Aginda

Kopij volgende editie: 06-02-24 voor 18:00 nijsfodsjeachlum@outlook.com

De kopij voor de volgende dorpskrant “Op e Hichte” moet voor 5 februari worden ingeleverd via toldijk@home.nl

Er is weer ruimte voor nieuwe reclame sponsoren in de dorpskrant, voorwaarde is dat je een Achlummer bent of partner van, of in Achlum hebt gewoond. Halve Pagina A5, 25 euro, een kwart is 12,50 euro en een hele pagina is 40 euro. De prijzen zijn per jaar en inclusief abonnement. Voor meer informatie vraag Folly Horjus tel 0517-641750

Berichten

Poiesz jeugdsponsoractie

Dorpsgenoten, dit jaar zijn er geen Achlummer sportclubs geselecteerd voor de Poiesz jeugdsponsoractie. Jammer voor de clubs omdat ze geen geld voor de club kunnen verdienen, jammer voor de dorpsgenoten omdat de jeugd niet met het wekelijkse lekkers langs komt. We hopen er volgend jaar weer bij te zijn!

Nieuws Sportvereniging Achlum

In samenwerking met o.a Gemeente Waadhoeke, Team FRL Waadhoeke en andere partijen zijn wij enthousiast over het project Sûn âlder wurde dat op 12 maart start voor alle 60+ inwoners van Achlum e.o. Dit project was in Sexbierum een succes ! Acht bijeenkomsten, waarin o.a. een fit test wordt gedaan, de laatste bijeenkomst wordt afgesloten met een gezonde lunch in de Singel. Kom samen in beweging, mei-elkoar aktyf yn Achlum. Kosten: € 4,- per bijeenkomst, 1e keer gratis. Aanmelden kan bij Gaby Stienstra: gabystienstra@sportfryslan.nl, telnr. 06-82559205. Ik kom, u toch ook.