Autobiografie Doeke Hellema

Hierbij de autobiografie van Doeke Hellema geboren in Achlum. Hij was de zoon van Hendrik Hellema, die in de 19e eeuw 52 jaar dominee is geweest in Achlum. Doeke en Hendrik schreven veel met elkaar, zo komen we veel te weten over die tijd in Achlum en omgeving. Op 15 oktober 2017 wordt er een lezing in het dorpshuis gegeven over ds. Hellema, door nazaten: Liesbeth en Margreet Nauta