Axon Adviseurs

Wat doen wij?

Ons bedrijf is gespecialiseerd in proces- en projectmanagement. Wij verzorgen de ondersteuning en aansturing van complexe processen en projecten in de ruimtelijke ordening. Wij werken daarbij vanuit een onafhankelijke positie. AXON Adviseurs is een jong bedrijf, maar zet wel een lange en brede praktijkervaring in. Een goede aansturing van processen en projecten is vaak de belangrijkste sleutel voor succes. Overzicht, daadkracht en vakkennis zijn daarbij onmisbare factoren. Wij combineren dit met een sterke communicatie en creativiteit.

Het kantoor is gevestigd in Joure. Vanuit deze locatie beschouwen wij de noordelijke helft van Nederland als werkgebied.

Onze diensten

 • proces- of projectleiding van ruimtelijke plannen
 • de aansturing en ontwikkeling van structuurvisies en dorpsvisies
 • verzorgen van gebiedsontwikkelingstrajecten
 • begeleiding bij interactieve planvorming
Opdrachtgevers en opdrachten

Gemeenten, Provincies, particuliere opdrachtgevers, stedenbouwkundige bureaus. Op dit moment werken wij o.a. aan de volgende projecten:

 • projectleiding visie op uitbreiding centrumgebied Marum
 • procesbegeleiding ontwikkeling bodemvisie, Provincie Fryln
 • adviseur collectief particulier opdrachtgeverschap 11 woningen te Easterlittens
 • adviseur ontwikkeling beleidsnota's buitengebied, gemeente Weststellingwerf
 • procesleiding opstellen gemeentelijke Structuurvisie Zeewolde
 • interim-management afdeling Ruimtelijke Plannen, gemeente Lelystad
 • procesbegeleiding overstap op globale en flexibele bestemmingsplannen, gemeente Lelystad

Informatie

Anneke van der Meer

Jonkerschap 1 , Achlum

Bezoekadres/kantoor

AXON Adviseurs
Anneke van der Meer / Jules van der Weerd

Marconiweg 4b
8501 XM JOURE

0513 411 001
www.axonadviseurs.nl