Biodiversiteit

Uitwerking projectplan

Handen uit de mouwen voor een biodivers Achlum

Na het maken van de plannen hoe we de biodiversiteit in Achlum kunnen vergroten en het aanvragen van subsidies is het zover: We kunnen aan de slag!

Het begin is er al: er zijn 40 nestkastjes in elkaar getimmerd en opgehangen, dus kijk vooral eens omhoog en dan zie je heel wat vogelnestkastjes hangen.

Er staat dit jaar nog heel wat op stapel:

Bos aan de Jister:

Het is ons opgevallen dat je in natte periodes niet met droge voeten naar de andere kant van het bos kunt wandelen. Ook gaan er nogal vaak appel en perenbomen dood, zonde natuurlijk, want pas na een aantal jaren kun je oogsten. 

We hebben een extern bureau gevraagd om te onderzoeken wat we hier aan moeten doen om het te verhelpen. Na dit onderzoek gaan we de werkzaamheden uitvoeren. 

Als die problemen zijn verholpen, dan kunnen er ook weer bomen of fruitbomen bij gepland worden. Er komt in ieder geval  een winterlinde in het grasveldje bij de bijenkast.

Bermstroken

Voor een mooie en kleurige entree van Achlum gaan we plantenbakken aanleggen met bloemen en planten die vlinders en bijen aantrekken en bermstroken inzaaien. Het inzaaien wordt volgend jaar gedaan. 

Fruitbomen 

Bij de bankjes aan de openbare weg, willen we fruitbomen planten. De plek moet er wel geschikt voor zijn. Kom je er langs wandelen of fietsen, dan pluk je even een appeltje, gezellig opeten op het bankje en verkwikt weer verder.

Bos Beneysten

Vanoudsher zijn dit productie bossen, met weinig diversiteit en allemaal hoge bomen. Door er geschikte bloeiende struiken bij te plaatsen, voelen veel meer dieren/diertjes zich daar thuis. 

In het kleine bos zal flink gesnoeid worden. 

Stinzenplanten

In het najaar worden er heel veel Stinzen bollen besteld en die worden rondom de terp gepland. We kijken naar bollen die geschikt zijn en die hier vroeger ook stonden. Vooral de bostulp willen we een prominente plek geven, maar ook de holwortel en de boerenkrokus. 

Insectenhotels

Er worden diverse insektenhotels in elkaar getimmerd en gevuld en die krijgen her en der in Achlum een plekje. 

Vrijwilligers

Als er mensen zijn die het leuk vinden om hiermee te helpen, bied je dan aan bij Roelie Greidanus. 

Subsidie

Het Waddenfonds en de gemeente Waadhoeke hebben in totaal €32.323 uitgetrokken voor de plannen. Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu federatie hebben geholpen met het maken van de plannen. De uitvoer wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers. 

Biodiversiteitsgroep

De biodiversiteitsgroep van Achlum valt onder het dorpsbelang. Er zijn 7 vrijwilligers, die de plannen bedenken. De uitvoering wordt gedaan met een grotere groep vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen. Ook kinderen of de school wordt er bij betrokken.

Contactpersoon van de werkgroep Biodiversiteit is Roelie Greidanus.