Aginda

Kopij volgende editie: 31-10-23 voor 18:00 nijsfodsjeachlum@outlook.com

KOMENDE ACTIVITEITEN ACA:

21 Oktober Film Avond (Super Mario):
– Doors open: vanaf 17:00 uur, start 18:45 uur
– Leeftijd: vanaf 4 jaar
– Entree: 2 euro inclusief Limonade en chips
– Tip: Neem je kussen mee!
– Het cafe is open voor de ouders
03 November pubquiz:
– Doors open: vanaf 19:45 uur, start 20:00 uur
– Entree: 2 euro
16 December Kerstgala:

– Buffet Poort van Franeker
– Muziek DJ Android

Vermiste poes

Gevonden in Veendam MOEKI uit Achlum. Deze lieve aanhankelijke  poes heeft een chip.Helaas is het telefoon nummer niet in gebruik. Liep al vanaf 8 oktober rond in Veendam. Hopelijk wordt de eigenaar snel gevonden. Moeki wordt nu verzorgd in het asiel in Windschoten. Misschien woont de eigenaar of eigenaresse in Achlum. 

Vervanging brug Hitzum

Vanaf 30 oktober as. is de brug in Hitzum afgesloten en is er geen doorgaand verkeer mogelijk in Hitzum. Volgens de planning duurt dit tot 12 april 2024. De bestaande brug uit 1953 zal worden gesloopt en er zal ter plaatse een nieuwe worden gebouwd. Het doorgaand verkeer door het dorp zal worden gestremd tijdens de werkzaamheden. Dit houdt in dat het dorp alleen bereikbaar is via de oostkant, de kant van Franeker. Doorgaand verkeer voor fietsers en voetgangers blijft behouden. Wanneer er vragen zijn betreffende de nieuwe brug, kan contact opgenomen worden met Tom Engelsma (T.Engelsma@waadhoeke.nl) of dorpencoördinator Hendrik Tamsma (h.tamsma@waadhoeke.nl) van de gemeente Waadhoeke.Arriva heeft een aantal aanpassingen gedaan in haar buslijnen, die u kunt vinden op: www.arriva.nl/halte

Sint Maarten

Hallo dorpsbewoners. We gaan dit jaar weer Sint Maarten organiseren! Alle kinderen van Achlum in de leeftijd van peuter tot en met groep 8 kunnen op zaterdagavond 11 november weer meedoen. We starten in dorpshuis de Singel.De kinderen komen dan weer met

lampionnetjes bij u langs de deur om geld op te halen voor een goed doel. Noteer het vast op uw kalender. In het volgende Nijsfodsje volgt meer informatie. Houd uw brievenbus in de gaten!

 Ledenwerving Dorpsbelang Achlum

In het afgelopen voorjaar heeft u een inschrijfformulier ontvangen van het Dorpsbelang Achlum. Middels het inschrijfformulier konden niet-leden zich aanmelden als lid en konden bestaande leden aanvullende informatie invullen waarmee we het ledenbestand kunnen actualiseren. Tevens stond op het formulier de informatie over de contributiebetaling 2023. We hebben veel formulieren retour mogen ontvangen, dank daarvoor! Middels dit bericht willen we de Achlumers wiens formulier per ongeluk bij het oud papier is geraakt of aan de aandacht is ontsnapt, vriendelijk verzoeken alsnog de benodigde informatie aan te leveren en de evt. openstaande contributie over 2023 over te maken. Onder aan dit Nijsfodsje vindt u een verkorte versie van het inschrijfformulier. Vragen, onduidelijkheden of hulp nodig? Mail dan naar achlum@hotmail.com Bedankt voor uw medewerking!

 —————————————————————————————————————————

Inschrijfformulier Vereniging Dorpsbelang Achlum

Naam:

Adres:

Emailadres:

Telefoonnummer:

Ø Ik ben reeds lid / nieuw lid* van Vereniging Dorpsbelang Achlum.

Ø Stuur mij jaarlijks een contributieverzoek via de email: ja / nee * (* doorhalen wat n.v.t. is).

De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,- en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 43 RABO 0380606232 t.a.v. Vereniging Dorpsbelang Achlum o.v.v. uw naam, adres en “contributie 2023”. Het formulier kan ingeleverd worden op de volgende adressen: Dorpsstraat 4, Oosterstraat 1, Ludingaweg 8, Tanjabuurt 1, HS Sytstrastrjitte 5, GA van Daalenstraat 2 en Hitzumerweg 4. Ook kunt u een (foto)kopie van het formulier mailen naar achlum@hotmail.com