Aginda
Kopij volgende editie: 11-06-24 voor 18:00
De kopij voor de volgende dorpskant “Op e Hichte” moet voor 10 juli worden ingeleverd via toldijk@home.nl
Berichten

Hortensia’s
Wij verkopen mooie hortensia’s rechtstreeks van de kweker op De Wiske 1

Bedankje
Graach wolle wy elkenien o sa tanksizze foar al de ferrassingen dy’t wy krije mochten mei ús 60-jierrich houlik op 20 maaie. It ‘reinde’ kaarten mei lokwinsken en leave wurden, en allegearre prachtige blombakken dy’t samar foar de doar stiene, de blomstikjes en boeketten, kadobonnen, telefoantsjes, mailtsjes en apkes…..Troch al dit omtinken is it foar ús in ûnferjitlike dei wurden, wert wy tankber foar binne! Rients en Sjoukje de Boer

Maatsklaverjassen
Vrijdag 7 juni is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal. tel of app 0611801175

Update Slachtemarathon

Agenda ACA
A.s. zaterdag 1 juni vanaf 17:00 start de dorpsBBQ bij de Singel, vanaf een uur of 19:00 is er live muziek van Johnny Kay. Kom je alleen voor de muziek, dat kan natuurlijk ook, dan is de entree 7,50. Wil je nog mee BBQen geef je dan VANDAAG (29-05) nog op!!
VLEESPAKKETTEN:
1) Standaard 16,- /Varkenssate / Hawaï spies / Shaslick / Hamburger
2) Top 19,- /Gemarineerde Karbonade / Varkenshaas sate / Shaslick / Drumstick / Hamburger
3) Vega 16,- /Vega spies / Vega Hamburger / Vega groente burger / Wrap met kruidenboter
4) Kinder 10,- /Worstje / Kinder-spies / Hamburger
Prijs pakketten is incl. muziek, salade en stokbrood. OPGAVE KAN BIJ: Meiny 0629392450, Mark 0650990774 of Jouke 0652723153

Kaatsvereniging Achlum
2 juni 2024
Aankomende zondag 2 juni organiseren wij de Jan Talsma Heren 1e klas partij. Er zullen maar liefst rond de 20 parturen strijden om de krans. Wie wil zien welk partuur zondag de sterkste is, nodigen wij van harte uit op het Fjouwerkant.
8 juni 2024
Zaterdag 8 juni organiseren wij als kaatsvereniging voor de eerste maal het STRAATKAATSEN. Dit unieke evenement vindt vanwege de veldafmetingen plaats in de H.S. Sytstrastrjitte. Wij willen alle bewoners die in het bezit zijn van één of meerdere auto’s vriendelijk vragen deze te parkeren op de eigen oprit of in een andere straat. Graag ook de auto’s die op het parkeerterrein staan. Uiteraard blijft de straat toegankelijk voor calamiteiten of wanneer u er toch even met de auto langs moet. Alvast hartelijk bedankt en we hopen jullie zaterdag 8 juni te zien als deelnemer of toeschouwer.
Achlum yn beweging
De lege flessen/blikjes-opbrengst heeft voor ons project in totaal € 723,60 opgeleverd. Iedereen die hieraan heeft meegeholpen, BEDANKT voor jullie bijdrage hieraan.
De bak staat op zijn vertrouwde plaats, lege flessen en blikjes kunt u blijven inleveren, nu voor de Sportstichting.