Verenigingen

Zoals veel Friese dorpen heeft ook Achlum veel actieve bewoners en een bloeiend vereningsleven. Er zijn verenigingen, clubs en groepen voor alle leeftijden en alle gezindten. Van sportief tot ontspannen, van fanatiek en competitief tot recreatief, van religieus tot maatschappelijk betrokken, van cultureel tot gewoon gezellig. Hier introduceren de Achlumse verenigingen en groepen zich. In de linkerkolom ziet u ze allemaal op een rijtje.

Voetbalvereniging Stormvogels ’64
Kaatsvereniging Achlum
Sportvereniging Achlum
IJsclub Achlum
Kaartclub De Lêste Troef
Biljartclub De Bal is Rûn
De Protestantse geloofsgemeenschap
Hervormde vrouwengroep Bidt en Werkt
Gereformeerde vrouwenvereniging Bidt en Werkt
Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage
Ouderensoos
Toanielferienin Nije Krêft
Koor De Singelsjongers
Vriendschapsverband Achlum-Yeji
Jeugdsoos De Dopper,
Stichting tot nut
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”