Aginda

Kopij volgende editie: 17-10-23 voor 18.00u nijsfodsjeachlum@outlook.com

 Berichten

Vrijdag 13 oktober is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal tel of app  0611801175

Zaterdag 14 oktober 2023 houdt muziekvereniging  “Wubbenus Jacobs” Arum

haar jaarlijkse aardappelactie.

Bildtstar aardappelen van de lokale boer.

10 kilo voor € 15,00 of 20 kilo voor € 25,00. 

U kunt telefonisch bestellen bij Boukje Elgersma 06-27851310 of

via de site wubbenusjacobs.nl/aardappelen-bestellen

samen eten in het dorpshuis op 17 oktober

Afgelopen maart waren er gezellig veel eters voor de Indonesische rijsttafel. Op 17 oktober hopen we weer op een groot aantal eters en staat in het dorpshuis een Chinees Indonesische rijsttafel klaar, een maaltijd met veel verschillende gerechten. Smullen geblazen! Iedereen uit Achlum is welkom.

Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p.

Als je mee wilt eten op 17 oktober, geef je dan uiterlijk vrijdag 13 oktober op bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl.

De volgende data voor het “samen eten” zijn: 7 november en 12 december.

De KWF collecte heeft in totaal opgebracht € 436.51

Namens het KWF, alle gulle gevers en collectanten Tige Tank.