Verrassende koning bij dorpskaatsen Achlum 


Het wekenlange vertier op het kaatsveld van Achlum werd afgelopen zaterdag afgesloten met het dorpskaatsen. Voor de vakantieperiode er samen een mooie dag van maken, voor de Achlummers geen enkel probleem. Bij de jeugd in de A-poule 8 parturen die een competitie kaatsten. Na een zeer spannende finale kregen Wouter, Sido en Anouska de kransen opgehangen en mocht Wouter ook nog de koningsprijs in ontvangst nemen. De B-poule werd verkaatst middels een variapoule. Na 3 partijen hadden Rudmer, Jochum en Rutmer 1 punt meer dan de anderen verzameld en mochten trots de (kriebel)kransen in ontvangst nemen. Rudmer had de mooie koningsbeker verdiend. 

Bij de dames waren de 6 parturen in 2 poules verdeeld. De finalisten waren duidelijk, maar de strijd om de 3e plek was een kwestie van rekenen. Ook de partij die daar op volgde was spannend, in tegenstelling tot de finale. Het partuur van Gerrie, Meike en Francien was deze dag duidelijk het beste. Variatie in de opslag, keren in het tussenspel, kaatsen (voorbij) slaan, het liep allemaal prachtig en dan is een overwinning terecht. Gerrie werd tot koningin van de partij gekroond. Bij de senioren 24 kaatsers op de lijst, 8 parturen die aan elkaar gewaagd waren. In de finale was het partuur van Willem, Bauke-Tjalle en Hylke duidelijk de sterkste, net als de rest van de dag. Zij mochten dan ook verdiend de kransen ophalen. De koningscommissie bij de heren had bijzondere partijen gezien en kwam tot de conclusie dat de pas 13 jarige Hylke met zijn opslaggeweld het meeste recht had op de koningstitel. Een unieke prestatie. De kransen voor deze partij zijn aangeboden door Handelsonderneming Jan Oosterhaven en Hoveniersbedrijf Pieter Faber. De dag werd afgesloten met een drankje en een gezellige barbecue.


Uitslagen :

Senioren:

1e prijs Willem Overal, Bauke-Tjalle Anema, Hylke Talsma (k)

2e prijs Anne Kooistra, Jaap van Dijk, Siep Scheffer

1e prijs vr Henk Talsma, Migchiel Anema, Sjoerd Anema

2e prijs vr Sjaak Bakker, Pieter de Boer, Nanne Tigchelaar


Dames:

1e prijs Gerrie Talsma (k), Meike Oevering, Francien Overal

2e prijs Wytske Overal, Aukje Horjus

3e prijs Mirthe Yntema, Feikje Hoekstra


Jeugd:

A-poule

1e prijs Wouter Oppedijk (k), Sido de Bruin, Anouska Louwsma

2e prijs Rikst Jonker, Annika Faber

1e prijs vr Anita Vrieswijk, Jena Yntema

2e prijs vr Klaske Rijpma, Sytze de Boer, Nynke Rijpma


B-poule

1e prijs Rudmer Faber, Jochum Rijpma, Rutmer Louwsma

2e prijs Sjirkje Vrieswijk, Harmen Zijlstra

3e prijs Melle Talsma, Mirthe de Boer, Merian Jeeninga