Aginda 

Kopij volgende editie: 19-09-23 voor 18:00  nijsfodsjeachlum@outlook.com

Kopij voor de volgende dorpskrant Op`e Hichte inleveren voor 9 september via toldijk@home.nl 

Berichten: 

Beste Wannabe-Achlumers, 

Wat het DFC betreft hebben we dit jaar weer een geweldig dorpsfeest gehad! Hopelijk voor jullie als bezoekers/deelnemers ook. Hierbij wil ik dan ook, namens het DFC, eenieder bedanken die hier aan bijgedragen heeft om het dorpsfeest tot een succes te maken. Ik noem daarbij: tent op/afbrekers, ei-bakkers, barvrijwilligers, spelletjes begeleiders, de kaatsvereniging, de bardames, de balenleverancier voor het zwembad, de vrijwillige ordehandhavers, de tent-versier-vrijwilligers, de verreiker leverancier, de rijplaten leverancier, de frisdranktap-leverancier, de opruimers en eenieder die ik bij dit schrijven vergeten ben te benoemen. HARTELIJK DANK! Maar zeker ook jullie, de Achlumers, die de sfeer maken van ons mooie dorpsfeest. Laten we dit vooral zo houden zodat het dorpsfeest 2024 weer minimaal net zo mooi wordt. 

Namens alle bestuursleden van het DFC 

Samen eten in het dorpshuis op 12 september 

Op 12 september gaan we in gedachten naar Italië en hoeven daarvoor niet ver te reizen, niet bang te zijn voor grote hagelstenen of een te hoge temperatuur. We kunnen dan in ons eigen dorpshuis genieten van een Italiaanse maaltijd. Er worden verschillende gerechten uit de Italiaanse keuken geserveerd. Dat wordt smullen! Alle Achlumers zijn welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p. Als je mee wilt eten op 12 september, geef je dan uiterlijk vrijdag 8 september op bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. 

Maatsklaverjassen 

Vrijdag 15 september is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal. Tel of app 0611801175 

Rabo Clubsupport 

Van 4 t/m 26 september kunt u weer als lid van de Rabobank een stem uitbrengen op een vereniging. Voor Achlum zijn dat de Sportvereniging, Dorpsbelang, Voetbalvereniging en de Kaatsvereniging. Elke stem is geld waard voor de vereniging, alvast hartelijk bedankt. 

  

Herenvolleybal 

Op dinsdag 12 september start het recreatie-volleybal voor mannen weer. Het seizoen begint in september en eindigt eind april 2024. Deze groep is op zoek naar mannen uit Achlum en omgeving die mee willen volleyballen.  Elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de gymzaal van Achlum, nieuwsgierig kom eerst eens vrijblijvend meespelen.