Dorpsschool It Iepen Finster gaat actievoeren voor Victory4All

Beste bewoners van Achlum en Hitzum,

Al een half jaar worden er fanatiek lege flessen ingezameld voor het project "Armenië”.
Geweldig om te zien dat hiermee al veel geld is ingezameld. Nog even en dan gaan de jongeren de handen uit de mouwen steken in Armenië. Het geld heeft zeker een goede bestemming! Een bijzondere tijd toegewenst!
In overleg met de projectgroep Armenië mogen we de inzamelplek voor lege flessen overnemen. Bedankt daarvoor! We willen u daarom van harte vragen om door te gaan met het inzamelen van lege statiegeldflessen.
Waar gaat de opbrengst dan nu naartoe?
Dorpsschool It Iepen Finster gaat het komende half jaar actie voeren voor stichting " Victory4All”.

Samen met de andere 17 basisscholen van CBO Noardwest Fryslân zetten we ons in voor het onderwijs van kinderen uit de sloppenwijk van Jeffrey’s Bay in Zuid Afrika.
De actieperiode sluiten we af met 2 projectweken in november. Dan gaan we leren over onderwijs in Afrika, we maken kennis met de Afrikaanse cultuur en we denken na over hoe we armoede kunnen doorbreken. Vervolgens komen de kinderen in actie om geld in te zamelen voor het geweldige werk dat Stichting Victory4All doet. U hoort dan natuurlijk van ons!

Even kort wat informatie over Victory4All:

Eerst even een link naar een filmpje waarin een kind boeiend vertelt over Victory4All
https://vimeo.com/98212168

Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven hebben te maken met verschrikkelijke situaties: honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden en slechte medische zorg. Elke dag blijven er meer kinderen als wees achter door de gevolgen van HIV/Aids.
Goed onderwijs is duur. Daardoor is dit niet toegankelijk voor duizenden kansarme kinderen.


Victory4All gelooft dat goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede. Daarom investeren ze van jongs af aan in kinderen door goed onderwijs en goede zorg te geven op een liefdevolle plek. Victory4All heeft binnen haar programma’s een kleuterschool, een moderne basisschool, een school voor speciaal onderwijs en 8 kleine pleeghuizen (6 kinderen met hun pleegouders in een huis).


Wilt u meer lezen? Op school hebben we een mooie folder. Ook is een kijkje op de website de moeite waard: www.victory4all.com

We hopen dat u voor ons mee wilt sparen. Alvast bedankt!

 Groeten van de kinderen en het team van It Iepen Finster