Ferhalenjūn
Skutjasklup siket nije leden
Maatsklaverjassen
Tijdschriften Landleven
Aardappelactie
Voedselactie
Sint Maarten
ClubSupportactie

Aginda

Kopij volgende editie: 08-11-22 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com


Berichten

Ferhalejūn dit jier ek yn Achlum, op freed 18 novimber yn it Alde Kafee oan de Doarpsstrjitte 6.Rūnom yn Fryslān wurde dizze jūn ferhalen ferteld: https://verhalenavond.nlYn Achlum wurdt der om 20.00 en om 21.00 oere it ferhaal ferteld. In lyk yn it kafee? Grut feest, in rūzje, de gefolgen binne net te oersjen en liede ta in hiele grutte ommekear. Wat is der no krekt bard yn it kafee.. Hanneke en Sas binne de eigners fan it ālde kafee en sy iepenje foar elkenien dy’t it hearre wol, de doarren. Dit wier barde ferhaal wurdt ferteld troch Roelie. It ferhaal duorret 7 minuten en dźrnei kin der nei praten wurde en miskien hawwe jimme ek noch in ferhaal oer it kafee. De tagong is fergees.

Oprop

Us skutjasklup hat nog mar in pear leden, no ha wy mei elkoar besluten om nog ien kear in oprop op it Nijsfodsje te dwaen, foar dat de klup dy`t yn 1953 oprjochte is opheffe. Dus wa wol op tongersdei te jun (om de 2 wiken) in kaartsje lizze? We kinne eventueel ek wol klaverjasse of jimme it skutten leare….. Opjaan by M. Overal-Wijbenga til. 641244

Maatsklaverjassen

Vrijdag 28 oktober is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel, opgave kan tot donderdag 27 oktober 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal tel/app 0611801175 of via de mail wytskevrieswijkoveral@gmail.com

Tijdschriften

Gratis af te halen tijdschriften Landleven van jaargangen 2012 tot 2019.

De jaargangen zijn niet compleet maar we willen ze liever niet meteen weggooien.

Wie geļnteresseerd is, kan de tijdschriften ophalen bij fam. Tuijp H S Sytstrastrjitte 25.

Bij interesse graag eerst een mailtje naar: klaoszelf@gmail.com

 Alvast dank voor het plaatsen en groet,

Klaas en Agnes Tuijp


Zaterdag 29 oktober 2022 houdt muziekvereniging  "Wubbenus Jacobs" Arum

haar jaarlijkse aardappelactie.

Wij komen met heerlijke Bildtstar aardappelen van de lokale boer bij u langs.

10 kilo voor € 12,00 of 20 kilo voor € 20,00. 

U kunt ook telefonisch bestellen bij Boukje Elgersma 06-27851310.


Voedselactie

Woensdag 2 november is het dankdag voor gewas en arbeid, van oudsher een moment om stil te staan bij alles wat er groeide en bloeide in het afgelopen seizoen. Maar ook een moment van bezinning over ons bestaan op aarde. Hoewel wij, als diaconie van de kerk van Achlum en Hitzum, ons bewust zijn van de onzekere tijd voor velen willen we toch ook dit jaar een inzamelingsactie houden voor de Voedselbank Harlingen in de week van dankstond. U kunt van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november artikelen inleveren bij : Fam. Henk en Gerrie Talsma, Jonkerschap Achlum Fam. Siebout en Jansje Akkerman, Ds. Dijkstraweg Hitzum. 

Enkele voorbeelden die altijd welkom zijn bij de Voedselbank:  macaroni/spaghetti / droge mix voor macaroni & spaghetti / zilvervliesrijst / aardappelpuree pannenkoekmix compleet / soep in blik (geen glas) / groente in blik (geen glas) /  broodbeleg (jam, pindakaas, appelstroop) / thee / ontbijtkoek / tandpasta / handzeep / haarshampoo / Ook kunt u gespaarde DE-punten inleveren. Wilt u nadenken of u iets kunt/wilt bijdragen aan deze actie?

Alvast heel hartelijk dank! Namens de diaconie van de Protestantse Gemeente Achlum-Hitzum Feikje Hoekstra-Tolsma

Sint Maarten

Hallo dorpsbewoners. We gaan dit jaar weer Sint Maarten organiseren! Alle kinderen van Achlum van peuter tot en met groep 8 kunnen op 11 november weer meedoen. We starten in dorpshuis de Singel. De kinderen komen dan weer met lampionnetjes bij u langs de deur om geld op te halen voor een goed doel. Noteer het vast op uw kalender. In het volgende nijsfodsje (week 45) volgt meer informatie. Houd uw brievenbus in de gaten! Groeten Sint Maarten commissie

ClubSupportactie

We willen iedereen bedanken die met de Rabo ClubSupportactie op Sportvereniging Achlum heeft gestemd.

Dit heeft 368,13 euro opgeleverd!! Ontzettend bedankt allemaal!

 

Sportvereniging Achlum