Rijksmonumenten en beschermd dorpsgezicht

Rijksmonumenten en beschermd dorpsgezicht

De oude kern van Achlum (Tanjabuurt, Dorpsstraat, Jonkerschap, de Terp en het gedeelte van de Monnikenweg dat tegen het vierkant aan ligt) is in 1991 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Daarnaast zijn 28 gebouwen in Achlum in de 70er jaren van de vorige eeuw aangemerkt als Rijksmonument. Er is geen dorp in NW Friesland dat zoveel rijksmonumenten telt! Wil je nog meer info over het beschermde dorpsgezicht van Achlum weten, klik dan hier.

Ook heeft het restauratiefonds (voor rijksmonumenten) een gids voor eigenaren van rijksmonumenten uitgegeven.
Op 16 oktober 2016 heeft de gemeente uiteindelijk hierover een voorlichting gegeven. De presentatie hiervan kan je HIER ophalen.
De rijksdienst voor het erfgoed, heeft een mooie folder uitgebracht waarin staat wat wel en niet mag. Die kunt u HIER ophalen.
Op deze LINK kan je checken of je voor werkzaamheden wel of geen omgevingsvergunning moet aanvragen. Je dat dan ook via deze site aanvragen.

Als eigenaar van een rijksmonument kan je in 2017 nog een aantal onderhoudskosten van de inkomstenbelasting aftrekken. De regering had in 2016 bepaald dat deze kosten niet meer afgetrokken zouden kunnen worden, maar heeft deze maatregel uiteindelijk (voorlopig?) ingetrokken. Meer info kunt u bij de belastingdienst opvragen.

 

Hieronder een kaartje met de rijksmonumenten binnen de dorpskern van Achlum, daarnaast zijn nog de Achlumer molen en de Poartepleats rijksmonument.

Hieronder een kaart van het gedeelte van Achlum dat onder beschermd dorpsgezicht valt.