Pubquiz en maatsklaverjassen
Extra vergadering dorpshuis "De Singel"

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  17  januari 2017!

Vrijdag 6 januari is er weer pubquizzen om 20.00u in de Singel.

Vrijdag de dertiende januari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 12 januari 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal 

tel. 641520 via de mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.


Berjochten.


Jan en Hillie Bruinsma willen een ieder hartelijk bedanken voor de kaarten bloemenen getoonde belangstelling tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.

 

Vrijdag 20 januari 20.00 uur houdt het bestuur van dorpshuis "De Singel” een extra vergadering.


Agenda

1. Opening


2. Financieel verslag 2014 en 2015


3. Toekomst dorpshuis "de Singel”

Invoering nieuw kassasysteem


4. Bestuurswisseling. 

Aftreden: Jan Oosterhaven

Feike Bruinsma

Nieuwe bestuursleden: Siebe Postma

Bert Faber


5. Rondvraag


Komt allen. Praat mee over de toekomst van dorpshuis”De Singel”.