A-kursus Frysk skriuwen
Jaarvergadering Dorpsbelang uitgesteld
Waarmte
Kerstkaarten
Boek over Grietje Sinnema
Kerstkuier
Klaverjassen
Bericht Dorpshuis
Skitterend Achlum
Kerstgala 2022
Sportvereniging Achlum
Samen eten op 13 dec. gaat door
Giemz Cuisine
Verhuizing
Kerk, klok toren

Aginda

Kopij volgende editie: 20-12-22 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

De kopij voor de volgende dorpskrant Op `e Hichte moet voor 11 december worden ingeleverd via toldijk@home.nl

Berichten

A-kursus Frysk skriuwen

As der genōch dielnimmers binne dan wolle we begjin takom jier in leargong A, Frysk skriuwen yn it doarpshūs yn Achlum hālde. De lessen wurde jūn fan jannewaris oant april op woansdeitejūn. Wolle jimme der oan meidwaan, of mear ynformaasje hawwe, sjoch dan op de website fan de Afūk https://kursus.afuk.frl/particulier/skriuwen/basis of freegje: Roelie Greidanus-Anema tel; 0517-641729 roelie-achlum@hotmail.com Frysk skriuwen is foar de measte minsken net sa maklik. Wźrom brūkst de iene kear de g en de oare kear de ch, Wannear sit der in dakje op de a. Wat is it ferskil tusken besykje en probearje. Al dit soarte problemen komme oan de oarder. Yn 10 lessen fan 2 oeren leare jimme it Frysk te skriuwen. Appe, in kaartsje, in gedicht of in ferhaaltsje kinne jimme dan tenei yn it Frysk skriuwe.

Jaarvergadering Dorpsbelang uitgesteld

Vanwege de tijdelijke sluiting van De Singel, heeft het Dorpsbelang besloten om de jaarvergadering van 14 december as. op te schorten tot nader bericht. 


Waarmte 

Al twee jaar lang wordt het project ‘Kopke Waarmte met veel lof ontvangen!

Vanuit de Skūle Welzijn en gemeente Waadhoeke, willen dorpsbelang Achlum en PKN Achlum / Hitzum, zich dan ook hiervoor inzetten.Zodat we de mensen die wel een beetje extra warmte en verbondenheid kunnen gebruiken niet vergeten in deze soms koude wintermaanden.

U kunt de pakketjes ‘waarmte’ (een kaars, een opkikkertje en  fotopuzzel) ophalen vanaf 15 december bij;  An Jaspers, G.A. van Dalenstraat 14, Jetty Dijkstra, Hitzumerweg 4,

Jansje Akkerman Ds. Dijkstraweg 14  in Hitzum of bij Mariska de Boer U.P. Draismastraat 22.

 We hopen dat u even tijd vrij kunt maken om een kort bezoekje te brengen met een aardigheidje, aan de mensen die dit zo hard nodig hebben en even de verbondenheid en ‘waarmte’ mogen voelen; dat er iemand is die aan je denkt . . .

Van harte aanbevolen!!  Bij vragen kunt u contact opnemen met iemand van de bovenstaande namen.


Kerstkaarten

Vanaf nu zijn er weer vol op Achlumer kerstkaarten te koop, in het vvv kantoor aan de Monnikenweg 56. Bij slecht weer even aanbellen.


Boek over Grietje Sinnema

Een paar maanden geleden stond er een oproep van Henk Sloots op het Nijsfodsje of mensen nog verhalen hadden over Grietje Sinnema of haar ouders. Een aantal Achlumers hebben daar op gereageerd. Inmiddels is het boek af en het heet: Het meisje dat dood moest. Het levensverhaal van Grietje Sinnema. Het gaat over de oorlog, de keuzes die je maakt en ook hoe het na de oorlog verder ging. Een heel interessant boek, het gaat niet alleen over Ried en Dongjum maar ook over Achlum en een aantal Achlumers. Verkrijgbaar in de boekwinkels in de buurt of te bestellen bij uitgever Elikser.

Kerstkuier 

Op maandag 26 december is er een Kerstkuier in Achlum. We starten om 14.00 uur bij dorpshuis "de Singel”. We wandelen in 1 groep in een rustig tempo door de weilanden, totaal ongeveer 6-7 km. Onderweg is er warme chocolademelk. De tocht is niet geschikt voor kinderwagens en honden mogen niet mee. Waterdichte laarzen zijn aan te raden

Klaverjassen

Het klaverjassen kan vrijdag 9 december om 20.00 uur gewoon doorgaan want we mogen het kaatshokje gebruiken. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal via app of tel. 0611801175 

Inleg 5 euro is inclusief 2 x koffie 

Alleen contante betaling 


Bericht Dorpshuis


In de nacht van 25 op 26 november is er brand geweest in het dorpshuis. Kortsluiting in de meterkast. Hierdoor is de nodige (rook)schade ontstaan. Eresdé heeft de gymnastiekzaal alweer schoon en deze is dinsdagavond weer in gebruik genomen. In het dorpshuis wordt hard gewerkt, maar in de maand december kan hij nog niet open. Gelukkig kan het kerstgala op 17 december wel doorgaan!

We houden jullie op de hoogte van de vorderingen en wanneer jullie vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met één van het bestuur


Skitterend Achlum

Het is weer zover, tijd om de lichtjes op te hangen! Skitterend Achlum staat weer voor de deur! Dit jaar is het de derde keer dat Achlum mooi verlicht de koude donkere dagen door komt. Laat je creativiteit de vrije loop en versier je/jullie huis zo mooi als je wil. Ook dit jaar kan je weer de top vijf aan één van de ACA leden doorgeven. De top vijf kan tot uiterlijk 26 december 2022 doorgegeven worden. De zeer vakkundige jury gaat 28 december 2022 het dorp door om de winnaars te bepalen en de uitreiking van de wisselbeker is op 1 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Singel.

Kerstgala 2022

Na het slechte nieuws van twee weken geleden (brand in het dorpshuis), gaan we er toch alles aan doen om het kerstgala door te laten gaan. Op Zaterdag 17 december is De Singel vanaf 17:00 uur geopend voor jong & oud. De Poort van Franeker zorgt voor een overheerlijk buffet en daarna kan er gedanst worden op de muziek van de Grytz & Grize band. Het feest eindigt om 23:00 uur. Entree: €15, (12+) en €7,50,- (12-). Bij geen deelname aan buffet is entree €5,-. Bij binnenkomst een glas champagne of kinderchampagne. Trek je mooiste outfit aan, tot dan! ACA

Sportvereniging Achlum

In januari willen wij graag weer starten met de jeugdgymnastiek op de donderdagmiddag o.l.v. Dennis uit Arum, hij is bekend van de voetbalschool in Arum. Dennis is 4e jaars CIOS student en is enthousiast om de jeugd kennis te laten maken met de verschillende sporten zoals o.a. de balsporten.  Kosten € 25,- van januari t/m mei

15.00 - 16.00 uur les voor groep 3,4 en 5 /  16.00 - 17.00 uur voor groep 6, 7 en 8

Wil je graag meedoen, geef je dan op voor 1 januari.

sportverenigingachlum@hotmail.com

"Samen eten” op 13 december gaat door!

Omdat samen eten in deze donkere en koude maand zo gezellig is en het dorpshuis helaas niet beschikbaar is, hebben we een alternatieve locatie gezocht. En... de kaatsvereniging heeft ons uit de brand geholpen! We kunnen op 13 december terecht in het clubgebouw op het kaatsveld, daar staat het drie gangen diner dan voor je klaar. Je bent welkom vanaf 17.30 uur. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p.Als je mee wilt eten op 13 december, geef je dan uiterlijk vrijdag 9 december op bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl.


GIEMZ CUISINE

Beste Achlummers,

Zoals de meeste van jullie weten, dat je bij mij originele Oosterse snacks,   diverse rijsttafels en caterings kunt bestellen , schrijf ik dit bericht voor nieuwe bewoners , die dit nog niet weten.

Ik kook origineel , dus verwacht van mij geen eten, zoals van het Chinese restaurant.

Maar ik ben wel van Chinese afkomst en ken de vele smaken , ook gaat mijn interesse uit naar Mediterrane landen, ik hou van wereld koken. Ik gebruik geen E621. Mocht je het leuk vinden om mijn wekelijkse nieuwsbrief te ontvangen voor wisselende rijsttafels, die je bij mij kunt afhalen, kan je je mailadres naar mij sturen en zet ik je in de groep. Geen verplichtingen, kijk of het je wat toelijkt, dan kun je bestellen. Heb je andere wensen, bijna alles is mogelijk. Ook  vegetarische Oosterse gerechten zijn van harte! Voor de komende feestdagen, raad ik graag aan om op tijd te bestellen. Graag tot ziens! Giem Kwee / 06 38879966 / giemz@hotmail.nl / Tanjabuurt 31


Verhuizing

Als het Nijsfodsje uitkomt ben ik al verhuisd. Mijn moeder zei vroeger "de hele wereld  is 1 dorp " en dat klopt. Overal vind je mensen waar. Je goed mee overweg kan of zelfs lieve dingen mee beleeft ? Maar ook mensen die niet klikken of zelfs vijandig tegenover je staan. Dat is niet leuk  en heeft mij soms verdriet gedaan. De onverlaat , vandaal die tot 4x  toe mijn auto heeft bekrast die op de parkeerplaats aan het begin van de Dorpstraat stond moet mij wel haten! Ik heb een vermoeden maar kan het niet hard maken. Politie is wel ingelicht. Ik wens hem/haar Karma toe. Ik heb 21 jaar aan de Tanjebuurt gewoond verder met groot plezier. Ik houd van Friesland en haar bewoners en het is ook een emotionele beslissing maar ik ga naar de kinderen in Gelderland . Mijn kinderen vinden het tijd worden dat ik op mijn leeftijd dichter bij hen woon .ik heb de knoop na jaren twijfelen doorgehakt . 

Ik wens alle lieve mensen hier alle goeds toe en zal beslist nog  vaak terug denken .

Hartelijke  groeten ook voor alle bekende hondjes! Rian Vis van Heemst .

Kerk, klok toren

Graag willen we iedereen bedanken voor de giften die we mochten ontvangen voor onze oproep voor kerk, klok en/of toren. Of je nu het kerkgebouw een bepalend gebouw voor het dorp vindt, of de toren spreekt je aan, of je vindt het prettig dat de klokken elke dag luiden, het heeft een mooi bedrag van € 1.828,10 opgebracht. Nogmaals hartelijk dank! Namens het college van kerkrentmeesters, Anna Sieswerda