Aginda

Kopij volgende editie: 02-04-24 voor 18:00 nijsfodsjeachlum@outlook.com

De kopij voor de komende dorpskrant “Op e Hichte ” graag inleveren voor 15 april via toldijk@home.nl

Berichten

Samen eten in het dorpshuis op 27 maart

Na een maand zonder “samen eten” gaan we woensdag 27 maart weer van start. Giem heeft inspiratie opgedaan in Spanje en gaat ons verrassen met heerlijkheden uit dat land. Dat wordt weer smullen! Iedereen uit Achlum is welkom.

Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p. Als je mee wilt eten op 27 maart, geef je dan uiterlijk vrijdag 22 maart op bij Lida de Vries, telefoon 06-30823028 of per e-mail dinand57@gmail.com.

De volgende data voor het “samen eten” zijn: 24 april, 29 mei en 19 juni.