Geen kerstboomactie
Ondernemer in Achlum
Bedankje fam. Anema
Ynsammelje plastik doppen

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 19-01-21  voor 18:00. mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

Let op de eerste volgende kopij is over 3 weken dit i.v.m. met weinig nieuws.Berichten


In januari geen kerstboomactie


In verband met de corona maatregelen heeft de gemeente moeten besluiten het ophalen van kerstbomen dit nieuwjaar niet via dorpsbelang te organiseren. 
Dit houdt in dat je zelf moet zorgen voor het afvoeren van je kerstboom.

Dat kan door de kerstbomen in stukken te knippen/ zagen en in de groencontainer te deponeren of tijdens de reguliere route van het snoeiafval, in Achlum op woensdag 13 januari, de kerstbomen aan te bieden.

Je moet dit zelf  van te voren aanmelden bij Omrin. Dit kan via de website van Omrin of via de Omrin App.


Ondernemer Achlum


Wil je als ondernemer in Achlum goed zichtbaar zijn voor de bezoekers van Friesland? Dan is het mogelijk je toeristisch/recreatieve onderneming kosteloos te vermelden op Friesland.nl

Klik onderaan de pagina op "je evenement of locatie vermelden”.

Hotels, B&B's en andere accommodatietypen

Evenementen in Friesland die relevant zijn voor de doelgroepen van Friesland.nl en haar partners

Conceptstores en streekproducten boetiekjes

Activiteitenaanbieders als bootverhuur 

Etc.


Bedankje


Leave minsken, tige tank foar jimme omtinken by śs 60-jierrige troudei. Nettsjinsteande de beheinings hiene we in hiele moaie dei. Blommen, kaarten, kado's en in eigenmakke film mei de bern, famylje, kunde en minsken fan it doarp; it wie prachtich!! Wiebe en Sjoerdtje Anema


Ynsammelje plastik doppen : Matty Kamstra hat jierrenlang plastik doppen ynsammele foar de bline- en helphūnen. Sy hat oanjūn dźr no mei te stopjen. Tige tank Matty. De doppen kinne no ynlevere wurde by de famylje Anema op de Oosterstraat 13