Programma
Het project Sûn âlder wurde bestaat uit in totaal 8 bijeenkomsten. Het project begint met een startbijeenkomst en de tweede bijeenkomst staat in het teken van de fittest. De overige 6 bijeenkomsten bestaan uit drie onderdelen:

Het programma start iedere dinsdag om 09.30 uur en eindigt rond 11.30 uur. Tijdens het project wordt de koppeling gemaakt met het “lokale” aanbod. Een voorbeeld hiervan is dat er tijdens de fittest deelnemers gescreend worden op een verhoogd valrisico. Naar aanleiding daarvan krijgen deelnemers doormiddel van een adviesgesprek de doorverwijzing naar het (valpreventie)aanbod van de fysiotherapeut.

Startbijeenkomst
Het project gaat van start op dinsdag 12 maart. De deelnemers zijn welkom vanaf 09.30uur in dorpshuis de Singel. Hier worden de deelnemers welkom geheten en het programma verder toegelicht. Daarna verplaatsen wij ons richting de gymzaal waar buurtsportcoach Gaby en gymtrainer Johan het beweegonderdeel gaan verzorgen. De afsluiting is deze ochtend in één van de bijeenkomstzalen van het dorpshuis.

Werving
Afgelopen week zijn alle inwoners vanaf 60 jaar en ouder die nog zelfstandig wonen persoonlijk uitgenodigd via een brief van de gemeente. Daarnaast komen er in de lokale bladen/couranten een persbericht en worden er flyers en posters verspreid door het dorp.

Samenwerking
De volgende organisaties werken mee aan het project Sûn âlder wurde: Dorpsbelang Achlum, Fysiotherapie Harlingen, Fysio Witmarsum, Thuiszorg Het Friese land, Antonius, Libra dieetadvisering, Connexa Welzijn, Sportvereniging Achlum, GGD Fryslân & Gemeente Waadhoeke.