Aginda 

Kopij volgende editie: 09-01-24 voor 18:00  nijsfodsjeachlum@outlook.com

Berichten  

Bedankje  

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de kaarten en de bloemen felicitatie in welke vorm ook, 20 november 50 jaar getrouwd, een dag met een gouden randje voor ons allemaal. 

Hartelijke groet Jan en Reinie 

Nogmaals een oproep van Sportvereniging Achlum 

In samenwerking met Danswerk organiseren we 10 danslessen voor de basisschooljeugd. Dansen uit de hele wereld: capoeira uit Brazilië, bamboedansen uit Indonesië, waaierdansen uit Spanje, slalommen met de flessendans uit Chili of balanceren met de bierkrattendans uit Beieren. Verrassing en plezier gegarandeerd! Na 10 lessen sluiten we natuurlijk af met een feestelijke presentatie…. Data en tijden Donderdag 11 januari t/m 28 maart 2024 Groep 1/2 15.00 – 15.45 uur Groep 3/4/5 15.45 -16.45 Groep 6/7/8 16.45 -17.45 * onder voorbehoud van voldoende deelname Kosten: groep 1 en 2 : 10 lessen voor € 30,-. Voor de andere groepen 10 lessen voor € 40,- Opgave z.s.m , graag voor 1 januari 2024 bij sportverenigingachlum@hotmail.com Informatie bij Gerda Smitstra 06-21992270 of Leonieke Scholten 06 10986440 

Uitnodiging voor het 25 jarig ambtsjubileum ds. Marco Roepers 

Op 14 januari vier ik mijn 25 jarig ambtsjubileum met een Postmoderne kerkdienst in de kerk van Achlum. De dienst begint om 10.30 uur. Graag nodig ik iedereen uit in het dorp om mijn ambtsjubileum mee te komen vieren. De betekenis van “Postmodern” mag misschien wat onduidelijk zijn maar vrolijk en feestelijk wordt het. Het is immers  een feestje. De band Anne Symen Abma and Friends zal de begeleiding voor zijn rekening nemen. Na de dienst is er een ontmoeting in de Singel met een  kopje koffie.  Iedereen is van harte welkom om mee te komen vieren! 

Samen eten in het dorpshuis op 3 januari 

Na de feestdagen starten we met het “samen eten” op woensdag 3 januari. Om het nieuwe jaar goed te beginnen staan er dan feestelijke hapjes uit verschillende delen van de wereld voor ons klaar. Dat wordt weer smullen! Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p. Als je mee wilt eten op 3 januari, geef je dan uiterlijk zaterdag 30 december op bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. De volgende data voor het “samen eten” zijn: 27 maart, 24 april, 29 mei en 19 juni. 

Bootcamp Achlum 
 
Op 9 januari start er naast de vrijdagavond een tweede bootcamp training op de dinsdagavond. Op beide avonden zullen de trainingen van 19:30 tot 20:30 zijn. 
Het concept blijft hetzelfde. Je betaald alleen als je meetraint en zit verder nergens aan vast. Kosten per les bedragen 6 euro. Zin om een keer vrijblijvend en gratis een proefles te komen volgen op dinsdag of vrijdagavond? Stuur even een appje naar 0623109694. 

Maatsklaverjassen 

Vrijdag 19 januari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal tel/app 0611801175