Nieuwsarchief Nijsfodsje 2018

Nieuwsarchief NijsFodsje 2018


Jiergong 11: nummer 238, januari 2018

Pubquiz en maatsklaverjassen

Wijziging openingstijden Singel

Canon van Achlum

Nieuwjaarsconcert van Wubbenus Jacobs

Samen eten in het dorpshuis

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 16 januari 2018 18.00u

Vrijdag 5 januari is er om 20.00u weer pubquizzen in de Singel o.l.v. Jan en Gooitzen.

Vrijdag 12 januari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 11 januari 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal :

tel : 641520, mail : w.overal@hetnet.nl of via de app : 0611801175.

Berjochten.

Wijziging openingstijden van de Singel:

Nu er op zaterdagmiddag niet meer door het 1ste van Achlum wordt gevoetbald, is besloten om het dorpshuis op zaterdag om 17.00 uur te openen in plaats van16.00 uur.

Met vriendelijke groet, Het bestuur Dorpshuis de Singel

Canon van Achlum Na de Nederlandse en de Friese Canon, zijn nu de dorpen aan de beurt om een Canon te maken. Hierin worden de belangrijkste gegevens, van het ontstaan tot nu, verteld in ongeveer 20 verhalen. Achlum heeft zich hier voor opgegeven. Wie vindt het leuk om met een groep zich hier over te buigen, informatie te verzamelen en stukken te schrijven om zo onze eigen Canon te maken.Opgave bij Roelie Greidanus. Mail; roelie-achlum@hotmail.com

Op zaterdag13 januari organiseert CMV Wubbenus Jacobs een Nieuwjaarsconcert om 19.30 uur in de sporthal te Arum. Ook het jeugdkorps JAMM (Jeugd Arum Maakt Muziek) en de band NJISKE verlenen hun medewerking aan deze avond. Bij aanvang wordt u een gratis welkomstdrankje aangeboden om samen te proosten op een muzikaal 2018. Entree volwassenen € 7,50 / Donateurs en kinderen t/m 12 jaar € 5,--

samen eten in het dorpshuis op 16 januari

Op dinsdag 16 januari gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 12 januari aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 16 januari!

De volgende data "samen eten” zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april en 5 juni.


Jiergong 11: nummer 239, januari 2018

Gewijzigde openingstijd van de Singel

Wilt u uw tanden laten bleken?

Oppasbaantje gezocht

Jaarlijkse snertactie

Club van 50 avond Stormvogels '64

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 30 januari 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 17 februari

Berjochten

Wijziging openingstijden van de Singel:

Nu er op zaterdagmiddag niet meer door het 1ste van Achlum wordt gevoetbald, is besloten om het dorpshuis op zaterdag om 17.00 uur te openen in plaats van16.00 uur.

Met vriendelijke groet, Het bestuur Dorpshuis de Singel

Vanaf februari kunt u uw tanden ( op veilige manier, zonder peroxide) laten bleken in mijn salon ! Voor 25€ gaat u met een stralende lach de deur uit! Wilt u dat ook? Dit resultaat blijft een half jaar tot 1.5 jaar mooi ! Bel/app mij op nr 06 22779168

Groeten Gerda Bloemsma

''Beste Achlumers en omgeving, Ik ben Mincka van Houten, ben 14 jaar. Ik zit in 3 havo en later wil ik graag kinderverpleegkundige worden. Ik zoek een oppasbaantje. Omdat ik het erg leuk vind om met kinderen bezig te zijn.. Als u interesse heeft kunt u mij bereiken op 06-57853040

Op zaterdag 27 januari vindt de jaarlijkse snertactie van de jeugdclub weer plaats. De kinderen gaan tussen 10:00 uur en 12 uur bij de deuren langs om de heerlijke snert te verkopen. 1 liter snert kost 5 euro. Iedereen graag zelf een pannetje meenemen. De snert wordt door de kinderen zelf gemaakt met ondersteuning van het oude vertrouwde snertteam (Jelle, Gosse en Wietse). Tot dan! Groetjes de jeugdclub.

23 februari: Club van 50 avond Stormvogels ‘64

Op vrijdag 23 februari aanstaande organiseert voetbalvereniging Stormvogels ’64 voor de tweede keer een avond voor de leden van de "Club van 50”.

Op deze avond zal Roelof de Vries, redacteur en sportverslaggever bij Omrop Fryslân, iets vertellen over zijn ervaringen als verslaggever bij onder andere SC Heerenveen, Aris (basketbal) en het shorttrack.

Voor leden van de club van 50 is de toegang gratis. Aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage van € 5,00 gevraagd.


Jiergong 11: nummer 240, januari 2018

Pubquiz en maatsklaverjassen

Jaarvergadering ijsclub Achlum

Avond voor de "Club van 50"

Samen eten in het dorpshuis

Gezellige informatieve bijeenkomst voor alle 60+ inwoners van Achlum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 13 februari 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 17 februari.

Vrijdag 2 februari is er om 20.00u weer pubquiz in de Singel o.l.v. jan en Gooitzen

Vrijdag 9 februari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 8 februari 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel : 641520, mail : w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175

Zaterdag 17 februari jaar vergadering van Ijsclub Achlum om 20.00u in de Singel

Op vrijdag 23 februari aanstaande organiseert voetbalvereniging Stormvogels ’64 voor de tweede keer een avond voor de leden van de "Club van 50”.

Op deze avond zal Roelof de Vries, redacteur en sportverslaggever bij Omrop Fryslân aanwezig zijn. Voor leden van de club van 50 is de toegang gratis. Aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage van € 5,00 gevraagd

Berjochten

Op dinsdag 13 februari gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 9 februari aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 13 februari!

De volgende data "samen eten” zijn: 13 maart, 10 april en 5 juni.

Uitnodiging voor alle 60+ inwoners van Achlum voor het bijwonen van een gezellige informatieve bijeenkomst in dorpshuis De Singel op vrijdag 16 februari. Aanvang 13:30 uur.

Deze middag is georganiseerd door de werkgroep ouderen van Dorpsbelang Achlum. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête van twee jaar geleden onder dorpsgenoten. Hieruit bleek dat er behoefte is aan informatie over de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de zorg en welzijn. Pytsje Zoodsma (Gebiedsteam Waadhoeke) en Ignatia Veldman (Steunpunt Mantelzorg) zullen voorlichting geven over mogelijkheden die er voor hulp aan ouderen mogelijk is en hoe dit aangevraagd kan worden.

Naast deze informatie willen we er graag gewoon een gezellige middag van maken. Na de pauze, met koffie/thee aangeboden door Dorpsbelang Achlum, kunt u meedoen aan een spelletje bingo met leuke prijsjes. De middag is gratis.

Kunt u zelf niet zo gemakkelijk naar het Dorpshuis komen, dan kunnen wij voor vervoer zorgen. Bel dan vóór 14 februari naar Gert Been op 0517 641672 of Rennie 0517641445

Rennie van Dijk, Jannie v.d. Kooi, Jetty Dijkstra en Gert Been


Jiergong 11: nummer 241, februari 2018

Gezellige informatieve avond 60+

Jaarvergadering IJsclub Achlum

Avond voor de "Club van 50"

Programma V.V. Stormvogels '64

Verhuisbericht

Gezocht hondenoppas/-uitlaat

Jaarvergadering Dorpsbelang

Poiesz jeugdsponsoractie

Knutselmiddag in de Singel

Uitnodiging vrijwilligersfeest

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 27 februari 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 17 februari.

Uitnodiging voor alle 60+ inwoners van Achlum voor het bijwonen van een gezellige informatieve bijeenkomst in dorpshuis De Singel op vrijdag 16 februari. Aanvang 13:30 uur.

Zaterdag 17 februari jaar vergadering van Ijsclub Achlum om 20.00u in de Singel

Op vrijdag 23 februari aanstaande organiseert voetbalvereniging Stormvogels ’64 voor de tweede keer een avond voor de leden van de "Club van 50”.

Programma VV Stormvogels `64.

Zaterdag 17 Feb.

ST Stormvogels JO17-2 – Workum JO17-2 11:00

Stormvogels JO10-1 – SDS JO10-1 10:00

Stormvogels JO7-1 Toernooi Achlum 10:00

Zaterdag 24 februari inhaal programma

Berjochten

Verhuisbericht :

Na bijna 28 jaar met veel plezier in de ald skoalle te hebben gewoond zijn wij verhuist naar de Hitzumerweg 7 , 8806KE in Achlum. Groeten Gosse, Ida , Tsjerk en Francien Overal

Gezocht `Hondenoppas/-uitlaat` I.v.m. nieuwe dienstbetrekking, voor enkele middagen op zoek naar lieve en betrouwbare oppas voor jonge, energieke Labrador.Inlichtingen: marpold@gmail.com of 06 47 63 48 46

Noteer vast in uw agenda. De jaarvergadering van Dorpsbelang wordt gehouden op 7 maart aanvang 20:00 in dorpshuis De Singel.

Vrijdag 16 februari komen we vanaf 16.00 uur bij u langs met lekkere oranjekoekstukjes (6) voor 3 euro. Dit in het kader van de Poiesz jeugdsponsoractie voor de voetbal en het kaatsen. Bestellingen kunnen doorgegeven worden aan Gerrie (06-43179850) of Mireille (06-51070672). Op 23 februari komen we langs met tompoezen. Met een sportieve groet van de KV Achlum en VV Stormvogels '64.

24 februari organiseert het ACA een knutselmiddag van 13.00u tot 16.00u in de Singel. Kosten € 3,00 p.p

Verdere info via scholen en facebook

Uitnodiging

Vrijwilligersfeest

Voor: de vrijwilligers en hun partner:

van dorpshuis ‘De Singel’ en degenen die het ACA/DFC

hebben geholpen.

Wanneer: 10 maart 2018

Aanvang: 20.00 uur

Waarom: Als dank voor jullie inzet!!

Programma: van 20.00 tot 21.00 is er een spectaculaire bingo.. Tip: neem je origineelste pen mee! Vanaf 21.00 zal zangeres Reina ons vermaken met swingende muziek en dit alles onder het genot van een hapje en een drankje!

Graag tot ziens !!!!

Bestuur ACA, DFC en dorpshuis ‘De Singel’


Jiergong 11: nummer 242, februari 2018

Pubquiz en maatsklaverjassen

Wedstrijdprogramma V.V. Stormvogels '64

Jaarvergadering Dorpsbelang

Vrijwilligersavond

Bloemschikavond

Poes vermist?

Muntjesactie bij SPAR Tolsma

Poiesz Jeugdsponsoractie

Samen eten in het dorpshuis

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 13 maart 18.00u

Vrijdag 2 maart is er weer de pubquiz om 20.00u in de Singel De laatste pubquiz van dit seizoen staat gepland op 20 april.

Wedstrijdprogramma VV Stormvogels `64. Zaterdag 3 maart 11.00u Stormvogels JO-17 -2 – Workum JO-17-2 Zaterdag 10 maart 9.00u Stormvogels JO9-1g – SWZ BOSO Sneek JO9-3

Jaarvergadering Dorpsbelang 7 maart 20 uur in dorpshuis De Singel

Op deze avond kan je meer te weten komen over onder andere de plannen voor de IJsbaan, huurwoningen, kinderspeelplaats, aanlegsteiger en nog veel meer. Komt allen

Vrijdag 9 maart is er weer maatsklaverjassen in de Singel. Opgave kan tot donderdag 8 maart 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal. tel : 641520, email : w.overal@hetnet.nl of via de app : 0611801175.

Zaterdag 10 maart is de vrijwilligersavond in de Singel om 20.00u.

Woensdag 14 maart wordt er door het ACA een bloemschik avond georganiseerd met medewerking van Willy Rispen van "Willy`s Blomke”. Aanvang 19.30u kosten €25,00 Thema : Pasen. Opgave voor 1maart. Locatie :De Singel

Berjocht

Wie mist een poes? Op 26 febr. heeft ds. Veen een dode Cyperse poes gevonden bij de garage fan ‘Op’e Hichte’ Is er iemand die deze poes mist? Hij was niet gewond en zag er goed uit. Hij heeft z’n laatste rustplaats gekregen op De Wiske 1a. tel. 641243.

Spar Tolsma in Arum steunt ook dit jaar de sportclubs in Achlum met de muntjesactie! Bij besteding van elke euro aan boodschappen krijgt de klant een muntje om in de buis van je favoriete sportclub te stoppen. De voetbalclub, de kaatsclub en de sportvereniging hebben met z'n allen 1 buis en delen aan het einde van de actie de opbrengst. U steunt ons toch ook??? De actie start op 26 februari en loopt tot 28 april. Hoe meer muntjes, hoe groter de opbrengst! Een sportieve groet van de gezamelijke Achlumer sportclubs!

Poiesz Jeugdsponsoractie. Wat fijn dat jullie de afgelopen 2 weken de gebaksaanbieding van ons hebt gekocht. De meter in de beide Poiesz filialen loopt dan ook al lekker op! Vrijdag 2 maart komen we met gevulde koeken en op 9 maart komen we met soezen (banaan of chocolade). Loopt u de enthousiaste jeugd toevallig mis, dan kunt u de bestelling ook doorgeven aan Gerrie (06-43179850) of Mireille (06-51070672). Sportieve groet van de KV Achlum en VV Stormvogels '64

Samen eten in het dorpshuis op 13 maart

Op dinsdag 13 maart gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 9 maart aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mai. Tot ziens op 13 maart!

De volgende data "samen eten” zijn: 10 april en 5 juni.


Jiergong 11: nummer 243, maart 2018

Programma V.V. Stormvogels '64

Toanielferiening "Nije Kreft" spilet twa ienakters

Gymlessen vervallen door toneel

Viooltjesactie

Poiesz en SPAR-actie

Rommelmarkt/boekenmarkt/bazar

Open dag bij de brandweer in Witmarsum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 27 maart 18.00u

Wedstrijdprogramma VV Stormvogels `64. Zaterdag 17 maart 11.00u Stormvogels JO-17 -2 – AVC JO-17-1 Zaterdag 24 maart 9.00u Stormvogels JO9-1g – Zeerobben JO9-3g 10.00u Stormvogels JO10-1 – SC Joure JO10-2 11.00u ST Stormvogels JO17-2 – Mulier JO17 -2 .

Sneon 17 maart spilet Toanielferiening ‘Nije Kreft” twa ienakters ‘Hjerst yn Schoorl”en Belje Dokter!! Oanfang 20.00u Tagong € 10,00

Berjocht

Sportvereniging Achlum

De gymlessen van vrijdagmiddag 16 maart a.s. komen te vervallen vanwege het toneel op zaterdag 17 maart.

Op woensdag 21 maart is de jaarlijkse viooltjesactie van Peuter Opvang "It Lyts Finster" Achlum. Dit jaar zullen we eind van de middag langskomen, vanaf 17.00 uur kunt u ons verwachten. Mocht u niet thuis zijn, maar wel graag willen bestellen, dan kunt u contact opnemen met Dieuwke de Jong, tel. nr. 06-52155931. U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk dinsdagavond 20 maart. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor nieuw speelmateriaal voor de peuters. Tot dan!

Poiesz en Sparactie : Wat gaat het super met het sparen van de muntjes. Bij de Spar in Arum staan de sportclubs uit Achlum op de 1e plek! Ook bij de beide Poiesz vestigingen lopen de kokers elke week weer goed vol. Vrijdag 16 maart komt de jeugd met bananensoezen en chocoladesoezen en op vrijdag 23 maart komen ze met gevulde koeken. Bestellingen kunt u eventueel doorgeven aan Gerrie op 0643179850 of Mireille op 06-51070672.

Rommelmarkt/boekenmarkt/bazar op 7 april : Er komen al allemaal bruikbare spullen binnen voor de gezellige middag op 7 april. Super fijn. Mocht u nog spullen of zegels aan ons beschikbaar willen stellen, dan halen we dit graag bij u op (06-43179850). U mag het ook afleveren op Jonkerschap 15 bij Roos Talsma. Met een hartelijke groet van de projectgroep Armenië.

Op zaterdag 14 april is er van 11.00 tot 16.00 uur een open dag bij de brandweer in Witmarsum. In en om de kazerne aan de Ulbe Hiemstrastrjitte 21, Witmarsum bent u van harte welkom en staan de deuren voor u open. Er zijn er verschillende demo’s en activiteiten voor jong en oud te beleven.


Jiergong 11: nummer 244, maart 2018

Programma V.V. Stormvogels '64

Maatsklaverjassen

Jaarvergadering dorpshuis uitgesteld

Rommelmarkt

Spar en Poiesz muntjesactie

Samen eten in het dorpshuis

Vieringen in de stille week en Pasen

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 10 april 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 16 april !!!!

Wedstrijdprogramma VV Stormvogels `64. Zaterdag 31 maart Geen wedstrijden Zaterdag 7 april 10.00u V.V Stormvogels JO10 -1 – SC Bolsward JO-10-1

Vrijdag 6 april is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 5 april 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal :tel. 641520, mail. w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175

Berjocht

Mededeling: de geplande jaarvergadering van dorpshuis de Singel op 13 april a.s. gaat niet door. Door omstandigheden is het overleg met de boekhouder uitgesteld. We willen tijdens de jaarvergadering graag een compleet en definitief financieel jaaroverzicht presenteren. Daarom is ervoor gekozen de jaarvergadering uit te stellen. Zodra de definitieve cijfers bekend zijn ontvangt u een (nieuwe) uitnodiging

Rommelmarkt 7 april : Bruikbare spullen en boeken voor de rommelmarkt, boekenmarkt en bazar kunnen nog tot donderdag 5 april gebracht worden bij Roos Talsma op het Jonkerschap 15. Wij komen het ook gerust halen. Een belletje naar 06-43179850 is genoeg.

Rommelmarkt, boekenmarkt, bazar op 7 april om 15.00 uur. Spelletjes, draaiend rad, verkoop, schijt je rijk, pannekoeken, enz enz. Opbrengst is voor de projectgroep Armenie. Zij vertrekken op 27 april en zullen jullie op de hoogte houden van hun werkzaamheden in Armenie. Komt allen!!

Spar en Poiesz muntjesactie : De muntjes koker bij de Spar moet regelmatig geleegd worden. In de laatste tussenstand stonden we weer aan kop. Super, laten we dit volhouden met z'n allen tot eind april!! De Poiesz actie is bijna afgelopen. Vrijdag 30 maart komt de jeugd met paastompouzen en vrijdag 6 april komen ze voor de laatste keer nog met appelflappen. Mocht u nog willen bestellen, dan kunt u dit doorgeven aan Gerrie op 06-43179850. En dan op naar het eindfeest om de dikke cheques op te halen. We houden u op de hoogte!

samen eten in het dorpshuis op 10 april

Op dinsdag 10 april gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis. Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu. Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 6 april aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 10 april! De volgende keer is 5 juni.

WELKOM BIJ DE VIERINGEN IN DE STILLE WEEK EN PASEN

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag, Viering Heilig Avondmaal, 19.30 uur in de kerk van Achlum. Voorganger is ds. Margarithe Veen

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, 19.30 uur Viering in de kerk van Hitzum. Jongeren lezen samen met ds. Margarithe Veen teksten van het Lijdensverhaal van Jezus. Muziek door Siebout Akkerman.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, 20.30 uur vanaf het Dorpshuis in Hitzum: Wandeling door het Donker van de Nacht. Tijdens de wandeling bezinnen wij ons op de vraag van de donkere kleur van het lijden. We sluiten af in de kerk van Achlum.

Zondag 1 april, Eerste Paasdag, 9.30 uur feestelijke Paasviering in de kerk van Achlum. Het thema voor deze viering is "Een nieuw begin”. M.m.v. de kinderkerk; Kiki Heming (piano), Dirkje Oostenveld (klarinet) & Petra Montsma (zang). Voorganger is ds. Margarithe Veen.

Maandag 2 april, Tweede Paasdag, 9.30 uur vrolijke Paasviering de kerk van Hitzum. Deze viering is voorbereid door de Liturgie Commissie.


Jiergong 11: nummer 245, april 2018

Programma V.V. Stormvogels '64

Opbrengst Reumacollecte

Opbrengst bazaar/rommelmarkt

WC-rollen actie

Koningsdag

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 24 april 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 16 april !!!!

Wedstrijdprogramma VV Stormvogels `64

Zaterdag 14 april

10.00u Stormvogels JO-9 1g – AVC JO9-1

11.00u ST Stormvogels JO17-2 - DFC JO17-2d

Zaterdag 21 april 10.00u

9.00u Stormvogels JO-9 – Arum JO9-1

10.00u Stormvogels JO10 -1 – SC Joure – JO-10 -3

Berjocht

De Reumacollecte heeft opgebracht € 371.93.

Collectanten en gevers hartelijk dank namens het Reumafonds.

De bazaar / rommelmarkt van zaterdag heeft een mooi bedrag van €1000,- opgebracht. Iedereen die heeft meegeholpen en spullen heeft gebracht hartelijk dank hiervoor.

Actiegroep Armenië.

Op zaterdag 21 April wordt de wc-rollen actie gehouden door de kinderen van de jeugdclub. Dit is een nieuwe actie en deze actie is in plaats van de kwitanties. De opbrengst van deze actie is voor al het jeugdwerk in Achlum. De kinderen gaan om 10:00 uur langs de deuren om wc- rollen te verkopen. We hopen op een mooie opbrengst. Groeten de leiding en kinderen van de jeugdclub.

Vrijdag 27 april Koningsdag worden er verschillende activiteiten georganiseerd door het ACA . Er is muziek en de `jeu de boule` baan is open voor de liefhebbers. Verdere info volgt op het volgende nijsfodsje


Jiergong 12: nummer 246, april 2018

Koningsdag Achlum

Project Armenië

POIESZ jeugdsponsoractie

SPAR muntjesactie

Plantenactie Wubbenus Jacobs

Verenigingen op de website

Victory4All

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 8 mei 18.00u

Wedstrijdprogramma VV Stormvogels `64: Zowel 28 april en 5 mei beker en inhaal wedstrijden tot nu toe geen thuiswedstrijden bekend

Berjochten

Koningsdag Achlum.

Vrijdag 27 april Vanaf 16.00u is de Singel open! Kom gezellig langs. Voor jong en oud Jeu de Boules en een springkussen. (Alleen betalen met pas)

Vrijdag 27 april om 15.00 uur vertrekken de vrijwilligers van de Projectgroep Armenie voor hun reis vanuit Achlum naar Armenie. Ze zijn er klaar voor en hebben er zin in om daar de handen uit de mouwen te steken. Komen jullie ze ook uitzwaaien bij de Singel in Achlum

Project Armenie : Wil je op de hoogte gehouden worden van onze werkzaamheden en activiteiten in Armenie? Like onze pagina op Facebook : Project Armenië

POIESZ jeugdsponsoractie : Zo de knetter, wat is er veel geld verdiend bij de sponsoractie van de Poiesz. De V.V. Stormvogels '64 mocht een cheque in ontvangst nemen van € 1.009 en de K.V. Achlum maar liefst van € 1.207!!! Iedereen super bedankt voor de medewerking hiervoor in welke vorm dan ook.

SPAR muntjesactie: We blijven nog steeds aan kop bij de Spar in Arum. Deze week is de laatste week om te sparen (t/m 28 april). Sportieve groet van de sportclubs uit Achlum.

PLANTENACTIE: Muziekvereniging Wubbenus Jacobs komt op 30 april, 1, 2 of 3 mei a.s.

weer bij u langs met: Geraniums, Fuchsia's, Spaanse margrieten, diverse hangplanten

en..... wat we nog meer krijgen aangeboden van onze leverancier.

We hopen dat wij ook dit jaar uw terras en tuin mogen opvrolijken met onze plantjes

Willen alle besturen van verenigingen even op www.achlum.infoonder het kopje in Achlum bij verenigingen of de juiste bestuursleden genoemd worden? We willen de site graag actueel houden. Aanpassingen graag sturen naar info@achlum.info

Beste bewoners van Achlum en Hitzum,

Al een half jaar worden er fanatiek lege flessen ingezameld voor het project "Armenië”.

Geweldig om te zien dat hiermee al veel geld is ingezameld. Nog even en dan gaan de jongeren de handen uit de mouwen steken in Armenië. Het geld heeft zeker een goede bestemming! Een bijzondere tijd toegewenst!

In overleg met de projectgroep Armenië mogen we de inzamelplek voor lege flessen overnemen. Bedankt daarvoor! We willen u daarom van harte vragen om door te gaan met het inzamelen van lege statiegeldflessen. Waar gaat de opbrengst dan nu naartoe?

Dorpsschool It Iepen Finster gaat het komende half jaar actie voeren voor stichting " Victory4All”.

Samen met de andere 17 basisscholen van CBO Noardwest Fryslân zetten we ons in voor het onderwijs van kinderen uit de sloppenwijk van Jeffrey’s Bay in Zuid Afrika.

De actieperiode sluiten we af met 2 projectweken in november. Dan gaan we leren over onderwijs in Afrika, we maken kennis met de Afrikaanse cultuur en we denken na over hoe we armoede kunnen doorbreken. Vervolgens komen de kinderen in actie om geld in te zamelen voor het geweldige werk dat Stichting Victory4All doet. U hoort dan natuurlijk van ons!

Even kort wat informatie over Victory4All:

Eerst even een link naar een filmpje waarin een kind boeiend vertelt over Victory4All

https://vimeo.com/98212168

Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven hebben te maken met verschrikkelijke situaties: honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden en slechte medische zorg. Elke dag blijven er meer kinderen als wees achter door de gevolgen van HIV/Aids.

Goed onderwijs is duur. Daardoor is dit niet toegankelijk voor duizenden kansarme kinderen.

Victory4All gelooft dat goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede. Daarom investeren ze van jongs af aan in kinderen door goed onderwijs en goede zorg te geven op een liefdevolle plek. Victory4All heeft binnen haar programma’s een kleuterschool, een moderne basisschool, een school voor speciaal onderwijs en 8 kleine pleeghuizen (6 kinderen met hun pleegouders in een huis).

Wilt u meer lezen? Op school hebben we een mooie folder. Ook is een kijkje op de website de moeite waard: www.victory4all.com

We hopen dat u voor ons mee wilt sparen. Alvast bedankt!

Groeten van de kinderen en het team van It Iepen Finster


Jiergong 12: nummer 247, mei 2018

Wedstrijdprogramma V.V. Stormvogels '64

Maatsklaverjassen

BBQ

Thema feest: Cultureel Achlum 2018

Reanimatietraining

Jaarvergadering van Stichting Dorpshuis De Singel, ACA en DFC

Bericht van Stormvogels '64

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 22 mei 18.00u

Wedstrijdprogramma VV Stormvogels Zaterdag 12 mei 10.00u Stormvogels JO10-2 - VV Heerenveen JO 10 -3. 11.00u ST Stormvogels JO17-2 - SWZ BOSO Sneek JO17-4 Zaterdag 19 mei geen thuiswedstrijden.

Vrijdag 18 mei is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in e Singel.

Opgave kan tot donderdag 17 mei 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal

tel : 641520, mail : w.overal@hetnet.nl of via de app : 0611801175.

Berjochten

Zaterdag 19 mei wordt er door het ACA een BBQ georganiseerd met live- muziek van Rocky Vosse. 18.00u begint de BBQ en 19.00u de muziek. Er zijn verschillende pakketten te bestellen. Standaard € 10,00 Top is € 12,50, kinder is € 7,50 en vegetarisch is € 10,00 Te bestellen tot en met 14 mei Bij Mark tel 0650990774 of bij Ineke 0621601013. Doe je niet met de BBQ mee, dan is de entree € 5,00 voor de muziek. Betalen met Singel munten!!!!!!!

Beste dorpsgenoten, 6, 7 en 8 juli vieren wij met elkaar ons jaarlijks Dorpsfeest.

Het thema is (we koene der net onder uut : -) : Cultureel Achlum 2018.

Versier uw straat in stijl! Ook zijn wij op zoek naar: barpersoneel, tentafbrekers en opbouwers.

Meld je hiervoor aan bij Agaath Oosterhaven: 06-53962441 of agaathzuurbier@gmail.com.

Met culturele groet, DorpsFeestCommisie Achlum

Op woensdagavond 6 juni is er weer een reanimatietraining in Singel. Het begint om half acht. Moet je weer op herhaling, of wil je het leren? Iedereen is van harte welkom. Neem wel even een vergoeding mee voor de koffie en de thee.

Opgave kan bij : Judithhartzuiker@gmail.com

Ben je getraind op je werk bij de BHV en wil jeook op de lijst komen te staan, geef dat dan ook even aan mij door.

Het dorpshuis is een huis voor ons allemaal, daarom nodigen wij onze vrijwilligers, gebruikers en alle inwoners van Achlum van harte uit voor onze jaarvergadering van Stichting Dorpshuis De Singel, ACA en DFC op vrijdag 15 juni a.s. om 20.00 uur in de Singel.

Bericht van Stormvogels ‘64

Het is mooi om te zien dat er (bijna) iedere zaterdag door verschillende jeugdteams van onze vereniging nog steeds gevoetbald kan worden op het voetbalveld in Achlum. Meerdere "echte” teams uit Achlum en een paar combinatieteams met v.v.Arum.

Het is mooi om te zien dat er veel vrijwilligers zijn uit Achlum en omstreken voor de doordeweekse trainingen en begeleiding en coaching op de wedstrijddagen.

Bijna alle organisatorische zaken die onze vereniging aangaan zoals indeling van de teams, planning van de wedstrijden en scheidsrechters, overleg met instanties als de KNVB of de gemeente Waadhoeke worden gedaan door ons bestuur.

Het valt niet altijd mee voor het bestuur om ook op zaterdagen altijd paraat te staan, deels ook omdat we vaak voor langere tijd niet helemaal voltallig zijn.

Naast het niet onbelangrijke deel van de koffie, thee en ranja voorziening, waarvoor we al de nodige hulp hebben, zijn er verschillende zaken die op zaterdag die geregeld moeten worden om de wedstrijden goed te kunnen laten verlopen. Het gaat daarbij onder andere om het klaarzetten van de doelen, uitzetten van de verschillende veldjes, vlag in top hijsen en na afloop de materialen weer opbergen.

Het bestuur van Stormvogels ’64 wil kijken of het mogelijk is een soort van wedstrijdcommisie op te zetten waarin vrijwilligers zitten die bovengenoemde zaken mee kunnen en willen organiseren op wedstrijddagen (meestal op de zaterdagochtend).

Daarnaast zijn we voor volgend seizoen op zoek naar een wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris (M/V) regelt alles rond teams en wedstrijden (veel via de computer) en is aanspreekpunt rond de competitie. Zowel leden van de wedstrijdcommissie als de wedstrijdsecretaris hoeven geen lid te worden van het bestuur.

Vragen of meer info? Neem gerust contact op met onze voorzitter Hinne Groot (06-50662760) of secretaris Peter Jan Tijdeman (06-53507694).


Jiergong 12: nummer 248, mei 2018

Wedstrijdprogramma V.V. Stormvogels '64

Verhuisbericht Iet Zijlstra

Opbrengst collecte kinderhulp

Samen eten in het dorpshuis

Reanimatietraining in de Singel

Uitnodiging jaarvergadering ACA, DFC en dorpshuis de Singel

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 5 juni 18.00u

Wedstrijdprogramma VV Stormvogels Zaterdag 26 mei 10.00u Stormvogels JO9-1 g -Nijland JO9-. 11.00u ST Stormvogels JO17-2 -Beetgum JO17-1 Zaterdag 2 juni geen thuiswedstrijden.

Berjochten

It giet oan! Met veel plezier heb ik in Achlum gewoond. Vanaf winter 1964 tot juli 1965 in de bungalow aan het water op de Wiske. We konden die winter schaatsen. Een prachtige plek. Daarna meer dan 50 jaar lief en leed gedeeld in de U.P. Draismastraat 30. De laatste 15 jaar zonder Klaas. Gelukkig heb ik veel steun gehad aan de dorpsgemeenschap van Achlum. Hiervoor wil ik iedereen hartelijke bedanken. Ik hoop jullie nog eens te zien. Jullie zijn welkom op de Nije Poarte 15, 9051 MA Stiens.

Groet Iet Zijlstra-Helfrich.

" De collecte van de kinderhulp bracht dit jaar 346,65 op.

Wat een mooi bedrag! Gevers en collectanten heel hartelijk bedankt!

Samen eten in het dorpshuis op 5 juni

Op dinsdag 5 juni gaan we weer "samen eten” in het dorpshuis, de laatste keer voor de zomervakantie. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend drie-gangen-menu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 1 juni aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 5 juni!

In september pakken we de draad weer op.

Op woensdagavond 6 juni is er weer een reanimatietraining in Singel. Het begint om half acht. Moet je weer op herhaling, of wil je het leren? Iedereen is van harte welkom. Neem wel even een vergoeding mee voor de koffie en de thee.

Opgave kan bij : Judithhartzuiker@gmail.com

Ben je getraind op je werk bij de BHV en wil jeook op de lijst komen te staan, geef dat dan ook even aan mij door.

De besturen van het ACA, DFC en dorpshuis De Singel nodigen u allen van harte uit op onze jaarvergadering van 15 juni a.s.

De notulen van de vorige jaarvergadering kunt u thuis alvast doorlezen, deze staat op onze website: www.dorpshuisdesingel.nl/bestuur/jaarvergadering.

Graag tot ziens!


Jiergong 12: nummer 248, juni 2018

Jaarvergadering ACA, DFC en dorpshuis De Singel

De puzzeltocht gaat niet door

DFC zoekt vrijwilligers

Reddingsactie Hans van der Togt

Centraal meldpunt klacht van de Waadhoeke

Aginda

I.v.m. onze vakantie de kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor vrijdag 15 juni 18.00u

De kopij voor de volgende dorpskrant Op `e Hichte moet voor 10 juli ingeleverd worden

Vrijdag 15 juni om 20.00u jaarvergadering ACA,DFC en dorpshuis De Singel.

Berjochten

De puzzeltocht die op 17 juni a.s. georganiseerd zou worden door het ACA gaat niet door. Nieuwe datum volgt.

Het DFC (dorpsfeestcommissie) is nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor achter de bar tijdens het dorpsfeest op 6,7 en 8 juli.

Je kunt je hiervoor aanmelden bij Agaath Oosterhaven via 0653962441 of agaathzuurbier@gmail.com

Via deze niet zo' n symphatieke weg wil ik de Achlummers die afgelopen zaterdag 2 juni ,,het leven van mij en mijn hond Hero gered hebben nog eens heel hartelijk danken voor hun heldendaad!

Als jullie ons niet uit de sloot voor het huis van de dominee met alle kracht hadden getrokken, waren we zeker verdronken, we konden geen kant op en zakten weg in de modder! Woorden schieten te kort! Dank dank levensredders! Zal jullie nooit vergeten!

Hans van der Togt en Hero natuurlijk!

Info dorpsbelang Achlum:

Op de website gemeente Waadhoeke "CENTRAAL MELDPUNT KLACHT" kan iedereen zijn klacht(en) kwijt.


Jiergong 12: nummer 249, juni 2018

De kopij voor het volgende nijsfodsje moet voor dinsdag 2 juli binnen zijn en dat is voorlopig het laatste nijsfodsje t/m de zomervakantie.

Damesgym op de dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur, kom dat zien en doe eventueel een keertje gratis mee!

Een oproep aan dames die zo lang mogelijk fit willen blijven. Johan Kuiper geeft de gymles al vele jaren.

Gymmen saai, vergeet het maar. Gym voor ouderen? Ik daag je uit om een keer mee te doen en zelf te ervaren of het echt zo saai is als je denkt.

Johan verzint elke les weer iets anders. Waar hij de inspiratie vandaan haalt? Ik heb het hem gevraagd en hij zegt, het is meer dan 45 jaar ervaring.

De sfeer is goed, grappen kan, praten ook, maar na een uur heb je echt het gevoel dat je flink aan het werk geweest bent met je lijf.

Gym voor ouderen

Denk je dat de gym op de dinsdagavond te zwaar is: er is op de dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur ook gym voor ouderen; zowel voor dames als heren.

Ook daar geeft Johan les aan. En de sfeer daar: dat heb ik mogen ervaren. Dat is net zo leuk als de dinsdagavond. Kom een keertje meedoen!

Een zwarte colbert voor dames

Gratis af te halen, een zwart merk colbert voor dames, maat 42.

Interesse?, bel 0517-234259


Jiergong 12: nummer 250, juli 2018

Jaarvergadering V.V. Stormvogels

Nieuws van DFC

Bedankjes

Nieuws van Lyts Finster

Ype en Annie 60 jier trouw

Jeux de Boules/picknick middag voor ouderen

Aginda

Dit is het laatste nijsfodsje voor de vakantie. De kopij voor het volgende nijsfodsje moet voor dinsdag 4 september 18.00u worden ingeleverd.

De kopij voor de volgende dorpskrant Op `e Hichte moet voor 10 juli ingeleverd worden

Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli dorpsfeest!!!!!

Vrijdag 13 juli jaarvergadering V.V Stormvogels om 20.00u in de Singel.

Berjochten

Tijdens het dorpsfeest is een pinautomaat aanwezig bij de muntenkassa.

Er kan geen contant geld worden gepind, de automaat is puur bedoeld voor de aankoop van munten. En om onduidelijkheden te voorkomen, wij kunnen niet aan ieders neus zien of haar leeftijd afneuzen, dus is legitimatie verplicht!

Tot ziens op Kultureel Achlum 2018! DorpsFeestCommissie Achlum

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, bezoekjes en andere attenties tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder Wiesje van der Tol.

Sietze, Marcel en Frans van der Tol.

Wat me via deze weg nog van het hart moet is dat ik de Achlummers en omstreken nog wil bedanken voor alle kaarten, attentie s, bezoekjes en fruitmanden tijdens mijn hartstilstand, hartstikke mooi. Dit was echt een hart onder de riem en hartverwarmend. Op dit moment pak ik alles weer op, het is nog een hobbelige weg maar het gaat de goede kant op. Een pak van mijn hart. Hartelijke groet Hylke Zijlstra

Nieuws van peuteropvang It Lyts Finster

Na 18 jaar heeft Ria de Haan besloten om te stoppen met de Peuteropvang in Achlum. Mocht u het leuk vinden om nog even langs te komen, dan bent u van harte welkom op woensdag 18 juli vanaf 11.00 uur voor een bakje koffie.

Tongersdei 23 augustus 2018 binne wy , Ype en Anny Reinsma -van der Tol, 60 jier troud. Wa`t ús hjir mei lokwinskje wol is dan wolkom fan 16.00 oere oant 18.00 oere yn`e Singel. Jimme kommen is ús genôch.

.

Dinsdag 14 augustus a.s organiseert de werkgroep ouderen een gezellige Franse jeux de Boules picknick -middag op het kaatsveld vanaf 13.30u. Voor franse drankjes hapjes en muziek wordt gezorgd. Deelname is gratis Er zijn ballen aanwezig maar degenen die ballen hebben graag meenemen.. Graag opgeven bij Jetty Dijkstra tel 06-14153734 of Rennie van Dijk tel 0517-641445


Jiergong 12: nummer 251, september 2018

Nachtkaatsen

Maatsklaverjassen

Nieuwe toneelspelers gezocht

Bedankje Ype en Anny

Samen eten in het dorpshuis

Tryater speelt in de huiskamer van Roelie en Gooitzen

Gymnastiek seizoen 2018/2019

Volleybal seizoen 2018/2019

Een zwarte colbert voor dames

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje moet voor dinsdag 25 september 18.00u worden ingeleverd .Vanwege onze vakantie zit er deze keer 3 weken tussen

De kopij voor de volgende dorpskrant Op `e Hichte moet voor 10 september ingeleverd worden .

Vrijdag 7 september is er weer nachtkaatsen.

Vrijdag 21 september is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal.

tel : 641520, via de mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175

Berjochten

Oprop, oprop, oprop

De toanielferiening "Nije Krêft” is foar it kommende winterskoft op syk nei spilers.

Wa fan jim hat sin om in kear mei te spyljen yn in toanielstik.

Jonge spilers binne ek fan herte wolkom.

Foar informatie, as opjaan, kin jim skilje mei Rinnie Leushuis. Till nr. 641001

Hjirby wolle wy eltsenien tanksizze foar de lokwinsken, kaarten, attinsjes, blommen en foaral ek foar jimme kommen op ús 60-jierrige troudei. It wie geweldich. Wy hawwe genoaten.Ús hertlike tank foar alles.

Mei freonlike groetnis,Ype en Anny Reinsma

samen eten in het dorpshuis op 25 september

Op dinsdag 25 september gaan we weer van start met het "samen eten” in het dorpshuis. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50 voor een verrassend driegangenmenu.

Als u mee wilt eten, meld u dan uiterlijk vrijdag 21 september aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. Tot ziens op 25 september!

Op woansdei 28 novimber spilet Tryater de foarstelling Doarp Europa yn de húskeamer fan Gooitzen en Roelie Greidanus. Kaarten kinne besteld wurde by Tryater

Gymnastiek seizoen 2018/2019

De gymnastiek wordt dit seizoen verzorgd door Petra Borsch.

De dames- en ouderengroep staan onder leiding van Johan Kuiper.

Onderstaand de groepsindelingen voor de gymnastiek met hun bijbehorende tijden:

Gymnastiek: Dinsdag 10.00 - 11.00 ouderengroep

18.30 - 19.30 damesgroep

Vrijdag 13.30 - 14.30 meisjes / jongens groep 1 en 2

14.30 - 15.30 meisjes / jongens groep 3, 4 en 5

15.30 - 16.30 meisjes / jongens groep 6, 7 en 8

De dames- en ouderengroep beginnen op dinsdag 4 september 2018

De gymnastieklessen voor de jeugd beginnen op vrijdag 14 september 2018

Volleybal seizoen 2018/2019

Damesvolleybal start op maandag 3 september 2018 van 19.45 – 21.15

Herenvolleybal start op dinsdag 4 september 2018 van 20.00 – 22.00

Iedereen een sportief seizoen toegewenst en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Damesgym op de dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur, kom dat zien en doe eventueel een keertje gratis mee!

Een oproep aan dames die zo lang mogelijk fit willen blijven. Johan Kuiper geeft de gymles al vele jaren.

Gymmen saai, vergeet het maar. Gym voor ouderen? Ik daag je uit om een keer mee te doen en zelf te ervaren of het echt zo saai is als je denkt.

Johan verzint elke les weer iets anders. Waar hij de inspiratie vandaan haalt? Ik heb het hem gevraagd en hij zegt, het is meer dan 45 jaar ervaring.

De sfeer is goed, grappen kan, praten ook, maar na een uur heb je echt het gevoel dat je flink aan het werk geweest bent met je lijf.

Gym voor ouderen

Denk je dat de gym op de dinsdagavond te zwaar is: er is op de dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur ook gym voor ouderen; zowel voor dames als heren.

Ook daar geeft Johan les aan. En de sfeer daar: dat heb ik mogen ervaren. Dat is net zo leuk als de dinsdagavond. Kom een keertje meedoen!

Een zwarte colbert voor dames

Gratis af te halen, een zwart merk colbert voor dames, maat 42.

Interesse?, bel 0517-234259