Oud papier
Collecte Alzheimer
Passage
Samen eten in het dorpshuis
Bericht Kerk Achlum/Hitzum
Werkgroep sport en bewegen
Dorpsbelang
Dorpshuis na 17.00u. dicht
Bestuur Sportvereniging Achlum

Aginda

Kopij volgende editie: 14 December voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

De kopij voor de komende dorpskrant "Op `e Hichte " inleveren voor 5 december  via toldijk@home.nl

Berichten


Oud papier


Achlum is een actief dorp en de gemeenschap zin groot.

Daarom willen wij uw aandacht vragen voor het volgende:

De tijd is gekomen dat de Sint en de Kerstman kadootjes

brengen. Deze zijn allemaal mooi verpakt in fleurig papier.

Nu beschikken we over een groot aantal vrijwilligers in ons dorp. Zo komt een aantal iedere laatste zaterdag van de maand het oud papier ophalen.

We doen hierbij een oproep aan u allen om het pakpapier

wat overblijft te bundelen en bij de weg te zetten.

Zo denken we met elkaar aan het milieu en dat is een goede zaak.


De collecte 


Alzheimer Nederland heeft in Achlum €410,75 opgebracht. 

Alle collectanten bedankt voor jullie inzet.


Passage


gezamenlijke Adventsviering, leiding Passage, op woensdag 15 december NIET door gaat i.v.m de nieuwe coronamaatregelen.


Samen eten in het dorpshuis

Nu de horeca om 17.00 uur sluit, kan het samen eten in het dorpshuis op 14 december helaas niet doorgaan.We hopen dat we in het nieuwe jaar de draad weer op kunnen pakken.

Bericht Kerk Achlum / Hitzum 

Elke zaterdagmiddag van 15.30 – 16.30 uur, is de deur open! Er zal iemand aanwezig zijn voor eventuele vragen (koster, diaken of ouderling). Wees harte welkom op: 4 – 11 – 18 - 25 december. (het dragen van een mondkapje is verplicht)


Werkgroep sport en bewegen

Nav de sportenquête is er een werkgroep sport en bewegen gevormd. Uit de enquête kwam naar voren dat er vraag is naar o.a. fitness buiten, survival, judo, freerunning, yoga en beachvolleybal. De sportvereniging is al begonnen met freerunninglessen voor de jeugd en zal kijken naar mogelijkheden voor yoga. Sportcoach Lammert Harkema zal samen met de werkgroep bekijken of er mogelijkheden zijn om een beweegtuin te realiseren in Achlum. Wij houden jullie op de hoogte! Lijkt het je ook leuk om mee te denken? Kom dan ook in de werkgroep! Aanmelden kan bij Jetty Dijkstra (06-14153734)

Dorpsbelang

25 november hebben we de eerste vergadering gehad als nieuw bestuur van het dorpsbelang. De komende tijd zijn we druk bezig met o.a. de dorpsvisie, uitwerken wensen kinderdorpsvisie, en de woonvisie. Ook onderhouden we contact met o.a. de gemeente, wijkagent, woningstichting, en het gebiedsteam. Samen met de verschillende werkgroepen zetten we ons in voor een mooi en toekomstbestendig Achlum, en houden we u/jullie op de hoogte via het nijsfodsje en de social media. Voor vragen, opmerkingen en ideeën vragen we u/jullie contact op te nemen met iemand van het bestuur, of mail naar achlum@hotmail.com. Praat en denk met ons mee!  Het bestuur: Peter Wildeboer (voorzitter) Willem Overal, Karin v/d Heide, Elly Brink (penningmeester), Jetty Dijkstra(secretariaat)

Beste dorpsgenoten


de Corona maatregelen zijn weer behoorlijk aangescherpt en dit betekent voor het dorpshuis dat deze na 17.00 dicht moet. Activiteiten overdag kunnen doorgaan, mits er 1,5 meter afstand wordt bewaard en er een mondkapje wordt gedragen. Daarnaast is een vaste zitplek verplicht. Bij gebruik van de kroeg is een QR-code verplicht. Mochten er nog vragen zijn rondom het gebruik van het dorpshuis, dan kunnen jullie contact opnemen met één van de bestuursleden van het dorpshuis.


Bestuur Sportvereniging Achlum


Wij willen graag iedereen bedanken die op ons gestemd hebben bij de RaboClubsupport, het heeft ons het  bedrag van € 201,14 opgeleverd. De Plus-actie was een top actie en op de cheque staat het bedrag van € 610,-. Hartverwarmend om dat in ontvangst te mogen krijgen.

Iedereen die daar zijn sponsormuntje aan heeft bijgedragen, BEDANKT !