Wonen

Woonwensen in Achlum

Dorpsbelang heeft regelmatig overleg met de gemeente en de woningstichting over het woning(bouw)beleid in Achlum. Een aantal mensen heeft ons benaderd met de vraag of nieuwbouw mogelijk is in Achlum. In 2020 was dat niet mogelijk. Als we de overheden ervan kunnen overtuigen dat er een duidelijke behoefte is, kunnen we mogelijk wat bereiken. Daarom hebben we in maart 2021 onder alle inwoners een uitgebreide enquête over woonwensen in Achlum gehouden. Meer dan 100 ingevulde formulieren kwamen retour. Alle uitslagen, opmerkingen en suggesties zijn verwerkt en in een rapportage samengevat. Met de uitslagen zal nu een werkgroep WONEN aan de slag om de woonwensen in daden om te zetten.

Contactpersoon van de werkgroep wonen is Anke Sieswerda.