Toerisme en recreatie

Achlum is een pittoresk dorpje rondom het kaatsveld en een weiland met koeien en schapen. Het centrum van het dorp is de Achlumervaart met de Dorpsstraat aan de ene en de Tanjabuurt aan de andere kant van de vaart. Het oude deel van het dorp heeft een beschermd dorpsgezicht en een aantal rijksmonumenten:

 

U kunt Achlum -behalve per motorvoertuig- bezoeken per bootje, fiets of te voet. Rond Achlum zijn twee wandelroutes die deels door de weilanden voeren en diverse fietspaden. U kunt uw bootje aanleggen langs de vaart.

Er is geen horeca meer, maar in de zomermaanden verzorgt een aantal bewoners langs de Achlumervaart op mooie dagen hapjes en drankjes voor passanten.


Ommetje van Achlum

Kuierroute Achlum winnaar Ommetjes-prijsvraag

Winnaar van de door Landschapsbeheer Friesland uitgeschreven Ommetjes-prijsvraag is Dorpsbelang Achlum, dat een gevarieerde kuierroute door het open land rond het dorp instuurde. Van de 52 inzendingen uit heel Fryslân wist de werkgroep 'recreatie en wandelpaden' van de actieve dorpsorganisatie het meest te overtuigen.

Hier kunt u een folder met routebeschrijving van de wandelroutes downloaden: Folder Ommetje Achlum

Meer informatie: Landschapsbeheer Friesland

Zie ook: Achlumer ommetje in Leeuwarder Courant

kleistampen

Rondleidingen

Achlum is een oud dorp waar 600 voor Christus al bewoning was. In het midden van het dorp stond een klooster, op de plek die nu gebruikt wordt als kaatsveld. De bebouwing lag om het klooster heen. Het hele oude gedeelte van het dorp is beschermd dorpsgezicht. De kerk en de boerderij ernaast (de kleasterpleats) zijn beide rijksmonument.

In de zomermaanden wordt er twee keer in het jaar een rondleiding door Achlum gehouden. In een wandeling van ongeveer 1 kilometer wordt  er verteld over de historie van dit oude dorp.  Daarnaast worden er volksverhalen verteld. De rondleiding duurt ongeveer een uur.  Groepen vanaf 10 personen kunnen op andere datums  een rondleiding  krijgen.

Voor informatie over de rondleidingen kunt u mailen met roelie-achlum@hotmail.com

Hier stond vroeger het Klooster (foto: Roelie Anema)Foto: Roelie Anema

Bezichting kerk

De kerk is zomers 's zaterdagsmiddags geopend voor een bezichtiging.

In de zomermaanden wordt er twee keer in het jaar een rondleiding door Achlum gehouden. In een wandeling van ongeveer 1 kilometer wordt  er verteld over de historie van dit oude dorp.  Daarnaast worden er volksverhalen verteld. De rondleiding duurt ongeveer een uur.  Groepen vanaf 10 personen kunnen op andere datums  een rondleiding  krijgen.

Voor informatie over de rondleidingen kunt u mailen met roelie-achlum@hotmail.com

Tsjerkepaad

In 2014 wordt in Friesland Tsjerkepaad gehouden van 5 juli tot en met 13 september.

Het Friese landschap wordt gekenmerkt door de vele kerken, vaak van monumentaal karakter. Soms hangt er een bordje: 'de sleutel is af te halen bij…', maar helaas is vaker nog de deur gewoon op slot. Dit is erg jammer want vaak is het kerkinterieur de moeite van het bekijken waard. In 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken Friesland gestart met het openstellen van een 25 tal kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag. In 2013 is het uitgegroeid tot de openstelling van meer dan 250 kerken in geheel Friesland (incl. de Friese Wadden-eilanden) met wel 40.000 bezoekers.

De kerk van Achlum doet mee met het Tsjerkepaad. De kerk is in de zomermaanden wekelijks op de zaterdagmiddag geopend (van 13.30 tot 17.00 uur). Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen. Als extra worden er nevenactiviteiten georganiseerd, zoals exposities, concerten of speciale fietsroutes. Maar de kerk kan u ook inspireren tot rust en bezinning.

Slachteloop marathon

Vanaf het wad tot in het hart van Friesland kronkelt de Slachte: een droom van een dijk, van Oosterbierum tot Raerd, die trots uitsteekt boven het groene weide-landschap. Al sinds de middeleeuwen ligt zij daar, altijd waakzaam om het opkomende water te keren en een beschermende arm te leggen om haar bewoners. Daarna sluimert zij lange tijd, als een rustend monument.

Meer lezen: Slachtemarathon

Zie ook: