Gevelstenen

In veel gebouwen is een gevelsteen geplaatst met een naam en een datum van de eerste steenlegging of van restauraties. Hieronder een overzicht van meer of minder duidelijk leesbare stenen.

Links de steen in de muur van de directeurswoning van de zuivelfabriek, rechts een steen in de boerderij naast de kerk. Hieronder de tekst die daarop staat te lezen.

In 1870 werd de schuur herbouwd.

foarein kleasterpleats

In de gevel van de voormalige gereformeerde kerk.

In Tanjabuurt nr. ??

In Tanjabuurt nr. ??

Boven de ingang van de voormalige doopsgezinde / vrijzinnige kerk, in de oorlog katholieke kerk; nu is bloemsierkunst “De Oanrin” er in gevestigd.

In de gevel van het voormalig schoolgebouw aan de Hitzumerweg.

gevelsteen Alde Rehoboth Skoalle, Hitzumerweg

In het electriciteitshuisje bij de ijsbaan.

In de, hoe kan het inderdaad anders, voormalige smederij….

gevelsteen in de pastorie van de NH kerk

In de hervormde kerk.

gevelsteen Achmea 2011, de voorloper van de 200 jaar geleden opgerichte Assurantie Maatschappij Achlum

kerk zuidkant

kerk noordkant

 Ludingaweg 4 (de pleats fan de fam. Noordmans)