Jiergong: 16, nummer 357 , Juli ’23

Aginda

Kopij volgende editie: 05-09-23 voor 18:00 (Later door bouwvak)

Kopij voor de volgende dorpskrant op`e Hichte inleveren voor 9 september via toldijk@home.nl

Berichten:

Collecte Maag Lever Darm Stichting

Dit jaar vindt de collecte voor de Maag Lever Darm Stichting plaats van 19-24 juni. We zoeken nog een paar collectanten. Wil je ook een of meerdere straten lopen, geef je dan op bij Roelie Greidanus; 06-40480327

Rondleiding in Achlum

Op zaterdag 22 juli en 19 augustus is er een rondleiding door Achlum. We starten om 14.00 uur bij de bankjes bij de kerk. Er wordt verteld over de historie: de Achlumer brandverzekering, de dakpanfabriek, het klooster en nog vele andere volksverhalen. Het is een wandeling van ruim een uur en totaal 1 km. Er wordt geen entree geheven, na afloop met de pet rond.

Bijen in het bos

In het bos bij de Jister staat al weer een aantal weken een bijenkast. Mooi verstopt in het hoge gras. De fruitbomen hebben prachtig gebloeid, er was genoeg werk te doen voor de bijen. We hopen op een goede fruit en honing oogst. De biodiversiteitsgroep is afgelopen anderhalf jaar druk bezig geweest met het uitvoeren van de plannen in het bos. Loonbedrijf Lageveen heeft de afwatering aangepakt en er zijn greppels gegraven tussen de fruitbomen. Daardoor is het afgelopen najaar en winter niet meer voor gekomen dat er grote plassen op het schelpenpad stonden. Er zijn fruitbomen vervangen en er zijn een paar bij gekomen. Ook zijn er nog wat fruitstruiken bij gezet. Binnenkort kunt u komen snoepen van de rode bessen en de kruisbessen. De fruitbomen en struiken worden volgens schema bemest. We hopen zo dat de bomen mooi en sterk worden en blijven. Wel staan er veel dode essen in het bos en is het met harde wind niet vertrouwd om door het bos te lopen. Hopelijk komt de gemeente met een oplossing hier voor.

Save the date

Voetbalvereniging Stormvogels ‘64 Achlum start het nieuwe seizoen met een openingsactiviteit voor de jeugdleden, leden, nieuwe leden en ouders op zaterdag 9 september van 16:00 tot 18:00 op het voetbalveld. Tevens melden we hierbij dat de jaarlijkse ledenvergadering is op woensdag 20 september om 20:00 in dorpshuis De Singel.  Groet namens het bestuur; Dieuwke de Jong, Tijmen Nieuwenhuizen (nieuw), Gosse Douna, Wytze de Boer, Bertha Faber, Hylke Zijlstra en afzwaaiend bestuurslid Richard Velzen.

Maatsklaverjassen

Vrijdag 21 juli is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal. 

Telefoon of app 0611801175

Dorpshuis De Singel

Zaterdag 22 juli a.s. is Dorpshuis De Singel vanaf 19:30 uur gesloten in verband met een besloten feest.