Buitengebied

Boerderij Offingahuis, een klein eindje buiten het dorp aan de weg naar Hitzum (enkele jaren terug afgebroken). De brug is er niet meer.  

Foto van de Achlumer pannenfabriek.

Een baggervaartuig bij de pannenfabriek.

Ook dit is geen kaart maar een foto van het huis bij Payesyl.

De poort bij Dearsum

Koeien bij een boerderij achter Dearsum (foto J. Talsma) 

De molen, nog zonder wieken maar die zijn inmiddels weer terug dankzij een een organisatie van restaurerende vrijwilligers en molenaars.

Wie het weet mag het zeggen. Op de achterkant van de kaart staat dat het Achlum is, maar nog niemand heeft het herkend. Herken je het? Laat het weten via info@achlum.info .

Dit huis stond vroeger op Achlum 219. Tegenwoordig is dat Herbaijumerweg 5 (waar Migchiel en Tineke de Vlas wonen).