Aginda

Kopij volgende editie: 16-04-24 voor 18:00 nijsfodsjeachlum@outlook.com

De kopij voor de komende dorpskrant “Op e Hichte ” graag inleveren voor 15 april via toldijk@home.nl

Berichten

Schoonmakers gezocht

Voor de schoonmaak in het dorpshuis zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Het is 1 keer per 6 weken op de maandagochtend. Ook is er de mogelijkheid om nog een avondploeg op te starten. Aanmelden kan bij Mireille Jeeninga via info@dorpshuisdesingel.nl

Maatsklaverjassen

Vrijdag 12 april is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal. Tel of app. 0611801175