Samen eten op 15 november
Jaarvergadering Sportvereniging Achlum
Ferhalejūn yn it Alde Kafee
Stinsenbollen
Sinterklaas
Proeftraining V.V. Stormvogels '64

Aginda

Kopij volgende editie: 22-11-22 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

De kopij voor de volgende dorpskrant Op `e Hichte moet voor 11 december worden ingeleverd via mailto:toldijk@home.nl

Berichten

Samen eten in het dorpshuis op 15 november

Op 15 november eten we weer samen in het dorpshuis. Het verrassende drie gangen diner staat daar dan voor je klaar. Alle Achlumers zijn welkom! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p. Als je mee wilt eten op 15 november, geef je dan uiterlijk vrijdag 11 november op bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. De volgende datum voor het "samen eten” is 13 december.

Jaarvergadering Sportvereniging Achlum


Op 23 november om 20.00 uur houdt Sportvereniging Achlum zijn jaarlijkse jaarvergadering in het Dorpshuis. U bent allen van harte welkom.

U kunt de vereniging nu ook volgen op Facebook: Sportvereniging Achlum Groep.


Ferhalejūn

Ferhalejūn dit jier ek yn Achlum, op freed 18 novimber yn it Alde Kafee oan de Doarpsstrjitte 6. Rūnom yn Fryslān wurde dizze jūn ferhalen ferteld: https://verhalenavond.nl Yn Achlum wurdt der om 20.00 en om 21.00 oere it ferhaal ferteld: In lyk yn it kafee? Grut feest, in rūzje, de gefolgen binne net te oersjen en liede ta in hiele grutte ommekear. Wat is der no krekt bard yn it kafee.. Hanneke en Sas binne de eigners fan it ālde kafee en sy iepenje foar elkenien dy’t it hearre wol, de doarren. Dit wier barde ferhaal wurdt ferteld troch Roelie. It ferhaal duorret 7 minuten en dźrnei kin der nei praten wurde en miskien hawwe jimme ek noch in ferhaal oer it kafee. De tagong is fergees

 

Stinsenbollen

De afgelopen weken zijn er maar liefst 9230 stinsenbollen in Achlum geplant. Met dank aan alle vrijwilligers en schoolkinderen die ons geholpen hebben. Op naar een kleurrijk voorjaar!

Biodiversiteitsgroep


Sinterklaas

Wie komt er alle jaren...

Daar heel uit Spanje varen...


Het is Sinterklaas die op 26 november in Achlum komt. Alle kinderen t/m groep 8 zijn van harte welkom in de Singel om dit te vieren.

We verzamelen om 15.30u bij het dorpshuis en als we heel hard zingen, komt de goede man misschien wel even langs.

De ouders van kinderen t/m groep 3 mogen eventueel mee de zaal in naar Sinterklaas,  de andere ouders mogen het café in :-)

Met vriendelijke groet namens de sinterklaascommissie


voetbalvereniging Stormvogels ’64

Kom gratis kennismaken met voetbalvereniging Stormvogels ’64 op Woensdag 23-11 van 16:00 tot 17:00 te Voetbalveld van Achlum. Opgeven voor 17 november. Appen voor opgeven naar 0626259592 

Een proeftraining door Rudmer Faber en Harmen Zijlstra