Logement

Het hotel/cafe is lange tijd het hart van het dorp geweest. Daardoor zijn er veel kaarten van gemaakt.

Uitzicht vanaf de bovenverdieping van het café. Er zijn 4 bruggen te zien. De “Treppebrege” lag tegenover het postkantoor en de bakkerij en leidde via het steegje tussen Tanjabuurt 7 en 8 naar de Bakkersteeg. De brug achteraan ging naar de boerderij. Direct achter de Treppebrege gaat een sloot naar links, tussen Tanjabuurt 6 en 7 door. Die sloot is nu deels gedempt, vanaf het hek bij het sportveld bestaat de sloot nog. Rechts de oprit over het water naar de pastorie en daarvoor de brug naar de groentehandel/kruidenierswinkel van familie Konst. (kaart verstuurd in 1913)

De melkvaarder; tot in de jaren ’60 werd de melk over het water vervoerd. In de zomer werd de melk zelfs twee keer per dag opgehaald omdat er nog geen koelingen waren.

De Voorstraat (Dorpsstraat) voor het café.

Logement ‘T Fortuin met paardenkar. De Trochreed maakte het mogelijk om met paard en wagen binnendoor te rijden. Deze is te vinden aan de achterkant van het café en ook nu nog herkenbaar aan de poort in de zijmuur (niet op deze foto te zien).

Mannen nemen even de tijd om te poseren. Aan de boom het mededelingenbord voor Achlum. (kaart verstuurd in 1921)

Dorpsstraat nr 5, links winkel en rechts woonhuis. (kaart verstuurd in 1927)

(kaart Pieter) 

(kaart Tresoar)

Bij deze kaart zijn de zijwanden van de veranda van het café goed te zien. Deze zijn een tijdje in de mode geweest. (kaart verstuurd in 1954)

Rook uit de schoorsteen van het ketelhuis van de melkfabriek. De fijnstofdiscussie moest nog komen. Maar reken maar dat er werd gemopperd als de wind draaide en het roet de witte was groezelig maakte. (kaart verstuurd in 1964)

Onder de brug de baggerboot. Om de doorvaart open te houden werd er continue gebaggerd. Het was handwerk.

Het heeft wat weg van de voorgaande kaart. Mensen op de brug, praam er onder. Maar het is een ander moment (kaart Pieter, rond 1916)

Zowel de treppebrege als het huis op de achtergrond bestaan niet meer. Het huis staat ongeveer waar nu de brievenbus staat. Er heeft onder andere een kapper ingezeten.

Geen jurken maar jassen en mutsen. Dezelfde brug in de winter op een plaatje uit tijdschrift Âlde Fryske Grounen.

Paarden op het oranjefeest in 1909 (kaart Pieter)

 Muziek op het Julianafeest in 1909.

Het Julianafeest in 1909. Waar anno 200nu de feesttent en de zweefmolen staan werd ook een eeuw geleden al feest gevierd.

Dansen op het Julianafeest

De Âld Loop was destijds een onderdeel in het vaarwegennetwerk. Water was belangrijk om spullen te transporteren. Iets verderop, net achter het huizenblok nr 5&6 liep ook nog een sloot naar rechts. Die is twee kaarten verderop goed te zien.

Tsja, en dan zie je bijna dezelfde kaart tekoop maar dan net iets anders. Zoek de verschillen met de vorige. En dan ga je als verzamelaar toch weer voor de bijl en koop je de kaart…..

Links de bakkerij met toen nog een deur in de bovengevel waar de takkenbossen voor het vuur en het meel naar binnen gingen. Rechts het postkantoor. De oven bestaat nog steeds.

 

In het huis naast de bakkerij zat in het voorhuis het postkantoor. Daar ging men ook naar toe om te kunnen bellen. De telefooncel is nog maar is nu toilet.

Hetzelfde hoekje maar op een ander moment. Deze foto komt uit een boek.