Kerstviering 2016
Openingstijden de Singel met de feestdagen
Kerstboominzamelactie
Gym voor dames
Dorpsfilmpjes voor op de website

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  3 januari 2017!

24 december wordt het oud papier opgehaald vanaf 9.30 uur!


Berjochten   

WELKOM OM SAMEN KERST TE VIEREN!

EERSTE KERSTDAG

Zondag 25 december  9.30 Kerstviering in de kerk te Achlum

met bekende kerstliederen & het Kerstverhaal

Thema: 'Kryst in Achlum-Hitsum'

Aan deze dienst werken mee:

- Gelegenheidsgospelkoor Achlum-Hitzum o.l.v. Petra Montsma

- Kerstliederen op trompet en piano door Hilly Anne de Boer, Rebecca Zwart en Egbert Groot

- Marte Tolsma en Domenica Zwart, zij lezen het Kerstverhaal

- Klaas & Anneke van Hijum, orgel en dwarsfluit

- ds. Margarithe Veen, voorganger & 

- verschillende mensen uit beide dorpen die één en ander hebben gemaakt

Na de dienst is er voor een ieder warme chocomelk of koffie en een kerstattentie.

We zien uit naar een feestelijke dienst. 

TWEEDE KERSTDAG

Maandag 26 december  9.30 uur Huiskamerdienst in de kerk te Hitzum

Deze dienst is voorbereid door de liturgiecommissie. In de dienst klinken bekende kerstliederen die u ook zelf kunt uitzoeken op dat moment. Van harte welkom!


Krystkuier. Op twadde Krystdei is der wer in Achlumer Krystkuier. We sammelje om 14.00 oere by it doarpshús. Nei ôfrin is der snert en waarme poeiermolke.   

                 

Op 2e kerstdag is er weer een Biljart- en Darttoernooi. Aanvang 14:00, inleg 2 muntjes.
Opgave biljarten bij Froukje Yntema 06-36155575
Opgave darten bij Jacobus de Boer 06-53647874


Openingstijden  dorpshuis "de Singel "met de feestdagen.

1e kerstdag gesloten.

2e kerstdag van 16.00u tot 22.00u.

Oudejaarsdag  van 16.00u tot 21.00u  en oudejaarsnacht van 0.30u tot 4.00u . Dan is er muziek van Drive in show " Partyros”uit Joure.

Nieuwjaarsdag vanaf 16.00u.


Zondag 1 januari. Nieuwjaarsduik en Nieuwjaarsborrel. Aanvang 16.00 uur. Deelnemers krijgen een kop snert, chocolademelk, een Unox muts en vooraf een Jägermeister. Inleg 3 munten. Aansluitend Nieuwjaarsborrel met gezellige muziek. Voor een goed begin van het nieuwe jaar! 


Vrijdag 6 januari  om 20.00 uur is er weer pubquiz. Entree 1 munt

Kerstboominzamelactie 4  januari 2017 De kerstboominzamelactie door de gemeente in samenwerking met dorpsbelang wordt dit keer gehouden op woensdagmiddag 4 januari 2017. Kerstbomen kunnen die dag van 13.30 tot 14.30 uur ingeleverd worden bij dorpshuis De Singel. Elke kerstboom levert 50 eurocent op! Verder is er voor iedereen nog een verrassing.

De opbrengst voor de Dierenbescherming heeft € 181,58 opgebracht in Achlum. Alle gevers en collectanten bedankt voor dit mooie bedrag.  Ciska Eilander. 


Gym voor dames

U zult zich afvragen, wat doen ze op gym? We beginnen met een paar rondjes (hard)lopen, dan 25 min. werken aan je conditie door veel te bewegen. We gebruiken geen toestellen, zoals vroeger de gym was. Bewegen op muziek, soms met een bal of touw, stokken of blokken, stepjes, soms met een spel. Daarna met muziek een half uur grondoefeningen op de mat. Het lijkt een beetje op Yoga. Dit ter bevordering van de spieren en evenwicht. Alles onder begeleiding van Johan, een sportleraar.

Heeft u zin om een keer mee te toen, kom op dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 een les gratis meedraaien in de gymzaal naast de Singel. 

Kosten zijn 84 euro per jaar.


Gym voor vrouwen en mannen rond de 70 jaar en ouder

Is bovenstaande u te druk? Op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur is er gym voor ouderen. Dit ook onder begeleiding van Johan. De mensen lopen of bewegen zittend op een stoel. Zoals hij vele variaties bij de damesgym weet aan te brengen, zo doet hij dat ook in deze gymlessen. Elke week iets anders, dat maakt het bij Johan zo leuk.

Johan en saai, dat past niet bij elkaar. Wij nodigen u uit om een keer te komen kijken.


Voor het dorpsfeest van 2006 hebben de straten en buurtverenigingen korte hilarische video’s gemaakt. Zo had de buurtvereniging Oan ‘e Feart  (Tanjabuurt/Dorpsstraat) een video van de Titanic gemaakt. Het leek ons een leuk idee om alle video’s op de website van Achlum te zetten. De video’s van de Titanic en Schone Schijn zijn al in ons bezit. Graag willen we ook de andere video’s hebben.  Heb je nog een kopie in je bezit bijvoorbeeld op een DvD, of USB-stick, leen ze dan even uit aan Gert Been. Je kunt ze ook mailen naar mailto:info@achlum.info. We zijn benieuwd!