Kerk

Toen al een mooi gezicht, nu een beschermd dorpsgezicht met monumenten.(kaart Pieter)

Het nog ongeëffende vierkant achter de boerderij en de kerk. In het midden ligt nog een Dobbe.

Korenschoven op de akker voor de kerk.

Groentetuinen voor de kerk. De “rondweg van Achlum” is hier nog een zandpad. 

(kaart Pieter) 

 (kaart verstuurd in 1957)

Een nieuwe weg rond de kerk om het verkeer uit de dorpskern te houden

Dit is toch een heel ander gezicht. Koeien voor de boerderij bij de kerk. Er loopt alleen een zandpad langs de boerderij en de kerk. Daar ligt dus nu de “rondweg” van Achlum, zoals die ook op de kaart hieronder te zien is.

Kerk en boerderij en wat jongvee in de wei

Het interieur van de kerk. Kerken worden veel van buiten gefotografeerd, maar zelden van binnen. 

Foto uit 1943. Bovenste rij v.l.n.r.: Koen Bruinsma; Jantje Boonstra; Hendrikus de Vries; Annie Bruinsma; Jan de Vries; Janke Oegema; Johanns Bouma; Age Tolsma; Bote de Vries; Heintje v.d. Pol; Watze Kleinstra; Martha v.d. Pol; Jan Bruinsma; Janke Molenaar; Rinske Oegema. Middelste rij: Arjen de Vries; Harmke Oosterbaan; Johannes Molenaar; Hennie Molenaar; Atze H. v.d. Pol; Eke v.d. Pol; Hendrik de vries; Otto de Vries; Bouwe v.d. Meulen; Dieuwke Kleinstra; Wiep Wierda; Jappie v.d. Pol; Antje Oegema; Gerrit  J. v.d. Pol, Jan Bogers; Jikke Strikwerda. Voorste rij: Jacob Hoekstra (meester v.d. school); Jorke H. v.d. Pol; Klaas J. v.d. Pol; Mevr Bogers; Dominee Bogers; Rinkje Bruinsma; Tine Tanja; Blijke v. Dellen; Jeltje Tanja.

Vogelvlucht over Achlum richting noordoost (Deersum en pannefabriek). De boerderij achter de pastorie is op een windstille dag in elkaar gestort. Daarnaast, staat de doopsgezinde/vrijzinnige? kerk. Daarin zit nu bloemenzaak de Oanrin. In de oorlog was het katholieke kerk voor evacuees. In het huisje net links vande nok van het dak heeft een tuinder gezeten. Rollingswier (Franeker) is hier met een vetsmelterij begonnen en U.P. Draisma is er zijn verzekeringen begonnen. Links achter de kleine kerk zat schoenmakerij Van de Pol.

Een blik richting noordwest richting Harlingen over het Vierkant en de zuivelfabriek. (bron: Tresoar)