Koningsdag Achlum
Project ArmeniŽ
POIESZ jeugdsponsoractie
SPAR muntjesactie
Plantenactie Wubbenus Jacobs
Verenigingen op de website
Victory4All

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor  dinsdag  8 mei 18.00u 

Wedstrijdprogramma VV Stormvogels `64: Zowel 28 april en 5 mei beker en inhaal wedstrijden tot nu toe geen thuiswedstrijden bekend

Berjochten

Koningsdag Achlum.

Vrijdag 27 april Vanaf 16.00u is de Singel open! Kom gezellig langs. Voor jong en oud Jeu de Boules en een springkussen. (Alleen betalen met pas)

Vrijdag 27 april om 15.00 uur vertrekken de vrijwilligers van de Projectgroep Armenie voor hun reis vanuit  Achlum naar Armenie. Ze zijn er klaar voor en hebben er zin in om daar de handen uit de mouwen te steken. Komen jullie ze ook uitzwaaien bij de Singel in Achlum


Project Armenie : Wil je op de hoogte gehouden worden van onze werkzaamheden en activiteiten in Armenie? Like onze pagina op Facebook : Project ArmeniŽ


POIESZ jeugdsponsoractie : Zo de knetter, wat is er veel geld verdiend bij de sponsoractie van de Poiesz. De V.V. Stormvogels '64 mocht een cheque in ontvangst nemen van € 1.009 en de K.V. Achlum maar liefst van € 1.207!!! Iedereen super bedankt voor de medewerking hiervoor in welke vorm dan ook. 

SPAR muntjesactie: We blijven nog steeds aan kop bij de Spar in Arum. Deze week is de laatste week om te sparen (t/m 28 april). Sportieve groet van de sportclubs uit Achlum.


PLANTENACTIE:  Muziekvereniging Wubbenus Jacobs komt op 30 april, 1, 2 of 3 mei a.s. 

weer bij u langs met: Geraniums, Fuchsia's, Spaanse margrieten, diverse hangplanten  

en..... wat we nog meer krijgen aangeboden van onze leverancier. 

We hopen dat wij ook dit jaar uw terras en tuin mogen opvrolijken met onze plantjes


Willen alle besturen van verenigingen even op www.achlum.infoonder het kopje in Achlum bij verenigingen of de juiste bestuursleden genoemd worden? We willen de site graag actueel houden. Aanpassingen graag sturen naar info@achlum.info

 

Beste bewoners van Achlum en Hitzum,

Al een half jaar worden er fanatiek lege flessen ingezameld voor het project "ArmeniŽĒ.

Geweldig om te zien dat hiermee al veel geld is ingezameld. Nog even en dan gaan de jongeren de handen uit de mouwen steken in ArmeniŽ. Het geld heeft zeker een goede bestemming! Een bijzondere tijd toegewenst!
In overleg met de projectgroep ArmeniŽ mogen we de inzamelplek voor lege flessen overnemen. Bedankt daarvoor! We willen u daarom van harte vragen om door te gaan met het inzamelen van lege statiegeldflessen. Waar gaat de opbrengst dan nu naartoe?
Dorpsschool It Iepen Finster gaat het komende half jaar actie voeren voor stichting " Victory4AllĒ.
Samen met de andere 17 basisscholen van CBO Noardwest Frysl‚n zetten we ons in voor het onderwijs van kinderen uit de sloppenwijk van Jeffreyís Bay in Zuid Afrika.
De actieperiode sluiten we af met 2 projectweken in november. Dan gaan we leren over onderwijs in Afrika, we maken kennis met de Afrikaanse cultuur en we denken na over hoe we armoede kunnen doorbreken. Vervolgens komen de kinderen in actie om geld in te zamelen voor het geweldige werk dat Stichting Victory4All doet. U hoort dan natuurlijk van ons!
Even kort wat informatie over Victory4All:

Eerst even een link naar een filmpje waarin een kind boeiend vertelt over Victory4All
https://vimeo.com/98212168

Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven hebben te maken met verschrikkelijke situaties: honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden en slechte medische zorg. Elke dag blijven er meer kinderen als wees achter door de gevolgen van HIV/Aids.
Goed onderwijs is duur. Daardoor is dit niet toegankelijk voor duizenden kansarme kinderen.

Victory4All gelooft dat goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede. Daarom investeren ze van jongs af aan in kinderen door goed onderwijs en goede zorg te geven op een liefdevolle plek. Victory4All heeft binnen haar programmaís een kleuterschool, een moderne basisschool, een school voor speciaal onderwijs en 8 kleine pleeghuizen (6 kinderen met hun pleegouders in een huis).
Wilt u meer lezen? Op school hebben we een mooie folder. Ook is een kijkje op de website de moeite waard: www.victory4all.com

We hopen dat u voor ons mee wilt sparen. Alvast bedankt!

Groeten van de kinderen en het team van It Iepen Finster