Aginda

Kopij volgende editie: 28-05-24 voor 18:00

Berichten

Vrijwilligers parkeren

Zaterdag 15 juni is de Slachte Marathon die van 7:00 tot ongeveer 14:00 door Achlum komt. We hebben 2 parkeerterreinen voor bezoekers die de hardlopers en wandelaren willen aanmoedigen. Voor het parkeren zoeken we nog parkeerhulpen. Voor elk parkeerterrein hebben we 4 parkeerhulpen nodig, 2 hulpen van 7:00 tot 10:30 en 2 van 10:30 tot ongeveer 14:00. Wil je deze dag meehelpen als parkeerhulp, bel dan naar Douwe 06 14583059 of stuur een app.

Hortensia’s

Wij verkopen mooie hortensia’s rechtstreeks van de kweker op De Wiske 1

PKN Achlum Hitzum Pinksterdienst

19 mei in Hitzum Een blije en gezellige HAAK openluchtdienst op het kaatsveld in Hitzum met medewerking van muziekkorps “Wubbenus Jacobs”. Aanvang: 10 uur. Plaats: Kaatsveld in Hitzum. Voorganger: ds. M. Roepers en ds. T. Hibma. Iedereen van harte welkom! Na de dienst genieten we van een lekker bakje koffie met gebak.

Samen eten in het dorpshuis op 29 mei

Op woensdag 29 mei gaat Giem ons verrassen met een bezoekje aan de mediterrane keuken geïnspireerd op gerechten uit Kroatië. Kom gezellig mee-eten! Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p. Als je mee wilt eten op woensdag 29 mei, geef je dan uiterlijk zaterdag 25 mei op bij Lenie Polderman, per telefoon 0517-642310 (b.g.g. 06-51651079) of per e-mail l.j.polderman@home.nl. De volgende datum voor het “samen eten” is: 19 juni.

Update Slachte

Over ruim 4 weken is het zover: de Slachtemarathon!

Voor de vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mee te helpen tijdens de Slachtemarathon, wordt binnenkort een informatie avond georganiseerd. Wordt vervolgd.

Eerder was het plan dat de hardlopers een alternatieve route zouden lopen via de Jister – Monnikenweg, om extra meters te maken. Inmiddels is anders besloten: de hardlopers komen via dezelfde route als de wandelaars het dorp binnen, namelijk via het fietspad.

Een groot deel van het dorp is op 15 juni autovrij en wordt via beide kanten afgesloten voor verkeer. Alleen noodverkeer is toegestaan. Mocht u zaterdag 15 juni as. met de auto het dorp willen verlaten tussen 6.30 u en 14.15 u, zet uw auto dan vrijdagavond alvast op één van de parkeerterreinen aan de rand van het dorp (Hitzumerweg en Monnikenweg). Voor dorpsbewoners die slecht ter been zijn of vanwege andere redenen minder mobiel, kan een uitzondering gemaakt worden. Wanneer u normaliter uw auto parkeert op één van de parkeervakken langs de route (Monnikenweg, Dorpsstraat, Oosterstraat), dan het vriendelijke verzoek uw auto vóór 15 juni te verplaatsen.

In het volgende Nijsfodsje weer een nieuwe update!

Tankwurd

Hjirbij wolle wij elkenien tank sizze foar it meilibjen foar en nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit, pake en opa Piet Kooistra.

Safolle mooie bemoedigjende kaarten foar no en de kommende tiid. De buurtferiening mei in adfertinsje fan alle buren en blommen oan hús. It bijwenjen fan’e routsjinst. It die ús allegear sa goed. Minsken bedankt!

Klaarke Kooistra, bern en lytsbern