Ledenvergadering IJsclub Achlum
Samen fietsen naar the Passion
Oproep voor het verzorgen van een pony
Input voor Dorpsbelang
Webinar AED-regeling vanuit Gemeente Waadhoeke
Bedankje en opzegging fam. van Dijk

Aginda

Kopij volgende editie: 11-04-23 voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

De kopij voor de volgende dorpskrant "Op e Hichte " inleveren voor  16 april via toldijk@home.nl


Berichten

Uitnodiging

Ysclub Achlum houdt haar Jaarlijkse ledenvergadering op Vrijdag 31 maart aanstaande om 20.00 uur in de Singel. Komt allen. Mvg Het Bestuur

Samen fietsen naar the Passion

De protestantse gemeente fietst op 6 april samen met  jong en oud naar the Passion in Harlingen op eigen verantwoording. Samen fietsen betekent geen parkeerproblemen en het is gezellig. We starten om 19:30 bij het Skiepetiltsje (Op de hoek Monnikenweg/Dorpstraat)

Oproep

Hallo! Voor mijn lieve, betrouwbare pony Melody, ben ik op zoek naar een verzorger. Melody heeft een stokmaat van 1,20 m en is te berijden. Lijkt dit jou leuk of voor meer informatie, stuur dan een berichtje naar 06-82901134. Met vriendelijke groet, Annika Faber

Input voor Dorpsbelang


Donderdag 6 april heeft het bestuur van het Dorpsbelang weer een vergadering gepland. Mocht u vragen, ideeėn of andere zaken op de agenda van het Dorpsbelang willen zetten, dan kunt u deze mailen naar achlum@hotmail.com. 

Webinar AED-regeling vanuit Gemeente Waadhoeke 

De gemeente Waadhoeke organiseert op maandag 3 april van 19.30 – 20.30 uur een webinar over de AED-regeling. Tijdens het webinar geeft de gemeente uitleg over de regeling en is er ruim de tijd om vragen te stellen, onder andere aan wethouder René de Vries.

Met deze regeling kunnen subsidies worden aangevraagd voor de aanschaf van een AED, voor het vervangen of het verplaatsen ervan naar een buitenlocatie en er is een jaarlijkse onderhoudssubsidie. De AED en/of buitenkast moet geplaatst worden op een openbare locatie in een witte vlek. Dit betekent dat er binnen een straal van 500 meter geen andere AED beschikbaar is.

Aanmelden voor het webinar hoeft niet, maar vinden we wel heel prettig. En u weet zeker dat u de link in uw mail krijgt. Een kort mailtje naar Marlous Boekema, op m.boekema@waadhoeke.nl, is voldoende. We hopen u (online) te mogen begroeten op maandagavond 3 april.


bedankje en opzegging


Hierbij willen we iedereen bedanken  voor alle kaarten, bezoeken, bloemen en  berichtjes  tijdens het ziekzijn en overlijden  van ūs heit en pake Jan van Dijk. Het was overweldigend. Śs mem  en beppe woont nu  in "Westerpoort” afd. `t Fjild kamer 1. Academiestraat 23-29  8801-LJ Franeker.

Bij deze willen we ook alle lidmaat – en donateurschappen ,abonnementen van ūs heit en mem opzeggen.

Fam. van Dijk