Aginda

Kopij volgende editie: 14-11-23 voor 18:00 nijsfodsjeachlum@outlook.com

Samen eten in het dorpshuis op 7 november

Op 7 november gaan we in gedachten naar het kleurrijke en zonnige Mexico om de heerlijke gerechten die daar gegeten worden te proeven. Dat wordt weer smullen! Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p. Als je mee wilt eten op 7 november, geef je dan uiterlijk vrijdag 3 november op bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. De volgende datum voor het “samen eten” is: 12 december.

Workshop

Zaterdag 25 november wil de senioren werkgroep  weer een winter/herfst  workshop organiseren  o.l.v.  Pietie Oevering om 13.30 in de Singel.

Kosten zijn 15 p.p.  Opgave voor 13 november bij Rennie van Dijk  0517-641445  of bij Jetty Dijkstra 06-14153734

Wie komt er alle járen..

18 november komt Sinterklaas in het dorp langs. 

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat we om 15.30uur bij de Chocoladefabriek verzamelen, waarna er, na een klein rondje door het dorp, in de Singel een leuk programma klaar ligt voor de kinderen t/m groep 8. Voor de ouders is het café open. Sint wil het grote boek weer vullen met bijzonderheden van de kinderen. Weet je iets? App het naar 0630918057 (Maaike)

Tot slot roept Sint op om verkleed te komen zoals je wilt, leef je uit! 

Maatsklaverjassen

Vrijdag 10 november is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal. Tel of app 0611801175.

Nieuws Sportvereniging Achlum 

Wij willen graag  iedereen bedanken die op ons gestemd hebben bij de Raboclubsupport, het heeft ons het mooie bedrag van € 402,03 opgeleverd.

Recreatievolleybal dames :  deze groep is op zoek naar nieuwe leden, lijkt het je leuk om mee te volleyballen kom dan op maandagavond om 19.45 tot 21.15 uur in de gymzaal van Achlum. Het seizoen begint in september en eindigt eind april.

Sint Maarten

Zoals in het vorige Nijsfodsje stond, organiseren we weer Sint Maarten op 11 november. Alle kinderen (in de basisschoolleeftijd) van Achlum e.o. mogen met hun lampion verzamelen in het dorpshuis de Singel. Voor de kinderen in de leeftijd van peuter en kleuter graag een ouder/verzorger meelopen. Peuters en kleuters verzamelen om 18:00 en vertrek om 18:15. Groep 3 tot en met 8 verzamelen om 18:15 en vertrek om 18:30. Dit jaar willen we geld inzamelen voor Esperanza. Via de voedselbank ‘De Helpende Hand’ zijn wij ter ore gekomen dat Esperanza al zo’n 10 jaar een Sinterklaasspeelgoedactie verzorgd. Dit is een particulier initiatief ter ondersteuning van de gezinnen die bij de voedselbank aangesloten zijn en daarnaast ook minimagezinnen die daar net buiten vallen. Zij helpt Sinterklaas om de kinderen van deze gezinnen ook een fijne Sinterklaasavond te bezorgen. In de financieel zware tijden van nu wordt het aantal gezinnen groter, dus kan Esperanza alle steun gebruiken! (voor meer info: Petra 06 41 84 46 76. Je kunt je donatie in het aangehechte envelopje doen en geven aan een(volwassen) begeleider met een kaart met je straatnaam erop. Mocht je in het buitengebied wonen en ook willen doneren, dan mag je het envelopje inleveren bij Mirjam op De Beneysten nr. 3, Marlous op ‘t War nr. 8 of Petra op de Monnikenweg 38. Wilt u ook weer lichtjes en kaartjes aansteken bij de deur of voor het raam? Dan maken we er weer een mooie verlichtte avond van!

Verhuizing

Mevrouw Talsma is verhuisd naar : Alde loop 8 8806 KD Achlum

Actie voor de Voedselbank Harlingen – Doet u mee??

1 november – Dankdag voor Gewas en Arbeid

In de kerk wordt op dankdag gedankt voor gewas en arbeid. De mens is afhankelijk van de groei. En die groei maakt God mogelijk. Mensen van nu ervaren dat anders. Wetenschap, techniek en vrije wereldhandel zorgen ervoor dat onze winkelschappen goed gevuld zijn. Mensen geloven in maakbaarheid en ervaren zich onafhankelijk. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker hoe kwetsbaar we in werkelijkheid zijn. Verlies aan vruchtbare grond, oorlog in de wereld of een tekort aan schoon water, schaarste en peperdure boodschappen: ze kunnen ons herinneren dat we in werkelijkheid afhankelijk zijn. Hoe we afhankelijk zijn van elkaar, van planten, dieren, micro-organismen, bodem, water, lucht en uiteindelijk van God die leven geeft. In die complexe situatie vieren we als kerkelijke gemeente dankdag. We delen onze zorgen, nemen onze verantwoordelijkheid en we danken……….en willen ook delen met onze medemensen Daarom organiseren wij als diaconie, ook dit jaar in de week van dankstond een inzamelingsactie voor de Voedselbank Harlingen

U kunt van maandag 30 oktober tot en met zondag 6 november artikelen inleveren bij :

· Fam. Henk en Gerrie Talsma, Jonkerschap Achlum

· Fam. Siebout en Jansje Akkerman, Ds. Dijkstraweg Hitzum

· zondag 5 november bij de ingang van de kerk in Achlum

Enkele voorbeelden die altijd welkom zijn bij de Voedselbank:

– macaroni/spaghetti/ droge mix voor macaroni & spaghetti / zilvervliesrijst / aardappelpuree / soep in blik (geen glas) / groente in blik (geen glas) / broodbeleg (jam, pindakaas, appelstroop) / thee / ontbijtkoek / tandpasta / handzeep / haarshampoo. Ook kunt u gespaarde DE-punten inleveren Mocht u liever een financiële bijdrage willen geven dan kunt u uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van Diaconie Prot. Gemeente Achlum-Hitzum NL68RABO0320498956 ovv Voedselbank. Graag overmaken voor 5 november a.s. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage! Namens de diaconie Protestantse Gemeente Achlum-Hitzum