Jaarvergadering Dorpshuis De Singel
Let's Go Crazy
Programma V.V. Stormvogels '64
Maatsklaverjassen
Paaswandeltocht Achlum
Busreis voor ouderen 65+
Avondvierdaagse in Achlum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje moet voor dinsdag  23 april  18.00u  worden ingeleverd .

Kopij voor de volgende dorpskrant  inleveren voor 22 april.

Vrijdag 12 april jaarvergadering dorpshuis de Singel. 

Let`s Go Crazy Op zondag 14 april van 15.00u tot 17.00u 

Programma Vv Stormvogels  `64 Zaterdag 13 april 9.00u Stormvogels JO8 -1G - SJOOudega/HJSC/heeg JO8-2 G

Vrijdag 26 april is er weer maatsklaverjassen in de Singel, opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal,tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app 0611801175

Berjochten

Paaswandeltocht Achlum Op 2e Paasdag maandag 22 april 2019  organiseren Rients en Roelie een wandeltocht met verhalen. De start is om 14.30 uur bij dorpshuis "de Singel” . Het is een tocht van ongeveer 6  km die door de uitgestrekte landerijen rondom Achlum gaat.  We wandelen in een rustig tempo. Bij nat weer is het verstandig om laarzen te dragen. Honden mogen niet mee. De tocht is voor eigen risico.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten in dorpshuis "de Singel


De ouderenwerkgroep 65+ van dorpsbelang organiseert voor de ouderen  op  woensdag 8 mei een bus reis naar het Zuiderzee museum in Enkhuizen. Vertrek 9.30 bij de Singel en rond 16.00u vertrek uit Enkhuizen. De kosten zijn  dankzij sponsoren  maar 25 euro per persoon inclusief busreis, entree, koffie met wat lekkers, een rondleiding en een lunch. Opgave  voor 24 april bij Jetty Dijkstra tel 06-14153734 of Rennie van Dijk 0517-641445. 

De kosten  voor 8 mei overmaken op rek nr NL43RABO0380606232 van dorpsbelang Achlum o.v.v.  naam en ouderenreis 8mei. 

De bus is met een lage instap, rollators kunnen mee en  in het museum zijn rolstoelen  aanwezig. Voor verdere vragen kunt u bellen met Jetty of Rennie,


Om alvast te noteren in de agenda.

De avond vierdaagse in Achlum is   dit jaar op 3,4,6 en 7 juni. Nadere info volgt  via nijsfodsje.