Achlumer molen

Opening Achlumer molen

Zaterdag 26 september 2009 werd de Achlumer molen na een grote restauratie officieel in bedrijf gesteld. Molenaar Cees Foppele, gedeputeerde van de provincie Janne Wietske de Vries en Rascha Thomas verrichten de openingshandeling door, zoals dat in vaktaal heet, “de vang te lichten”. Met een  zuidwester bries kwam de molen soepel op gang.

De wens om de Achlumer molen te restaureren was er al van begin jaren 80, dus het is een project met een lange adem geworden. De molen dateert uit 1851 en werd gebouwd om de Achlumer Noordpolder te bemalen. Dit is met 260 ha. een relatief grote polder. In 1950 liep het windtijdperk te einde en is een elektrische installatie in de molen gebouwd zodat deze onafhankelijk van de wind kon bemalen. In 1954 werden de draaiende delen van de molen verwijderd. De molen draait nu weer op windenergie, maar om de herinnering aan de elektrificatie te houden is de elektrische installatie behouden gebleven. Het elektriciteitshuisje buiten is speciaal verplaatst omdat het in de loop van de wieken was geplaatst. Verplaatsen was nodig om bij alle windrichtingen te kunnen draaien.

Stichting De Fryske Mole kocht de molen al in 1982 voor 1 gulden van familie Thomas, toen eigenaar van het molenaarshuis en de molen. Die overdracht verliep anekdotisch. Het bestuur had geen geld meegenomen, dus Haye Thomas moest voor de overdrachtshandeling eerst een gulden lenen aan het bestuur van de stichting zodat ze die hem vervolgens voor het oog van de notaris officieel konden betalen. Overigens werd zaterdag na de opening meteen de 25 jaren opstalrecht á 1 gulden per jaar aan de familie betaald zodat die achterstallige schuld ook eindelijk is vereffend…..

Na de opening is het gezelschap naar het dorpshuis van Achlum gegaan om bij een kop koffie terug te blikken op de restauratie en alles wat daaraan vooraf ging. Bij de opening was familie Thomas aanwezig, en ook de dochter van de laatste molenaar was er. Zij kregen allemaal een fotoboek dat door de huidige molenaar Cees Foppele werd gemaakt. De restauratie heeft €250.000 en een hoop vrijwilligerswerk gekost. Een flink deel van dat bedrag is door de provincie bijgedragen. Het is het allemaal waard, met een werkende molen heeft Achlum er weer een mooi stukje geschiedenis bij gekregen!