Ledenwerving en jaarvergadering Dorpsbelang
Maatsklaverjassen
Samen eten in het dorpshuis
Jeugdclub Achlum

Aginda

Kopij volgende editie: 31-01-23 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

De kopij voor de  volgende dorpskrant "Op` e Hichte”  graag inleveren voor 11 februari a.s  via toldijk@home.nl

Berichten


Ledenwerving en jaarvergadering Dorpsbelang 

Het Dorpsbelang van Achlum is de schakel tussen de gemeente en het dorp. Het Dorpsbelang behartigt de belangen van de dorpsbewoners en draagt bij aan het scheppen van een goed woon- en leefklimaat voor de Achlumers. Het Dorpsbelang houdt zich bezig met uiteenlopende zaken. Actuele thema’s zijn: de dorpsvisie, nieuwbouw, leefbaarheid & veiligheid, biodiversiteit, jeugd en verenigingen. Het Dorpsbelang onderhoudt hiervoor nauwe contacten met o.a. de verenigingen in Achlum, school, gemeente, wijkagent en woningcorporatie. Door lid te zijn of te worden van het Dorpsbelang, steunt u actief uw dorp Achlum! Met een bijdrage van maar € 10,- per jaar, draagt u bij aan de realisatie van plannen en projecten waar het Dorpsbelang mee bezig is. Voorbeelden hiervan zijn een sport- en beweegtuin op het voetbalveld, het formeren van een jeugdraad, de nieuwe website van Achlum en een fietspad richting Harlingen. Gerealiseerde projecten zijn de nieuwe brug Dorpstraat – Ald loop, het speelplein bij de basisschool, de aanlegsteiger met picknicktafels bij het Achlumer bos en de totstandkoming van een kinderdorpsvisie. Momenteel is ongeveer 60 % van de Achlumers lid van het Dorpsbelang. We zijn blij met deze meerderhelft en hopen natuurlijk op nog meer leden! Met een grote achterban kunnen we de belangen van Achlum en haar inwoners zo goed mogelijk vertegenwoordigen.  Binnenkort ontvangt u een ledenformulier in uw brievenbus. Hiermee kunt u zich aanmelden als lid van het Dorpsbelang en daarnaast bevat het formulier voor bestaande leden de informatie voor het betalen van de jaarlijkse contributie. 

Tot slot willen wij u van harte uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering van het Dorpsbelang. Deze zal worden gehouden op woensdag 15 februari vanaf 20.00 u in de Singel.

maatsklaverjassen  

Vrijdag 20 januari is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal tel/app 0611801175.

Samen eten in het dorpshuis op 24 januari

Het gezellig samen genieten van een heerlijk driegangenmenu in ons eigen dorpshuis start weer op 24 januari. Schuif aan en eet mee. Iedereen uit Achlum is welkom! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p. Als je mee wilt eten op 24 januari, geef je dan uiterlijk vrijdag 20 januari op bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. De volgende data voor het "samen eten” zijn: 21 februari, 21 maart, 18 april, 30 mei.

Jeugdclub Achlum

Vrijdagavond 27 januari gaan we met de jeugdclub onze jaarlijkse traditie weer voorbereiden en voortzetten. De Snertactie! 

Onze trouwe Chefs gaan er weer wat lekkers van maken! Zaterdagochtend 28 januari tussen 10:00 uur en 12:00 uur mogen jullie ons aan de deur verwachten. Zet uw pannetje alvast klaar, wij schenken het er voor u in! We hebben ook plastic literbakjes met deksel bij ons voor als u extra snert wilt voor bijvoorbeeld in de vriezer. We verkopen het per liter en 1 liter kost €5,00. 

Graag tot de 28e! 


Groeten van de Jeugdclub en Chefs!