Aanleg glasvezel in het buitengebied rond Achlum

Glasvezel in en om Achlum


Afgelopen week hebben alle inwoners in en om Achlum een brief in de brievenbus gehad van De Fryske Mienskip op glas. Het overviel ons wat. Zeker omdat wij al voor 3 juli moeten reageren. 

Veel inwoners zullen zich afvragen wat moet ik daarmee, ik heb een Ziggo kabel aansluiting en dat gaat toch goed? Anderen, vooral in het buitengebied, hebben een trage internet aansluiting via de al oude telefoonkabel en zouden graag een goede internet, telefoon en tv-aansluiting willen hebben. 

Over een glasvezel verbinding kan veel meer informatie tegelijkertijd worden verzonden dan over de bestaande coax kabel (Ziggo) of KPN ADSL kabel. Heb ik dat dan nodig? Op dit moment misschien nog niet, maar in de toekomst waarschijnlijk wel. Wanneer glasvezel nu niet wordt aangelegd zal dit, gezien de hoge aanlegkosten in landelijk gebied, waarschijnlijk in de toekomst ook niet gebeuren. 

De Provincie Friesland wil dat ook in de buitengebieden waar geen kabel aansluiting mogelijk is, snel internet mogelijk wordt gemaakt. Zij heeft miljoenen beschikbaar gesteld om snel internet in de buitengebieden te laten aanleggen. Maar dat is alleen bedoeld voor de buitengebieden en dus niet in de dorpskern. Het zou betekenen dat er straks misschien een glasvezelkabel wel door de dorpen gaat lopen naar het buitengebied, zonder dat de dorpen aangesloten worden. Dat is een gekke situatie. Daarom heeft de coöperatie "De Fryske Mienskip op glas” alles op alles gezet om ook de dorpen van glasvezel te laten profiteren.

Er zijn nu in de Waadhoeke twee aanbieders die in het buitengebied glasvezel willen aanleggen. Kabelnoord en De Fryske Mienskip op Glas, kortweg DFMopglas genoemd.

KabelNoord wil alleen in het buitengebied glasvezel aanleggen en start bij 60% deelnemers DFMopglas wil zowel in buitengebied als Achlum zelf glasvezel aanleggen. Als in het buitengebied 50% meedoet, dan starten ze de aanleg in het buitengebied. Als dat is bereikt én in Achlum doet 35% mee, dan start de aanleg in Achlum zelf. 

We hebben er als gemeenschap dus belang bij dat we DFM op glas steunen. Hierbij hebben we de grootste kans dat glasvezel wordt aangelegd. Immers als de ene inwoner voor DFMopglas en de andere voor KabelNoord kiest dan haalt geen van de aanbieders de 50 of 60%

 

Dorpsbelang Achlum