Programma V.V. Stormvogels '64
Six pack junkies
Pub quiz
Het darten begint weer
Samen eten in het dorpshuis
Opbrengst collecte Prinses Beatrix Spierfonds
Werkgroep Armenië
Kern met pit
Cursus Fries verstaan, lezen en schrijven

Aginda


De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  10 oktober 18.00u .

Programma VV Stormvogels `64 Zaterdag 30 september  let op 14.30u    

ST Stormvogels 3 – SC Bolsward 4.  Zaterdag 7 oktober 9.00u Stormvogels JO9-1 – Scharnegoutum JO9-3 . 10.00u Stormvogels JO11 – Minnertsga JO11-1. 11.00u St Stormvogels JO13-1 Workum JO13-2. 14.30u  ST Stormvogels 3 – ST Arum2 

Zondag 1 oktober  van 16.30 tot 19.30u  in de Singel "SIX PACK JUNKIES”  Entree is gratis. 

Vrijdag 6  oktober  om 20.00u   in het dorpshuis de  PUB QUIZ . Entree € 2,00 p.p.


Berjochten


Donderdag 5 oktober begint het darten weer. Nieuwe leden van harte welkom. Opgeven voor 4oktober bij Jacobus de Boer. Tel. 06-53647874


Samen eten in het dorpshuis 

Op dinsdag 26 september is het "samen eten” in het dorpshuis weer gestart: Gezellig samenzijn met dorpsgenoten en intussen heerlijk eten. 

Om alvast te noteren: De data voor de volgende keren "samen eten” zijn 17 oktober, 21 november en 19 december.

Aanmelden kan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl


Voor de strijd tegen spierziekten is in Achlum 363,26 euro opgehaald. 

Alle gevers en collectanten bedankt hiervoor.

Prinses Beatrix Spierfonds.


Werkgroep Armenië.

Beste dorpsbewoners,

Onze dominee Margarithe Veen en ik zijn bezig een nieuw project te organiseren. Wij zijn van plan om met een groep 18+ jeugd af te reizen naar Armenië om daar de arme bevolking te bezoeken en te helpen.

Er zijn veel Armeniërs die leven onder de armoede grens mede door oorlogen en een zware aardbeving die zij nooit te boven zijn gekomen.
Zoals het nu staat zullen wij met stichting Alvan Tsarik uit Herwen, een speeltuin bij een school opknappen. Maar het zou ook zomaar kunnen dat wij in een ander project van hun worden ingezet.De diaconie van Achlum / Hitzum sponsort twee kinderen via stichting FamtoFam uit Buitenpost. Deze kinderen kunnen daardoor naar school  en zo hebben zij een betere toekomst in het vooruitzicht. Ook deze kinderen zullen wij dan bezoeken. Op dit moment zijn er vier serieuze 18+ ers die’t met ons mee willen. Wij organiseren nog een info avond voor alle geïnteresseerde 18+ jeugd op zondag 29 oktober om 18.00 uur in de pastorie  De reis wordt gepland in de mei vakantie. Voor zo’n reis is veel geld nodig en daarom zullen wij de komende maanden acties organiseren. Deze acties worden samen bedacht met de groep jeugd die in de aankomende weken wordt gevormd.   Maar ook nu al kunt u ons helpen. Bij de glasbak komt deze week een extra bak te staan waarin u de komende maanden lege statiegeld flessen kunt deponeren.

Heeft u spaarzegels-bonnen dan kunt u dezen inleveren bij Henk en Gerrie Talsma op het Jonkerschap 15.
Ik hou jullie via het nijsfodsje op de hoogte van de aankomende acties, projecten en de personen die mee gaan naar Armenië.
Alvast bedankt voor de steun en voor informatie kunt u altijd bij mij terecht. 

Hartelijke groet Wytze de Boer,                                                                                                                                                                            U.p Draismastraat  22,  tel  06 42987072

Kern met pit.
Heb jij een goed idee voor je buurt? Het aanleggen van een speeltuin, een buurtrestaurant, een pluktuin of een klusgarage? Maar vraag je je af hoe je van droom tot daad komt? Schrijf je dan in voor Kern met Pit en realiseer je idee binnen één jaar. Als het lukt ontvang je 1.000 euro...  Je hebt tot en met 31 oktober om je in te schrijven, dus trommel je buurtgenoten op en kom in actie. Kijk op www.kernmetpit.nl


Cursus Fries verstaan en lezen. Bij voldoende belangstelling willen we in oktober een cursus Fries verstaan en lezen starten in Achlum. Het zijn 10 lessen die gegeven worden op avond  van 19.30-21.30 uur, door Roelie Greidanus. Voor meer vragen en informatie kun je kijken op http://kursus.afuk.nl/learmarfrysk of bellen met Roelie: 0517-641729 


Kursus Frysk skriuwen. In pear doarpsgenoaten hawwe oanjûn dat se graach in kursus Frysk skriuwen folgje wolle. As der mear binne dy’t dat wolle, dan kinne we mei in kursus yn Achlum útein sette. De kursus begjint yn oktober en wurdt hâlden op 10 kear in tongersdeitejûn fan 19.30-21.30.  Foar mear ynformaasje sjoch op: http://kursus.afuk.nl/kursusoersjoch/skriuwmarfrysk-module-1/Foar opjefte of ynformaasje:  belje of mail Roelie Greidanus 0517-641729, roelie-anema@ziggo.nl