Dorpsfeest in aantocht met als thema: de Grieken en Romeinen
Foto's gevraagd van de activiteiten in Achlum voor de dorpskrant
Durk Visser (basisschool) gaat met pensioen
Wegafsluiting Ludingaweg van 2 t/m 21 juli
Dorpskaatsen met barbecue
Tsjerkepaad 2017
Rondleiding Achlum
Barvrijwilligers gezocht voor Sexbierum

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  5 september 18.00u .

Het eerst daarop volgende nijsfodsje komt dan pas in de week van 25 september uit, dit i.v.m. onze vakantie

De kopij voor de volgende dorpskrant  voor 6 september inleveren.

Aankomend weekend, 7,8 en 9 juli het dorpsfeest, met als thema de Grieken en Romeinen. Komt allen  vrijdag ochtend 9.00u , aanschuiven bij het traditionele ontbijt 

met dit jaar in Griekse/Romeinse stijl maar waarin de lekkere broodjes en de spek en eieren van Anna en Oep ook dit jaar niet zullen ontbreken!

Vrijdag 28 juli is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 27 juli 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal.

tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app. 0611801175.


Berjochten


Hjirby wolle wy eltsenien hiel hertlik tanksizze foar it omtinken, yn hokker foarm dan ek, nei de operaasje fan Ype.

Mei freonlike groetnis, Ype en Anny Reinsma.


Voor de dorpskrant willen we graag foto`s van de activiteiten in Achlum, zo ook van het dorpsfeest.  Wie leuke foto`s heeft gemaakt mail  ze naar Rennie van Dijk toldijk@home.nl of via de app 0612466519.


Aan ouders, voormalige ouders, oud-leerlingen en andere belangstellenden Met ingang van 1 september a.s. ga ik met pensioen. Woensdag 19 juli van 9.30-10.30 uur is er gelegenheid om informeel afscheid te nemen onder het genot van een kopje koffie met een stuk oranjekoek. Wij doen dit in het leerplein van school. Wy eamelje er dan efkes oer.  Met vriendelijke groet, Durk Visser


Wegafsluiting van de Ludingaweg van 2 t/m 21 juli 2017 Het betreft hier deel tussen de spoorwegovergang en Atjetille

Wanneer: Het wegvak is van 2 juli t/m 21 juli 2017 afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aannemer zorgt voor een omleiding via Kimswerd. Omwonenden krijgen een bewonersbrief.

Wie: KWS Infra voert de werkzaamheden uit. De uitvoerder is Wieger Talsma. Zijn telefoonnummer is 06-51170007. 

Contactpersoon bij de gemeente Harlingen is Minne Schiphof. Zijn telefoonnummer is 14-0517

Wat: Het wegvak wordt opnieuw geasfalteerd. Aan de zijkanten komen grasstenen. De weg wordt meer ingericht als 60 km weg. Daarom worden de kruispunten met Atjetille en Ieslumbuorren verhoogd aangelegd. Daarnaast komt een verkeersremmer ongeveer bij de nieuwe inrit van Hendrik Sytsma


Op zaterdag 15 juli organiseert de KV Achlum het dorpskaatsen. Een ieder die op welke manier dan ook een connectie met Achlum heeft mag aan deze partij meedoen. Je kunt je hiervoor opgeven bij Froukje Yntema op 06-3615 5575 tot donderdag 13 juli 19.00 uur. De wedstrijd begint om 13.00 uur.

Vanaf 18.00 uur kan een ieder aanschuiven voor een gezellige barbecue. Je kunt hiervoor een vleespakketje van € 5 of van € 10 bestellen. Dit kun je vooraf ook doorgeven aan Froukje (tot woensdag 12 juli) . Om deel te nemen aan de bbq hoef je niet beslist gekaatst te hebben, alle toeschouwers en medeAchlumers zijn hierbij van harte welkom!
We zien jullie graag op het kaatsveld op de 15e. Sportieve groet van de KV Achlum


Tsjerkepaad 2017De kerk  van Achlum doet  mee aan Tsjerkepaad. De hele zomer van 1 juli tot 9 september is  de kerk  op zaterdagmiddag van 13.30-17.00 uur te bezichtigen.  In dezelfde periode hangen in de kerk van Achlum  schilderijen van oud Achlumer Sietse Wiersma. Op 22 juli om 14.00 houdt Sietse een lezing over zijn werk in de kerk. 

Rondleiding AchlumOp 29 juli en 2 september is  er om 14.30 uur een rondleiding door Achlum met volksverhalen en historische feiten. De rondleiding duurt een dik uur. Kosten: vrije gift. 

Voor de uitwisseling van bar vrijwilligers met Sexbierum ben ik op zoek voor het matinee tijdens het dorpsfeest op zaterdag 9 september  van 9.00u tot 15.00u  naar 12  personen. Geef je op bij Rennie van Dijk  . Tel 0612466519 of via de mail toldijk@home.nl.


wist u dat Pieter de Boer na 17 jaar trouwe dienst bestuur/vrijwilliger van de Stormvogels , de Stormvogels verlaat.  chapeau voor deze super vrijwilliger!!!