Samen eten in het dorpshuis op 18 april
Achlum in beweging '22
Muziekvereniging Wubbenus Jacobs houdt een rommelmarkt
Uitnodiging Jaarvergadering Dorpshuis De Singel, ACA en DFC

Aginda

Kopij volgende editie: 25-04-23 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

De kopij voor de volgende dorpskrant "Op e Hichte " inleveren voor  16 april via toldijk@home.nl


Berichten

Samen eten in het dorpshuis op 18 april

Na ons culinaire uitstapje naar Indonesiė in maart gaan we op 18 april een bezoek brengen aan de wereldkeuken van Turkije! Er worden dan in het dorpshuis verschillende gerechten geserveerd met Turks brood en lekkere dipjes. Dat wordt weer smullen. Iedereen uit Achlum is welkom. Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p. Als je mee wilt eten op 18 april, geef je dan uiterlijk vrijdag 14 april op bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. De volgende keer "samen eten” is: 30 mei.

Achlum in beweging '22

De chocoladerepen actie heeft het mooie bedrag van € 680,20 opgebracht en de potgrond actie € 473,-. GEWELDIG, iedereen bedankt ! We doen dit jaar ook voor de 2e keer mee aan de oud ijzer actie, opbrengst 1e keer € 375,-. De oud ijzer wagen staat achter de loods van Loonbedrijf Lageveen. De opbrengst van de flessenbak is nu ook voor ons project, statiegeld flessen en natuurlijk nu ook blikjes kunnen erin. De flessenbak staat achter de glasbak bij de parkeerplekken van het Dorpshuis. Wij gaan door met mooie acties en via het Nijsfodsje houden we u daarvan op de hoogte.


Muziekvereniging Wubbenus Jacob

Muziekvereniging Wubbenus Jacobs houdt op 

zaterdag 15 april een rommelmarkt (t.b.v. het instrumentenfonds)

Tijd: 9.00 uur tot 13.00 uur.

Locatie: "It Iepen Hūs , Van Camminghaweg 15, Arum

Entree: € 1,00 euro.

 

Uitnodiging Jaarvergadering
Het dorpshuis is een huis voor ons allemaal, daarom nodigen wij onze vrijwilligers, gebruikers en alle inwoners van Achlum van harte uit voor onze jaarvergadering van Stichting Dorpshuis De Singel, ACA en DFC op vrijdag 21 april 2023 om 20.00 u.

Agendapunten:

- Welkomstwoord van de voorzitter

- Notulen van de vorige jaarvergadering

- Financieel jaarverslag dorpshuis, ACA en DFC

- Bestuurswisseling

- Pauze

- Jaarverslag van het Activiteiten Comité Achlum

- Bekendmaking thema dorpsfeest door het DFC

- Rondvraag

- Sluiting

 

De koffie/thee staat voor u klaar. Wij stellen uw inbreng van ideeėn en aanbevelingen op prijs.

 

Graag tot ziens op 21 april in dorpshuis de Singel!

 

Met vriendelijke groet, besturen ACA, DFC en dorpshuis de Singel