Sport- en beweegtuin

De werkgroep sport en bewegen bestaat uit verschillende bestuursleden van zowel de sportvereniging, kaatsvereniging, voetbalvereniging en de sportstichting. Samen proberen ze de verduurzaming van het voetbalgebouw en de aanleg van een beweegtuin voor elkaar te krijgen.

Contactpersoon van de werkgroep sport en bewegen is Hugo Rozeboom.