Dorpsvisie

Hier vindt u de dorpsvisie van Achlum. Wij danken alle inwoners voor de input die zij geleverd hebben.

In het bijzonder de kinderen van ikc It Iepen Finster, voor hun bijdrage aan de Kinderdorpsvisie.

Dorpsvisie 2024