Kopij volgende editie: 18-07-23 voor 18:00

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 11 juli via toldijk@home.nl.

Berichten:

Maatsklaverjassen

Vrijdag 21 juli is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal. Tel of app. 0611801175

Groenafval

Het komt regelmatig voor dat er op een aantal plekken in Achlum groenafval wordt verzameld, los van de tweemaandelijkse ophaalmomenten. Hierdoor liggen er regelmatig langdurig grote bulten takken en groenafval in het dorp. Dit is niet de bedoeling. Zonde voor het aangezicht en soms zelfs beperkend voor het zicht. Hierbij weer even de ‘spelregels’ rondom het groenafval:

– De resterende ophaaldagen voor 2023 zijn: 9 augustus, 4 oktober en 6 december

-U kunt uw groenafval minimaal 2 dagen voor het ophaalmoment aanmelden, via de Afvalapp, de website www.omrin.nl of telefonisch 0900-2100215

– Na aanmelden kunt u het groenafval de avond voor het ophaalmoment langs de weg leggen. Tot die tijd bewaart u het op uw eigen erf.

– Heeft u veel groenafval en duurt het nog een tijdje tot het volgende ophaalmoment? U kunt contact opnemen met Omrin, soms kan het tussendoor worden opgehaald. En anders zelf een ritje Franeker!

Bedankt voor uw medewerking!

Slachtemarathon 2024

Op 15 juni 2024 staat weer een editie van de Slachtemarathon gepland! Naast de hardloop- en wandeltocht van 42 km, is er volgend jaar ook de mogelijkheid van een halve marathon. De basisschoolkinderen kunnen meedoen met een estafetteloop, die van dorp naar dorp gaat.

Vanuit het Dorpsbelang, het ACA en het Dorpshuis bestuur is inmiddels een werkgroep samengesteld om de organisatie van de Slachte door Achlum in gang te zetten. Vanaf maart jl. zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met het Slachte Bestuur, de omliggende dorpen en met de eigen werkgroep. Achlum is één van de weinige dorpen waar de tocht echt doorheen gaat. We willen ons mooie Achlum daarom flink op de kaart zetten en gaan er met elkaar een mooie dag van maken!

Hierbij is uw hulp van harte welkom! Denk aan hulp bij het regelen van het verkeer, parkeren, de opbouw, de aankleding/versiering, entertainment, catering. Zin om uw bijdrage te leveren en onderdeel te zijn van dit gebeuren? Blok 15 juni 2024 alvast in uw agenda en geef u op als vrijwilliger via achlum@hotmail.com of via één van de leden van de werkgroep.

Tot nader bericht en alvast bedankt! Hartelijke groet van de Slachte werkgroep: Jetty, Menno, Iris, Stefan, Antine & Linda.

Project Achlum in beweging

De sponsorloop gehouden op 31 mei heeft het ongelooflijke bedrag van 3585,50 opgebracht. Alle kinderen van it Iepen Finster bedankt hiervoor, jullie hebben met z’n allen een geweldige prestatie geleverd. Hierbij willen we ook de vrijwilligers + TeamFRL Waadhoeke en de leekrachten bedanken voor hun medewerking.