Verenigingen

Zoals veel Friese dorpen heeft ook Achlum veel actieve bewoners en een bloeiend vereningsleven. Er zijn verenigingen, clubs en groepen voor alle leeftijden en alle gezindten. Van sportief tot ontspannen, van fanatiek en competitief tot recreatief, van religieus tot maatschappelijk betrokken, van cultureel tot gewoon gezellig. 

*Voetbalvereniging Stormvogels ’64

*Kaatsvereniging Achlum

*Sportvereniging Achlum

*IJsclub Achlum

*Kaartclub De Lêste Troef

*Biljartclub De Bal is Rûn

*De Protestantse geloofsgemeenschap

*Hervormde vrouwengroep Bidt en Werkt

*Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage

*Ouderensoos

*Toanielferienin Nije Krêft

*Koor De Singelsjongers

*Vriendschapsverband Achlum-Yeji

*Jeugdsoos De Dopper

*Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”

Contactgegevens:

E. Beukema

De Beneysten 1

8806 KM Achlum

06-26836739