Vegas"

Pubquiz in de Singel

Jubileum "Singelsjongers" in de Singel

Jaarlijkse ledenvergadering Sportvereniging

Sint Maarten

Bericht van werkgroep Armenië

Toneel van "Nije Krêft"

Opbrengst collecte Dierenbescherming

Dankdag voor gewas en arbeid

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 7 november 18.00u .

Programma VV Stormvogels `64 Zaterdag 28 oktober 9.00u Stormvogels JO9-1 – Sc Franeker JO9-3 10.00u Stormvogels JO11-1 – Scharnegoutum JO11-1. 14.00u Stormvogels/Arum2 – IJVC 3 . Zaterdag 4 november 11.00u Stormvogels JO13-1 Sc Bolsward JO13-3

Zaterdag 28 oktober organiseert het ACA een thema feest "Las Vegas” in de Singel met DJ Disco Silver Aanvang 20.30u tot 1.00u Entree tot 16 jaar € 5,00 en vanaf 16 jaar € 7,50. Prijs voor de mooiste outfit!! U kunt deze avond alleen met munten betalen NIET met de singelpas.

Vrijdag 3 november om 20.00u pubquiz in de Singel

Vrijdag 17 november Jubileum "Singelsjongers” in de Singel

Berjochten

Graag nodigen wij u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 22 november 2017 om 20.00 uur in de kleine zaal in de Singel.

Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar (penningmeester) Aukje Bruinsma / aftredend en niet herkiesbaar (secretaris) Elly Brink.

Wisseling in het bestuur: Elly Brink neemt het over van Aukje Bruinsma en Joke Feenstra-Haakma neemt het over van Elly Brink.

Indien er bezwaren zijn: Een kwartier voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter Manon Jongebloet.

Graag tot ziens op woensdag 22 november 2017.

Vrijdagmiddag 24 november 2017 gaan de gymlessen niet door!

Bestuur sportvereniging Achlum

Sint Maarten.

Ook dit jaar zullen de kinderen van de peuter- en basis school met Sint Maarten lopen voor het goede doel. Het geld dat wij dit jaar ophalen is bestemd voor de schoolkinderen in Armenië. Het nieuwe project dat door vrijwilligers uit ons dorp wordt opgezet. De schoolkinderen maken dit jaar geen lampion op school, dus wilt u uw kind één meegeven dan zelf thuis één maken e/o kopen. Verdere informatie komt op het volgende nijsfodsje. Comité sint Maarten.

Werkgroep Armenië.

De bak met lege statiegeld flessen wordt door jullie al goed gevuld. Ga zo door en bedankt hier voor! Om nog meer geld voor het project Armenië op te halen heeft DDB service zijn kiepwagen ter beschikking gesteld voor oud ijzer. Heeft u oud ijzer en dat mag van alles zijn. Van koekenpan tot oude barbecue kieper het maar in de kiepwagen van Douwe die achterop het erf staat bij LBD. Lageveen. Mocht u veel of zwaar spul hebben geef dan een belletje dan halen wij het bij u op. Voor boeren- en bedrijven zullen wij in de aankomende weken een keer langs komen om het oud ijzer op te halen. Dus gooi niks weg wij ruimen het voor u op. Alvast bedankt.

Rienk Vlieger en Wytze de Boer.

06 22249281 / 06 42987072

Nijs fan Nije Krêft.

Toanielferiening Nije Krêft spilet op freed 24 novimber

Moatte,altyd mar moatte, in ienakter mei Sinterklaas yn,e haadrol.

It stik is foar bern fanôf groep trije, mar fansels ek foar heiten en memmen

Pakes en beppes en alle oare belangstellenden.

Mear nijs hjiroer folget.

Oanfang : 20.00 oere.

Yntree : 4 euro.

De collecte voor de Dierenbescherming heeft dit jaar € 209,22 opgebracht! Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt!

Woensdag 1 november Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Als diaconie hopen wij dat de AARDAPPELOOGST GOED is geweest.

Deze aardappelen worden gedoneerd aan de voedselbank van Harlingen en Bolsward

samen door: Achlum-Hitzum- Arum-Kimswerd.

Wilt u andere lang-houdbare produkten doneren?

Denk dan bijvoorbeeld aan: blikgroenten,toiletartikelen,pasta's,wasmiddelen, meel,rijst, koekjes,limonade,koffie,thee,suiker,enz.

De opbrengst van de aardappelen,samen met de andere boodschappen kunt u inleveren in de week van 27okt.-3nov.2017 op het volgende adres:

Achlum: Fam.H.Faber Jonkerschap 1a.

Fam. Tolsma "de Spar”in Arum doen ook met deze voedselaktie mee.

Iedereen is van harte welkom in de kerkdienst op 1 nov. in Kimswerd.

Voorganger ds.T.Hibma aanvang 19.30 uur.

De Diaconie. P.K.N.gemeenten: Achlum-Hitzum/Arum-Kimswerd.


Jiergong 11: nummer 234, november 2017

Programma V.V. Stormvogels '64

Instructie avond bar vrijwilligers

Jubileum Singelsjongers

Toanielferiening Nije Krêft spilet "Moatte, altyd mar moatte"

Singel 10 november gesloten

Sint Maarten

Top 2000 dienst in de kerk in Hitzum

Samen eten in dorpshuis de Singel

Jaarlijkse ledenvergadering van de Sportvereniging

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 21 november 18.00u .

Kopij voor de volgende dorpskrant ‘Op e Hichte” inleveren voor 10 december!

Programma VV Stormvogels `64

Zaterdag 11 november 9.00u Stormvogels JO9-1 – Waterpoort boys JO9-2 10.00u Stormvogels JO11-1 – Zeerobben JO11-2. 11.15u ST. Stormvogels JO13-1– ONS Sneek JO13-2 . Zaterdag 18 november geen thuis wedstrijden

Vrijdag 10 november bar instructie avond voor de vrijwilligers van Dorpshuis de Singel. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 17 november Jubileum "Singelsjongers” in de Singel

Vrijdag 24 november Toanielferiening Nije Krêft spilet op freed 24 novimber:

Moatte,altyd mar moatte Oanfang : 20.00 oere. Yntree : 4 euro.

Zaterdag 25 november de intocht van Sinterklaas nadere info volgt!!!!

Berjochten

Dorpshuis de Singel is op vrijdag 10 november a.s. vanaf 20.00 uur gesloten in verband met een bar instructie avond voor de vrijwilligers van Dorpshuis de Singel.

Heeft u thuis een feestje en wilt u kosteloos enkele statafels of stoelen lenen? Neem dan contact op met Ida v/d Werf (tel. 06-30054535). Zij beheert de uitleen van deze materialen en vertelt u graag de mogelijkheden die er zijn. Met vriendelijke groet, Bestuur dorpshuis de Singel.

Sint Maarten.

Ook dit jaar zullen de kinderen van de peuter- en basis school met Sint Maarten op zaterdag 11 november lopen voor het goede doel, o.b.v. het muziekkorps "Wubbenus Jacobs”uit Arum Het geld dat wij dit jaar ophalen is bestemd voor de schoolkinderen in Armenië. Het nieuwe project dat door vrijwilligers uit ons dorp wordt opgezet. De schoolkinderen maken dit jaar geen lampion op school. De kinderen van groep 1 en 2 worden om 18.00u in de Singel verwacht zodat ze om 18.15u kunnen beginnen met lopen. De groepen 3 t/m 8 worden om 18.15u verwacht en beginnen 18.30u met lopen . De kinderen komen in groepjes bij u aan de deur onderbegeleiding van een ouder iemand ( herkenbaar aan een koord met een cijfer wat ze bij zich dragen ), het bijgevoegde envelopje weer bij u ophalen. Als alle groepen weer binnen zijn krijgen de kinderen wat lekkers en wordt de cheque overhandigd aan de werkgroep Armenie.

Alvast bedankt namens het "Comité sint Maarten”

Op zondag 12 november om 10.30 uur is iedereen van harte welkom in de kerk van Hitzum voor een Top2000 dienst.

Luisteren naar bekende (pop)songs met betekenissen die voor een ieder heel persoonlijk zijn. Deze zondag mogen we dit met elkaar delen. De songs worden ondersteund met (zelfgemaakte) beelden en filmpjes. Weet je welkom!! Een muzikale groet van de organisatiecommissie.

samen eten in het dorpshuis op 21 november

Op dinsdag 21 november gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 17 november aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 21 november!

Graag nodigen wij u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 22 november 2017 om 20.00 uur in de kleine zaal in de Singel.

Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar (penningmeester) Aukje Bruinsma / aftredend en niet herkiesbaar (secretaris) Elly Brink.

Wisseling in het bestuur: Elly Brink neemt het over van Aukje Bruinsma en Joke Feenstra-Haakma neemt het over van Elly Brink.

Indien er bezwaren zijn: Een kwartier voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter Manon Jongebloet. Graag tot ziens op woensdag 22 november 2017.

Vrijdagmiddag 24 november 2017 gaan de gymlessen niet door!


Jiergong 11: nummer 235, november 2017

Programma V.V. Stormvogels '64

Maatsklaverjassen

Op oudejaarsavond muziek in de Singel

Toneelvoorstelling "Moatte, altyd mar moatte"

Intocht Sinterklaas

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 5 december 18.00u .

Kopij voor de volgende dorpskrant ‘Op e Hichte” inleveren voor 10 december!

Vrijdagmiddag 24 november 2017 gaan de gymlessen niet door!

Programma VV Stormvogels `64

Zaterdag 25 november 9.00u Stormvogels JO9-1 – Nijland JO9-2 10.00u Stormvogels JO11-1 – SC Berlikum JO11-1 11.00 u ST. Stormvogels JO13-1– scharnegoutum JO13-1 . Zaterdag 2 december 9.00u Stormvogels JO9-1 Zeerobben JO9-3. 10.00u Stormvogels JO11-1- Harlingen JO11-2

Vrijdag 1 december is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 30 november 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel : 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app 0611801175.

Om alvast te noteren: Oudejaarsnacht van 0.30u tot 4.00u muziek van DJ Partyros uit Joure in de Singel!

Berjochten

De toneelvoorstelling ‘Moatte, altyd mar moatte” op vrijdag 24 november is voor jong en oud.

Voor de kinderen vanaf groep drie, voor ouders en grootouders en voor alle andere belangstellenden.

De grootouders, wiens kleinkinderen buiten Achlum wonen kunnen/mogen hun pake-en beppesizzers meenemen.

Dus komt allen. Aanvang 20.00 uur

Intocht Sinterklaas

Zaterdag 25 november 2017

Verzamelen bij de ingang van het kaatsveld

Waar Sinterklaas rond 15.30 zal zijn.

Gaan we een rondje door het dorp met Sinterklaas en z'n Pieten.

Daarna hebben we Sinterklaasfeest in de Singel voor groot en klein.

Met een voorstelling van Clown Sander

(Consumpties in de gymzaal kunnen contant worden betaald)


Jiergong 11: nummer 236, december 2017

Programma V.V. Stormvogels '64

Op oudejaarsnacht is er muziek in de Singel

Kerstgala met DJ Quickfinger

Samen eten in het dorpshuis

Kerstkaarten

Kerstkuier

Nieuwjaarsborrel met hapjes en muziek

Persbericht cursus "Lear mar Frysk"

Uitnodiging Kerstnachtdienst

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 19 december 18.00u .

Kopij voor de volgende dorpskrant ‘Op e Hichte” inleveren voor 10 december!

Programma VV Stormvogels `64

Zaterdag 9 december 11.00 u ST. Stormvogels JO13-1– QVC JO13-1 . Zaterdag 16 december Beker/inhaalprogramma

*Oudejaarsnacht van 0.30u tot 4.00u muziek van DJ Partyros uit Joure in de Singel!

Berjochten

Zaterdag 16 december Kerstgala met DJ Quickfinger!!

Vanaf 17.00u in de Singel, entree tot 12 jaar €7,50 vanaf 12 jaar €10,00 inclusief buffet!! Kom op tijd we hebben 18.00u PUBQUIZ in kerststyle door Jan en Gooitzen, (individuele opgave bij de deur)

Samen eten in het dorpshuis op 19 december

Op dinsdag 19 december gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 15 december aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 19 december!

De data "samen eten” in 2018 zijn: 16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 5 juni.

Kerstkaarten.

Er zijn weer Achlumer kerstkaarten te koop bij Roelie Greidanus, Monnikenweg 56.

Een groot assortiment aangevuld met veel nieuwe kaarten. In het vvv kantoor aan de weg of even aanbellen bij slecht weer.

Kerstkuier

Op 2e kerstdag wordt er weer een kerstwandeling gehouden. De start is om 14.00 uur bij dorpshuis de Singel

1 Januari Nieuwjaarsborrel 2018 met hapjes en muziek!!

Vanaf 16.00u in de Singel, entree gratis.

PERSBERICHT

Cursus ‘Lear mar Frysk’ in Kimswerd

Wilt u ook Fries leren verstaan en lezen? De Afûk verzorgt in MFC Piers’ Stee een beginnerscursus voor niet-Friestaligen die de Friezen in hun omgeving willen leren verstaan en ook de Friese artikelen in de krant willen lezen. De cursus ‘Lear mar Frysk’ is vanaf 6 februari elke dinsdag in Kimswerd te volgen van 19.30 tot 21.30 uur.

Alle lessen hebben dezelfde opbouw waarbij precies lezen en geconcentreerd luisteren belangrijke uitgangspunten zijn. Iedere les begint met het onderdeel ‘Harkje, lêze en útspraak’ (luisteren, lezen en uitspraak). Omdat luisteren alleen niet voldoende is volgt het onderdeel ‘Oan ’e slach’ (aan de slag), met diverse oefeningen rondom de luister- en leestekst. De cursus van 10 lessen omvat ook cursusboeken en een jaar lang gratis toegang tot eduFrysk, het digitale leerplatform van de Afûk. Hier worden gesproken teksten, muziek en beeldfragmenten met Friese ondertiteling aangeboden. U bent dus continu bezig met het combineren van luisteren en lezen, wat voor een goed woordbeeld zorgt. De cursus vindt plaats in MFC Piers’ Stee, Harlingerweg 26A in Kimswerd en de kosten bedragen € 110,- inclusief lesmateriaal. Meer informatie en aanmelding bij de Afûk via kursus@afuk.nl of 058-2343079.

Uitnodiging Kerstnachtdienst

Zondag 24 december

Aanvang: 21.00 uur

In de kerk van Hitzum

Met medewerking van Vocal Roses en met beelden van de Zandtovenaar

Na afloop is er warme chocolademelk

Een ieder is van harte welkom!!


Jiergong 11: nummer 237, december 2017

Openingstijden van de Singel tijdens de feestdagen

Vrijwilligers gezocht tijdens de jaarwisseling

Opbrengst collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Kerstkaarten

Kerstnachtviering

Kerstmusical

Kerstkuier

Biljarttoernooi

Kerstboominzamelactie

Nieuwjaarsborrel

Dominoactie van werkgroep Armenië

Canon van Achlum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 2 januari 2018 18.00u .

Extra openings tijden van de Singel tijdens de feestdagen ;

Dinsdag 2e kerstdag 26 december van 16.00u tot 22.00u

Oudjaarsdag 31 december van 16.00u tot 21.00u en van 0.30u tot 4.30u

Nieuwjaarsdag 1 januari vanaf 16.00u

Oudejaarsnacht van 0.30u tot 4.00u muziek van DJ Partyros uit Joure in de Singel! Betalen met Singel munten !!!!!

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die oudjaarsnacht ons willen helpen van 1.00u tot 4.00u met munten verkoop of achter de bar! En voor nieuwjaarsdag zijn we op zoek naar schoonmakers die vanaf ongeveer 10.00u willen helpen met schoonmaken van de Singel. Graag aanmelden bij Oep of Rennie tel 641445

Eind september is de collecte gehouden voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Deze collecte heeft een prachtige opbrengst opgebracht van €245,21! Aan alle gevers en collectanten hartelijk dank en fijne Kerstdagen toegewenst. Margarithe Veen

Kerstkaarten.

Er zijn weer Achlumer kerstkaarten te koop bij Roelie Greidanus, Monnikenweg 56. Een groot assortiment aangevuld met veel nieuwe kaarten. In het vvv kantoor aan de weg of even aanbellen bij slecht weer.

Kerstnachtviering Zondagavond 24 december

Aanvang 21.00 uur in de kerk van Hitzum

M.m.v. Vocal Roses

Op Kerstavond staan de deuren van de kerk te Hitzum open. Iedereen is dan welkom om het bekende Kerstevangelie te horen omlijst met beelden van de zandtovenaar. Er is samenzang en zang door Vocal Roses uit Oudemirdum. Voorganger is ds. Margarithe Veen. De avond wordt afgesloten met warme chocomelk. We zien uit naar uw en jouw komst.

Eerste Kerstdag om 09.30 uur in de kerk in Achlum bent u van harte welkom bij de Kerstmusical Hotel Toekan. De musical wordt uitgevoerd door kinderen uit Achlum-Hitzum. Rondom de musical zingen we de bekende kerstliederen en horen we het kerstverhaal. Welkom!!

Kerstkuier

Op 2e kerstdag wordt er weer een kerstwandeling gehouden. De start is om 14.00 uur bij dorpshuis de Singel

Bij voldoende deelname wordt er 2e kerstdag weer een biljarttoernooi georganiseerd. Aanvang 14.00 uur / inleg 3,00 euro. Opgave tot zaterdag 23 december bij Froukje Yntema 06-36155575

Kerstboominzamelactie 3 januari 2018 De kerstboominzamelactie door de gemeente in samenwerking met dorpsbelang wordt dit keer gehouden op woensdagmiddag 3 januari 2018. Kerstbomen kunnen die dag van 13.30 tot 14.30 uur ingeleverd worden bij dorpshuis De Singel. Elke kerstboom levert 50 eurocent op! Verder is er voor iedereen nog een verrassing.

Kerstkaarten.

Er zijn weer Achlumer kerstkaarten te koop bij Roelie Greidanus, Monnikenweg 56. Een groot assortiment aangevuld met veel nieuwe kaarten. In het vvv kantoor aan de weg of even aanbellen bij slecht weer.

1 Januari Nieuwjaarsborrel 2018 met hapjes en muziek!!

Vanaf 16.00u in de Singel, entree gratis.

Werkgroep Armenië. Een domino van bakstenen. Er kunnen deelnamebewijzen gekocht worden voor een meter bakstenen ad € 5. Op 1 januari 2018 om 16.00 uur gooien we bij de Singel de eerste dominosteen om en hoe meer verkochte bakstenen, hoe langer de happening gaat duren! Voor sponsoren is het ook mogelijk om voor € 50 een bord/vlag bij de start/finish op te hangen. We hopen dat hier ook veel gebruik van gaat worden. Mocht je niet in Achlum zelf wonen en hier toch aan mee willen doen, dan is 1 telefoontje naar Wytze de Boer (06-42987072) voldoende

Canon van Achlum Na de Nederlandse en de Friese Canon, zijn nu de dorpen aan de beurt om een Canon te maken. Hierin worden de belangrijkste gegevens, van het ontstaan tot nu, verteld in ongeveer 20 verhalen. Achlum heeft zich hier voor opgegeven. Wie vindt het leuk om met een groep zich hier over te buigen, informatie te verzamelen en stukken te schrijven om zo onze eigen Canon te maken.Opgave bij Roelie Greidanus. Mail; roelie-achlum@hotmail.com