Dorpsstraat en Tanjabuurt

Men zegt wel een eens dat de telefoontjes of SMS-jes nergens over gaan. Deze kaart, verstuurd in 1902, doet daar weinig voor onder. Gewoon even laten weten dat je er nog bent. Omdat er tekst op staat kostte het versturen 2,5 cent; dat is 1,5ct duurder dan wanneer er geen tekst op staat!  De brug waar de man op staat verbindt de Achlumer Vaart met het water langs de Monnikenweg. Het jongetje staat ter hoogte van waar Van Dijk heeft gezeten.

 Kaart van hetzelfde stukje weg, zonder tekst, voor 1 cent verstuurd in 1902

De brug voor de smederij is door de jaren heen een favoriete plek voor fotografen. Ter hoogte van de voorste boom zat Van Dijk (vroeger bakkerij, later supermarkt). Het huis daarnaast (nu trimsalon Apollo) was de pastorie van de gereformeerde kerk. Dominee Smilde woonde daar lange tijd. Na die tijd zaten Dantema en Van Wicheren daar met een winkel. Iets teruggesprongen staat het huis waar ooit Douwe Riebelt woonde, die kruidenier was en bode bij begrafenissen. Hij ging als aanmelder de huizen langs om een sterfgeval te melden. In het huis achter de derde boom zat slagerij v.d. Meulen.

Dorpsstraat met buizen voor ??? (kaart Erik)

Hier lijkt de bestrating er weer een slagje nieuwer uit te zien dan op de vorige kaart. (kaart Erik)

Ter hoogte van de paal stond een boerderij in het dorp. Waar nu op nr 11 de werkplaats van Postma zit heeft een winkel gezeten. Daarnaast stond een huis met manufacturen, een fietsenmaker en later garage. Dáárnaast  een wagenmaker en kuiper, wat later Transportbedrijf Overal werd en wat later nog Maas met autobanden huisvestte. Beide panden zijn afgebrand. (kaart verstuurd in 1931).

(kaart verstuurd in 1929) 

Vervoer over water was lange tijd belangrijker dan vervoer over de weg. (kaart verstuurd in 1946) 

(kaart Erik) 

De waterkering bij de smederij is voor het laatst gesloten gesloten bij de novemberstorm in 1972. Ook bij Payesyl zat een waterkering. (kaart verstuurd in 1931). 

Kipjes scharrelen in de waterkant (kaart Pieter)

De “Voorstraat” en de Tanjabuurt. Deze foto moet haast van een boot zijn genomen. Dan moet je even heel stil zitten met de sluitertijden van die tijd.

 Wie kan ons laten weten wat voor bordje er rechts op de kaart langs de weg staat?

Reclame voor Douwe Egberts en Persil op de gevel van een winkel. Het huis in midden van de kaart is nu trimsalon Apollo.

Knipsel uit tijdschrift Âlde Fryske Grounen (1920 – 1950)

Soms zijn het de kleine dingen aan de rand die het grapig maken: hond in kar. 

Jongens op de Dorpsstraat. Op deze kaart is goed te zien dat de Dorpsstraat ter hoogte van de kerk flink omhog loopt. Er lag ene brug waar boten onderdoor konden richting Westereinde (Monnikenweg). (kaart Erik)

Toen het boogbrugje nog een volmaakte boog vormde.

Plaatje van de boogbrug in een boek

De boogbrug in de winter. Plaatje uit het tijdschrift Âlde Fryske Grounen.

In deze houten variant is het middendeel van de brug kort en zijn de hellingen lang en daardoor minder steil dan nu.

“Zeg, heb je het al gehoord?” Even bijpraten op straat.

Het lijkt wel of deze eend anno 2007 en 2008 nog steeds rondzwemt….. En ook nu heeft ze een leuke knul opgedoken.

Moderner tijden, de Dorpsstraat is strak bestraat.

De Tanjabuurt, de fotograaf staat ter hoogte van de kleedruimtes van de voetbal. Een vrouw haalt water bij de stalt.

De melkvaarder in een praam op handkracht. De gemotoriseerde variant heeft ook door de vaart gevaren. 

Dezelfde melkvaarder maar nu een klein stukje verderop bij de boogbrug.

Net nog rechts zichtbaar: de tuin van de voormalige bakkerij waar nu familie van Krimpen woont. De Tanjabuurt begon vroeger pas achter de bakkerij en was alleen bereikbaar via een bruggetje, dan door het steegje langs de bakkerij en dan linksaf op de Bakkersteeg. Alleen te voet of te water dus.

(bron: Tresoar)

De vaart tussen café en bakkerij. Knipsel uit Âlde Fryske Grounen, 1927

Dit heeft niets met Achlum te maken, maar het was te leuk om weg te laten. Het is de achterkant van het knipsel uit 1927. Behalve foto’s van dorpen en het platteland stond er dus ook gewoon een liefdesverhaal in om even uit het dagelijkse leven weg te dromen.

Een redelijk recente kaart van de Tanjabuurt ter hogte van de voormalige bakkerij. De tuin van de bakkerij liep oorspronkelijk tot de vaart. Later is de Tanjabuurt doorgetrokken. Het voetbruggetje dat op deze plek voor de bakkerij over het water lag is verdwenen, een nieuwe brug richting Alde Loop is er voor in de plaats gekomen.

De bakkerij in rode verf in plaats van de witte (in het steegje is deze nog zichtbaar). (foto Gerard)

Dit is een scan van een kaart die verstuurd is in 1925. Met links de bakkerij.
Bron: Sjouke Terpstra. Hij schrijft:
Het rechterhuis was in die tijd een postkantoor.

Mijn grootouders die daar woonden heetten Molenaar. Pake- Sjouke- was postbode en beheerde met opoe- Wijbrigje- het postkantoortje.

Mensen in de tuin van de bakkerij. (foto Gerard)

Bloeiend fruit in de tuin van de bakkerij. (foto Gerard)

Wasgoed in de tuin (kaart verstuurd in 1935).

Nog een keer de tuin van de bakkerij (kaart verstuurd 1940)

en rond 1953

rond 1920, Sjouke Molenaar

Postkantoor en Bakkerij

   Tanjabuurt / Alde loop (foto van Yede Bruinsma)